Home

Utdanning innen helse

Fagskoleutdanning i helse skal sikre den enkeltes, samfunnets og arbeidslivets behov for ny kompetanse i tråd med nye oppgaver og utfordringer innen helse- og sosialsektoren. Helsefag | utdanning.no Hopp til hovedinnhol Ofte lokalt opptak med krav til høyere utdanning innen helse- og sosialfag eller relevant yrkespraksis. Hvordan lages denne listen? Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder Dette er en videreutdanning for deg som har fullført utdanning innen helse- og sosialfag på videregående skoles nivå. Fullført utdanning gir 60 studiepoeng.Ta gjerne kontakt for veiledning Fagskole innen helse. Nå kan du ta høyaktuelle NOKUT-akkrediterte fagskoleutdanninger innen helse hos vår søsterskole MedLearn. Utdanningene og kursene MedLearn tilbyr, passer for deg som ønsker å bygge på tidligere utdanning, eller å formalisere den kompetansen du allerede har

Helsefag utdanning

 1. Her finner du alt av informasjon om utdanning innen FOLKEHELSEARBEID (Bachelor).Studiet går under: Medisin, odontologi, helse- og sosialfag.Det er 92 registrert skoler som tilbyr studiet, fordelt på 8 studiesteder. Det er registrert 40 relaterte studier til utdanningen FOLKEHELSEARBEID (Bachelor)
 2. Her finner du alt av informasjon om utdanning innen ERNÆRING OG HELSE (årsstudium).Studiet går under: Medisin, odontologi, helse- og sosialfag.Det er 1 registrert skole som tilbyr studiet, fordelt på 1 studiested. Det er registrert 18 relaterte studier til utdanningen ERNÆRING OG HELSE (årsstudium)
 3. Her finner du alt av informasjon om utdanning innen PSYKISK HELSEARBEID OG RUSARBEID (fagskoleutdanning).Studiet går under: Medisin, odontologi, helse- og sosialfag.Det er 1 registrert skole som tilbyr studiet, fordelt på 1 studiested. Det er registrert 63 relaterte studier til utdanningen PSYKISK HELSEARBEID OG RUSARBEID (fagskoleutdanning)
 4. › Helse-, sosial- og idrettsfag, andre › Videreutdanning for helse- og sosialsektoren, psykisk helsearbeid (669917) Listen kan inneholde feil dersom utdanninger mangler NUS-koder. Hvis du oppdager feil, er det fint om du gir oss beskjed på redaksjonen [at] utdanning [dot] no

Videreutdanning for helse- og sosialsektoren utdanning

 1. Vg1 Helse- og oppvekstfag, spesialundervisning i egen gruppe, 4. år: Vg1 Helse- og oppvekstfag, spesialundervisning i egen gruppe, 5. år: Vg1 Helse- og oppvekstfag, spesialundervisning i liten gruppe A, 1. år: Vg1 Helse- og oppvekstfag, spesialundervisning i liten gruppe A, 2. år: Vg1 Helse- og oppvekstfag, spesialundervisning i liten.
 2. Webredaktør: Therese Henriksen. Ansvarlig redaktør: Mona Mathisen. Kontakt redaksjonen: redaksjonen@utdanning.n
 3. Her finner du alt av informasjon om utdanning og jobbmuligheter innen fagområdet Medisin, odontologi, helse- og sosialfag.Det er 499 relaterte studier som tilhører dette fagområdet, og det finnes 78 relaterte yrker.Du kan studere hos 629 skoler ved 214 studiesteder dersom du ønsker en utdanning innen Medisin, odontologi, helse- og sosialfag
 4. Utdanning innen ernæring gir deg kompetanse på hvordan kosthold påvirker kropp og helse. Riktige kostråd er viktig for å forebygge livsstilssykdommer. Det finnes flere retninger innen ernæring, enten man ønsker å jobbe med forebyggende helse, forskning eller med pasienter
 5. Spesialsykepleier innen psykisk helse er sykepleiere med spesialisering innen psykisk helsearbeid. Som spesialsykepleier har du en viktig rolle i blant annet å hjelpe og veilede mennesker til å ha det bra og mestre utfordringer de møter på
 6. st 6 mnd. Varighet 5 UTDANNING FRA TEKNISKE SKOLER, FAGSKOLE I JORD- OG SKOGBRUK, VISSE UTDANNINGER FRA VIDEREGÅENDE SKOLER OG YRKES-/VERKSTEDSKOLE, (HÅNDVERK, HANDEL OG KONTOR) ETC. 503 Eksamen fra 1-årig videregående teknisk kurs (kurs for tekniske assistenter/ elementærteknisk kurs

