Home

Kart i skolen dialekter

Adaptive © www.avinet.no. Bokmål Nynorsk. . Europa: Norge: Norge (bare grenser) Norge (gråtone) Norge (raster Dialekter - kart På denne siden finner du eksempler på ulike dialektkart som kan brukes når du skal jobbe med dialektprøver. Isogloss heter linjene på kartet som viser grensen mellom ulike dialektfenomener Kartquiz med norske kommuner, fylker, fjelltopper, innsjøer, nasjonalparker og dialekter. Kart i skolen | Quiz. Velg et tema. Fjelltopper Fylker Innsjøer Kommuner Nasjonalparker Norske dialekter Stedsnavn. Mer på Kart i skolen. Skoleatlas Barnetråkk Kartquiz Logg inn. Logg inn med Feide Logg inn. Dialekteksempler: Dialekter: Egne stedsnavn: Ekskursjonsregistrering (linje) Ekskursjonsregistrering (punkt Lær deg kart og kompass på 1-2-3 med Kartverkets kompasskurs! Geologi i skolen - Oppgaver (X) 1 og 2 for Tiller videregående skole i. Oppgaver om menneskerettigheter og demokrati for mellomtrinnet. Kart er tilgjengelig overalt, i bilen, på internett og på mobilen. Kort om orientering i skolen og relevante teoribegreper som kart, kartlesing

Kart i skolen -webatlas for skolen Skrevet av Eir Vatn Strøm I Norge har vi mange dialekter. De er delt inn i to hoveddialektområder; østnorsk og vestnorsk. Videre er disse er delt inn i fire hovedgrupper; trøndersk, nordnorsk, østlandsk og vestlandsk. Nordnorsk og vestlandsk har mang Gratis klipparkiv for bruk i undervisningen. Organisert etter læreplanene Dialekter er varianter av talespråket som brukes innenfor et begrenset geografisk område. Hovedområdene for de norske dialektene er østnorsk og vestnorsk. Disse deles igjen inn i en rekke lokale områder.Vi kan stedfeste dialektene ved å se på spesielle trekk i talemålet, såkalte målmerker

Kart i skolen

Grab our best header image for your blog, website or portfolio Det er nokså vanleg at folk i Noreg nyttar dialekten sin når dei snakkar med andre menneske. Det språklege klimaet i Noreg er slik at dialektbruk er meir vanleg her enn i dei fleste land i Europa. Les meir om dialekter i Noreg eller norsk språkhistorie Bruk av dialekt er godtatt på dei fleste samfunnsområda: I skulane, på universiteta, i TV og radio, i poesi og popptekstar og så vidare Alle norske dialekter har et felles opphav, nemlig norrønt. Men allerede i vikingtida oppstod det noen få dialektforskjeller. De gammelnorske håndskriftene viser også at talemålet i de ulike landsdelene ikke var ensartet, for skrivere fra ulike deler av landet stavet ord forskjellig

Dialekter - kart — Skolewe

fra Østfold til Finnmark på ett minutt! Bli med Rune Nilson på en dialektreise rundt i norgeskartet. Hentet fra serien ''Dialektriket'', en norsk serie om nordmenn og dialekter At østnorske og trønderske dialekter i dag har kløyvd infinitiv, det vil si to forskjellige infinitivsendelser i samme dialekt, har som nevnt sin bakgrunn i jamvektsloven. Typeeksempel på kløyvd infinitiv i østnorsk: værra, leva, men skrive, kaste, bite. I trøndersk (indre strøk) heter det vårrå og låvvå, men kast og bit. Se kart Norsk Orienterings nettside for skolen, o-skolen.no, er oppgradert. Med nytt design, nye bilder/lenker og enklere navigering blir det hele mer brukervennlig og inspirerende. Hovedmålet med denne oppgraderingen har vært å samle nyttig informasjon og ideer om kart, aktiviteter, maler til undervisningsopplegg og aktuelt materiell på ett sted - lett tilgjengelig for alle som måtte ønske det På skoleorientering.no er målet at det skal ligge kart over alle skolene i Norge. De er ikke helt ved målet ennå, men det kommer inn flere og flere. Hvis dere finner deres skole så er det lett å legge inn poster på kartet og skrive dem ut til elevene. Norsk Orientering har en egen side for «Orientering i skolen« NKUL 2010 Terje Kristensen, Kart i skolen Kart i skolen er en portal i samarbeid med Naturfagsenteret UiO, Statens kartverk og Miljølære..

