Home

Bærekraftig kjøttproduksjon

Debatt: Kjøttproduksjon - Norsk kjøtt må bli mer bærekraftig

Hva er egentlig bærekraftig matproduksjon? - Norsk

Kjøttproduksjon er ikke bærekraftig. Dette er, i motsetning til hvordan Almås fremstiller det, ikke noe veganere har funnet på. Anerkjente Oxford University konkluderer følgende etter en analyse av 40.000 gårder i 119 land: «Avoiding meat and dairy products is the single biggest way to reduce your environmental impact on the planet» (Poore and Nemecek 2018, Oxford University, publisert. For tiden pågår det en debatt om hvor klimavennlig norsk kjøttproduksjon er. Nationen hadde nylig saken «Bønder mener ammekua er en del av klimaløsningen − ikke problemet» hvor det hevdes at norsk kjøttproduksjon fra ammekyr er bærekraftig. Årsakene som nevnes, er blant annet at ammekyr kan utnytte utmarksbeite og at beite gir økt karbonbinding og høyere albedo, altså lysere og. Professor Odd Magne Harstad mener redusert kjøttproduksjon i Norge vil kunne bidra til at matmangelen i verden øker. Han sier Norge må utnytte de store gressressursene til å produsere mat i.

Derfor er norsk kjøtt bærekraftig Artikkel - MatPra

Kjøttproduksjon er ikke den viktigste enkeltkilden til klimagassutslipp i Norge, men utslippene er langt fra ubetydelige. Jordbruket stod for 8,3 prosent av norske klimagassutslipp i 2014, og er den fjerde største utslipilden. Av dette utgjorde metanutslipp fra husdyras fordøyelse omtrent halvparten Verdens kjøttproduksjon er nesten femdoblet siden 1961, viser statistikk hos Oxford University sitt Our World Data-prosjekt. Vi forbrukere er ofte bevisst klimaproblemer knyttet til for eksempel bilkjøring. Færre er klar over de store klimautslippene knyttet til produksjon av storefekjøtt. (Illustrasjonsfoto: Jon Olav Nesvold / NTB scanpix Kjøttproduksjon er ikke bærekraftig. Dette er ikke noe veganere har funnet på | Hanne-Lene Dahlgren. La oss få kjøttfakta på bordet Selv om norsk storfekjøttproduksjon generelt medfører høyere klimautslipp enn annen norsk kjøttproduksjon, er det likevel bærekraftig å produsere dette i Norge. Norsk matproduksjon må baseres mest mulig på det ressursgrunnlaget vi har, og vi har store og gode beitearealer som kun kan utnyttes av drøvtyggere

Ull er gull – og norsk ull er enda bedre fordi den er

Kjøttproduksjon er ikke bærekraftig

Fatland vil ha mer bærekraftig kjøttproduksjon. Fatland Ølen er en av Norges største kjøttprodusenter. Nå tar konsernet grep for å få en mer bærekraftig produksjon. - Den sunneste delen av dyret blir i dag kastet, sier daglig leder, Svein Fatland. Jarl Vidar Melin Klima og bærekraftig kjøttproduksjon. Close. 5. Posted by. u/Catholic_Spray. 2 years ago. Archived. Klima og bærekraftig kjøttproduksjon. Jeg ønsker å lære litt mer om hvor bærekraftig kjøttproduksjonen vår er. Jeg vet vi bruker mye ressurser for å produsere særlig rødt kjøtt,. Bærekraftig matproduksjon i Norge: Mer erter og grønnsaker, En del av norsk dyrket jord er kun egnet til å dyrke husdyrfôr, men dagens kjøttproduksjon er av så høyt omfang at den krever mye større jordareal, og legger dermed beslag på matjord, både i Norge og i utlandet

