Home

Frie emner uio

Frie emner HIS2153 - Stater, fyrster og eliter. Maktforhold i Europa 1500-1800 (10 studiepoeng - Undervises: - vår 2007, vår 2009, vår 2010); HIS2333 - Kunnskapseliter og statsutvikling i Norge og Europa i det 19. og 20. århundre (10 studiepoeng - Undervises: - Ikke avklart); HIS2351 - Fra stormen på Bastillen til Det tredje rike: Nasjonal identitet og nasjonalisme i Europa ca 1780-1945. Valg av frie emner I mange studieprogrammer og studieretninger inngår et visst antall frie studiepoeng/emner. Her er noen råd om hva slags emner du kan bruke disse studiepoengene til Hvis du bytter studium på UiO eller har utdanning fra en annen institusjon, kan du la emner fra det forrige studiet som ikke kan inngå i det nye studiet, være frie emner. Delstudier i utlandet. Tar du delstudier i utlandet og har tatt emner som ikke kan inngå i en emnegruppe, kan disse inngå i bachelorgraden som frie emner Fristen for å melde seg til ledige emner våren 2020 gikk ut 1. september. Fristene for våren 2021 finner du på nettsiden om opptak til enkeltemner. Her finner du også en beskrivelse av hvordan du skal gå fram for å søke om å bli enkeltemnestudent. Oversikt over alle emner ved UiO finner du her. Har du spørsmål Du kan søkje om ein fritt samansett bachelorgrad for kombinasjonar av utdanning på til saman tre år (180 studiepoeng). Saman med vitnemålet får du eit vitnemålstillegg på engelsk, Diploma Supplement

Les denne saken på UiOs nettsider. Nødnummer. Ved brann, ulykker og alvorlige hendelser ring 22 85 66 6 Frie emner gir deg mulighet til å spisse kompetansen etter hva du selv ønsker, til den dagen du er ferdig med bachelor- eller mastergraden din. Karianne Haugland, som studerer japansk ved UiO, gir deg et innblikk i hva studiet går ut på - og hvilke jobbmuligheter du har etter studiene Du kan ta enkeltemne på bachelornivå utan å gå på eit studieprogram, dersom emnet har ledig plass. Lista med ledige emne for våren 2021 blir lenka opp her om ettermiddagen 7. januar. Sjekk om du må søkje innan 15. desember. ikkje er registrert i UiO sin Søknadsweb med generell. Studier; Emner; Humanistiske fag. Europeiske språk, litteratur, europa- og amerikastudier; Filosofi, idéhistorie, kunsthistorie, gresk og latin; Historie, arkeologi. Alle våre studieprogrammer er delt opp i ulike emner på ulike nivåer og med ulik studiepoengsuttelling. Bruk listene nedenfor for å orientere deg i hvilke emner vi tilbyr

Studieopphold i utlandet - Utviklingsstudier (bachelorAnsatte - bli kjent med oss | Omega Media

Finn emner. Finn emner Søk. Finn pensumlister, forelesningstider og notater fra alle fakultetets emner. Logg inn på Mine studier. Fagprøven for leger utdannet utenfor EU/EØS og Sveits; Mer om studier. Det medisinske fakultet er vertskap for satsningen på livsvitenskap ved UiO Studieprogrammene våre er delt opp i ulike emner på ulike nivåer og med ulik studiepoenguttelling Bruk listene nedenfor for å orientere deg i hvilke emner vi tilbyr. Alle emner ved MN-fakultetet; Alle emner ved Universitetet i Oslo (UiO) Emner på engelsk; Emner i helse, miljø og sikkerhet - HMS; Publisert 9. feb. 2011 10:11 - Sist endret 22. juni 2015 13:40. Del på e-post Jeg står her med en snart komplett bachelorgrad. Det har seg bare slik at jeg mangler noen frie emner. Så jeg har begynt å lure litt på dette her med frie emner. Ja - man kan velge fra sitt eget fag. Men man kan også få muligheten til å granske andre interesseområder innen universitetets brede ut.. Dersom det faglige overlappet mellom to emner er minst 2/3, skal de sees i sammenheng ved antall eksamensforsøk, jf. § 5.6 (5) i Forskrift for studier og eksamener ved UiO. 2. Emnegrupper. Instituttene tilbyr definerte 80- og 40-grupper som kan inngå i graden bachelor for fritt sammensatte grader

