Home

Marshallhjelpen den kalde krigen

Essay arbeidsoppgave om den kalde krigen. Karakter: 5+ Behovet for samarbeid innenfor institusjonelle rammer bygde på en erkjennelse av at Norge som en liten stat var sterkt avhengig av de ytre omgivelser og at vekst og økt velstand var avhengig av åpne markeder, et omfattende internasjonalt varebytte og en betydelig norsk eksport.Mottaket av Marshall-hjelp i 1948 og innmelding i NATO i. Norsk tilslutning til Marshallhjelpen innebar i praksis at Norge valgte side i den kalde krigen. Mange var skeptiske, men stemningen snudde etter kort tid. Avtalen ble signert av utenriksminister Halvard Lange og USAs ambassadør Charles Ulrick Bay 3. juli 1948

Marshallhjelpen - Daria

Marshallhjelpen fra USA var et økonomisk hjelpeprogram som skulle få Europa på fote igjen etter andre verdenskrig. Den kalde krigen var i full gang og Stalin kontrollerte en rekke østeuropeiske land. Og kanskje mest: planen var et ledd i amerikanernes ønske om eksport av overskuddsprodukter,. Den kalde krigen - Marshallhjelpen I denne oppgaven skal jeg ta for meg betingelsene for Marshallhjelpen under den kalde krigen, og skrive en kontrafaktisk tekst om hvordan Europa hadde utviklet seg dersom Marshallhjelpen ikke hadde eksistert Gaver og lån gjennom den amerikanske Marshallhjelpen var avgjørende for den raske gjenoppbyggingen av Norge etter krigen. Likevel ønsket regjeringen først å takke nei til hjelpen Marshallhjelpen by Ada Løge-Hagen. Alle tiders historie by Cappelen Damm - issuu. DEN KALDE KRIGEN 1945 - ppt video online laste ned. Marshallplanen - Store norske leksikon. Den kalde krigen er betegnelse på spenningstilstanden som oppstod mellom USA og Sovjetunionen, senere mellom øst og vest, etter andre verdenskrig. Uttrykket ble visstnok første gang brukt av president Harry Trumans rådgiver Bernard Baruch i 1947.Den kalde krigen kjennetegnes ved at det aldri kom til militærkonfrontasjon mellom supermaktene, selv om det var nære på enkelte ganger, som.

Marshallplanen - Wikipedi

Den kalde krigen var en indirekte konflikt kjempet mellom USA og Sovjetunionen som begynte i slutten av andre verdenskrig og varte i nesten hele halvdelen av det 20. århundre.. Denne konfrontasjonen fant sted innen politikk, vitenskap og teknologi, sport, militæret og det sosiale Terrorbalanse var det som forhindret atomkrig mellom USA og Sovjetunionen under den kalde krigen gjennom ideen om garantert gjensidig ødeleggelse, at frykten mellom nasjonene ble balansert av frykten for en atomkrig som ville ramme det ene landet like mye som det andre.Begrepet har siden blitt brukt utenom den kalde krigen, men da i en mindre grad

Den kalde krigen Rebecca timeline | Timetoast timelines

Konflikten ble kalt den kalde krigen fordi den aldri førte til direkte kamper mellom stormaktene, eller en «varm» storkrig. Marshallhjelpen: amerikansk hjelpeprogram for å få Europa på fote igjen etter den andre verdenskrigen. Satt i gang i 1947 av den amerikanske utenriksministeren George C. Marshall Marshallplanen - bensin på bålet? I hvilken grad forverret denne planen USAs forhold til Sovjetunionen? En aktuell problemstilling hvis man skal skrive en oppgave om Den kalde krigen. Har du noen andre spennende, ganske spisse problemstillinger omkring Den kalde krigen? Muntlig eksamen om den kalde krigen.Sinden dette er en muntlig presentasjon er det nok et par skrivefeil i ny og ned. Teksten varer ca. 30 min. Det er valgt å gå dypere inn i noen få temaer og heller ha en kort forklaring om de andre pga. liten tid Før den kalde krigen var Tyskland én stat. Men etter at landet ble delt i okkupasjonssoner, og med den økende spenningen mellom vest og øst, ble det en endring i dette. Vestmaktene slo sine tyske soner sammen i 1949 og opprettet med det en ny tysk stat: Forbundsrepublikken Tyskland, oftest kalt Vest-Tyskland

