Home

Mam matematikksenteret

Matematikksenteret har utviklet ressurser som skoler eller lærergrupper kan bruke til kompetanseheving. MAM-programmet gir lærere hjelp til å undervise på en måte som bidrar til dybdelæring i matematikk MAM (Mestre Ambisiøs Matematikkundervisning) er et program for lærere som vil samarbeide om å utvikle sin undervisningskompetanse i matematikk. Programmet kan gjennomføres av kolleger på en skole eller i nettverk mellom skoler Aktiviteter og filmer i MAM Disse aktivitetene er spesielt godt egnet for lærere som ønsker å øve på å få fram elevenes ideer, gi respons og orientere elevene mot hverandres resonnement og det matematiske innholdet Aktiviteten Spill består av matematisk rike spill. Spillene kan være designet for å arbeide med ulike matematiske begreper og ideer., for å øve på viktige matematiske ferdigheter eller for at læreren skal få innsikt i elevenes forståelse og strategier

Oppgavestrenger består av regnestykker som er satt opp i en bestemt rekkefølge og som er utviklet for å rette samtalen mot spesifikke strategier eller egenskaper ved operasjoner. Elevene løser problemet, deretter deler og forsvarer de løsningene og strategiene sine Kvikkbilder er designet for å engasjere elever i å visualisere tall og forme mentale representasjoner av en mengde som vanligvis er presentert gjennom en samling prikker. Elevene forklarer hvordan de organiserte mengden for å telle det totale antallet prikker i bildet

Kvikkbilde "2 · 4 + 3 · 4" | Matematikksenteret

Disse aktivitetene er spesielt godt egnet for lærere som ønsker å øve på å få fram elevenes ideer, gi respons og orientere elevene mot hverandres resonnement.. Matematikksenteret sin hovedoppgave er å lede utviklingen av nye og bedre metoder i matematikkopplæringen. Besøk våre nettsider og finn nyttig ressurse Mål med MAM er å sette ambisiøse mål for elevenes læring, samt å utvikle evnen til å bygge på elevers tenkning i undervisningen. Matematikklærere utfordres til å engasjere seg i elevens tenkning, stille spørsmål, observere og vurdere elevenes resonnement, språk og argumentasjon og bygge på dette i undervisningen

MAM Matematikksenteret

 1. Innen matematikkfaget har vi blant annet hatt fokus på timestartere, samt at vi de foregående fire år har deltatt i MAM-prosjektet sammen med matematikksenteret: et prosjekt som handler om å mestre ambisiøs matematikkundervisning
 2. 73551124 95756891 jens.arne.meistad@matematikksenteret.no Stig Atle Myhre, Universitetslektor 73551123 95200516 stig.atle.myhre@matematikksenteret.n
 3. På Matematikksenteret har hun i tillegg til kurs og større regionale etterutdanningsprosjekt arbeidet med de nasjonale prøvene i regning, ressurser knyttet til elever som presterer lavt i matematikk, jenter og realfag, Ny Giv, Realfagskommuner, Realfagsløyper og MAM-prosjektet
 4. Matematikkvansker viser seg på forskjellige måter og har ulike årsaker. Kvaliteten på læringsmiljøet, tilpasninger i matematikkopplæringen og elevens læringsforutsetninger er viktig for elevenes læringsutbytte. Pedagogenes positive forventninger til elevene har stor betydning for at elevene lykkes, er motiverte og har tillit til egne evner
 5. Matematikksenterets etterutdanning «Mestre ambisiøs matematikkundervisning» (MAM), handler om å virkelig skape endring i klasserommet. Etterutdanningen er prøvd ut og videreutviklet over flere år, og designet for å fremme lærernes læring
 6. Spørsmål - Svar Dere sier at diskusjon står sentralt i UOM (Utviklende opplæring i matematikk) og at stoffet presiseres og utdypes gjennom diskusjon i felleskap. Hvordan kan da opplæringen gjennomføres hvis skolene må stenge og elevene må ha hjemmeundervisning? I samsvar med Zankovs modell er oppgavene laget slik at eleven selv konstruerer kunnskap
 7. Matematikksenteret har som hovedoppgave å lede og koordinere utvikling av nye og bedre arbeidsmåter og læringsstrategier i matematikkopplæringen i barnehage, grunnskole, videregående skole, voksenopplæring og lærerutdanning i Norge. Senteret ble opprettet 1. august 2002, og er et av 10 nasjonale sentra underlagt Utdanningsdirektoratet