Slik søker du opptak til ph.d.-emner og forskerlinjeemner i medisin og helsefag Søkere som har studierett ved UiO. Søkere som har opptak på et ph.d.-program eller forskerlinjen ved UiO søker opptak til emner i StudentWeb fra følgende datoer:. Vår: 1. desember Høst: 1. juni Informasjon om søknadsfrister finner du i emnebeskrivelsen til det enkelte emne UiO UiO Universitetet i Oslo Institutt for lærerutdanning og skoleforskning Det utdanningsvitenskapelige fakultet. Emner Emne er studiepoeng. Alle studieprogram er bygde opp av emne. Nokre emne er obligatoriske for eit studieprogram, mens du står friare til å velje andre. Her finn du oversikt over emne instituttet tilbyr Studenter på et bachelorprogram med mulighet for valg av frie emner kan følge emnetråder, men studenter som følger enkeltemner kan også bruke emnetrådene til inspirasjon. Går du på et bachelorprogram, kan det hende at noen av emnene i en emnetråd allerede tilbys i emnegruppene du har valgt Noen emner må derfor tas i en bestemt rekkefølge. Se også oversikt med emner på masternivå innen realfag. Søknadsprosessen har flere steg: Steg 1: Sjekk om du må søke innen 15. desember Du må søke i Søknadsweb innen 15. desember hvis du: ikke er registrert i UiO sin Søknadsweb med generell studiekompetanse (GSK). Opptakskrav og.

Emner fra tidligere HiG Emner fra tidligere HiÅ Emner fra tidligere HiST Under hvert emne finner du informasjon om eksamen, timeplaner og faglærere . course-list-portle Et emne er en selvstendig studieenhet. Omfanget på et emne kan variere, men målt i studiepoeng varierer de mellom 5 og 20 studiepoeng. Et emne avsluttes med en vurdering, for eksempel skoleeksamen. Et studieprogram er bygd opp av emner. Noen emner kan du ta uten å ha fått opptak til et studieprogram Du kan ta emner på UiB, uten å gå på et studieprogram. Søk mellom 1. desember og 1. januar

Frie emner - Universitetet i Osl

Adgangsbegrensede emner. Studenter som har en aktiv studierett ved NTNU kan søke om å få ta adgangsbegrensede emner. Du kan søke om å ta emner med adgangsbegrensning direkte via Studentweb innen fristene 1. juni for høstsemesteret og 1. desember for vårsemesteret I Oslo 2014 er det lagt inn elektive perioder hvor det er satt av tid til arbeidet med prosjektoppgaven og valgfrie emner/kurs. I revidert studieplan - Oslo 2014 - er det lagt inn fire elektive perioder av fire ukers varighet, i tillegg til en fire ukers periode i studiets modul 5 Bli student ved UiT Norges arktiske universitet. Et av Norges breddeuniversiteter, med studietilbud på ti steder: Tromsø, Harstad, Narvik, Alta, Hammerfest, Kirkenes, Mo i Rana, Bodø, Bardufoss og Svalbar Utdanningene på HF åpner for mange valgmuligheter utover den faglige fordypningen. Som HF-student er det mye du kan gjøre for å skape din egen profil og gjøre deg attraktiv på arbeidsmarkedet. Så bruk hjertet, men tenk også strategisk og benytt mulighetene for å få inn jobbrelevante elementer i graden din

Et emne er vanligvis på mellom 10 til 20 studiepoeng. Alle studieprogrammer er bygd opp av emner. Noen emner er obligatoriske for et studieprogram, mens du står friere til å velge andre. Se det enkelte studieprogram for å finne ut hvilke emner som inngår. Se mer om emner i utdanningsvitenskapelige fag på UiOs sentrale studiesider Forsiden UiO Det utdanningsvitenskapelige fakultet Institutt for spesialpedagogikk . Noen emner er obligatoriske for et studieprogram, mens du står friere til å velge andre. Se det enkelte studieprogram for å finne ut hvilke emner som inngår. Se emner innen spesialpedagogikk på UiOs sentrale studiesider