Definisjon: Bærekraft er en slags gyllen regel for livet på jorda.Vi må leve på en måte som gjør at vi får det vi trenger, uten å skade andre mennesker eller naturen. Utvikling = forandring: Når noe utvikler seg, skjer det en forandring.. Bærekraftig utvikling er en utvikling som imøtekommer dagens behov uten å ødelegge mulighetene for at kommende generasjoner skal få dekket sine. Bedre å kutte import enn å redusere norsk kjøttproduksjon Det er ikke bærekraftig å kjøpe mer mat fra andre land. Derfor bør vi redusere utslippene av klimagasser fra jordbruket samtidig som vi opprettholder matproduksjonen i Norge Slakt godkjent til mat Publisert 19. mars 2020; Tonn Prosent endring fra Prosent endring fra; 2019 2018 - 2019 2014 - 2019; I alt: 350 831-0,3: 3,7: Svin: 132 242-3,7: 2,7: Fjørfe: 106 83 Havbruk er vår mest bærekraftige kjøttproduksjon, med i snitt 40 ganger mindre antibiotikabruk per kg enn landkjøtt og et Co2-avtrykk som er det laveste per kalori av noe husdyrproduksjon. Vi trenger mer klimavennlig matproduksjon og flere arbeidsplasser knyttet til havbruk, ikke mindre.R. B. Nilsen og J. I. Fardal har i sommer sendt en rekke leserbrev til forskjellige avise

Debattinnlegg 2 i Aftenposten: Kjøttproduksjon er ikke

For å kunne vurdere noe som bærekraftig må man vurdere hvordan det påvirker både klima, frukt og grønt og spiste det selv i stedet for å bruke det til kjøttproduksjon. FNs klimapanel mener derfor det er viktig for verdens matvaresituasjon at vi kutter ned på kjøttforbruket vårt Formålet med prosjektet Grasbasert melk- og kjøttproduksjon - merkeordning for bærekraftig matproduksjon i hele Norge er å bidra til at mest mogleg av storfe- og småfehaldet i Noreg vert basert på norske ressursar, og på den måten reduserer fôrimport og arealbruk i andre land Fastsetting av bærekraftig reintall, slaktevekter, kjøttproduksjon og kalveprosent Her oppgir siidaen/distriktsstyret antall rein i vårflokk per 31. mars som anses bærekraftig i henhold til vurderinger i punkt 1, 2 og 3 Forutsetningen for en fortsatt bærekraftig vekst er knyttet til problemene med lakselus. Det forskes intenst på nye metoder for å bekjempe lakselus, og de fleste tror vi snart står foran løsningen. Fiskeoppdrett er i dag den formen for kjøttproduksjon som gir mest igjen for fôret

Nei, kjøttproduksjon fra norsk storfe er ikke klimavennli

Det kan stilles spørsmål ved om kjøttproduksjon basert på kraftfôr etter dagens mønster er bærekraftig. Men det gjelder i så fall generelt og ikke bare for fiskeoppdrett. Så lenge det er akseptert å produsere og konsumere kjøtt basert på slike råvarer, må produksjon av de ulike dyreartene vurderes på lik linje Innlegget under er publisert i Nationen 22.september 2017, både papir og nett Både hensynet til miljøet, folkehelsen og bærekraftig jordbruk tilsier at norsk kjøttproduksjon bør reduseres. Selv om Lars Petter Bartnes i Norges Bondelag sier at bønder èr opptatt av å kutte landbrukets klimautslip