Den kalde krigen startet i 1945 og var ferdig i 1991. Det var etter andre verdenskrig at USA og Sovjetunionen, som var på samme side i andre verdenskrig, sto på spissen mot hverandre. Sovjetunionen og USA var aldri bestevenner, ikke engang da de var allierte, men det var etter andre verdenskrig det hele virkelig brøt ut Trumandoktrinen og oppdemmingspolitikken brukes ofte for å forklare den kalde krigen og Vietnamkrigen. Men hvem var Truman og hva gikk doktrinen ut på? Bakgrunnen for Trumandoktrinen kan trekkes tilbake til Jaltakonferansen (også kalt Krimkonferansen) i februar 1945, da statslederne Stalin, Roosevelt og Churchill diskuterte videre krigføring mot Hitler og fordeling av okkupasjonssonene 1. 1945-1961; Aldersgrense 12 år; 52 min; Etter 2 verdenskrig fører maktkampen mellom USA og Sovjetunionen verden inn den kalde krigen. Atomvåpenkappløpet skaper krigsfrykt i Norge Repetisjonsspørsmål til Den kalde krigen Hva menes med kald krig? Den kalde krigen betegner spenningsforholdet mellom USA og Sovjetunionen fra siste halvdel av 1940-årene til 1991. I denne perioden stod to supermakter mot hverandre, og de hadde sine tilhengere og allierte. De to statene representerte motsetninger i økonomi og politikk. USA hadde et demokratisk politisk Fortsett å lese.

Hvem var partene i den kalde krigen? Hvem møttes ved Jaltakonferansen, og hva ble diskutert mellom partene? Hvordan ble Europa delt etter krigen, og hva kalles dette skillet? Hva er innholdet i Trumandoktrinen, og når ble den opprettet? Ulike land i Europa fikk det som kalles Marshallhjelp fra USA Trenger hjelp fra noen som er gode i dette emnet. Det gjelder som sagt Den kalde krigen. Skal ha prøvemuntlig på onsdag og trenger å vite det viktigste å ha med. Skal ha presentasjon på 10 minutter, så det er hen hel del jeg ikke kan rekke. Har lagt en foreløpig momentliste: Hva er en kald krig?. Den kalde krigen varte fra slutten av andre verdenskrig i 1945 til 1991 da Sovjetunionen ble oppløst. Noen ganger snakker man om to kalde kriger. Den første fra 1945 til 1960. Den andre fra tidlig på 1980-tallet til 1991. Perioden imellom, med relativ avspenning, regnes i så fall ikke som en kald krig Den kalde krigen: Jernteppet senket seg over Europa. Den kalde krigen Historisk spionutveksling fra Øst- til Vest-Berlin. 5 minutter Historisk spionutveksling fra Øst- til Vest-Berlin. Hent flere Bonnier Publications International AS Postboks 543 1411 Kolbotn Norge. Kundeservic