UiO har over 100 studieprogrammer du kan søke på rett etter videregående, og tilbyr mer enn 4000 emner. Universitetet i Oslo er samlet i én og samme by, og har sitt hovedcampus på Blindern Emner Emner innen menneskerettigheter og humanitær rett ved Universitetet i Oslo Senterets ansatte bidrar med lærerkrefter til og har ansvaret for en rekke emner innen menneskerettigheter og humanitærrett ved flere fakulteter Kurset er obligatorisk for kiropraktorer og manuellterapeuter for at hjemmel i § 8-7 (Dokumentasjon av arbeidsuførhet) om rett til å dokumentere arbeidsuførhet (sykemelding) skal være oppfylt, regulert under forskrift For-2005-12-21-1668 (Forskrift om unntak fra vilkåret om legeerklæring når kiropraktorer og manuellterapeuter dokumenterer arbeidsuførheten)

Valg av frie emner - Det humanistiske fakulte

 1. Forsiden UiO Det samfunnsvitenskapelige fakultet TIK Senter for teknologi, innovasjon og kultur. Finn emner. Finn emner Søk. Finn pensumlister, forelesningstider og notater. Alle emner. Logg på Canvas. Personer. Finn ansatte og studenter. Finn ansatte og studenter Søk . Alle personer. Forskning
 2. Forsiden UiO Det samfunnsvitenskapelige fakultet Økonomisk institutt (ØI) UiO UiO Universitetet i Oslo Økonomisk institutt (ØI) Det samfunnsvitenskapelige fakultet. forelesningstider og notater fra emner innen samfunnsøkonomi. Logg på Canvas. Gå til studier. Personer. Finn ansatte og studenter. Finn ansatte og studenter Søk.
 3. estudier.uio.no får du en personlig timeplan med undervisning for alle dine emner. Du kan abonnere på timeplanen til din egen kalender på mobil. Gå til Mine studier. Registrering, eksamen, permisjon og tilrettelegging. Registrering: semesteravgift, frister, studentkort m.m
 4. FRITT tjenesten leveres av Digitale tjenester ved Universitetsbiblioteket i Oslo, i samarbed med USIT. Teknisk løsning er basert på Open Journal Systems (OJS) , med tilpasninger til lokale behov. For mer informasjon, kontakt oss på fritt-info@journals.uio.n
 5. Matematisk institutt ved Universitetet i Oslo driver med forskning og undervisning innenfor de tre fagområdene matematikk, mekanikk og statistikk

Finn emner. Finn emner Søk. Finn pensumlister, forelesningstider og notater. Alle emner innen informatikk og entreprenørskap. Gå til studier. Koronaviruset (covid-19) Oppdatert informasjon. Personer UiO lanserer et nytt digitalt system for håndtering av virusutbrudd. Systemet,. Institutt for geofag ved Universitetet i Oslo er Norges bredeste geofaglige forsknings- og undervisningsmiljø med geofagene geologi (herunder petroleumsgeologi og miljøgeologi), geofysikk, naturgeografi, geomatikk, hydrologi, meteorologi og oseanografi Obligatoriske ph.d.-emner. Den obligatoriske fellesdelen i ph.d.-programmet består av 10 studiepoeng og omfatter følgende introduksjonskurs: er adgangsbegrenset til kandidater på ph.d.-programmet ved Det medisinske fakultet og Det odontologiske fakultet ved UiO, samt studenter ved Forskerlinjen i medisin, UiO

Personlig timeplan: Mine studier. På minestudier.uio.no får du en timeplan med undervisning for alle dine emner. Du kan abonnere på timeplanen til din egen kalender på mobil Alle studenter skal lage en undervisningsplan foran hver time de holder, i både kortpraksis og langpraksis. Planene leveres til veileder. Foran påhør skal planene levereres til både veileder og påhører UiO UiO Universitetet i Oslo Det samfunnsvitenskapelige fakultet. For ansatte; English website; Emner; Kollokvieordning Fritt Ord Student Stipend; Centre for Development and the Environment (SUM) - Erik Blytt stipend; UiO:Norden masterstipender; Kommunal- og moderniseringsdepartementet - Analyse av boligmarkedet; UiO:Energy - Summer. Av Henning Jakhelln og Trond Welstad (red.) Utdanningsrettslige emner inneholder over 40 artikler om ulike tema knyttet til utdanning og skolegang. Artiklene handler gjennomgående om elevers rettigheter og plikter og om hvordan rettsregler og -systemer er utformet for å sikre at rettighetene ivaretas Finn studieprogrammer, emner, etter- og videreutdanning ved TF. På minestudier.uio.no får du en timeplan med undervisning for alle dine emner. Du kan abonnere på timeplanen til din egen kalender på mobil

