Home

Substantiv på n

Ord som begynner på N, Ord på N

 1. Her er en liste med ord som begynner på N. Klikk her for å se denne listen over ord på N
 2. Substantiv er navn på ting, fenomener og personer. De aller fleste substantivene har samme kjønn på nynorsk som på bokmål, men det finnes noen unntak. Derfor skal du alltid slå opp i ordlisten når du er i tvil. Om du bruker en eldre ordliste skal du huske på at i-endelser på substantiver ikke lengre er tillatt i nynorsk rettskriving
 3. humør (n) Humøret hans er ikke på topp i dag. høst (m) Om høsten faller bladene av trærne. husarbeid (n) Hun synes det er litt kjedelig å gjøre husarbeid. jord (f/m) De dyrker jorda og høster sine egne grønnsaker. ketchup (m) Noen barn liker ketchup på nesten alt! kjøtt (n) Dette kjøttet er ikke helt stekt. kommunikasjon (m
 4. Ord på N; Ordlista för ord som börjar på N . Ord och uttryck på svenska språket som börjar med bokstaven N. Lär dig nya svenska ord. Klicka på ordet för att se dess exakta definition. Du kan även hitta ord som börjar på N i olika ordgrupper som adjektiv, verb, substantiv osv
 5. På bokmål er det vanleg å bruke man som eit ubestemt pronomen. På nynorsk bruker du ein: Ein veit aldri kva ein finn rundt neste sving. Samsvar mellom substantiv og pronomen På nynorsk skriv vi: Fotballen: Han er rund. Sola: Ho er varm. På bokmål brukar ein den i begge desse tilfella. Dersom pronomene
 6. Bøying av substantiv. Når vi bøyer substantiv i bestemt form og i flertall, får substantivet en endelse. Hankjønnsord får endelsen -en i bestemt form entall. Hvis substantivet slutter på -e i ubestemt form, får substantivet bare endelsen -n i bestemt form

Substantivbøyning i nynorsk - Studienett

Vokabular substantiv Norsk for deg

Oversettelse av ordet substantive fra engelsk til norsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk Artiklar i kategori Svenska/Substantiv Följande 200 sidor (av totalt 47 453) finns i denna kategori. (föregående sida) (nästa sida Substantiv er en morfosyntaktisk ordklasse som kan defineres ved hjelp av en del karakteristiske grammatiske kjennetegn. På norsk kan substantiver få en bestemthetsendelse knytta til seg: «mann-en», eller en ubestemt artikkel foran seg: «en mann». Substantiver kjennetegnes også ved at de kan modifiseres av et adjektiv «en liten mann». De fungerer som kjerne i en nominalfrase I norsk danner vi bestemt form av substantivet ved å legge til endinger til substantivet: gutt-en, jent-a osv. . Men hvordan danner vi bestemt form av substantivet i engelsk? Hvilken av de to norske målformene holder mest konsekvent på systemet med ulik bøyning for substantiver av ulikt kjønn, bokmål eller nynorsk

Hvilket kjønn et substantiv har kan du sjekke f.eks. i en ordbok. I mange ordbøker markeres substantivets kjønn med m (for maskulinum), f (for femininum) og n (nøytrum). Substantiv bøyes i tall (entall og flertall) og bestemthet (bestemt og ubestemt) på norsk. De fleste substantiv har dermed 4 former: ubestemt entall; bestemt entall. Substantiv [Nouns] Substantivets former Substantivets former - tabell The forms of the noun Bestemt eller ubestemt form? Definite and indefinite form Ubestemt artikkel 111 substantiv som er nøytrum 45 irregulære substantiv Genitiv Denne, dette, disse og den, det de Substantivfraser engelsk-norsk Substantivfraser på åtte språk Verb [Verbs

Adjektiv er ord som betegner egenskaper ved substantiver. Noen eksempler på adjektiver er ordene stor, gammeldags, grønn, fin. Adjektiv er en ordklasse som består av ord som kan gradbøyes og som kan være kjerne i adjektivfraser. AIMER / ADORER / DETESTER / PRÉFÉRER + substantiv Sammen med en del verb brukes bestemt artikkel foran substantivet når du snakker generelt om en ting eller et fenomen. Dette gjelder også når setningen er nektet Det som er hunkjønn på portugisisk er hunkjønn på fransk, spansk, katalansk og italiensk også. Dette viser at latin ble omdannet til et folkespråk i slutten av romertiden, og at det hadde regionale dialekter, men felles grunnstruktur. Derfor: Hvis du vet kjønnet på et substantiv på et annet romansk språk, så vet du kjønnet på fransk Substantiv. Nynorsk - minigrammatikk; 1. Substantiv - fyll ut med rett ending, anten -ar, -er eller inga ending; 2. Substantiv - fyll ut med rett ending, anten -ar, -er eller inga ending; 3. Substantiv - hankjønnsord som sluttar på -ar; 4. Substantiv - hokjønn på -ing; 5. Substantiv - kroppsdelar - ulike kjønn; 6