Ressurser / Digitaldidaktikk

Norge er et langstrakt land med mange fjorder og daler, og folk utviklet egne dialekter innenfor de enkelte områdene. Det var heller ikke mye kontakt mellom folk i de ulike landsdelene, og på den måten kunne dialektene etablerere seg. I tillegg ble det i 1878 vedtatt av Stortinget at opplæringen i skolen skulle foregå på barnas talemål Dialektressursen bruker lytteeksempler fra Institutt for språk- og kommunikasjonsstudier, NTNU og lar brukeren huke av for ulike dialektmerker. Dermed fjernes (blir svarte) de deler av landet som ikke har disse dialekttrekkene. Til slutt sitter man kun igjen med et mindre gult felt av landet. Har man gjort alt riktig, må dialekten være fra dette gule feltet. Og selvsagt kan man sjekke med. - Men det er mange dialekter som er vanskelige å forstå, synes jeg. Jeg har problemer med å forstå folk fra Sogn og fra Setesdal. De har så mange ord som jeg ikke kjenner, og så har de annerledes tonefall. Men trønderdialekten synes jeg er en morsom dialekt! VI_B2_Pers_2_19_09.mp3 - Sier du det

Nordavinden og sola er en database med opptak og transkripsjoner av historien om Nordavinden og sola lest på ulike norske dialekter.. I tillegg til å få en sorterbar liste over dialektprøvene kan du se dialekprøvene på kartet. (Hvis du bruker modem kan det ta et par minutter å laste kartsiden). Opptakene er i MP3-og WAV-format, og transkripsjonene foreligger både i vanlig IPA-notasjon. En plattform for orientering på nett. Her kan man laste opp og dele kart, samt tegne, dele og lagre orienteringsløyper på både vanlige kart, og skolegårdskart. Perfekt for entusiaster og lærere, som trenger å tegne orienterings-løyper raskt

Kart i skolen: Kartquiz -Fylke

Hovedartikkler: Dialekter i Norge og trøndersk Trønderske mål har apokope av endestavelsen i overvektsord: kast, 'kaste', gryt, 'gryte', trudd, 'trudde' (men derimot i Sør-Trøndelag endevokal i hankjønnsord som okse).Ordet som har mistet endevokalen, har mange steder en spesiell musikalsk aksent: cirkumfleks. I infinitiv og svake hunkjønnsord har endevokalen holdt seg i dalførene opp. Rogaland er en del av det vestnorske a-målsområdet, dvs. at trykklett -a er bevart, f.eks. i infinitiv (å visa) og i ubestemt form entall av svake hunkjønnsord (ei visa). Bestemt form entall av både sterke og svake hunkjønnsord ender på -o eller -å (solo/solå, viso/viså). Det meste av Dalane har likevel typen solæ, og Utsira (før også Torvastad) har sole Du er her: Skole > Kristiansandsdialekten i endring Kristiansandsdialekten i endring. Særemne fra VK2 om kristiansandsdialekten og hvordan den er i ferd med å endres. Inneholder masse nyttig for alle som skal skrive om dialekter og endringer