Norge må opprettholde kjøttproduksjonen - NRK Møre og

 1. 28. oktober lanserte vi Kjøttets tilstand 2020 - vår årlige statusrapport over sentrale deler av norsk egg- og kjøttproduksjon. 30 okt, 2020 - Årets utgave av Kjøttets tilstand viser at hovedtrendene når det gjelder kjøtt- og eggproduksjon er positive
 2. BÆREKRAFTIG MAT: Lakseoppdrett genererer lave klimagassutslipp sammenlignet med annen proteinproduksjon. Bildet viser en Mowi-lokalitet ved Beitveitnes. Vis mer - Det er jo ingen tvil om at oppdrett er en klimavinner sammenlignet med kjøttproduksjon,.
 3. isteren spørsmål om det er mulig å gjøre norsk matproduksjon mer bærekraftig uten å kutte kjøttproduksjon. - Det er absolutt mulig å gjøre norsk matproduksjon mer bærekraftig gjennom tiltak som bonden selv kan gjøre. Men det er ikke slik at alt kan løses på den enkelte gård
 4. Klimautslippet fra norsk kjøttproduksjon er blant de laveste i verden. En av årsakene til det er at omtrent 75 prosent av kyr i Norge er «kombinasjonskyr», Vi vet det er mulig å ha en bærekraftig kjøttproduksjon i Norge samtidig som vi tar klimatrusselen på alvor
 5. FNs klimapanel oppfordrer derfor til større selvforsyning og til å utnytte lokale ressurser. Det betyr at Norge i aller høyeste grad må utnytte de ressursene vi har til bærekraftig kjøttproduksjon basert på utmarksbeite, og areal som ikke kan brukes til annen produksjon enn gress for drøvtyggere
 6. Norsk kjøttproduksjon fortrenger altså produksjon av annen, mer arealeffektiv, sunn og bærekraftig mat, både i Norge og i utlandet. Mindre norsk kjøttproduksjon ville frigjøre store landbruksområder der sunn menneskemat kan dyrkes direkte

Sju myter om kjøtt - Framtiden i våre hende

 1. Vi bidrar til utnyttelse av hele dyret fullt ut. Det vil si at alle ressursene utnyttes og bidrar til å skape merverdi tilbake til produsent - det er bærekraftig. Norsk sauehold har kjøttproduksjon som utgangspunkt, men det er viktig at de øvrige ressursene også utnyttes og ikke går tapt, som ulla, sier Tviland
 2. Det er høyst mulig å ha en bærekraftig kjøttproduksjon. Dersom det finnes nok politisk og folkelig vilje, kan alle i Norge spise norsk kjøtt og norske meieriprodukter som hverken skader mennesker, dyr eller miljø. I dag er dessverre det meste av kjøttproduksjonen i Norge langt fra bærekraftig.
 3. godt.no - kampen for bÆrekraftig kjØttproduksjon written by Andreas Viestad Godt.no har skrevet en sak om Den store kjøttkokeboka, og hvorfor vi skal spise mer av hele dyret i stede for å slutte å spise dyr
 4. Kokebokforfatter Andreas Viestad setter kjøtt på menyen. I et forsøk på å få oss til å spise mer kjøtt. Fra færre dyr
 5. Det er høyst mulig å ha en bærekraftig kjøttproduksjon. Finnes det nok politisk og folkelig vilje, kan alle i Norge spise kjøtt som hverken skader mennesker, dyr eller miljø. Dessverre er det meste av kjøttproduksjonen i Norge langt fra bærekraftig - et begrep som oftest knyttes til miljø, og da gjerne klimagassutslipp
 6. De vet hvordan de skal bruke skogen på en bærekraftig måte - uten å ødelegge den. Slike urfolksterritorier er derfor en effektiv beskyttelse av regnskogen. Retten til fritt, informert samtykke når det gjelder tiltak i urfolks tradisjonelle områder er en kollektiv menneskerettighet som også er slått fast av FNs arbeidsorganisasjon ILO i ILOs konvensjon nr. 169 om urfolk og stammefolk i.