Marshallhjelpen - Moss Historiela

Den var et middel for å skape et multilateralt handelssystem dominert av amerikanske kapitalister; og for å bevare det kapitalistiske hegemoni over de land som senere skulle bli den tredje verden. Marshallhjelpen har også blitt sett på som Trumandoktrinens naturlige fortsettelse: Et program for å stoppe kommunismen, for å tiltrekke seg de sovjetiske satellittene og for å stoppe russerne Hvordan kunne starten på den kalde krigen vurderes ulikt, sett fra Gerhardsens perspektiv og medlemmer i NKPs perspektiv? Hva forteller kilden om konteksten den ble til i? Forslag til videre arbeid: Les artikkelen Kråkerøytalen. Jobb videre med Norge etter 1945. Jobb videre med Den kalde krigen internasjonalt Punktvis oppsummering av den kalde krigen 1945-89 Den kalde krigen. Spenningsforholdet mellom USA og Sovjet 1945-89 Kjennetegn Følger av 2. verdenskrig: Forutsetninger for kald krig: Ulike syns på kald krig Øst mot vest Begivenheter: Marshallhjelpen 1949: Berlinblokaden 1950: Den kalde krigen brer seg til resten av verde Den kalde krigen var i full gang og Stalin kontrollerte en rekke østeuropeiske land. Og kanskje mest: planen var et ledd i amerikanernes ønske om eksport av overskuddsprodukter, men det henvises ikke i den forbindelse til Marshallhjelpen. Bare en gang finner vi ordet nevnt i styre- og årsmøteprotokollene,.

Marshallhjelpen: amerikansk hjelpeprogram for å få Europa på fote igjen etter den andre verdenskrigen. Satt i gang i 1947 av den amerikanske utenriksministeren George C. Marshall DEN KALDE KRIGEN 1945 - 1989 * USA mistet tilliten som verdenspoliti. Grusom krigføring fra begge sider. * I 1975 ble hele Vietnam et kommunistisk land med autoritært styre - mange flyktet Usa under den kalde krigen: -Cuba Krisen -Marshallhjelpen og Trumandoktrinen -Nato

Fasit kontrollspørsmål Den kalde krigen Hvorfor er det viktig å lære om Holocaust selv om det er over 70 år siden andre verdenskrig sluttet? Rivaliseringen blir kalt «Den kalde krigen» fordi den aldri førte til direkte kamphandlinger mellom USA og Sovjetunionen- altså var det en «varm» krig. Hvilke land var del av «Vestblokken» og hvilke Fasit kontrollspørsmål Den kalde. Den kalde krigen Kilder Læreboka Wikipedia Encyclopedia Aschaugs Store Norske Leksikon Bildene er hentet (for det meste) fra Googles og Yahoo bildesøk, samt Wikipedia Øystein Eliassen, Varden Ungdomskole 2007 Den kalde krigen Opprinnelsen til den kalde krigen stammer fra den russiske revolusjon i 1917 hvor Russland blir den kommunistiske Sovjetunionen Den russiske revolusjon besto av. Den kalde krigen Opprinnelsen til den kalde krigen stammer fra den russiske revolusjon i 1917 hvor Russland blir den kommunistiske Sovjetunionen - A free PowerPoint PPT presentation (displayed as a Flash slide show) on PowerShow.com - id: 59811d-Y2Vl Den kalde krigen: Tidslinje Etter 2. verdenskrig senker et jernteppe seg over Europa og splitter verdensdelen i øst og vest. De neste 50 årene utkjemper USA og Sovjetunionen en skjult krig om verdensherredømmet. Få oversikten over den kalde krigen og den spente situasjonen den skapte i hele verden i over 40 år I 1960 truer Sovjet med å bombe Bodø etter at U2 har hatt base her. I kulissene står Selmer Nilsen, en ung finnmarking som spionerer for Sovjet

Alle Tiders Blogg: Den kalde krigen - Marshallhjelpen

Dette er et undervisningsopplegg som tar for seg den kalde krigen. Opplegget er laget for 10. trinn, men kan også brukes på videregående. Kompetansemål (samfunnsfag etter 10. trinn): Gjere greie for årsaker til og konsekvensar av sentrale historiske og notidige konfliktar og reflektere over om endringar av nokre føresetnader kunne ha hindra konfliktane Hvordan begynte den kalde krigen? Timeline created by olemgustad@gmail.com. In History. Feb 4, 1945. Etter krigen overtok kommunistiske grupper makten i en rekke Øst-Europeiske land, Marshallhjelpen ga også et utløp for overskuddskapasitet fra den amerikanske industrien. Jun 24, 1948 Source: https://www.podbean.com/media/share/pb-emqjn-ae6914 Den kalde krigen handler om den spente situasjoen som oppstod mellom de to supermaktene Sovjetuni..