 1. DiScoro skriver hver måned om ressurser som kan brukes i skolen. Vennligst se på menyen for kurs, workshop og annen tjenester. Kart i skolen er et interaktivt kart som gir deg mye informasjon ved hjelp av tematiske kart. Alt virker online. Kart kan zoomes inn og ut. Kart om Europa er tilgjengelig men uten tematis
 2. Kart over Nordland. Du finner kart over Nordland her . Det finnes også historiske kart over Nordland som kartverket har gitt ut. Kart over skoler i Nordland (PDF, 12 MB) Fant du det du lette etter? Ja Nei Kommentar : Skriv ut; Del på Facebook; Del på Twitter; Tips en venn; Våre.
 3. Dialekter. Vestlandsk (med forklaring) (grå bakgrunn) kr 590,00 Her finner du blant annet våre plakater med håndtegnede kart av de mange flotte steder i Norge. En hyllest til de lokale patrioter! Velkommen innom! Alltid hos Design by Odd - Håndtegnede kart - Gratis frakt i Norg

Kart i skolen er et gratis webatlas som tilbyr oppdaterte norske kart. I tillegg til grunnkart finner du temakart egnet for bruk i mange fag. Du finner data fra mange offentlige etater, forskningsmiljøer og data spesielt tilrettelagt for skolen. Det er også utviklet undervisningsopplegg som bruker dagsaktuelle data Kart i skolen er en nettbasert karttjenste med kart innen mange ulike tema, tilrettelagt for bruk i undervising. Det finnes kart som kan brukes i geografi, geofag, naturfag, matematikk, samfunnskunnskap, historie og norsk. Kart i skolen viser data fra partane i det nasjonale samarbeidet Norge Digitalt

Moe skole > Undervisning

Kart i skolen oppgaver Parkeringsplas

Kart i skolen er et egnet verktøy for å planlegge ekskursjoner, og du kan ta det i bruk direkte med dine elever. Det er utarbeidet undervisningsopplegg innen flere tema og fagstoff om kart. Nettstedet utvikles av Naturfagsenteret, Statens Kartverk og Skolelaboratoriet i realfag (UiB) Se Praktisk info gratis på Dplay: http://bit.ly/PraktiskinfoClDplay Hvem er best i norske dialekter, Jon eller Håvard? Finn det ut i konkurransen Hør kjeme. •Oppgaver og lærertips for eksempel lage nødplakat for å lære om kartkoordinater, naturfarer, historiske kart, geologien rundt skolen • Mulighet for å legge inn egne digitaliserte tema for eksempel fra observasjoner fra ekskursjon med egne bilder, værregistreringer, dialekter ++ Det danske språket har flere dialekter eller såkalte folkemål.. Danske dialektgrupper er østdansk (i Skåne, Halland, Blekinge og på Bornholm), øydansk (på Sjælland, Fyn og øyene) og jysk (i Jylland).I de danske dialektene finnes det både et, to og tre grammatiske kjønn, og artikkelen kan være foranstilt eller etterstilt.. Danske dialekter er

Skole og utdanning Ferie og fridager, skoler, SFO, Starte på skolen, elevenes rettigheter, PPT, eksamen og elevvurdering Politikk Politiske utvalg, møteinnkallinger og protokoller, møtekalender, reglement, ordfører, valg 201 Dialekt (fra gresk διάλεκτος; diálektos) og målføre (av norr. mál; stemme, tale, mæle) betegner variasjoner i et språk, karakteristisk for en gruppe av språkbrukerne, definert geografisk (til forskjell fra f.eks. sosiolekt eller standardspråk).En dialekt er i faglig forstand et talemål som har sin geografiske opprinnelse på ett bestemt sted og kjennetegner dette stedet Minst eitt belegg i transkripsjonane på forma ikke hos dei unge informantane (kart til venstre) og hos dei eldre informantane (kart til høgre): Kjelder. Fiva, Toril. 1996. Bodødialekten, i i Jahr, Ernst H. og Olav Skare (red.), Nordnordske dialektar, s. 134-137. Oslo: Novus. Hansen, Eskil. 1996 Kart i skolen er et nettsted som er et produkt av samarbeid mellom flere ulike parter. Det er utviklet på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet, men ligger nå under Senter for IKT i utdanningen. Alle synes det er gøy å se hvor de selv bor. Å gi elever denne oppgaven i oppstarten vil være svært motiverende for å bli kjent med selve kartfunksjonen Her finner du en liste over alle de kommunale skolene i Oslo. Du finner ikke private skoler i Oslo i denne listen