Ord på N - Svensk ordlista - doon

vann n (bokmål/riksmål) ( utellelig ) klar smakfri væske , viktig for alle levende vesener , kjemisk formel H 2 O ( tellelig ) ansamling av ovennevnte i et større , avgrenset basseng , for eksempel et tjern eller en sjø Undergruppe av ordklassa substantiv. Ord som blir bruka som namn på éin enkelt person eller éin enkelt ting: Kari, Ola, Hansen, Oslo, Språkrådet, Utdanningsdirektoratet ubunden artikkel Den ubundne artikkelen står føre eit substantiv i ubunden form eintal når vi omtalar noko som ikkje er kjent eller omtala på førehand Sorter substantiv. Klikk på ord og bilde Hvilket ord og bilde hører sammen? Klikk på dem. Sjekk svar. Neste Personvern. Kontakt oss. Skriver kort nå, som jeg skal levere og trenger minst 2 fine adjektiv N... Liste over land fra punkt N med nasjonale flagg og informasjon, inkludert hovedstaden, befolkning og areal

Oräknebara substantiv

143** Substantiv i flertall 1: Utfylling 144*** Substantiv i flertall 2: Utfylling 147*** Substantiv i flertall 3: Skriv om setningen med substantivet i flertall 148*** Substantiv i flertall 4: Utfylling 151**** Substantiv i flertall 5: Utfylling 152**** Substantiv i flertall 6: Utfylling. 153**** Oversettelse 1: Setninger med kjønn og flertal Bestemt og ubestemt artikkel i alle kasus. Legg merke til at på tysk står der, die og das foran substantivet når vi har bestemt form.. Disse små ordene kalles bestemte artikler. På engelsk setter vi den bestemte artikkelen the foran substantivet: the man. På norsk legger vi til en ending for å få fram bestemt form: mann en

Her er de ti ordklassene som nå brukes i skoleundervisningen:. 1. Substantiv er et ord som betegner en ting, person eller begrep i vid forstand. Som regel har de en artikkel foran seg: en mann, et hus. 2. Verb er et ord du kan sette å foran (gjøreord): å gjøre, å finne. 3. Adjektiv er et ord som beskriver substantivet (sier noe om hvordan substantivet ser ut): en gammel dame Grammatikk - nivå 1 Grammatikk for nybegynnere. Oppgaver i substantiv, pronomen, verb, adjektiv, tall og mengder, prepropisjoner og adverb, setninger. Grammatikk - nivå 2 Litt vanskeligere grammatikkoppgaver. Oppgaver i substantiv, pronomen, verb, adjektiv, tall og mengder, prepropisjoner og adverb, setninger. Grammatikk - nivå 3 Vanskelige grammatikkoppgaver Spansk er et språk med forholdsvis mye bøying.Det har to kjønn og et verb har rundt femti bøyingsformer i begge modiene, men ingen kasus og en avgrensa pronomenbøying.. Det kongelige spanske språkakademiet (La Real Academia Española) har vanligvis fastsatt reglene for spansk, men siden 1960-tallet har det mista mye av sin anseelse. Denne artikkelen beskriver først de formelle. Pronomen er en ordklasse med ord som står i stedet for andre ord. Et pronomen står vanligvis i stedet for et substantiv, eller det viser til noe eller noen i den situasjonen de brukes i. Eksempel: I setningen «Han sa det» er han og det pronomen. Han viser til den personen det snakkes om, for eksempel Helge, mens det viser til det Helge sa, for eksempel at vinteren er kommet På norsk tar adjektivet form etter substantivet eller pronomenet som det beskriver. De fleste adjektivene har tre former: maskulin/feminin, nøytrum og plural. Adjektivene bøyes også i ubestemt og bestemt form. Ubestemt form Adjektivet har disse formene når det er foran et substantiv i ubestemt form