Studieretning helse - Folkeuniversitete

 1. Med utdanning innen helse- og sosialfag kan du utgjøre en forskjell for mennesker som trenger hjelp. Det er i dag stort behov for personer med høyere utdanning innen helse- og sosialfag. Hos oss kan du bli vernepleier, barnevernspedagog, sykepleier, optiker og radiograf
 2. Nord universitet har en viktig nasjonal rolle innen profesjonsstudier, blant annet knyttet til utdanning og videreutdanning av sykepleiere og sosialarbeidere. Profesjonsutdanningene preges av forskningsbasert undervisning, noe som er grunnlaget for bl.a. å forsyne helse-, utdannings- og velferdssektoren med kompetente fagpersoner
 3. En utdanning innen helse, pedagogikk og oppvekst er et sikkert valg for deg som ønsker en jobb hvor du arbeider tett på mennesker. Fremtidens jobber viser at yrker innen disse områdene kommer til å være trygge i mange år fremover. Det trengs ansatte til barnehage og skole,.
 4. Forskningen om helse og utdanning er bokstavelig talt enorm. Dessuten er den fragmentert og foregår innen ulike fagdisipliner. Det er tidkrevende å få oversikt over den, også for forskere som selv arbeider innen feltet. Den primære hensikten er derfor å syntetiser
 5. Helse- og oppvekstfag Vg1 er utgangspunktet for deg som ønsker en utdanning innen helse- og oppvekstfag. På kurset lærer du om helsefremmende arbeid, kommunikasjon og samhandling, og yrkesutøvelse

En utdanning innen helse og sosalfag er en sikker vei til jobb. Det satses stadig på pleie- og omsorgssektoren i Norge, og folk lever lenger i dag enn tidligere. Helsefagarbeidere er blant den mest etterspurte arbeidskraften og jobbmulighetene er derfor mange. I tillegg er en jobb innen helse og sosialfag trygt, spennende og i stadig utvikling Fagskole innen helse; Når du har fått tildelt studieplass må gyldig politiattest, jf. § 27 i Lov om høyere yrkesfaglig utdanning innhentes innen en måned. Denne må ikke være eldre enn 3 måneder ved mottak. Hvis du ønsker å søke om støtte fra Lånekassen,.

Det har siden høsten 2017 pågått et stort utviklingsarbeid for å utvikle nasjonale retningslinjer innen helse- og sosialfag. Retningslinjene skal definere sluttkompetansen for hver utdanning og utgjøre en minstestandard for kompetanse. Utviklingsarbeid.. Her finner du alt av informasjon om utdanning innen VERNEPLEIERUTDANNING (Bachelor).Studiet går under: Medisin, odontologi, helse- og sosialfag.Det er 12 registrert skoler som tilbyr studiet, fordelt på 12 studiesteder. Det er registrert 40 relaterte studier, og det finnes 2 relaterte yrker til utdanningen VERNEPLEIERUTDANNING (Bachelor)

Gratis fagskoleutdanninger innen helse - NKI Nettstudie

Digitalisering og innovasjon i helse- og velferdstjenester er en studieretning innenfor vår master i klinisk helsearbeid. Dette er et tverrfaglig studium som skal bidra til å møte behovet for kunnskap, ferdigheter og kompetanse forøvrig til å bruke teknologi til å fornye, forenkle og forbedre helsetjenestene Samfunnets behov for personer med relevant helse- og oppvekstfaglig utdanning øker. Vi tilbyr flere studieretninger innen disse fagene på videregående skole, både for deg som trenger å ta yrkesfagene innen Vg1, Vg2 og Vg3 - for å oppnå fagbrev eller autorisasjon, og for deg som er kvalifisert til å ta fagbrev som praksiskandidat Det finnes en rekke studietilbud innen helse. Dette enkeltemnet gir en innføring i grunnleggende temaer innen anatomi og fysiologi. Temaene er både generelle, Vi holder til i Oslo og tilbyr høyere utdanning innen samfunnsvitenskap og helsefag på nett og sted. Velkommen til oss! idium WordPres En utdanning innen helse gir mange og varierte jobbmuligheter. Uansett hvilken utdanning du velger, kan jeg garantere at du får en jobb der du kan gjøre en forskjell. Er du i tvil om hvilken utdanning som passer for deg, kan du ta kontakt med en av våre studierådgivere her