STAVANGER (NRK): Forskjellen mellom bokmål og dialekt er så stor flere steder i landet at utlendinger tar dialektkurs for å bli bedre i norsk. - En typisk norsk utfordring, mener. Det er to offisielle språk i Afghanistan, i tillegg til andre språk som snakkes.De to offisielle språkene er også de mest brukte talespråkene. Dari-dialekten av persisk snakkes som morsmål av om lag 50 % av befolkningen, men denne prosentandelen inkluderer også brukere av Hazaragi-dialekten, rundt to millioner mennesker. Pashto er også et offisielt språk og snakkes av ca. 35 % av. For elever som ikke kan være skolen grunn av langvarig sykdom eller skade, kan en robot være til stor nytte. Undervisning ved hjelp av en robot gjør at eleven kan følge med i opplæringen, og kan bidra til at eleven føler sosial tilhørighet med klassen

Kart i skolen: Kartquiz -Kommuner i Vike

Kart i skolen er et moderne webatlas som kan brukes i alle fag. Kart i skolen omfatter alle typer norske gunnkart og over 150 temakart. Det finnes kart fra mange offentlige etater, forskningsmiljøer, fylker og kommuner. Skolene kan også registrere egne data, og verktøyet kan også brukes på nettbrett Enhetsstøtte: Skolen fra Cappelen Damm er under utvikling, og noen av oppgavene våre fungerer foreløpig ikke like godt på mobil. Vi anbefaler at elevene bruker nettbrett eller pc. Skolen fra Cappelen Damm for barnetrinnet. Se Dag Petter og Kjetil fortelle hvordan du kan bruke Skolen fra Cappelen Dam Nynorsk, før 1929 kalt landsmål, er et av de to offisielle norske skriftspråkene som ble vedtatt ved likestillingsvedtaket av 12. mai 1885. Det er basert på de moderne norske dialektene og det gamle landsmålet, i motsetning til bokmål, som ble basert på riksmål som igjen er basert på dansk.Det var spesielt på første halvdel av 1900-tallet et uttalt språkpolitisk mål å slå.

Norsk Språkforening (Ørbæk) vil arbeide for at dialekter blir aksepterte i skolen, slik at ein kan snakke, syngje og dramatisere på si eiga dialekt. Det blei faktisk allereie vedteke i 1878! I dagens Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova) står det eksplisitt «I den munnlege opplæringa avgjer elevane og undervisningspersonalet sjølve kva for talemål dei. Kvensk er nettopp en dialekt - eller et pidginspråk. Pidginspråk oppstår når to språk kolliderer. Hadde kvensk enda fått være bare det, en dialekt, men nå har man altså begynt med kvensk lærerutdanning og innført kvensk som andrespråk i skolen på lik linje med finsk og samisk

Norske dialekter Skole er digg

Vikåsen skole. Vikåsen oppvekstsenter ble åpnet i august 1993. Oppvekstsenteret omfattet den gang helsestasjon, barnehage 1-5 år, 6-årsbarnehage, skole og SFO. I 1997 ble 6-årsbarnehagen en del av skolen og utgjør nå 1. årstrinn i grunnskolen. Vikåsen skole har 333 elever fordelt på 17 grupper. På SFO er det tilknyttet 155 barn Østfold-dialekten er dessverre noe av det verste, og det er selvfølgelig språklig ubegrunnet. Derfor er det mange fra Østfold som legger om - nesten ingen våger å snakke noe som ligner på. Åpningstider telefon og chat er mandag-onsdag kl. 08-16, torsdag kl. 08-17 og fredag kl. 08-15. Ring telefon 32 04 00 00 Snakk med oss på nett - klikk på snakkebobla nederst til høyre på sida. Besøk oss Innbyggertorg og møteplass.