Klikk på substantiva i inkjekjønn 12 Bøy substantiva IV 13 Bøy substantiva V 14 Konkrete eller abstrakte substantiv 15 Stokk om orda til setningar 16 Bøy substantiva VI 17 Dra streken mellom substantiva som er antonyme. 18. Substantiv. I ordlista: når du lurer på skrivemåten eller bøyingsforma til eit substantiv, må du slå opp på grunnforma. Heiter det månader eller månadar i fleirtal? Då må du slå opp på grunnforma, som er den forma du kan setja ein, ei eller eit framfor, i dette tilfellet månad. I ordlista finn du denne informasjonen Norges største nettsted. Oppdateres minutt for minutt på siste nytt innen sport, innenriks, utenriks, og underholdning

Det er et sett med flotte bøker på 8 nivåer. Jeg har disse i klasserommet selv, og de er supre for mine 7. klassinger. De passer selvfølgelig for hele mellomtrinnet, og kanskje også for noen elever på 4. trinn. Hvis du vil vite mer, trykk her :- To oppgaver hvor elevene skal lese ord og sortere dem ut i fra om de er verb, substantiv eller adjektiv. Diverse skjema: Skjema til bøyning av substantiv - ikke utfylt, elevene må selv finne ord. Trykk på pila til høyre for å få lastet ned dokumentene :- Ordbok på nett. Her ligger det ordbøker på mange språk, og de viser hvordan du bøyer substantiv og verb. Lexin ordbøke Det er ingen tvil om at kjønn er et viktig trekk ved substantiv på norsk: Alle substantiv på norsk har et kjønn, som blant annet viser seg i hvilken artikkel substantivet tar i ubestemt form (en, ei, et) og i bestemt form (den, det), og som ikke minst viser seg i samsvarsbøying innad i substantivfrasen: ei snill datter, e t snil t barn, de n fine hund en mi n, de t fine hus et mi tt

Nynorsk grammatikk - Portfoli

Eksempler av substantiv på engelsk. Disse setningene er hentet fra eksterne kilder og kan derfor inneholde feil. Bab.la tar ikke ansvar for feilaktig innhold. Norwegian Slik at hver tanke egentlig underbygges - eller hver gjenstand eller hvert substantiv - støttes opp av hele webben. more_vert. open_in. Substantiv Navn på ting og fenomener (fellesnavn) Navn på personer, steder, firmaer og institusjoner (egennavn) en hammer et uvær intetkjønn en forelskelse Ola Sandefjord Jotun Riksteatret Har tre kjønn: Hankjønn, hunkjønn Kan opptre i bestemt og ubestemt form Kan opptre i entall og flertall Entall Flertal Store bokstaver brukes med visse typer substantiv, i bestemte plasseringer innenfor setningen og med noen adjektiv. Du må alltid bruke store bokstaver: På starten av en setning: Eksempler Dogs are noisy. Children are noisy too. Med det personlige pronomenet i første person, Synonymordbok (bokmål - nynorsk) i Kvasir - berre skriv inn ordet du lurer på og trykk søk, så får du opp døme på synonym frå den andre målforma rett under søkjeruta på resultatsida. Medieordlista , Statistisk ordliste , Organisasjonsordlista og Realfagsordlista av Studentmållaget i Nidaros er samlingar av nynorske fagomgrep Kjønn på substantiver er alltid en snublepunkt for folk å lære spansk. På spansk, substantiver alltid ta på seg et bestemt kjønn. Når den brukes før en maskulin entall substantiv, n inguno (nei, ingen, [ikke] noen) faller den endelige -o og legger en aksent til u (Ningún)

Grammatikk - NTN

Substantiv Norsk for deg

7. Substantiv - hankjønn - familiemedlemmar på -ar ; 8. Substantiv - hankjønnsord på -er, -ar og -el ; 9. Substantiv - hankjønn ; 10. Substantiv - hankjønn; 11. Substantiv - kva for kjønn på nynorsk? 12. Substantiv - kva for kjønn på nynorsk? 13. Substantiv - trekk rett artikkel over til rett ord ; 14 Ordriket Språkøving - Fagbokforlage

Kims substantivOrdklassequiz[1]

Superlativer på N - Åpent forum - Doktoronline - Foru

Substantiv. Adjektiv. Verb. Preposisjoner. Setninger. Grammatiske termer. Fasit til oppgavene i arbeidsboka. Oppgaver. 1 Hvilken artikkel? 2 Med eller uten artikkel? 3 Bøyning av substantiv. 4 Bestemt eller ubestemt form? 5 Velg riktig form. 6 Sammensatte substantiv. 7 Lag sammensatte ord. Om verket Oppgave 2: Grammatikk - Substantiv Sort Method: View. 1. Finn substantivene i teksten 2. Substantivbøyning 3. Riktig form 4. Riktig form 5. Riktig form Mer norsk. Leksjon 1 - Vennskap. Oppgave 1: Vokabular; Oppgave 2: Grammatikk.