Les denne saken på UiOs nettsider. Langtidsoppfølging av barn etter behandling ved ondartet hjernesvulst er essensielt for å kunne oppdage senskader som svekkelse i intelligens, hukommelse og arbeidsminne Les denne saken på UiOs nettsider. - Hvis USA og Kina hadde gått sammen om å redusere utslippene, ville mye vært gjort i retning av å finne en løsning på klimaproblemet, sier Tora Skodvin, som har studert internasjonal og amerikansk klimapolitikk i en årrekke Forsiden UiO Det juridiske fakultet Institutt for privatrett. UiO UiO Universitetet i Oslo Institutt for privatrett Det juridiske fakultet. For ansatte; Finn pensumlister, forelesningstider og notater fra alle emner. Logg inn på Canvas. Gå til studier. Personer. Finn ansatte og studenter. Finn ansatte og studenter Søk. Underenheter Personlig timeplan: Mine studier. På minestudier.uio.no får du en timeplan med undervisning for alle dine emner. Du kan abonnere på timeplanen til din egen kalender på mobil. Si fra om læringsmiljøet. Meld fra om positive eller negative sider ved læringsmiljøet

SV9105 undervises siste gang høsten 2020 og våren 2021. SV9105 erstattes av SV9108 som vil tilbys hver vår f.o.m. våren 2021 kristoffer.berg @econ.uio.no Økonomisk politikk , Inntekt arbeid og velferd , Offentlig økonomi Bhuller, Manudeep Førsteamanuensi Universitetsbiblioteket tilbyr kurs tilpasset ditt studieprogram eller emne. Det tilbys kurs i litteratursøk, bruk av referanser og kildehenvisninger og kritisk vurdering av informasjonskilder. Velg nedenfor for å se om vi gir kurs i sammenheng med ditt emne eller studieprogram Det er god trening å prate matematikk. Her er det fritt fram for alle. Obs: Ikke spør om hjelp til oppgaver i dette underforumet. emner uio. student11 » 24/09-2020 01:43 Forsiden UiO Det juridiske fakultet Institutt for offentlig rett. UiO UiO Universitetet i Oslo Institutt for offentlig rett Det juridiske fakultet. For ansatte; Finn pensumlister, forelesningstider og notater fra juridiske emner. Logg inn på Canvas. Gå til studier. Personer. Finn ansatte og studenter

Tips til valg av frie emner - Det humanistiske fakulte

Forsiden UiO Det juridiske fakultet Institutt for kriminologi og rettssosiologi. UiO UiO Universitetet i Oslo Institutt for kriminologi og rettssosiologi Det juridiske fakultet. forelesningstider og notater fra emner innen kriminologi og rettssosiologi. Logg inn på Canvas. Gå til studier. Personer. Finn ansatte og studenter. Finn ansatte. Bacheloroppgaven er et selvstendig arbeid hvor du selv må finne litteratur. Dette kurset viser deg vei til god og relevant faglitteratur som Google ikke når fram til. Universitetsbiblioteket skaffer deg bøker og artikler både i det fysiske biblioteket og på UiO-nettet. Skreddersydd for ditt behov

Valgfrie emner og kurs Det er ingen kursavgift på emnene, men du på melde deg på innen søknadsfristen . Svar på søknad om opptak til ph.d.-emner sendes på e-post 1-2 uker etter søknadsfristen Søk om studierett høst: 15. april - 1. september. Søk om studierett vår, inkludert juniblokk: 15. september - 15. januar.Hvordan søker jeg?Finn ut hvilke emner du skal taRegistrer søknad om studierettLast opp dokumentasjonSvar på søknadenOppmelding i emner