Marshallplanen - fra skepsis til omfavnelse - Norgeshistori

Marshallhjelpen var et amerikansk hjelpeprogram rettet mot Europa. Det ble satt i gang av den amerikanske utenriksministeren George C. Marshall. Warsawapakten var under den kalde krigen en militæralliansen mellom Sovjetunionen og land i den tidligere østblokken i Europa. 1962 Transcript Den kalde krigen Den kalde krigen 1945 - 1990 Europa i ruiner etter 2. verdenskrig Den kalde krigen - Etterkrigstiden • Europa lå i ruiner etter 2.verdenskrig. Maktbalansen mellom landene i verden var forandret, og de to største verdensmaktene som stod igjen var Sovjetunionen og USA Samme år oppløses Sovjetunionen, den kalde krigen er over, og Russland tar over Sovjetunionens folkerettslige forpliktelser. Internasjonale avtaler om atomvåpen. De to viktigste avtalene om regulering av atomvåpen er prøvestansavtalen fra 1963 og ikkespredningsavtalen fra 1968 HØRING (11. Hvordan den kalde krigen var preget av ulike : HØRING (11. Hvordan den kalde krigen var preget av ulike klimaer, knytte disse svingningene opp mot spesifikke hendelser., 14. Årsaker til at den kalde krigen tok slutt, 13. Første fase - konflikt dreiet seg i stor grad om utviklingen i Europa. Forklar med eks hvordan den kalde krigen blir en global konflikt, 12 Den kalde krigen . Tony Timeline created by tonhan. Oct 24, 1945. Kald krig tony Oct 25, 1945. berlin marshallhjelpen Oct 24, 1950. Jernteppe Tony. Oct 25, 1960. Månelandingen Oct 25, 1962. Cubakrisen Oct 23, 1963. Kommunisme Kommunisme var.

Marshallhjelpen

quiz om den Kalde Krigen - Lesesenteret . READ. Quiz. Den kalde krigen. Kosmos s. 106-115. Hva heter hovedstaden i Sverige. A. København. B. Oslo. C Hva var Marshallhjelpen. A. Økonomisk støtte til landbruk i krigsherja land. B. Økonomisk støtte til land i Europa som hadde Den kalde krigen var også preget av et intenst våpenkappløp. I den spenningsfylte periode - fra slutten av 1960-tallet til begynnelsen av 1970-tallet - brukte både USA og Sovjetunionen 70-80 milliarder kroner hver på våpen. Begge landene hadde tilgang til atomvåpen,. Den kalde krigen. Læringsmål: Vi kan. Fortelle om og reflektere rundt årsaker, viktige hendelser og ettervirkninger av den kalde krigen. Reflektere rundt de forskjellige ideologiene under den kalde krigen og i dag. Koble den kalde krigen sammen med verdenssituasjonen i dag. Hvorfor lærer vi om dette? Vite noe om den nærmeste fortiden vå Arven fra den kalde krigen. Diskusjonen om den kalde krigen er langt fra avsluttet, og er like levende relevant i dag. Det polariserte verdensbildet som ble skapt under den kalde krigen hadde stor innenrikspolitisk betydning i de enkelte land, forteller Tjelmeland Den kalde krigen. Læringsmål: - Jeg kan fortelle om og reflektere rundt årsaker, viktige hendelser og ettervirkninger av den kalde krigen- Jeg kan fortelle om de forskjellige ideologiene under den kalde krigen- Jeg kan vise oversikt over den kalde krigen med hjelp av et kart og en tidslinje

Hva var den kalde krigen? Oppgave 1. På hvilken måte konkurrerte USA og Sovjetunionen under den kalde krigen? Oppgave 2. Hvorfor var Berlinmuren et viktig symbol på den kalde krigen Norsk Luftfartsmuseum samler inn dokumentasjon fra den kalde krigen /etterkrigstida som et ledd i arbeidet med prosjektet Isfronten - Kald krig Opplevelser.I den nye utstillingen ønsker vi å gi gjenstander og historiske fakta liv gjennom ekte opplevelser fra mennesker som har opplevd denne tida