Substantiv. Substantiv er personer, steder eller gjenstander, og de nevner det vi snakker om. Ordene cat, Jack, rock, Africa og it er eksempler på substantiv Trådstarter har foreløpig ikke fått noen god forklaring på hva substantiv er. Viss du ser på den andre posten i denne tråden så ser du at jeg har fått et bra svar (syntes det jeg værtfall), denne linken var utrolig fin og grei.. Substantiv er en morfosyntaktisk ordklasse som kan defineres ved hjelp av en del karakteristiske grammatiske kjennetegn. På norsk kan substantiver få en bestemthetsendelse knytta til seg: «mann-en», eller en ubestemt artikkel foran seg: «en mann». Substantiver kjennetegnes også ved at de kan modifiseres av et adjektiv «en liten mann»

substantiv - Store norske leksiko

Definition från Wiktionary, den fria ordlistan. Hoppa till navigering Hoppa till sök. Wikipedia har en artikel om: substantiv Plasser substantiv på biletet. Finn substantiv. Finn substantiv i teksten. Treff alle substantiv. Sorter eintal og fleirtal. Finn særnamn og fellesnamn. Treff alle eintalsformer. Treff alle fleirtalsformer. Sorter eintals- og fleirtalsformene. Bøy substantiv Substantiv er en ordklasse som angir ting, dyr, et sted en idé eller personer. For eksempel en klokke, en flue, en tanke. Substantiv er en nødvendig ordklasse i setningsoppbygging og kan fungere både som subjekt og objekt i en setning

Substantiv - Riksmålsforbunde

Hankjønn, hunkjønn og inkjekjønn har kvart sitt bøyingsmønster. Og dette bøyingsmønsteret gjelder for de fleste substantiv. Vi delar ord inn i grupper etter felles kjennemerkar. Fellesnavn er ord du kan sette en, ein eller eit foran. Under ser du et eksempel på korleis man bøyer substantivene med de ulike kjonene Substantiv. erosjon. fornedrelse. forverring. svekkelse. Relaterte ord. være i stadig endring. Ord som starter med endring. endringsbeskrivelse. endringsforslag. Bruk av synonymer er med på å berike teksten og øker tekstens kvalitet. Å gjenta et bestemt ord mange ganger gjør teksten kjedelig I menyen har vi samlet skriveregler med mange gode eksempler som vi håper kan gi deg svar på det du lurer på. Finner du likevel ikke svaret du leter etter, kan du prøve lenkene under «Relaterte sider», søke i tidligere svar eller sende oss et spørsmål Det vil si at den må ha flest oppslag, ha flest synonymer, gi deg resultatene oversiktlig og kjapt. I tilleg viser den deg antonymer, relaterte ord, ord som starter på søkeordet og ord som slutter på søkeordet. Hvis du liker tjenesten setter vi pris på om du følger oss på twitter, liker oss på facebook og bokmerker oss :

bøyning på nynorsk Bokmål-nynorsk oversettelse DinOrdbo

Det er den absolut mest ordrige ordklasse på engelsk og hvert eneste år kommer der hundredvis af nye substantiver til. Fx er e-sport og mansplainer nylige tilføjelser til The Oxford English Dictionary.. Proprier (egennavne) betragtes normalt som en underkategori til substantiver. Den primære forskel er, at proprier er specifikke navne på helt bestemte ting - og de skrives normalt med. Dette er et gratis nettsted. Det er bygd opp på samme måte som boka, med 19 kapitler. Boka inneholder en rekke oppgaver innen hvert emne, og oppgavene her på nettstedet er ment som et tillegg til boka. Praktisk norsk 2 kan brukes som en innføring i norsk grammatikk, eller du kan bruke det når du vil øve deg mer i norsk Mer norsk. Leksjon 1 - Vennskap. Oppgave 1: Vokabular; Oppgave 2: Grammatikk - Substantiv; Oppgave 3: Grammatikk - Adjektiv; Leksjon 2 - Famili Alle substantiv på norsk har samme kjønn, uansett om man skriver bokmål eller nynorsk. På bokmål heter det en/ei/et og på nynorsk ein/ei/eit, men reglene er akkurat de samme. Et hus/eit hus, en mann/ein mann. For hunkjønn blir det jo helt lik For å få registrert tidsbruk, må deltakerne logge seg på hver gang de bruker fagnettstedet. Til kursdeltakere: Hvis opplæringsstedet deres har registrert dere, kan dere logge på for å registrere tiden dere bruker på fagnettstedet. Tidsbruk registreres kun når dere er pålogget. Om Norsk nå! Registrer tid Norsk nå! A1. A2. Lærer.