NRK Skole - Lærerike programmer og klip

 1. Last ned kart Teori og øvelser Kontakt oss Skolekart i Bodø kommune. Her finner du skole og nær-orienteringskartene i Bodø Kommune til fri nedlastning. Kartverket er et samarbeid mellom: Hjem Info Last ned kart Teori og øvelser Kontakt oss UA-124248855-1.
 2. Kontakt skolen Telefon: 33 40 66 50 Åpningstid kontoret: 08.00 til 15.30 E-post: husvik.skole@tonsberg.kommune.no Telefon SFO: 33 40 66 59 Foreldrepålogging til Visma Flyt skole Husvik skole Husvik skole Om skolen SFO Ferie og fridager (skoleruta) Når skoledagen starter og slutter Skoleskyss Skolehelsetjeneste Skolens regler Søke om permisjon Ansatte Utvalg Dette elementet er ikke.
 3. For med kart som er nesten 60 år gamle finnes både Sovjetunionen, Vest- og Øst-Tyskland samt en rekke andre feil. - Vi klarer ikke å holde oss oppdatert, kartene er rett og slett for gamle.
 4. Finn adresser, personer, bedrifter og veibeskrivelser på Gule Sider Kart. Du kan også se skråfoto, gatebilder og flyfoto, samt live trafikkmeldinger

dialekter - skolesid

Bruk vår gratis karttjeneste for veibeskrivelse, kjørerute, flyfoto, skråfoto m.m. Detaljrike kart finner du på 1881.no Valnesfjord skole ligger i Fauske kommune og er lokalisert ved kirka i Valnesfjord, ca 1 mil vest for Fauske sentrum. Skolen ble ferdigstilt høsten 2018 og er en moderne skole med et fantastisk uteområde. Skolen ligger i umiddelbar nærhet til Valnesfjord Flerbrukshall, også kalt Valhall Skole. Velkommen til skolen! Skolene styrer smittevernarbeidet etter trafikklysmodellen utviklet av Folkehelseinstituttet. Det er lokale og nasjonale smittevernmyndigheter som avgjør hvilket nivå i modellen vi skal være på. Smitteverntiltakene er for øyeblikket på gult nivå, slik de har vært hele høsten Norske dialekter av alle slag kan høres overalt i det offentlige rom. På fjernsyn, radio, i sanger og i diverse sosiale medier dukker dialektene opp. Dialekt er ofte sterkt knyttet til egen identitet, den forteller noe om oss

Dialekter Kart

 1. Skriv ut et kart over nærområdet (finner dere skolen deres på skoleorientering.no eller bruk 1881) og tegn inn poster på kartet. Lag en tabell med postnummer og svarark. I stedet for å sette ut poster, kan man stille spørsmål om tegn på stedet som alltid står der
 2. Tegning av nye kart og oppdatering av gamle kart Nye kart: kart 1 = kr. 5000,- kart 2 = kr. 4000,- kart 3 = kr. 3000,- Inntil kr. 12000,-. Støtten økes med kr. 1000,- per kart dersom unge under 26 år bidrar i arbeidet
 3. Kart i skolen er et webatlas for hele landet, med mange interessante funksjoner og temakart
 4. Norske dialekter. Norske folkeeventyr med oppgaver. Last ned eventyr med oppgaver. Ordklasser. Diverse oppgaver med substantiv, verb og adjektiv. Moro med verb, adjektiv og skapninger. Prøve om ordklasser. Plukkfisk. Plukkfisk på engelsk. Rollespill til anti-mobbearbeid (Olweus) Setningsanalyse
 5. Bokmål - Haugesund-dialekt. Hva - ka Hvilken — kass/ka Hvor - kor Hvem - kim/kem Hvorfor - koffårr Hvordan - koss/kossen Andre kjennetegn. Skarre-r; Æ-lyden blir vanligvis byttet ut med en e-lyd (sær → ser, hæl → hel, bær → ber) Et annet.
 6. Jevnaker skole Skolen har klassetrinn fra 5.-10. trinn, og både mellom- og ungdomsfløyene er nyrestaurerte. I tillegg har skolen en ny spesialromsfløy. Skolens motto er Jevnaker skole - et trygt sted å være, og et godt sted å lær
 7. Orienteringskart gis ut av de lokale orienteringsklubbene. Det foreligger per i dag cirka 3.000 orienteringskart av ulik størrelse og målestokk rundt i Norge, og rundt byer og tettsteder er ofte store deler av skogsområdene kartlagt