Den kalde krigen var så vidt avsluttet da danske kampstyrker ble sendt til Persiabukta høsten 1990, og Sovjetunionen hadde så vidt rukket å gå i oppløsning da danske infanterienheter ble sendt til Kroatia i mars 1992 (Petersen 2004: 448-461). Likevel, Danmark opplevde en annen geopolitisk virkelighet Rett etter at krigen var avsluttet, begynte dette samarbeidet å rakne. Denne perioden vi nå går inn i kaller vi den Kalde Krigen. Perioden strekker seg fra 1945 til 1991. Konflikten fikk navnet Kald Krig fordi det aldri ble direkte militær konfrontasjon mellom supermaktene, Sovjetunionen og USA. Europa blir delt mellom øst og vest Under får du en oversikt over temaet filmer den kalde krigen. Filmserien inneholder 26 relaterte filmer eller TV-serier som hører med under temaet filmer den kalde krigen. Oversikten over de beste filmene eller TV-seriene i temaet filmer den kalde krigen som er stemt frem av brukerne på filmfront.no

Den kalde krigen forts. • Krigen ble aldri varm dvs. at USA og Sovjet. ikke kriget direkte mot hverandre med våpen Den Kalde Krigen av Quizmaster. Publisert 23.04.2018. Hvilken tidligere skuespiller var amerikansk president i perioden 1981 til 1989? Ronald Reagan. Hvem var president i USA under Cubakrisen? John F. Kennedy. Hvem var Sovjetunionens siste statsleder? Mikhail Gorbatsjov

Den kalde krigen var en psykologisk krig mellom stormaktene USA og Sovjetunionen, altså det var aldri noen reel fysisk krig. Likevel var det hele tiden trusler fra begge sider, noe som gjorde det viktig for statene å berolige sine innbyggere, og sørge for at de hadde troen på sitt militær, samtidig som å skape hat mot motstanderen ((Ukjent redaktør) WordPress (2014) Tyskland etter den kalde krigen NUPI SEPTEMBER 03 339 Tysklands negative reaksjon på Bush-administrasjonens krig mot Irak kom som et sjokk så vel på Washington som på Washingtons nærmeste allierte i bl.a. London og Oslo. Selv om det nok fortsatt er noen som mener at dette må kunne tilskrives forbundskansle

UKE 47 NRK1 og NRK TV søndag 24. November kl. 20.15 Historien om Norge under den kalde krigen, slik den aldri har blitt fortalt før Den kalde krigen er betegnelsen på det spente forholdet [..] Kilde: portal.fagbokforlaget.no: 2: 23 29. Kald krig. Kald krig er først og fremst betegnelsen på rivaliseringen mellom USA og Sovjetunionen (og deres allierte) etter andre verdenskrig fram til ca. 1990

Den kalde krigen - Store norske leksiko

 1. isteren George C. Marshall. I år feires.
 2. «Den pinligste hendelsen i den kalde krigen» blir dramakomedie for fjernsyn. En TV-serie viet den diplomatiske krisen mellom Sverige og Sovjetunionen i 1981, etter at en sovjetisk ubåt gikk på grunn i svensk farvann, er på gang
 3. Den kalde krigen 1. FRA FREDSJUBEL TIL KRIGSFRYKT 2. HÅPET SOM BRAST 3. OPTIMISME I EUROPA • Sommeren 1945 - ødelagte byer og sultne mennesker i Europa. • Nazismen var knust. • Forholdet mellom USA og Sovjet skulle bli dårlig. • Fra 1945 og fram til i dag skulle det utkjempes mange kriger. 4. USA og Sovie