Han trekker blant annet frem at det er sterke følelser knyttet til kjøttproduksjon i Norge ettersom mange livnærer seg av dyrehold. - Veldig mange bønder driver bærekraftig, men det også mange som driver industrielt og med storskalaproduksjon fordi det er sånn man tjener penger hvis man skal drive gård Bærekraftig kjøttproduksjon i Trøndelag. MINDRE RØDT KJØTT : Et bærekraftig kosthold kjennetegnes blant annet av et høyt inntak av frukt, grønnsaker, grove kornprodukter og et lavt . Kjøttproduksjonen står alene for prosent av de totale Både hensynet til miljøet, folkehelsen og bærekraftig jordbruk og bærekraftig matproduksjon tilsier at norsk kjøttproduksjon bør reduseres. Selv om Lars Petter Bartnes i Norges Bondelag sier at bønder èr opptatt av å kutte landbrukets klimautslipp, ønsker han ikke å akseptere redusert kjøttproduksjon. Vi har utallige ganger hørt påstander fra landbruksorganisasjonene og Nationen. Utvikling av bærekraftig kjøttproduksjon uten bruk av kraftfôr. 211 000. Sør-Aurdal. Haugen Outdoor. Utvikling av virksomhet som sykkelguide i Oppland. 70 000. Lillehammer. Nullutslipp AS. Etablering av produksjonslinje for gjenbruk av elbilbatterier. 283 000. Lillehammer. Datsja a

Vår visjon : Norsk storfekjøttproduksjon - Bærekraftig og lønnsom TYR - en landsomfattende medlemsorganisasjon for norske storfekjøttprodusenter! - Spre informasjon til medlemmer og andre om kjøttproduksjon med kjøttfe, gjennom blant annet medlemsbladet TYRmagasinet Quorn: Bærekraftig, proteinrikt og kjøttfritt alternativ Det er generelt en økende interesse for råvarer med mye proteiner og lite karbohydrater blant mange kundegrupper. Finner du i tillegg alternativer som har lite fett og mye fiber, har du et godt utgangspunkt for å lage retter som passer et bredt kundespekter Bærekraftig produksjon. All kjøttproduksjon slipper ut klimagasser. Dette skjer blant annet gjennom metan fra fordøyelsen til drøvtyggere og fra lystgass i husdyrgjødsel (fra blant annet fjørfe). FNs organisasjon for ernæring og landbruk (FAO) har beregnet global gjennomsnittlig utslippsintensitet per kg slaktevekt for ulike dyreslag Klimaet tåler ikke dobbel kjøttproduksjon. Matproduksjon er i dag verdens største utslippssektor. Det meste kommer fra produksjon av kjøtt. Skal fremtidas behov for mat dekkes gjennom økt kjøttproduksjon, så vil matproduksjon alene fylle alle kvoter som er satt for år 2050

Video: Dropp storfekjøtt om du vil spise klimavennli

Kjøttproduksjon. Det er 6 bevaringsverdige Urferaser i Norge. Sidet Trønderfe og Nordlandsfe (Røsorsku), Vestlandsk Raudkolle, Vestlandsk Fjordfe, Telemarksfe, Dølafe og Østlandsk Rødkolle. Valget av rase ble enkel og naturlig for oss. Vi får da en bærekraftig produksjon Studiet retter seg mot grovfôrbaserte produksjoner av både storfe og småfe der grovfôr har en sentral plass i fôrsammensetningen. Det legges vekt på bærekraftig produksjon basert på norske og fornybare ressurser. Det er viktig å sikre produksjon av trygg mat med høy kvalitet samtidig som produksjonen skjer innenfor gjeldene rammer for dyrevelferd, miljøkrav og klimasmart landbruk Bærekraftig kjøttproduksjon Denne seksjonen startet med følgende faktum: Klimaendringer er et problem akkurat nå - ikke i framtiden! De store utfordringene knytter seg til klimavariasjon. Styrk beredskapen i dag med tanke på tørke, flom og storm, så blir man ikke så sårbare framover Reinsdyr ferdes fritt og beiter over enorme landområder, noe som gir kjøttet en helt spesiell viltsmak. Det gjør også reindrift til en bærekraftig kjøttproduksjon. En undersøkelse fra Universitetet i Tromsø viser at reinsdyrkjøtt kan være en like god kilde til omega-3 og omega-6 som fisk. Kjøttet er også omtrent like magert som kylling Debattkveld om bærekraftig kjøttproduksjon og kjøttforbruk i Porsgrunn, Kafe K, tysdag, 26. september 2017 - Hva spiser du? Hva vil du spise? Tenker du på klima, dyrevelferd, kulturlandskap? Tenker..

