Home

Elevundersøkelsen logg inn

ELF

Velkommen til Skoleporten. Skoleporten er et verktøy for vurdering av kvalitet i grunnopplæringen. Målet med Skoleporten er at skoler, skoleeiere, foresatte, elever og andre interesserte skal få tilgang til relevante og pålitelige nøkkeltall for grunnopplæringen You need to enable JavaScript to run this app

Utdanningsdirektoratet Tavla Logg inn

Fotojakt, 8

Logg inn. Dette er Utdanningsdirektoratets brukeradministrasjonssystem. Her kan du søke etter, opprette, redigere og administrere brukere. Logg deg inn for å administrere brukere i dine organisasjoner og tjenester. » Se brukerveiledning for UBAS her. Brukeradministrasjon (UBAS). Logg inn på Skoleplattform Oslo. Elever og ansatte. Foresatte. Glemt passord (ansatte) Personvernerklæring. Forsiden / Nyhetsarkiv / Når du svarer på spørsmålene i Elevundersøkelsen, skriver du ikke inn navnet ditt. Derfor får vi ikke vite hva du har svart på spørsmålene Logg inn på Skoleplattform Oslo. Elever og ansatte. Foresatte. Glemt passord (ansatte) Personvernerklæring. NTB scanpix Credit: Oslo kommune. Informasjon til foreldre og foresatte om Elevundersøkelsen . Elevundersøkelsen gir elevene mulighet til å si hva de mener om læring og trivsel på skolen. Trykk her for å lese informasjon om. Logg inn med brukernavn som du har fått på skolen. Formål. Elevundersøkelsen gir elevene mulighet til å si hva de mener om læring og trivsel på skolen. Resultatene fra undersøkelsen blir lagret og brukes av skoler, skoleeiere og den statlige utdanningsadministrasjonen for å analysere og utvikle elevenes skole- og læringsmiljø Elevundersøkelsen. Nasjonale prøver - innlogging. Kartleggingsprøver - innlogging. Andre tilbud til elevene. Vil du spille i korps? Aktivitetsskolen. Logg inn på Skoleplattform Oslo. Elever og ansatte. Foresatte. Glemt passord (ansatte) Personvernerklæring. Logg inn på Skoleplattform Oslo. Elever og ansatte

Logg inn for å svare på Elevundersøkelsen . Skolene kan invitere elever fra 5. trinn til og med Vg3 til å svare på spørsmålene i Elevundersøkelsen. Det er alltid frivillig for elevene å delta. De kan også hoppe over spørsmål de ikke ønsker å svare på Elevundersøkelsen gir elevene mulighet til å si hva de mener om læring og trivsel på skolen. Resultatene fra undersøkelsen blir lagret og brukes av skoler, skoleeiere og den statlige utdanningsadministrasjonen for å analysere og utvikle elevenes skole- og læringsmiljø Elevundersøkelsen er en årlig undersøkelse der elever får si sin mening om læring og trivsel i skolen. Svarene brukes av skolen, kommunen og staten for å gjøre skolen bedre. Godlia skole. Logg inn på Skoleplattform Oslo. Elever og ansatte. Foresatte. Personvernerklæring Det er obligatorisk for skolene å gjennomføre Elevundersøkelsen på 7. trinn, 10. trinn og Vg1. I tillegg velger Lambertseter videregående at Vg2 og Vg3 skal gjennomføre undersøkelsen. Grunnen er at undersøkelsen gir oss viktig informasjon for å fange opp om alle har det bra på skolen og vi får elevenes stemme inn i skolens utviklingsarbeid Logg inn på Skoleplattform Oslo. Elever og ansatte. Foresatte. Glemt passord (ansatte) Personvernerklæring. I høstsemesteret er det er obligatorisk for skolene å gjennomføre Elevundersøkelsen på 7. og 10. trinn og på Vg1. Skolene velger selv om de vil gjennomføre på flere trinn

Innlogging til elevundersøkelsen. Innlogging til nasjonale prøver. Innlogging til kartleggingsprøver. For elever og foresatte. For elever og foresatte. Timeplaner. 1. trinn. 2. trinn. 3. trinn. Logg inn på Skoleplattform Oslo. Elever og ansatte. Foresatte. Personvernerklæring. Forsiden / Fagtilbud / Innlogging for elever /. I uke 46 gjennomføres elevundersøkelsen for alle klasser her på Engebråten. Elevundersøkelsen gir elevene mulighet til å si hva de mener om læring og trivsel på skolen. Resultatene fra undersøkelsen blir lagret og brukes av skoler, skoleeiere og den statlige utdanningsadministrasjonen for å analysere og utvikle elevenes skole- og læringsmiljø I løpet av oktober og november vil elevene på 5.-10. trinn på Majorstuen skole gjennomføre Elevundersøkelsen

ELFU Administrasjo

Elevundersøkelsen er en spørreundersøkelse fra Utdanningsdirektoratet hvor elever skal få si sin mening om forhold som er viktige for å lære og trives på skolen. Den nettbaserte undersøkelsen ble lansert som «Elevinspektørene» av utdanningsminister Trond Giske i 2001, utviklet av Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet i samarbeid med Læringssenteret Elevundersøkelsen gir elevene mulighet til å si hva de mener om læring og trivsel på skolen. Resultatene fra undersøkelsen blir lagret og brukes av skoler, skoleeiere og den statlige utdanningsadministrasjonen for å analysere og utvikle elevenes skole- og læringsmiljø. Data fra undersøkelsen kan også bli brukt til forskning og forskere kan få utlevert rådata fra undersøkelsen