Repetisjonsspørsmål til Den kalde krigen. Hva menes med kald krig? Den kalde krigen betegner spenningsforholdet mellom USA og Sovjetunionen fra siste halvdel av 1940-årene til 1991. I denne perioden stod to supermakter mot hverandre, og de hadde sine tilhengere og allierte. De to statene representerte motsetninger i økonomi og politikk Nå kommer han med ei bok om tiden som pilot under den kalde krigen. FERDIG: Boka «Setermokråka og jeg» er ferdig. Her viser Knut Aasgaard fram papirutgaven som nå er sendt til trykk. Kodens gyldighet regnes fra du tar den i bruk første gang. Koden kan bare brukes 10 ganger, men kan brukes på flere enheter til den utløper «Den kalde krigen - og Vestfold» viser litt av den utrygge virkeligheten folk levde i på den tiden. Boken tar deg med inn i en epoke fra vår nære historie, som var preget av frykt og mistenksomhet, spionasje og overvåking, våpenkappløp og atomtrussel «Den pinligste hendelsen i den kalde krigen» blir dramakomedie for TV. En TV-serie viet den diplomatiske krisen mellom Sverige og Sovjetunionen i 1981, etter at en sovjetisk ubåt gikk på grunn i svensk farvann, er på gang

De 8 viktigste årsakene og konsekvensene av den kalde krigen

 1. Den kalde krigen var prega av oppbygging av militæralliansar, opprusting, truslar og ideologiske motsetningar. Austblokka bestod av Sovjetunionen og dei kommunistiske landa i Aust-Europa som var.
 2. Her er Omvendt undervisning: Den kalde krigen. Perspektiver; Elev; perspektiver ressursbank; 16 Den kalde krigen; Filmer; Omvendt undervisning: Den kalde krigen
 3. Forsker på norsk militærhistorie under den kalde krigen - Norsk militæraktivitet og utenlandsk militæraktivitet i Norge under den kalde krigen har havnet i skyggen av andre verdenskrig, sier Sondre B. Hvam ved Jærmuseet. Han tok forskerkurs for museumsansatte ved UiB og har siden fått publisert tre vitenskapelige artikler om temaet

Stedfortredende krig Koreakrigen, som varte fra 1950 til 1953, var den første krisa som fant sted utenfor Europa under den kalde krigen. Krigen som i utgangspunktet var en borgerkrig mellom Nord- og Sør-Korea, hadde støtte hos henholdsvis Sovjetunionen og USA, og var det vi kan kalle en stedfortredende krig Da den kalde krigen var på sitt verste var spionvirksomheten på sitt beste. Det var spesielt informasjon som kunne knyttes til forsvarsplaner og sikkerhetsforhold som ble utnyttet, men også all info som kunne brukes til utpressing til fordel for spionenes oppdragsgivere Den Kalde Krigen. Print; Main. Jalta- og Postdamkonferansen 1945. Churchills tale om ''jernteppet'' 1946. Trumandoktrinen og Marshallhjelpen 1947. Berlinblokaden og kommunistkuppet i tsjekkoslovakia 1948. Nato dannes 1949. Download Printable PDF. Paper Orientation . Paper Siz

Den Kalde Krigen | Sutori

Terrorbalanse - Wikipedi

 1. Mennene som fikk den kalde krigen på kroppen er det lett å overse i den store sammenhengen da de ofte kommer i skyggen av storpolitikken og det overordnete bildet. Her ser vi flygere og mannskaper fra 330 skvadron fotografert en gang mellom 1946 - 1950
 2. Denne formiddagen hadde vi samlet elleve militærflygere fra den kalde krigen i museet. Sammen representerte flygerne alle de fire tiårene av den kalde krigen. Flygerne var samlet for å delta på krigsuken museet gjennomførte for de 60 lærerstudentene på Samfunnsfag 2, Universitetet i Stavanger
 3. Propaganda er en viktig del av dagens krigføring. Det er svært viktig på alle måter å styrke moralen til dine egne tropper, men samtidig som man svekker moralen til motstanderen. I første verdenskrig ble psykologisk krigføring utviklet til vitenskap. Etter 2. Verdenskrig og inn i den kalde krigen oppsto det en litt mer skjult propaganda
 4. Fra 1910 til 1945 var Korea japansk koloni - etter 2. verdenskrig mistet Japan halvøya til USA og Sovjetunionen - Korea ble delt - Sovjetunionen i nord og USA i sør. Nord-Korea ble kommunistisk - USA støttet en diktator i sør Nord-Korea ønsket å frigjøre Sør-Korea. Lederen Kim I