Fagutvalg for Midtøsten-studier - Institutt for

UiO UiO Universitetet i Oslo Universitetsbiblioteket. For ansatte; Det er fri tilgang til våre ressurser fra UiO og OUS-nettet. Slik får du tilgang hjemmefra. Fra og med høstsemesteret 2020 vil du kunne finne pensumlister for nesten alle emner ved UiO i Leganto. Gå til Leganto. Kurs. Litteratursøking, kritisk vurdering I Mine studier får UiO-studenter. personlig timeplan; beskjeder fra emner og studieprogram; lenker til studieprogram og emner; snarveier til verktøy og tjeneste Emner. For studenter (Se også Siden for ansatte) Finn emner. Søk etter emner. Fellesemner. Fellesemnene ex.phil., ex.fac. og perspektivemne er obligatoriske i alle bachelorgrader og integrerte masterstudier. Eksperter i team. Eksperter i team er et obligatorisk emne for alle studieprogram på høyere nivå

PPT - Informasjonsmøte for ITALIENSK PowerPoint

Emner med ledige plasser - Universitetet i Osl

 1. Ansvarlig for denne tjenesten. Seksjon for integrasjon og elektroniske identiteter (INT
 2. Les denne saken på UiOs nettsider. Kurset går over tre timer og gir en oversikt over de viktigste ressursene Universitetsbiblioteket kan tilby som studieplass med innføring og praktiske oppgaver i litteratursøk og kildekritikk
 3. Er du interessert i informasjon om det enkelte studieprogram og dets emner, finner du informasjon under studietilbud. English taught single courses Find an overview of all English taught single courses here Har du spørsmål kan du kontakte oss på: opptak@uis.no eller tlf. 51 83 10 52. Publisert 18.06.2020. Kontakt. Opptakskontoret. opptak@.
 4. Studenter som har fullført og bestått en grad ved NTNU (høgskolekandidat, bachelor, master eller Ph.d.) har mulighet til få en emnestudierett som gir adgang til å ta åpne emner, jamfør § 3-1 (3) i NTNUs studieforskrift.Ordningen omfatter ikke studenter som har avlagt grad ved andre læresteder
 5. Studenter ved UiO søker plass på Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i følgende tilsvarende emner: INF2310 - Digital bildebehandling (videreført), INF160. Hjelpemidler til eksamen. Ingen hjelpemidler er tillatt. Eksamensspråk. Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk
 6. FRITT - Frie tidsskrifter fra UiO FRITT er ei publiseringsteneste for forskarar og fagmiljø ved UiO som ynsker å starte opp fagfellevurderte Open Access-tidsskrift, eller gjere om allereie eksisterande tidsskrift til Open Access
 7. STK gir emner på forskjellige nivåer. Nedenfor finner du en oversikt over emner som tilbys på norsk og engelsk

Vi kan bistå med faglege råd og tilbakemeldingar etter avtale. Tilbodet gjeld kun for Det utdanningsvitskaplege fakultet. og er begrensa til ein time. Send ein e-post til postmottak@cemo.uio.no og forklar så godt du kan problemstillinga og kva du treng hjelp til ID-porten. ID-porten is an identification portal at the Norwegian Agency for Public Management and eGovernment (Difi) which provides secure logon with an electronic ID (e-ID) from MinID, BankID, Buypass and Commfides HMS - Universitetet i osl Professor Næss ved Institutt for spesialpedagogikk, UiO mener at det burde være en menneskerett å få tilgang til et rikt ordforråd. Hun vet hvordan barn med svakt ordforråd kan få tidlig og riktig hjelp Å, overkørt bli'r vi allesammen - en gang i livet. Men så får en rejse sig op igen. Og lade som ingenting

Institutt for privatrett – Wikipedia

Vitnemål for fritt samansett bachelorgrad - Universitetet

Senter for tverrfaglig kjønnsforskning ynskjer velkomen gjesteforskarar frå andre akademiske institusjoner, nasjonalt og internasjonalt. Vi tilbyr kontorlokale, tilgang til IT-fasiliteter, gode og sikre datalagringsfasiliteter og full tilgang til biblioteka ved Universitetet i Oslo, samt høve til å være en aktiv og integrert del av Senteret UiO:Norden En tverrfaglig forskningssatsing ved UiO som gir ny viten om den nordiske modellen. Det teologiske fakultet er vertsfakultet for NORDHOST (Nordic hospitalities in a context of migration and refugee crisis) og deltar i Offentlighet og ytringsfrihet i Norden, 1815-190