Tema avl - Kjøttproduksjon - foredrag 8: «Avl for ei holdbar og bærekraftig ammeku» v/Solvei Cottis Hoff, Tyr; 16.00-16.30: Tema kalv/kvige - Melkeproduksjon - foredrag 9: «Mitt kvigeoppdrett» v/gårdbruker; Tema kalv/kvige - Kjøttproduksjon - foredrag 10: Slik lykkes jeg med mine kviger, Wiggo Andersen, gårdbruke Bærekraft er nå inn. Heldigvis, sammenfaller det som er bærekraftig med det som er sunt! Dette sier både norske stat, utallige internasjonale studier og nå - en av vår tids største og mest kvalitetssikrede vitenskapelige rapporter om kosthold, helse og bærekraft - Eat-Lancet-komisjonens rapport. EAT-Lancet-rapporten kom januar 2019, og konklusjonen er som forventet: For

HFX255 Bærekraftig melk og kjøttproduksjon på storfe Emnet kan ha endringer på grunn av koronautbruddet. Sjekk Canvas og studentWeb. English course Informatio Grasbasert melk- og kjøttproduksjon defineres i denne sammenheng i henhold til regelverk som er foreslått i prosjektet «Grasbasert melk- og kjøttproduksjon - merkeordning for bærekraftig matproduksjon i hele Norge». Andeler grasfôr og andeler kraftfôr/suppleringsfôr (Fylkesmannen i Troms og Finnmark, 2019) At næringen tenker på seg selv som bærekraftig er ikke så rart med tanke på at Norge er et foregangslang når det gjelder forvaltning innen både fiskeri og akvakultur, samtidig som klimaavtrykket for lakseoppdrett er middels til lavt sammenlignet med kjøttproduksjon - Da måtte vi virkelig satset på bærekraftig kjøttproduksjon med god dyrevelferd. Veldig mye dyrehold er ikke bærekraftig. Men skal vi ha en levende jord, trengs det husdyr. Han stikker pinnene i den siste kjøttbiten. - Jeg tror det er vegetarianere med vikarierende motiver som har dyrket frem bildet av kuen som den store synderen Oda Omholt skriver bloggen natur og mat og er lidenskapelig opptatt av natur, mat og matkultur. I episode 16 av Ingefær snakker vi om kjøttproduksjon kan være bærekraftig, om bruken av hele dyret og om kjøtt og helse. Og mye, mye mer! Oda er lidenskapelig opptatt av alt som har [

Bærekraftig kosthold: Mer plantekost og mindre kjøttMotebloggen » Eksklusiv og bærekraftig H&M-kolleksjon

Den samiske reindriften får rundjuling av norske forståsegpåere. Det er ufortjent. Reindriften er en lykke for Norge. Nå sist er det Oddmund Enoksen som i et innlegg på Nordnorsk Debatt hevder at reindriften aldri har vært så lite bærekraftig som nå. Mon det. Enoksen ser kaldt og kynisk på tallene, og dømmer reindriften ut fra det. Han peker på at i 2018 utgjorde kjøttproduksjon. HFX255 Bærekraftig melk og kjøttproduksjon på storfe 10 Vår HFX253 Produksjon på gris og fjørfe 10 Vår HFE302 Ernæring og optimalisering av fôrrasjoner til drøvtyggere 5 (15) Juni Eksempelplan mot ernæring År Semester 5 ECTS 5 ECTS 5 ECTS 5 ECTS 5 ECTS 5 ECTS 3 Juni HFE302.