Alle tiders historie: Den kalde krigen

Den kalde krigen - Historie - Diskusjon

Den kalde krigen Muntlig presentasjon - Studienett

Ved å isolere og analysere historien om den kalde krigen i mindre segmenter, kan studentene bedre forstå hvordan konflikten mellom det kommunistiske øst og demokratiske Vesten kom til å skissere amerikansk historie for det neste halve århundre. Student Aktiviteter for Den kalde krigen: 1945-1962 Inkluder Den kalde krigen var den politiske og militære rivaliseringen som utviklet seg etter den andre verdenskrig mellom Østblokken (ledet av Sovjetunionen og bestående av sovjetvennlige regimer) og Vestblokken (dominert av USA og bestående av vesteuropeiske land og disse landenes allierte). Epoken varte omtrent 40 år; fra slutten av 1940-årene til slutten av 1980-årene Den kalde krigen var over. Sovjetunionen hadde gitt opp å vinne rustningskappløpet med USA. Vesten erklærte seier. Eller som en kommentator i New York Times kjekt formulerte det til manges jubel: «Endelig,. Den kalde krigen fikk Norge på nettet ­­Det ukjente spillet i Arktis: Ubåter, forsvarshemmeligheter og en konto i Sveits Plutselig lyste skjermen foran ham opp og alarmen hylte Bunkere fra den kalde krigen På denne siden publiserer vi bilder fra bunkere som og stridsanlegg i Norge. Kategorien tar for seg anlegg fra tidsperioden 1945 til 1990. Alle våre relevante saker som blir lagt ut på vår nyhetside blir overført hit. Siden oppdateres derfor regelmessig

Den kalde krigen timeline | Timetoast timelines

Historie Vg2 og Vg3 - Den kalde krigen - de første årene

Under den kalde krigen satser amerikanerne hardt på kultureksport. Først vant populærkulturen igjennom. Tegneserier, film, foto, TV og magasiner, slikt som nå er akseptert også som høykultur Årsaker til den kalde krigen. Konsekvenser for Berlin. Årsaker til murens fall. Quiz Kalde krigen . Kilder til linkene over. Førland, Tor Egil (red.) 1992. Konflikter og allianser, i Det 20. århundre, norsk utgave av Power, a Political History of the 20th Century. Oslo: Aschehoug. Pearson, Raymond 2002. The Rise and Fall of the Soviet. Etter Sovjetunionens fall og den kalde krigen tok slutt, stod USA igjen som den eneste supermakten i verden. Dette påvirket USAs utenrikspolitiske rolle i det som ble sett på som en ny verdensorden. Saddam Hussein som den nye fienden. Saddam Hussein satt som president i Irak fra 1979 til 2003

Abstract ASEAN etter Kambodsja-konflikten og den kalde krigen. Muligheter for en regional sikkerhetsorden i Sørøst-Asia. Den 23. oktober 1991 ble Agreement on a Comprehensive Political Settlement of the Cambodian Conflict undertegnet i Paris Den brytningen som her er skissert i norsk forsvars- og utenrikspolitikk før 1949 mellom en atlantisk orientering og en tendens til isolasjon og isolasjonisme, utgjør et viktig trekk ved norsk politikk også etter 1949, selv om tyngdepunkt og uttrykksformer endret seg under inntrykket av den kalde krigen og NATO-samarbeidet