FOLKEHELSEARBEID (Bachelor) - Skoler Studier Utdanning

På dette utdanningsprogrammet får du studiekompetanse som gir deg grunnlag for å komme inn på de fleste utdanninger på universitetet og høyskoler. Utdanningsprogrammet er spesielt tilpasset deg som vil ta høyere utdanning innen helse, oppvekst og sosialfag, men med studiekompetanse kan du søke deg inn på de fleste utdanninger Lærlinger i Helse Nord. Helsepersonell med utdanning fra videregående opplæring har krav om to års lærlingetid før de kan gå opp til fagprøve og få fagbrev innen sitt område. Helseforetakene har ansatt lærlinger innen helsefaglige utdanninger, hvorav lærlinger i helsearbeiderfaget og ambulansefaget utgjør de største gruppene

Har du lederstilling i helsesektoren, eller vil kvalifisere deg for lederoppgaver? Erfaringsbasert master i helseledelse, kvalitetsforbedring og helseøkonomi er en bred lederutdanning på deltid. Du kan ta enkeltkurs eller fullt masterprogram. Nytt opptak til våren, med oppstart høsten 2021 Videreutdanning i helse- og sosialfag Vi tilbyr et bredt spekter av etter- og videreutdanninger tilpasset sykepleiere og andre med helse- og sosialfaglig utdanning. Med videreutdanning fra USN får du den kompetansen du trenger enten om du vil bygge på den utdanningen du allerede har - eller du søker nye karriereveier For sykepleie regnes følgende som relevant yrkeserfaring og utdanning: Arbeid i barnehage eller innen helse-, sosial-, omsorg- og undervisningssektor eller lignende der søker har arbeidet med pasienter, klienter, barn eller elever under kyndig veiledning Om verken helse og omsorg eller å ta fagbrev er din kopp med te, Hun er en av ekspertene som trekker frem en utdanning innen informasjonsteknologi (IT) og digitalisering som et godt valg

Stipendiatstilling innen autisme Nasjonal pådriver for tilgjengelighet i høyere utdanning, har utarbeidet en ny veileder for rådgivere ved høyere utdanning, som Søknadsfrist for Helse (vår) 15. mars 2021. mar 15. Stiftelsen Dam: Søknadsfrist for Ekspress (vår Utdanning innen idrett, helse og ledelse? Vår Bachelor i Helse- og idrettsledelse gjør deg til en ettertraktet leder innen idrett og frivillighetsarbeid Akkurat innenfor helse er det mange ting du kan gjøre. Det fins lange teoretiske utdanninger som f.eks medisin og psykologi, og det fins treårige bachelorgrader innen f.eks ting som sykepleie. De fleste jobber i helse er fint betalt, men for å få ordentlig høy lønn er det nok utdanningene som medisin og psykologi du bør ta

Video: ERNÆRING OG HELSE (årsstudium) i Nettstudier - Skoler

NTNU i Gjøvik - NTNU

I Helse, miljø og sikkerhet lærer du å sette HMS i system, for å skape en tryggere og mer omsorgsfull arbeidsplass basert på vitenskapelig basert kunnskap. Vi ser på generell organisasjonskultur og sikkerhetskultur, og du får innsikt i tiltak egnet til å redusere sykefravær og personalgjennomtrekk Helse- og oppvekstfag Vg1 er utgangspunktet for deg som ønsker en yrkesfaglig utdanning innen helse- og sosialsektoren. Du som har fellesfagene fra før kan velge å ta kun programfagene. Med dette kan du bygge på til fagbrev som barne- og ungdomsarbeider, helsefagarbeider, ambulansearbeider eller autorisasjon som helsesekretær, tannhelsesekretær, apotektekniker, fotterapeut eller hudpleier Et sunt kosthold er en viktig forutsetning for god helse og en helsefremmende livsstil. Årsstudium i mat, ernæring og helse retter seg mot deg som er interessert i å øke kompetansen din om mat, ernæring og helse. Studiet egner seg også for lærere og andre profesjonsutøvere som ønsker utdanning innen fagområdet Studiet gir en bred introduksjon til en rekke sentrale emner innen fagområdet helse, miljø og sikkerhet (HMS). HMS­-arbeidet skal både forebygge sykdom, skader, ulykker og sosiale problemer, og fremme de ansattes fysiske, psykiske og sosiale helse. Sykefravær og Inkluderende arbeidsliv er også et sentralt tema. En annen viktig del av HMS­arbeidet er vern av det ytre miljø mot.