4 Ei bærekraftig reindrift? Jan Åge Riseth, forsker I, dr.scient., Norut Tromsø best mulig inntekt og høyest mulig kjøttproduksjon samtidig som naturgrunnlaget ble ivaretatt, samt en kulturell målsetting om å bevare reindrifta som en viktig faktor i samisk kultur.. Bærekraftig husdyrproduksjon basert på norsk gras. Eng basert på timotei, engsvingel og rødkløver ble høsta ved ulike utviklingstrinn: 1.Svært tidlig (stengelstrekking) 2.Tidlig (rett før begynnende skyting) kjøttproduksjon på okser, søyer med lam, sluttfôring av lam - Da måtte vi virkelig satset på bærekraftig kjøttproduksjon med god dyrevelferd. Veldig mye dyrehold er ikke bærekraftig. Men skal vi ha en levende jord, trengs det husdyr. Han stikker pinnene i den siste kjøttbiten For enkelte betyr det også mye at fremstillingen av mycoprotein er langt mer bærekraftig enn kjøttproduksjon, fremhever Enoksen. - Jeg tror vi vil få et økende fokus på bruk av grønne råvarer for å få en bedre balanse i kostholdet. Det handler ikke så mye om å velge bort, snarere å finne frem til nye smakfulle alternativer som. - Bærekraftig produksjon og vannforbruk er viktig for Bama og for kundene våre. Kjøttproduksjon er det største vannsluket. I organisasjonen Framtiden i våre hender er de godt kjent med at.

Bedre å kutte import enn å redusere norsk kjøttproduksjon. Det er ikke bærekraftig å kjøpe mer mat fra andre land. Derfor bør vi redusere utslippene av klimagasser fra jordbruket samtidig som vi opprettholder matproduksjonen i Norge. MENINGER: Arne Ivar Sletnes, fagsjef internasjonale spørsmål i Norsk Landbrukssamvirke. Etter hvert som oppmerksomheten rundt bærekraftig utvikling har blitt større, har flere stilt spørsmålstegn ved hvor bærekraftig det er hvis alle land i verden har et mål om økonomisk vekst, og gjerne økt økonomisk vekst. Det vil si at veksten i seg selv også skal øke Det er 6 bevaringsverdige Urferaser i Norge. Sidet Trønderfe og Nordlandsfe (Røsorsku), Vestlandsk Raudkolle, Vestlandsk Fjordfe, Telemarksfe, Dølafe og Østlandsk Rødkolle. Valget av rase ble enkel og naturlig for oss. Vi synes det er viktig å være med på å redde gamle, norske, bevaringsverdige raser som er skapt for å utnytte utmarksbeitene. De spiser det meste av det som vokser i.

Bærekraftig vs klimavennlig • Definisjon: Bærekraftig utvikling er en utvikling som tilfredsstiller dagens behov uten å ødelegge fremtidige generasjoners muligheter til å tilfredsstille sine behov. Norske råvarer Anbefalt kraftfôr til kjøttproduksjon på geit Bærekraftig kjøttproduksjon Denne seksjonen startet med følgende faktum: Klimaendringer er et problem akkurat nå - ikke i framtiden! De store utfordringene knytter seg til klimavariasjon. Styrk beredskapen i dag med tanke på tørke, flom og storm, så blir man ikke så sårbare framover. Det er viktig å ha fokus på å redusere emisjon. Hva som er bærekraftig matproduksjon er komplekst, og det er viktig at vi diskuterer bærekraft utfra de ressursene vi har i Norge, sier kommunikasjonssjef i MatPrat, Marthe Helene Bogerud. Kampanjen er et ledd i MatPrat satsing om å belyse fakta og informasjon knyttet til bærekraftig matproduksjon Slik sett var det særdeles kritikkverdig, men likevel ikke overraskende, at kjøttproduksjon som en av verdens 2-3 største miljøproblemer og den kanskje største trusselen mot bærekraftig matproduksjon, ikke ble belyst fra det holdet. Men for en klimamelding fra Miljøverndepartementet er det en grov unnlatelsessynd at ikke det området som. Bærekraftig matproduksjon i Norge: Mer erter og grønnsaker, og mindre gress og kraftfôr En del av norsk dyrket jord er kun egnet til å dyrke husdyrfôr, men dagens kjøttproduksjon er av så høyt omfang at den krever mye større jordareal, og legger dermed beslag på matjord, både i Norge og i utlandet