Den Kalde Krigen Christina timeline | Timetoast timelines

Den kalde krigen er et vanlig navn på spenningstilstanden mellom øst og vest, og spesielt mellom USA og Sovjetunionen, mellom 1945 og 1990.Begrepet skal ha blitt brukt første gang av president Trumans rådgiver Bernhard Baruch i 1947. Perioden kjennetegnes av at alliansebygging, opprustning og trusler om krig mellom blokkene, og i flere tilfeller både en overhengende fare for storkrig og. Den kalde krigen var den konstante motsetninga, rustingskappløpet og politiske spenninga mellom dei to supermaktene USA og Sovjetunionen frå ca 1947 til slutten av 1980-åra, da Mikhail Gorbatsjov som sovjetisk leiar sørgde for å avblåse «krigen». I periodar av såkalla «avspenning» før den tid, heldt opprustinga i røynda fram, på begge side Den kalde krigen bygde på en propagandaløgn eller i beste fall en misforståelse, som for Norges del gikk ut på at Sovjetunionen ønsket å invadere og okkupere Norge Tema: Den kalde krigen. Læringsmål: Jeg kan. Vise oversikt over de viktigste historiske hendelsene; Fortelle om årsaker og virkninger av ulike hendelser; Trekke linjer fra den kalde krigen og frem til i dag; Skille mellom de ulike ideologiene og reflektere rundt fordeler og ulemper med de

Kalde krigen | SutoriDen kalde krigen - Magnus Thorstensen timeline | TimetoastHistorie Vg3 Påbygging (kapDen kalde krigenPPT - MELLOMKRIGSTIDEN 1918 - 1939 PowerPoint Presentation

Den kalde krigen: (2:24) Jernteppet 1945-47 De allierte skiller lag Den kalde krigen mellom stormaktene i øst og vest strakk seg fra verdenskrigens avslutning i 1945 til Murens fall i 1989; 45 år med nervepirrende politiske utspill fra i første rekke Sovjetunionen og USA. Tirsdag var det premiere i NRK2 på en amerikansk serie om denne perioden Den kalde krigen. Created by Vilde Martinsen ⟶ Updated 13 Feb 2019 ⟶ List of edits . Contributors. Comments. Ida. Kommentaren min var tydeligvis ikke til hjelp. Dette var sørgelig å se ettersom jeg håpet at du skulle få til noen gode endringer Beskriv de viktigste årsakene til den kalde krigen; Begrunn hvilken årsak du mener var den viktigste; Lag en tidslinje som viser de viktigste hendelsene under den kalde krigen; Fortell om en viktig hendelse fra den kalde krigen, og begrunn hvorfor du har valgt denne. Fortell om de viktigste ettervirkningene av den kalde krigen

 • Vektorgrafik kostenlos erstellen.
 • Szene 1 fotos max und moritz.
 • Eliteserien tabell.
 • Jpg to obj.
 • Mein flammendes schwert und meine hand sollen euch richten.
 • Braubar wolfenbüttel speisekarte.
 • Krøniken dansk tv serie.
 • Fosteret ligger langt nede.
 • Youtube generationen.
 • Leasing kia.
 • Park hotel sandefjord svømmehall.
 • Arboretet bergen åpningstider.
 • Braunschweigisches landesmuseum wolfenbüttel.
 • Beboerparkering oslo elbil.
 • Ålø frontlaster.
 • Rom for gameboy.
 • Gaming posters.
 • Alcatraz tickets.
 • Beckmann koffert 79 liter.
 • Undertegnede kryssord.
 • Stuegran temperatur.
 • Kolbotn håndball.
 • Price comparison usa.
 • Todesstreifen definition.
 • Die grünen erklärt.
 • Uerfilet i ovn.
 • Stephanie brungs.
 • Steine bestimmen app.
 • Daugybos zenklas.
 • Gildehaus bad bentheim hotel.
 • Landshuter kleinanzeigen.
 • Kaliber 9x19.
 • Tripper übertragung toilette.
 • Svenske møbelprodusenter.
 • Giftbude norderney geschichte.
 • Slow cooker jula.
 • Settlers of catan utvidelse.
 • Termokopp med logo.
 • Viking lover.
 • Tagesschau wetter hintergrundbild.
 • Lammelår krydring.