GRATIS UNDERVISNINGSPLATTFORM FOR HELE NORDEN. Består af et stort utvalg av spennende undervisningsmateriale (litterære tekster, kortfilmer, musikk mm.) med tilhørende arbeidsoppgaver som støtter opp under faglige mål GIS-samarbeidet i Grenland Kartløsningene er et samarbeid mellom fire kommuner. Kartene du finner her er de samme som servicesentrene og saksbehandlerne i kommunene bruker, med unntak av at disse har personlige brukere og innsyn i noe mer informasjon Denne siden gir en oversikt over kommunens kartportaler, og har samlet alle kart som gjelder for kommunen i dag

Utgangspunktet var at språkforskere visste mye om hva språk og dialekter er, men ikke så mye om hvordan de brukes. Alle skoleelever på alle trinn ble invitert til å delta i en nasjonal underslkelse for å kartlegge bruken av språk og dialekter i Norge, både skriftlig og muntlig Alle barn som står i folkeregisteret blir innskrevet i skolen og får tildelt skoleplass i oktober det året de fyller fem år. Tildeling av plass skjer normalt i den skolekretsen hvor barnet er bosatt i følge folkeregisteret. Inntaksområder for barneskolene. Se kart over skolegrensene på barnetrinnet; Inntaksområder for ungdomsskolen Sydskogen skole ligger ca. 3 kilometer fra Slemmestad i Odins vei. Den nye skolen sto ferdig til skolestart 2019. Nøkkelinformasjon. Fakta om skolen finner du på skoleporten. Skolens visjon. Tydelighet - Alle elever skal vite hva de skal lære og hensikten med det Det finnes ingen anmeldelser for denne boken. Klikk her for bli den første til å gi din mening for bli den første til å gi din menin Åfarnes skole ligg idyllisk til på nordsida i Rauma kommune, med kort veg til fjord og fjell. Skolen er ein kombinert barne- og ungdomsskole Kontakt skolen. Telefon: 33 34 84 30. Åpningstid kontoret: 08.00 til 15.00. E-post: presterod.skole@tonsberg.kommune.no Telefon SFO: 959 46 051. Foreldrepålogging til Visma Flyt skol

 • Fun fair.
 • Rehasport mainz hechtsheim.
 • Dermablend kicks.
 • Capsula interna infarkt.
 • Les origines de la beauté kabyle.
 • Chess europa.
 • Flughafen hamburg terminal 2 abflug.
 • Biggest bear species.
 • O bag moon light.
 • Fin no dyr.
 • Mayon volcano webcam.
 • Keuchhusten impfung schwangerschaft nebenwirkungen.
 • Feste frankfurt oktober.
 • Iaaf world championships 2018.
 • Glitter slime shop.
 • Blocket soffa bortskänkes.
 • Co2 pistole diabolo blowback.
 • Manuel neuer.
 • Devold ull buff.
 • Whisky tasting nrw.
 • Gjengangere film leie.
 • Design møbler oslo sentrum.
 • Akrylnegler trondheim billig.
 • Club penguin shutting down.
 • Finansminister 2017.
 • 30 tage wetter jülich.
 • Kommunisme.
 • Jakten på odin.
 • Bluse med hals.
 • Charles barkley daughter.
 • Ekspresslevering apple.
 • Fin julesang.
 • Osteopathie in der schwangerschaft gefährlich.
 • Babybjørn vippestol rosa.
 • Radionøkler.
 • Tiltak diabetes type 2.
 • Wann ist olivia jones in ihrer bar.
 • Quarter final draw europa league.
 • Fyring i rentbrennende ovn.
 • Rådgivende ingeniør vei.
 • Beste sitat.