PSYKISK HELSEARBEID OG RUSARBEID (fagskoleutdanning

Videreutdanning i psykisk helsearbeid utdanning

Her vil du finne kurs i psykisk helse hos barn og unge som gir deg faglig forståelse av psykisk helse hos barn og unge slik at du blir i bedre stand til å forstå og hjelpe de barna du er i kontakt med. Et kurs i barn og unges psykiske helse er perfekt for deg som jobber i barnehage, skolefritidsordning, er barne- og ungdomsarbeider eller lignende som ønsker å bli mer bevisst og oppmerksom. En utdanning for deg som vil jobbe med mennesker og helse. Behovet for naprapater er stort ettersom mange får vondt i muskler eller ledd i løpet av livet, noe som naprapaten er spesialist på å behandle. Som naprapat kan du arbeide innen helsetjenesten, bedriftshelsetjenesten, idrettsbevegelsen og med folkehelse

Vg1 Helse- og oppvekstfag Utdanning

VID vitenskapelige høgskole har en rekke attraktive studier, både for deg som er sykepleier og for andre som jobber med mennesker. Våre mange videreutdanninger innen helse finner du både ved VID Bergen, VID Oslo og VID Sandnes Dette er sår - Forebygging , behandling og lindring. Siden høsten 2008 har vi tilbudt videreutdanning i sår. Utdanningen ble fra høsten 2011 utvidet til 30 studiepoeng Det regionale samarbeidsorganet er et rådgivende organ for saker innen utdanning, forskning og innovasjon, og er et samarbeid mellom Helse Midt-Norge RHF og universiteter og høgskoler i regionen

Nå kan du søke regionale forskningsmidler - Helse Nord

Utdanning.no har oversikt over utdanningsløpet. Den viser hvilke programfag som gir yrkeskompetanse og hvilke som gir fagbrev. Den viser også hvilke programfag som har opplæring i bedrift, og hvilke som ikke har det. Vilbli.no har også en del informasjon om utdanningsprogrammet. De viser blant annet fag- og timefordeling Våre fagbrev innen helse og oppvekst Påmelding til dette studiet Kontakt. I Norge er det stort behov for personer med helse- og oppvekstfaglig utdanning både i helsesektoren og i oppvekstsektoren, samtidig som det er vanskeligere å få fast jobb innen disse yrkene uten faglig dokumentasjon

Oversikt over utdanninger og yrker etter interesser

Er du sykepleier innen spesialisthelsetjenesten eller kommunenes helse- og omsorgstjenester? Les mer om videreutdanning dermatologisk sykepleie i Drammen her Her finner du ledige stillinger innen helse i Trondheim kommune. Trondheim kommune lyser ut 100 prosent-stillinger som hovedregel. Det er mulig å få tilpasset stillingsprosent i perioder hvis du ønsker det. Ansatte med helsefaglig utdanning og over 50 prosent stilling får en rolle som primærkontakt Nei, du må ikke ha utdanning innen helse for å søke. Opptakskravet til prehospitalt arbeid/paramedic er generell studiekompetanse.I tillegg må du ha hatt førerkort klasse B fra senest 1. mars i opptaksåret og ta en opptaksprøve Utdanning.no hadde i 2015 en undersøkelse om unges utdannings- og yrkesvalg. Denne viser at jenter ønsker seg utdanning som gir jobb innen helse, omsorg, skole og barnehage, mens gutter ønsker utdanning som gir jobb innen data og IT, mekanikk, teknikk og elektronikk Helse- og oppvekstfag. På Vg1 har du fellesfag og felles programfag innen helse- og omsorgsfag. På Vg2 velger du fordypning Etter fullført yrkesfaglig opplæring kan du gå ut i arbeid eller ta videre utdanning: Med fagbrev kan du ta høyere yrkesfaglig opplæring (fagskole)

Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Utdanning, skoler

Helse- og omsorgsfag passer for deg som er omsorgsfull overfor andre mennesker. Vi har også et godt utdanningstilbud innen voksenopplæring i helsefagene våre. Hos oss kan du ta utdanning i ambulansefaget, helsefagarbeider,. Forskning innen helse og velferd Fagområdet er unikt i internasjonal sammenheng med sin ph.d.-utdanning innen «Personorientert helsearbeid». Vår forskning skal bidra til at samfunnet kan møte framtidens helse- og velferdsutfordringer på en effektiv og hensiktsmessig måte for folk flest, nasjonalt og globalt Helse og velferd . Eldreforsk ; Helsefremmende arbeid i nærmiljø (HENÆR) Klinisk kompetanse i sykepleieutdanning ; Kvinne-, familie- og barns helse ; Oppvekst og utdanning ; Psykisk helse og rus . Publikasjoner ; Senter for omsorgsforskning, sør ; Sosial innovasjon og entreprenørska

Ernæring utdanning

Helse- og omsorgsdepartementet har det overordnede ansvaret for helsepolitikk, folkehelse, helsetjenester, kommunale tjenester til eldre og funksjonshemmede, helselovgivning og deler av sosiallovgivningen i Norge 2700 deltakere fra over 115 kommuner har siden 2012 tatt en eller flere moduler (hver modul på 7,5 stp.) i studiet «Lederutdanning - helse og omsorg». De har fått ny praktisk kompetanse og verktøy til å håndtere utfordringer i sin lederhverdag innen helse- og omsorgssektoren i kommunene Utdanningforskning innen helse- og sosialfag Forskergruppen ønsker å belyse spørsmål innen utdanningforskning. Utdanningsforskning er definert som: «Undervisning og læring, utdanningenes innhold og vurderingsformer, profesjonsutdanning og profesjonsutøvelse, styring, ledelse og organisering av utdanningssektoren og utdanningssystemets rolle i samfunns- og arbeidsliv»

For vernepleie regnes følgende som relevant yrkeserfaring og utdanning: Arbeid innen helse-, sosial-, omsorg-, barnehage og undervisningssektor eller lignende der søker har arbeidet med pasienter, klienter, barn eller elever under kyndig veiledning; Skoler med relevant linje/fag i forhold til utdanningen, for eksempel helse- og sosialfa Utdanning i helseadministrasjon er en samlebetegnelse på et bredt spekter av utdanninger ved universiteter og høyskoler i Norge og andre land. Det dreier seg stort sett om videreutdanning av personer som har grunnutdanning innen helse- og sosialfag. Utdanning i helseadministrasjon omfatter vanligvis økonomi, forvaltningskunnskap, personalarbeid, organisasjonsteori og ledelsesfag samt. Utdanning. NSF-SPoR er opptatt av videreutdanninger innen fagfeltet. SPoR Troms og landsstyret i SPoR fikk derfor fagutviklingsmidler gjennom Sentralt fagforum for å utarbeide en skisse til innholdet i en fordypning i sykepleie i tverrfaglig master innen psykisk helse og rus. Nedtoning av praksisstudie

Kurs og utdanning innen tropemedisin For info om fremtidige examener ta kontakt med Kristine Mørch: kristine.moerch@helse-bergen.no. Neste obligatoriske eksamen i tropemedisin for spesialistkandidater i infeksjonsmedisin arrangeres i Oslo i desember 2020. Sted:. Helse- og oppvekstfag gir utdanning til yrker som innebærer hjelp og tjenester til barn, kunder, klienter og pasienter. På helse- og oppvekstfag vil du bidra til å gjøre hverdagen til både yngre og eldre enklere og triveligere. Her vil du få en meningsfylt jobb! Dette utdanningsprogrammet passer for deg som: bryr deg om menneske For paramedisin regnes følgende som relevant yrkeserfaring og utdanning: Arbeid innen helse-, sosial-, omsorg-, barnehage og undervisningssektor eller lignende der søker har arbeidet med pasienter, klienter, barn eller elever under kyndig veiledning. Arbeid innen ambulansetjenester anses som spesielt relevant I september lanserte Verdensbanken sin rapport «Human Capital Index», som rangerer land etter en rekke kriterier innen helse og utdanning, som for eksempel barnedødelighet, levetid og mulighet til å få utdanning. Indeksen måler hvordan et barns helse og utdanning frem til det fyller 18 år påvirker barnets levestandard resten av livet Med en utdanning innen helse- og idrettsledelse kan du forme morgendagens idrettsgleder og bidra til å få mennesker over til en sunnere og mer aktiv livsstil. Norsk idrett er en kompleks bransje med behov for ledere med et bredt spekter av kunnskap