Liste over alle emner - Universitetet i Osl

 1. Forsiden UiO Senter for utvikling og milj Finn pensumlister, forelesningstider og notater fra alle SUMs emner . Personer. Finn ansatte og studenter. Finn ansatte og studenter Søk. Alle personer. Forskning. Hva gjør at noen samfunn lykkes bedre med koronahåndtering
 2. ar og kurs Den obligatoriske delen av opplæringsdelen består av 10 studipoeng. Kurs som teller som en del av den organiserte ph.d.-utdanningen ved UiO: MF9490 - Forsøksdyrlære/ MF9490 Laboratory animal handling - Det medisinske fakultet, UiO
 3. Dashbord Alle emner Gå til innhold. Dashbord. Logg inn Dashbord. Kalender Innboks Historikk Hjelp / Help Lukk. All Courses. Kun offentlige emner Åpen bare påmelding emner Søk. Canvas 101. Canvas - Kom i gang! (studenter) KONS1001-1 18V Science for Conservators and.
 4. For å finne ut av dette trenger forskerne flere hundre frivillige nordmenn med forkjølelse, influensa eller Covid-19 til å være med på en liten spørreundersøkelse på nett
 5. Det odontologiske fakultet har som målsetting å være et av de ledende odontologiske fagmiljø i Europa. I dag fremstår fakultetet som et moderne fakultet med forskningsbasert undervisning i alle fag
 6. Tid og sted. Kurs hver høst. Påmelding. Kurset er integrert i EXFAC03-MVIT og arrangeres i samarbeid med Institutt for medier og kommunikasjon

Jusstudenter fra UiO og UiT har laget en stor ressursside om eiendom- og boligrelaterte emner.Formålet er å bidra med rettsavklaring for vanlige folk innen de mest sentrale temaene, slik som for eksempel husleieforhold, og har hatt fokus på å utarbeide avklarende og pedagogisk innhold som er enkelt å forstå; for innbyggerne Jeg har lyst til å ta noen emner som privatist ved UiO. Hvor finner jeg liste over disse emner? Jeg kan se bare i info om hver enkelt fag at det kan ikke tas som privatost. Hva er det som kan tas da? Er det en link på UiOs nettside et sted? Må jeg fortsette å lette i hver emne jeg kan være intere.. Ordforrådet Leksikalsk database over et utvalg norske ord utviklet av Forskergruppen for klinisk lingvistikk og språktilegnelse.Les mer om språkutvikling og språkvansker på formidlingsnettstedet Språkvansker.Henvendelser kan rettes til Pernille Hansen.Databasen kan brukes fritt, men det skal refereres til Ordforrådet slik:. Lind, M., Simonsen, H.G., Hansen, P., Holm, E. & Mevik, B.-H. På kurset får du en kort introduksjon til Juridisk bibliotek og hvilke tjenester vil tilbyr deg som er student ved UiO. Du lærer å søke etter lover og rettsavgjørelser i Lovdata Pro, og å søke etter pensumlitteratur i Oria

Frie emner: Slik velger du smart - StudentTorget

Emner i vårsemesteret: du kan søke fra 1. oktober, og søknadsfrist er 1. februar . Dokumentasjon. All dokumentasjon må lastes opp til Mine dokumenter i Søknadsweb. Eksterne kandidater som er tatt opp til et ph.d.-program, må laste opp bekreftelse på opptak fra sitt lærested Grammar exercises Norwegian. Interaktive grammatikkoppgaver for internasjonale studenter Bokmål Interaktive grammatikkoppgåver for internasjonale studentar Nynors Forskrift om studier og eksamener ved UiO. (1) Til graden bachelor ved Universitetet i Oslo må emner av til sammen minst 60 studiepoengs omfang være avlagt ved Universitetet i Oslo. Emner avlagt ved utenlandsk institusjon som del av en utvekslingsavtale med Universitetet i Oslo, kan ordinært ikke være med på å oppfylle kravet Læringsutbytte. Kunnskapar: Kandidaten får grunnleggjande kunnskap om solsystemet og planetbaner. Kandidaten får oversikt over danning av stjerner, kjerneprosessane i det indre av stjerner og stjerners død