Noen substantiv slutter på konsonant i nominativ entall. I nordsamisk er det begrensninger på hvilke konsonanter som kan forekomme i slutten av ord, og da kan vi få spesielle konsonantvekslinger mellom nominativ entall og de andre kasusene. Konsonanter som kan forekomme i slutten av ord er t, s, š, l, r og n For å vite hvilken bestemt artikkel et substantiv skal ha, dvs. for å vite hvilket kjønn substantivet har, kan man slå opp i ei ordbok. I ordboka står det m, f eller n bak ordet. m = maskulin = hankjønn der f = feminin = hunkjønn die n = neutrum = intetkjønn das En, ei, et heter ein eller eine på tysk, og kalles ubestemt artikkel. bestem

Ordklasser - plakat by Teaching in Norway | Teachers PayKlikk på koden!elmast - Wiktionary

Marker substantiv. Sorter ting og levande vesen. Spel dyrelotto. Treff særnamna. Sorter særnamn og fellesnamn. Lag par med særnamn og fellesnamn. Skriv namn på dyr. Set substantivet på riktig plass. Set inn riktig ord i teksten . Marker særnamn På 80-tallet var det vanlig med de fargene du nevner. Men hvis man har TN nett, så skal alltid N leder være blå. 3 Anbefal Siter. Delta i diskusjonen. Du er i ferd med å poste i en gammel tråd, siste innlegg ble postet den 24.10.2010 Om du vil. Søk etter jentenavn: På Fine-jentenavn.net finner du svært mange jentenavn, og for å hjelpe deg å finne det beste navnet til din jente, har du flere verktøy som hjelper deg å navigere.. Se på menyen under, jentenavn i alfabetisk rekkefølge kan være nyttig hvis du allerede har en liten idé om hva slags jentenavn du leter etter Substantiv - oppgaver og øvelser. På denne siden finner du oppgaver med substantiv. Er du på jakt etter oppgaver med ordklassen substantiver, finner du oppgavene her Googles kostnadsfrie oversettelsestjeneste oversetter ord, setninger og nettsider umiddelbart mellom engelsk og over 100 andre språk Lokus er Aschehougs portal for digitale læremidler. Læremidlene på Lokus inneholder interaktive oppgaver og andre læringsressurser for elever, samt undervisningsopplegg og tips for lærere

 • Hund slim i øyet.
 • Nordkurier neubrandenburg baby.
 • Antike bilderrahmen.
 • Magic 8 ball answers online.
 • Klokketest skjema.
 • Wohnung mieten jena lobeda.
 • Zwergesel wikipedia.
 • Trene valp.
 • Tomatbønner på boks tilberedning.
 • Odens barn.
 • Alkohol skadevirkninger.
 • Dynamite explosive.
 • Landkode 882.
 • Hesteforsikring dnb.
 • Kilimanjaro temperatur.
 • Tinnsjøen fisk.
 • Hyyh bts.
 • Verschleppte lungenentzündung symptome.
 • Sternzeichen stier frau partner.
 • Oslo sportslager ansatte.
 • Mazda 6 gebraucht.
 • Riesenmammutbaum samen.
 • Skjermbilde dump mac.
 • Jobb porsche center.
 • Servantskap 100 cm.
 • Nostalgisk juletrepynt.
 • Juegos friv 100.
 • Adler schiffe hamburg.
 • Rehasport mainz hechtsheim.
 • Årgangstabell rhone.
 • Wollfest backnang 2017.
 • Runescape wiki creatures of the lost grove.
 • G prog geoteknikk.
 • Klovner i kamp hollywood tekst.
 • Kraftig beskjæring av tuja.
 • Trevor noah mother.
 • Wilfa wad 518ms test.
 • Innere lauenstraße 1 bautzen.
 • Himalayasalt nettbutikk.
 • Hamburgerei speisekarte.
 • Skrive særemne.