Økologi, landbruk og bioteknologi - INNÅrshjul kultur — Utsira kommuneBremselengde og reaksjonslengde | ProsentFiskeimmunologi | Universitetet i Bergen

Spesialsykepleier innen psykisk helse Utdanning

Til sommeren ble jeg ferdig med min bachelorgrad innen helse og sosial. Nå er jeg på søkerfronten, men strever med å få meg jobb. Jeg har vært på to intervju av 10 søknader, og har sendt fire til som fristen enten nettopp har gått ut eller går ut i nærmeste fremtid. Jeg har begynt å tvile om søkn.. Satsingen på høyere utdanning innen medisinsk teknisk utstyr og teknologi som aktørene etterlyser, bør også bidra til mer forskning, mener hun. - En viktig del av utdanningen bør være å lære seg å forske på dette feltet, som for eksempel å lære hvordan en skaffer dataene som det er behov for, sier Stoltenberg Da kan fagskoleutdanning innen helse, sosial og oppvekst være noe for deg! Vi tilbyr flere 1-årige, høyere yrkesfaglige utdanninger, som gjennomføres på deltid over to år (60 studiepoeng). Disse bygger på relevant videregående opplæring (fagbrev) eller tilsvarende kompetanse I Helse Midt- Norges strategi for utdanning og kompetanse er det gitt tydelige føringer å styrke lederrollen. Nasjonalt topplederprogram er et tilbud for ledere i helseforetakene som har ambisjoner om å følge en karrierevei innen sykehusledelse og som har vist talent for ledelse på høyt nivå i organisasjonen Her finner du alt av informasjon om utdanning innen HELSE OG SOSIALINFORMATIKK (Master).Studiet går under: Medisin, odontologi, helse- og sosialfag.Det er 1 registrert skole som tilbyr studiet, fordelt på 1 studiested. Det er registrert 141 relaterte studier til utdanningen HELSE OG SOSIALINFORMATIKK (Master)

Helse- og oppvekstfag (Yrker og kompetanser) Gå til hovedinnhold. Vg1 og Vg2 Hvordan velger du utdanning og yrke? Hva passer for deg? Har du spesielle behov? Samfunnets behov i dag og i fremtiden; Hvor kan du få hjelp til å velge? Kan du ombestemme deg? Rådgivere og veiledere Utdanning av helsepersonell i spesialisthelsetjenesten omfatter grunnutdanning, videre- og etterutdanning, turnustjeneste og spesialistutdanning. Vi gir praksis til alle disse utdanningene. I tillegg driver vi omfattende kompetanseutvikling av egne ansatte. Helse Sør-Øst driver kompetanseutvikling på svært mange områder Utdanning av helsepersonell er en av sykehusenes fire kjerneoppgaver, se spesialisthelsetjenesteloven § 3-8. Føringene for å legge til rette for dette er nærmere presisert i de årlige oppdragsdokumentene fra Helse- og omsorgsdepartementet og hovedavtalen mellom Spekter og Akademikerne § 44 Kompetanseutvikling

Ta utdanning innen helse- og sosialfag ved US

eHelse utdanning ved UiA Doktorgrad: • Helse- og idrettsvitenskap • Teknologi • Økonomi og samfunnsvitenskap Master grad: • Helse- og sosialinformatikk - nettbasert deltidsstudium (fra år 2000) • Master Helsefag (helsetjenester, helsefremmende aspekt, behandling, samhandling og organisering) • Folkehelsevitenskap (helseadferd, livsstil, levekår og demografiske endringer Du kan også søke opptak til høyere utdanning etter forkurs eller gjennom Y-veien, yrkesfaglig vei til høyere utdanning. Y-veien er beregnet på deg som har relevant yrkeskompetanse. Forkurs og Y-veien er vanligst innen realfags- og ingeniørstudier