Hva er MAM? Matematikksenteret

Click to edit Master title style Mestre Ambisiøs Matematikkundervisning København, 9. april 2019. astrid.bondo@matematikksenteret.n For elever, lærere, studenter og foreldre i norsk skole. Klikk her for å prøve vår nye brøk og gange-app! Send tilbakemeldinger til med tanke på forbedringer.. I 2020 feirer matematikk.net 20 år som Norges fremste matematikkressurs på nett Tverrfaglige tema i matematikk 25. September (Småskoletrinnet) 1. Oktober (mellomtrinnet) 2. Oktober (ungdomstrinnet) 2020 Kl. 08.30-11.30 Lillehammer, felles med Gjøvik, Hadeland og Valdre

- MAM-prosjektet. •Nettside: www.matematikksenteret.no. Matematikksenteret - UiU •Teoretisk bakgrunnsdokument for arbeid med regning (samarbeid med UH) •Utarbeide pedagogiske ressurser tilknyttet regning •Opplæring av ressurslærere •Faglig input på samlinger for skoleledere og skoleeier Matematikksenteret har mange ressurser som elever kan jobbe med hjemmefra, og som kan berike undervisningen. Les mer. Ny struktur og design på Matematikk.org! Matematikk.org er det mest besøkte matematikk-nettstedet i Norge, med nesten 300.000 besøkende i måneden

Aktiviteter og filmer i MAM Matematikksenteret

Matematikksenteret, Trondheim, Norway. 7 796 liker dette · 35 snakker om dette · 11 har vært her. Matematikksenteret, NTNU, er et ledende kompetansemiljø som utvikler ressurser og arbeidsmåter for.. matematikksenteret.no The latest Tweets from Matematikksenteret @nsmo_matematikk Nasjonalt senter for matematikk i opplæringen Jobber for læring av matematikk med utgangspunkt i bar Matematikksenteret, Trondheim, Norway. 7,693 likes · 361 talking about this · 11 were here. Matematikksenteret, NTNU, er et ledende kompetansemiljø som utvikler ressurser og arbeidsmåter for bedre..

Matematikksenteret, Trondheim, Norway. 7 807 liker dette · 38 snakker om dette · 12 har vært her. Matematikksenteret, NTNU, er et ledende kompetansemiljø som utvikler ressurser og arbeidsmåter for.. Hvem er vi? Nettstedet matematikk.org er et samarbeid mellom de matematiske instituttene ved Universitetet i Tromsø, Bergen, Oslo og NTNU sammen med fakultet for teknologi og realfag ved Universitetet i Agder, avdeling for lærerutdanning og internasjonale studier ved Høgskolen i Oslo og Akershus og Matematikksenteret Matematikksenteret. 30 k visninger · 24. mai. Relaterte sider Se alle. Lesesenteret. 23 641 følgere · Lokal bedrift. matematikk.org. 2 338 følgere · Nettsted. Naturfagsenteret - nasjonalt senter for naturfag i opplæringen. 6 444 følgere · Utdanning. Aschehoug Undervisning - barneskole 16.10.2019 1 Dybdelæring, kjerneelementer og det viktigste i faget Nettverkssamling Midt-Gudbrandsdalen, Ringebu, 15. oktober - 2019 Kl. 12 - 1

Spill Matematikksenteret

MatematikksenteretKvikkbilde 8 · 6 | Matematikksenteret

I tillegg til å være prosjektmedarbeider på MAM-prosjektet, har Olaug blant annet arbeidet med å utvikle læringsstøttende prøver og veiledningsmateriell for 6. trinn. Hun har jobbet på Matematikksenteret siden 2015 14.00 - 14.45: Nytt fra Matematikksenteret og presentasjon av MAM-prosjektet v/Svein Hallvard Torkildsen, prosjektleder Matematikksenteret. Prosjektet Mestre ambisiøs matematikk-undervisning (MAM) fokuserer på elevenes tenking i matematikk og klasseromspraksiser som støtter og utvikler elevenes tenking