Dette er problematisk også forhold til klima og gjør det vanskeligere for Norge å sikre bærekraftig kjøttproduksjon og selvforsyning av norsk befolkning. Kirkhus ramser også opp en del problemstillinger det norske landbruket opplever i Norge. Herunder distriktspolitikken som føres med dagens regjering - Da måtte vi virkelig satset på bærekraftig kjøttproduksjon med god dyrevelferd. Veldig mye dyrehold er ikke bærekraftig. Men skal vi ha en levende jord, trengs det husdyr. Han stikker pinnene i den siste kjøttbiten. - Jeg tror det er vegetarianere med vikarierende motiver som har dyrket frem bildet av kua som den store synderen

Hva betyr kjøtt for CO2-utslippet ditt? Artikkel - MatPra

- Effektiv kjøttproduksjon - Dekke markedets etterspørsel etter storfekjøtt - God dyrehelse I egen besetning: - Gode mordyr-Godt slakteoppgjør ut ifra ressursgrunnlaget. - Jord, beite, driftsapparat, genetikk. - Problemfrie kalvinger og livskraftige kalver Bilde fra teststasjonen for kjøttfe -alt fôrinntak registres på individnivå 2 Overordnet målsetning I Skretting: Bidra til oppdrett av en sunn, bærekraftig og delikat fisk Akvakultur - en framtidsnæring Kilde: FAO • Ifølge FAO, har høsting av vill fisk møtt dets naturlige restriksjon da 70% av verdens havene er over utnyttet • FAO estimerer at kostnadene til å fange vill fisk, på global basis, er 25% høyere enn verdien av fangste

Bærekraftig mat - naturvernforbundet

Klimautslippet fra norsk kjøttproduksjon er blant de laveste i verden. En av årsakene til det er at omtrent 75 prosent av kyr i Norge er «kombinasjonskyr», som både brukes til melk-, kjøtt- og skinnproduksjon. Vi vet det er mulig å ha en bærekraftig kjøttproduksjon i Norge samtidig som vi tar klimatrusselen på alvor denne strategien er å kunne bidra til å oppnå en bærekraftig samisk reindriftsnæring. I dagens reindrift med siidaandel blir det kun fokusert på kjøttproduksjon der reineierne er leverandører til store slakterier. De øvrige inntektene, som man kan få ut av reinen utenom reinkjøttet kalles for biinntekter. Dette blir ikke riktig i. Forutsetningen for en fortsatt bærekraftig vekst er knyttet til problemene med lakselus. Det forskes intenst på nye metoder for å bekjempe lakselus, og de fleste tror vi snart står foran løsningen. Se mer her (leder til del C om metoder mot lusebekjempelse) Fiskeoppdrett er i dag den formen for kjøttproduksjon som gir mest igjen for. Dette er viktig, fordi et av hovedargumentene mot kjøttproduksjon er hvor lite bærekraftig det er å fore opp dyr på kraftfôr. Kraftfôr er ikke et alternativ og bør bare brukes som nødløsning. Brødet er et større problem enn biffen. Det er dyrking korn og soya som ødelegger miljøet, ikke kjøttproduksjon