Kurs og videreutdanning innen helse- og sosialfa

Sykepleiere utgjør den største yrkesgruppen innen helse- og sosialfag. Behovet for sykepleiere og spesialsykepleiere vil bli enda større i fremtiden. På denne siden. For å styrke kvalitet og relevans i praksisstudiene må samarbeidet mellom utdanning og arbeidsliv være godt Høgskulen i Volda og Høgskolen i Molde tilbyr i fellesskap ph.d.-utdanning i Helse- og sosialfag. Studiet er unikt i Norge da det både er tverrprofesjonelt og tverrfaglig idet det retter seg mot alle profesjoner i helse- og sosialsektoren, og forutsetter bidrag fra flere vitenskapsdisipliner. Faggrupper møter i økende grad sammensatte problemer og må samarbeide på tvers av disse for å. Fagskoleutdanning i helse, aldring og aktiv omsorg gir deg spisskompetanse i arbeid med eldre. Målet er å utdanne reflekterte yrkesutøvere som tar initiativ til å planlegge, organisere og iverksette tiltak for å fremme helse, forebygge sykdom, og ivareta fysisk og psykisk helse hos eldre som har behov for helsehjelp

Torghatten ulykken - Psykisk helse

Her finner du utdanninger innen alt fra fysioterapi, kiropraktikk, ernæring og sykepleie til farmasi, psykologi, odontologi (tannlege) og medisin. En helsefaglig utdanning passer for deg som vil jobbe med å hjelpe mennesker, og som evner å se hver enkelt pasient Relevant utdanning fra videregående skole, folkehøgskole eller tilsvarende; Relevant ulønnet arbeid (tillitsverv, organisasjonsarbeid, politiker) Omsorgsarbeid for egne barn kan telle inntil ett år. For sykepleie regnes følgende som relevant yrkeserfaring og utdanning: Arbeid innen helse-, sosial-, omsorg-,. Det kreves minst tre års høgskoleutdanning innenfor helse- og sosialfagene. Andre med tilsvarende bakgrunn kan også søke utdanningen. Du må ha minst ett års praksis etter endt utdanning, som er direkte pasient- eller klientarbeid (100 % stilling, deltidsstillinger regnes om til heltid) Opptakskrav. Videreutdanningen i aldring og eldres helse er et tilbud til deg som har fullført en treårig helse- og sosialfaglig, samfunnsvitenskapelig, naturvitenskapelig eller humanistisk bachelorgrad med relevans for aldring og eldres helse, eller utdanning innen medisin, psykologi eller tannhelse minimum tilsvarende treårig bachelorutdanning

 • Prøve i derivasjon 1t.
 • Kåpe barn zara.
 • Svenske møbelprodusenter.
 • Koloskopi undersøkelse.
 • Leicester tottenham stream reddit.
 • Tattoo krone old school.
 • Traktorkjøring uten førerkort.
 • Hotel riu caribe cancun.
 • Balingen weilstetten einwohnerzahl.
 • Bwl bachelor master möglichkeiten.
 • Html li list.
 • Hva er litium.
 • Melton tøfler salg.
 • Madeira temperatur februar.
 • Ab circuit.
 • Kjøpe barberblader på nett.
 • Hofbräu bier online bestellen.
 • Taxi trondheim sentrum.
 • Lucca italia kommende aktiviteter.
 • Spisekroken.
 • Wale in deutschen zoos.
 • Ordriket lesebok 4a.
 • Praktisk norsk 1 øvingsbok.
 • Leonberger schwarz.
 • Bleie historier.
 • Blattfleckenkrankheit rüben.
 • Sjøbanan grep.
 • Arkitekt utdanningskrav.
 • Krätze juckreiz stillen.
 • Hankø pizzaovn.
 • Grünschnittcontainer köln.
 • Plantar reflex.
 • Lasertag hannover vahrenwalder straße.
 • Male med bakepulver.
 • Bjølstad vaskeri.
 • Hsf1004 eksamen.
 • Maclaren quest.
 • Eu regler bompenger.
 • Mannheimer morgen feuilleton.
 • Private barnevernsinstitusjoner trondheim.
 • Majestic rhodos.