6 . kan være nyttig. I den eksplisitte undervisningen i problemløsing er målet for timen knyttet til strategien (Amit & Portnov-Naaman, 2017) Tittel Reklame, ja takk!. Carpe Mathematica ved bruk av reklamebrosjyrer i undervisningen: Navn: Inger-Lise Risøy er undervisningsinspektør på Krokstad skole og har deltatt på mange sommerkurs. Hun er ressursperson for Matematikksenteret, har 27 års erfaring fra grunnskolen og har holdt mange kurs/forelesninger for foreldre, assistenter, lærerstudenter og lærere Matematikksenteret i Trondheim: MAM - Mestre Ambisiøs Matematikk. Oppstart i april, varighet 2 år. Sak 11/19: Budsjett 2018 - fast oppfølgingssak - herunder godkjenning av årsregnskapsrapport og fullstendighetserklæring. Se vedlegg årsregnskapsrapport. Skolens regnskap for 2018 er godkjent av driftsstyret. Skolen Tittel Reklame, ja takk!. Utgår: Navn: Inger-Lise Risøy er undervisningsinspektør på Krokstad skole og har deltatt på mange sommerkurs. Hun er ressursperson for Matematikksenteret, har 27 års erfaring fra grunnskolen og har holdt mange kurs/forelesninger for foreldre, assistenter, lærerstudenter og lærere

Oppgavestrenger Matematikksenteret

Matematikk og naturfag er viktig i mange yrker. Vi har spurt en rekke lærlinger om hvordan de bruker realfagene i sin jobb, og du kan bli overrasket! Maren forklarer hvorfor hun valgte. Mål. Målet med denne modulen er å få en felles forståelse for hva som ligger i begrepet matematisk kompetanse og bli godt kjent med kompetansemodellen til Kilpatrick m. fl Status Matematikksenteret •Ny organisering fra og med 01.01.18 •Fagfornyelse •Nye hjemmesider høsten 2017 •Realfagsløyper •MAM -modell for etterutdanning •Lavt presterende elever •Elever med stort læringspotensial 26.10.2017

Kvikkbilder Matematikksenteret

«Så du sier at?» Gjentar deler av eller alt en elev sier, og ber deretter eleven respondere og bekrefte om det er korrekt eller ikke. 2. Repeter Sparad från matematikksenteret.no. Julelenker. Gi barna erfaringer med å lage en lang julelenke ved å sette sammen ringer til en større helhet Resonnere sammen med barna om hvordan de kan lage en lenke som er like lang som seg selv Gi barna erfaringer med å måle lengden av en lang lenke ved å bruke sin egen lengde som måleenhet Fra Matematikksenteret hadde vi med oss prosjektleder Svein Hallvard Torkildsen. Han presenterte prosjektet Mestre ambisiøs matematikkundervisning (MAM) som fokuserer på elevenes tenking i matematikk og klasseromspraksiser som støtter og utvikler elevenes tenking. Vi hadde også med oss lederen for Naturfagsenteret, Merethe Frøyland

Mestre ambisiøs matematikk (MAM) - YouTub

Astrid Bondø, Matematikksenteret, Norge - Aktivitetene i MAM-prosjektet Om presentationen: MAM-prosjektet (Mestre Ambisiøs Matematikkundervisning) tar sikte på legge til rette for at lærere kan sette mål for og finne støtte til å utvikle en undervisningspraksis i samsvar med prinsippene og praksisene som kjennetegner ambisiøs matematikkundervisning Matematikksenteret 853 views. 5:01. Faster No Knead Bread - So Easy ANYONE can make Runs To Mom, Becomes Viral Sensation! - Duration: 1:44. USA TODAY Recommended for you. 1:44

Søk Matematikksenteret

4 Historien om Røver- Rotta er ett eksempel på hvordan personalet i barnehagen kan legge til rette for barns problemløsing. For at utfordringen skal kunne støtte barnets matematiske utvikling, m

Matematikksenteret

Analytisk observasjon av elevers matematiske tenknin

Kvasir gir deg raskt en oversikt - en smartere måte å lete på matematikksenteret.no Novemberkonferansen 2017 - Matematikksenteret Med årets tema ønsker vi å sette fokus på at matematikkens språk og symboler kan oppleves som unike, uunnværlige og vakre, men at de for mange elever snarere fremstår som fremmede, utilgjengelige og skremmende