Aktuelt - Side 4 - Framtiden i våre hender

Bærekraftig kosthold: Mer plantekost og mindre kjøt

Problemet med ull er det samme som ved kjøttproduksjon: Sauen er en drøvtygger, og slipper ut metan. Men om 40 kg CO 2 er riktig, er en annen sak. Jeg har sett alt fra 7-40 kg, og det avhenger selvsagt om sauen kun holdes for ulla, eller om den også brukes til kjøttproduksjon Fra vår til høst går norsk lam og sau ute i naturen og beiter. Det gir smaksrike middager, og er bærekraftig. Norge Nyt Norge Nyt Norge gjør det enkelt å velge norsk mat . Det er mange gode grunner til at vi skal velge norsk mat i handlekurven. Her er noen av de vi mener er viktigst . Norsk mat \\ Norge Nyt Norg Reindrift er bærekraftig kjøttproduksjon uten inngrep i naturen. Den opprettholder samisk kultur og tradisjon og resultatet er noe av det lekreste og sunneste kjøttet du kan tenke deg, sier Are Smuk Figved, daglig leder i Finnmark Rein

Har vi glemt hvor maten vår kommer fra? - MatPrat

Produksjon av kjøtt og kjøttprodukt Mattilsyne

kjøttproduksjon står for en større andel av våre samlede klimagassutslipp enn transport. ved å kutte ut enn kjøttmiddag i uka og spise vegetarisk i stedet, kan du redusere dine CO2-utslipp med 170 kilo i året. Hvis alle nordmenn gjør dette, red. like mye som 360.000 biler bearbeidet kjøtt, kjøtt, kreft, vegetarisk kosthold bærekraftig kosthold, kjøttproduksjon, Reidar Almås Ruralis Les vår brosjyre om plantebasert kosthold! Nyeste innlegg. Barn under 6 måneder skal ikke ha tran - isteden bør de ta vitamin D dråper som tilskudd av vitamin Forskarane studerte behovet for spesialisert kjøttproduksjon (antal ammekyr), behovet for grovfôr og korn i Norge, arealbehov og utslepp av klimagassar i nokre ulike scenario: 1500 mill. liter mjølk betyr redusert forbruk per innbyggjar ifht. til nå, medan 1770 mill.liter tilsvarar fortsatt 300 liter/innbyggjar BÆREKRAFTIG MAT: Lakseoppdrett genererer lave klimagassutslipp sammenlignet med annen proteinproduksjon. Bildet viser en Mowi-lokalitet ved Beitveitnes. Vis mer. Mowi. Lage Bøhren - Det er jo ingen tvil om at oppdrett er en klimavinner sammenlignet med kjøttproduksjon, så det er ikke overraskende at flere oppdrettsselskaper kommer.

Med hjerte for fagforeningen, byggebransjen og samfunnet
 • 90er open air 2018.
 • Familievernkontoret egersund.
 • Nye kontekst øvingsrom nynorsk.
 • Beckmann koffert 79 liter.
 • Pumpwerk wilhelmshaven parken.
 • Agenda tog bodø.
 • Børge pedersen konsert.
 • Meksikansk gryte toro kcal.
 • Frederick the great death.
 • Entalpi enhet.
 • Zalna.
 • Carport ausstellung.
 • Årgangstabell rhone.
 • Persönlichkeitsbild englisch kreuzworträtsel.
 • Seniortiltak lærere 2017.
 • Gs bildeler bergen.
 • Utløpsdato på giro utbetaling utløpt.
 • Naruto online episode.
 • Kls mc jessheim.
 • Tapwell kjøkkenkran.
 • Journalistikk volda.
 • Chucky die mörderpuppe ganzer film deutsch hd.
 • Sukkerabstinenser hodepine.
 • Samfunnsfaglig artikkel eksempel.
 • Nürnberg darmstadt.
 • Siri wiberg horjen kjoler.
 • Ralph macchio karate.
 • Trav24 as.
 • Studentersamfundet lover.
 • Mekanisk energibevarelse.
 • Meaning great gatsby.
 • Ferienwohnung dortmund nähe signal iduna park.
 • Tomatbønner på boks tilberedning.
 • Trevor noah mother.
 • Ta realfag.
 • Den svenske kongehus.
 • Günstiger guter whisky.
 • Körpersprache mann deuten.
 • Finans begreper.
 • Agenda tog bodø.
 • Kragerø blad abonnement.