Opptak til enkeltemne - Universitetet i Osl

 1. Emner gitt ved Institutt for matematiske fag. List of courses in English: Fall semester. Spring semester. Matematikk- og statistikkemner i ingeniørstudiene (alle campus) Matematikk- og statistikkemner i ingeniørstudiene i Ålesund. Matematikk- og statistikkemner i ingeniørstudiene på Gjøvik
 2. Emner i digital signalbehandling og bildeanalyse. Ved DSB. Bachelor-emner: INF1040 Digital representasjon INF2310 Digital bildebehandling INF-GEO3310 Avbildning INF3460 Prosjekt i digital signalbehandling og akustikk INF3470 Digital signalbehandling INF3450 Digital.
 3. Eksamensadgang er for søkere som ønsker å ta eksamen ved NTNU uten å være tatt opp som student. Det kan kun søkes til emner som er godkjent av fakultetene, se oversikt i boksen i høyremargen. Retten til eksamensadgang er beskrevet i § 3-10 i Lov om universiteter og høyskole
 4. EMNER I IDÈHISTORIE IDE2051 - Ondskapens idèhistorie IDE1060 - Historie og natur - europeisk tenkning på 1800-tallet IDE1040 - Vår egen tids tenknin

Emner innen filosofi, idéhistorie, kunsthistorie, gresk og

 1. Finn ph.d.-emner for 2020/2021. Slik melder du deg opp til emnene som fakultetet tilbyr: Oppmelding til emner for deg som er tatt opp på ph.d.: Semesterregistrering. Oppmelding til emner for deg som ikke er tatt opp, men har en tidligere grad fra NTNU: Emnestudierett. Oppmelding for deg som er tatt opp til ph.d. ved en annen institusjon
 2. Jusstudenter fra UiO og UiT har laget en stor ressursside om eiendom- og boligrelaterte emner. Formålet er å bidra med rettsavklaring for vanlige folk innen de mest sentrale temaene, slik som for eksempel husleieforhold, og vi har fokus på å utarbeide avklarende og pedagogisk innhold som er enkelt å forstå for innbyggerne
 3. 4. Frie yrker (Eksempler: kunstner, journalist, fotograf) 5. Undervisning/forskning (Eksempler: lektor, professor, stipendiat) 6. Elev/student 7. Annen/ukjent . Yrkene ble forsøkt kategorisert i så få og brede kategorier som mulig slik at det skulle finnes informanter i alle kategoriene
 4. tags tag:www.sv.uio.no,2010-07-01:tags:/sai www.sv.uio.no 2020-08-24T10:45:50.318Z tag:www.sv.uio.no,2019-12-09:/sai/personer/adm/sofieew/index.htm
 5. Studentparlamentet ved UiO vedtok 4. mars 2015 en resolusjon om et åpent grensesnitt for informasjon på UiOs nettsider. UiOs nettsider inneholder mye informasjon om grader og emner som tilbys, som hva de omhandler, påkrevde og anbefalte forkunnskaper, praktisk informasjon, pensumlister, forelesningstider og -sted, osv
 6. PhD-emner ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin. Informasjon om tidspunkt for forskerkursene oppdateres fortløpend
 7. Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo (UiO) er Norges eldste institusjon som tilbyr undervisning i og driver forskning innen rettsvitenskap.Det juridiske fakultet er et av de fire opprinnelige fakultetene ved UiO, opprettet samtidig med universitetet i 1811.Fakultetet holder til i Universitetsbygningene ved Karl Johans gate og Domus Juridica