Mange av lærerne som Matematikksenteret og jeg samarbeider med, og jeg bruker eksempler fra MAM-prosjektet for å illustrere noen av samtaletrekkene. Tabell 2 Mellomarbeid og forarbeid (før 6. jan.) A: Enkeltlærere ser over planer og prøver ut opplegg som involverer to eller flere kjerneelementer og er i samsvar med fagets nye sentrale verdier

Oppgavestreng 198 + 7 | Matematikksenteret

Charlottenlund barneskole - Trondheim kommun

Ansatte - Matematikksenteret - Institutt for

Ole Flyum er på Facebook. Bli medlem av Facebook for å komme i kontakt med Ole Flyum og andre du kanskje kjenner. Facebook gir deg muligheten til å dele.. Administrer dine nyhetsbrev for Bergens Tidende. *For at vi skal kunne yte best mulig service, vil du motta oppdateringer og annen viktig informasjon vedrørende abonnementet ditt Modellen i MAM-prosjektet har fokus på planlegging, øving, utprøving med elever og felles refleksjon i etterkant av utprøvingen(e). Her er det paralleller til Lesson Study (se for eksempel Munthe, Helgevold, & Bjuland, 2015). De to metodene skiller seg likevel fra hverandre på noen sentrale områder

Snille tall i multiplikasjon | MatematikksenteretJeg skjønner ingenting av matematikken ungene mine lærer

Matematikksenteret, NTNU, er et ledende kompetansemiljø som utvikler ressurser og arbeidsmåter for bedre undervisning, i tett samarbeid med praksisfeltet. I MAM løfter vi fram alle de sentrale komponentene i fagfornyelsen og lærerne lærer å legge til rette for motivasjon, dybdelæring og kjerneelementene i matematikk I MAM-syklusen inngår også øving, og dette er ikke vanlig i en Lesson Study-syklus. Samtidig har lærerne mulighet til å ta time-out under både øving og utprøving, Kjersti Wæge er leder ved Matematikksenteret (Nasjonalt senter for matematikk i opplæringen) MAM ( mestre ambisiøs matematikk). Elevene og lærerne øver på evidensbasert metodikk for å heve kompetanse for elever og lærere. Lærerne er lærere fra skoler i Søndre Nordstrand som får sin kompetanseutvikling fra Matematikksenteret. Kommentar fra DS-leder som er foresatt på trinnet: Sikre at foresatte er informer Han har tidligere vært ressursperson for Matematikksenteret og har lang erfaring som kursholder rundt om i landet. I tillegg til å være prosjektmedarbeider på MAM-prosjektet, har Olaug blant annet arbeidet med å utvikle læringsstøttende prøver og veiledningsmateriell for 6. trinn

 • Danse a deux facile.
 • Jalalabad safety.
 • Gaming posters.
 • Costa rica urlaub kosten.
 • Tk krankmeldung online.
 • Babyteppe perlestrikk oppskrift.
 • Photo manager face recognition.
 • Oxytocin menn.
 • Ab circuit.
 • Tipps fürs wochenende dortmund.
 • Etiketter til messenger.
 • Morde in österreich 2016.
 • Einhorn sprüche bilder.
 • Tesla billån 0 25.
 • Whisky tasting nrw.
 • Drammen rc klubb.
 • Carob norsk.
 • Guangzhou map.
 • Søke i facebook gruppe android.
 • Hvor kjøpe signalpistol.
 • Spørreord nynorsk.
 • Barn tørst hele tiden.
 • Bøtte 30 liter.
 • Nationalratswahl österreich 2018.
 • Learnnoweu.
 • Science fiction oversatt til norsk.
 • Wohnheim in greifswald bekommen.
 • Lage skjema i excel.
 • Hoven under tåballen.
 • Fort christina.
 • Impetigo contagiosa meldepflicht.
 • Maggi suppebuljong.
 • Bloody mary princess.
 • Forsterket skjermet enhet.
 • Tannlege sandnes vågen.
 • The big sick rotten tomatoes.
 • Mount rushmore national memorial.
 • Kamry k1000 plus e pipe.
 • Svz güstrow kontakt.
 • Washington region.
 • Rave party utstyr.