Emner - Det samfunnsvitenskapelige fakulte

Vi oppmodar om at du berre melder deg på emne du planlegg å ta, og at du trekk deg frå emne du ikkje skal ta så tidleg som mogeleg. Det er viktig for planlegging og gjennomføring av undervisninga at førelesar har så god oversikt som mogeleg over kor mange studentar som tar emnet Prismet er et religionspedagogisk tidsskrift med temaer i skjæringspunktene mellom pedagogikk, religion og teologi. Prismet trykker aktuelle forsknings- og fagartikler knyttet til undervisning og danning i skole, barnehage, hjem og kirke/trossamfunn. Noen nøkkelord: religionspedagogikk; religionsdidaktikk; KRLE; RLE; RE; religion og etikk; livssyn; religionsundervisning; trosopplæring. Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening er landets største akademikerforening. Organisasjonen har medlemmer med masterutdanning innenfor teknologi og naturvitenskap. Styret i Tekna-UiO bistår medlemmer med bl.a. medarbeidersamtaler og lønnsforhandlinger. Etiske retningslinjer i Tekn

Forside - Det medisinske fakulte

Institutt for informatikk (Ifi) er Universitetet i Oslos enhet for studier innenfor informatikk.Instituttet ligger under Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, og er det eldste og største instituttet for informatikk i Norge.Instituttet er i 2017 rangert som nummer 1 i Norge, 3 i Europa, og 12 i verden innen Computer Science and Engineering av ShanghaiRanking Global Ranking of World. Staten står på tiltalebenken i Høyesterett med Natur og Ungdom som en av saksøkerne. Miljøkampen er endret. Verktøykassa er blitt større, plattformene har blitt flere, og i enda større grad enn før finner vi ungdommen i front

Emner - Det medisinske fakulte

Et eksempel er klausulen «Boligen er planlagt ferdigstilt 3. kvartal 2011» Her diskuteres Høyesteretts konklusjon i Rt. 2011 s. 670 og Rt. 2011 s. 679 («Nye Major» og «Krusesgate») om at slike utsagn stiller entreprenøren fritt med hensyn til når boligen skal stå klar Dag Olav Hessen (født 6. juli 1956) er en norsk biolog og professor ved Universitetet i Oslo.Han er mest kjent for sin forskning innen vann, økologi og evolusjon, samt sitt engasjement i krysningsfeltet mellom biologi, miljø og filosofi.. Hessen ble cand.real. i zoologi i 1982, tok mellomfag i offentlig rett i 1984 og ble dr.philos. i biologi i 1988 1969-01-Statistical-memoirs.pdf (7.747Mb) Year 1969. Permanent link http://urn.nb.no/ URN:NBN:no-5869 FS-17-003-15 RT 217169 Fri Mar 10 15:26:30 2017 lenaf (Lena Charlotte Finseth) - Ticket created [Reply] [Comment] [Forward] CC: 'fs-core' <fs-core@admin.uio.no> Subject: Til Planleggingsgruppen: Sperrede emner Date: Fri, 10 Mar 2017 14:26:28 +0000 To: fs-support@fsat.no <fs-support@fsat.no> From: Lena Charlotte Finseth <l.c.finseth@admin.uio.no>

 • Thaipost.
 • Mur mot nabo.
 • Oppladbare led lys.
 • Skrive særemne.
 • Gravert karaffel.
 • Jahreshoroskop 2018 widder kostenlos.
 • Changes to the us constitution.
 • Lynlotteri.
 • Frankenau kellerwaldhalle.
 • Konvertere fra ntm til utm.
 • Retter av høns.
 • Analyse av far verden far vel.
 • Vegstenging øystese.
 • Bildentstehung fotoapparat.
 • Kawasaki ninja zx6r.
 • Carport ausstellung.
 • Brækhus live.
 • Coenzyme nadh.
 • Villajoyosa.
 • Hotel comfort trondheim.
 • Skottland nasjonaldyr.
 • Hvor fort vokser eik.
 • Er meningstorget trygt.
 • Vinterfestuka 2018 program.
 • Beregne effektiv rente excel.
 • Whisky harz shop.
 • File share free.
 • Hjernerystelse barn barnehage.
 • Strömstad räkor öppettider.
 • Hva er et argument.
 • Kul oppå foten.
 • Placenta previa.
 • Urologisk avdeling ahus.
 • Rothschild familien formue.
 • Fc bayern münchen spieler.
 • Tradisjonsmat oslo.
 • Fritert blomkål.
 • Restaurant neue post bodenmais speisekarte.
 • Tinder uitloggen.
 • Freelance lønmodtager.
 • D&d 5e roll stats.