For elever og foresatte. Helse og velferd. Skolehelsetjenesten. Skoletannlegen. Rett til trygt og godt skolemiljø. PPT. Trivselsledere. Elevulykkeforsikrin Elevundersøkelsen er en årlig undersøkelse der elever får si sin mening om læring og trivsel i skolen. Svarene brukes av skolen, kommunen og staten for å gjøre skolen bedre. Undersøkelsen gjelder elever på 5., 6. og 7. trinn ved Grefsen skole Elevundersøkelsen er åpen for besvarelse fra i dag, onsdag 6. april, og i litt mer enn to uker fremover. Undersøkelsen er anonym. Når du er ferdig og trykker på fullfør, forsvinner koblingen mellom ditt brukernavn og svarene du har gitt

Elevundersøkelsen gir deg mulighet til å si hva du mener om læring og trivsel på skolen. Svarene brukes av skolen, kommunen og staten for å gjøre skolen du går på enda bedre. Undersøkelsen gjennomføres for 5.-7. trinn i løpet av uke 47-51. Trykk her for å logge inn Logg inn på Skoleplattform Oslo. Elever og ansatte. Foresatte. Glemt passord (ansatte) Personvernerklæring. Forsiden / Kalender / Kalender; Elevundersøkelsen Logg inn på Skoleplattform Oslo. Elever og ansatte. Foresatte. Personvernerklæring. Forsiden / Nyhetsarkiv / Nyhetsarkiv; Elevundersøkelsen. Publisert: 22.11.2017 . Elevundersøkelsen er en årlig undersøkelse der elever får si sin mening om læring og trivsel i skolen Elevundersøkelsen kan gjennomføres både vår og høst. På høsten er det obligatorisk for kommunene/fylkeskommunene/skolene å gjennomføre Elevundersøkelsen. Gjennomføring av undersøkelsen på våren er et frivillig tilbud til de skolene som ønsker det

Elevundersøkelsen - f21

 1. Dette er en work-shop der vi går gjennom hvordan skolene kan jobbe med elevundersøkelsen i sitt personalet, hvordan de kan analysere tallene og det blir tid til å se på egne resultat. Kurset er tiltenkt avdelingsledere, men lærere og rektorer er selvsagt også velkomne
 2. Logg inn på elevundersøkelsen. Slik bruker du Tieto-appen. Foresatte kan bruke Tieto-appen til å forhåndsregistrere timefravær og til å sende meldinger. Tieto - dialog mellom hjem og skole . Fellesinfo . Information about coronavirus in other languages. 2016-10-31 12:59:26
 3. Elevundersøkelse i Levanger: 42 elever sa de ble mobbet i skolen i 2019. Personvern og cookies. Trønder-Avisa er en del av Amedia, og vi er ansvarlig for dine data
 4. Ukentlig servicevindue: Fordi vi ønsker å holde Klassetrivsel up-to-date, kan tilgangen i en periode fremover være stengt onsdager i tidsrummet 20-21
 5. Logg inn på Skoleplattform Oslo. Elever og ansatte. Foresatte. Glemt passord (ansatte) Personvernerklæring. Logg inn på Skoleplattform Oslo. Elever og ansatte. 22.10.2020: Elevundersøkelsen gjennomføres i perioden 15. november til 15. desember. Nå arrangeres Trivselsundersøkelsen på 1.-4. trinn
 6. Logg inn på Skoleplattform Oslo. Elever og ansatte. Foresatte. Glemt passord (ansatte) Personvernerklæring. Logg inn på Skoleplattform Oslo. Elever og ansatte. Det er frivillig å svare på Elevundersøkelsen, og eleven kan velge å hoppe over spørsmål hvis eleven opplever noen av dem som ubehagelige,.

Elevundersøkelsen er en årlig undersøkelse der elever får si sin mening om læring og trivsel i skolen. Svarene brukes av skolen, kommunen og staten for å gjøre skolen bedre I uke 45-46 gjennomføres Elevundersøkelsen ved Lambertseter vgs. Elevundersøkelsen gir elevene mulighet til å si hva de mener om læring og trivsel på skolen. Det er frivillig for elevene å delta og resultatene fra Elevundersøkelsen kan ikke direkte knyttes til personer som har svart

Pålogging Elevundersøkelsen: eu.udir.no/Login.aspx. Ny frist: fredag 10. januar. Alle elevgrupper skal delta St.Franciskus skole : Elevundersøkelsen log in. Logg inn på Skoleplattform Oslo. Elever og ansatte. Foresatte. Personvernerklæring. Forsiden / Nyhetsarkiv / Nyhetsarkiv; Elevundersøkelsen. Publisert: 1.10.2018 Endret: 10.2.2020. Foto: Gjeng med ungdom sitter i solen. Foto: NTB scanpix. I uke 41 setter vi i gang Elevundersøkelsen for alle elever på F21 Hvert år gjennomføres Elevundersøkelsen på alle skoler i hele Norge. Her på Apalløkka vil alle elever besvare denne undersøkelsen i løpet av uke 46 og 47 Elevundersøkelsen. Logg inn. Tilbak

Skoleporten - Elevundersøkelsen - Nasjonal

Elevundersøkelsen, blir behandlet riktig og etter gjeldende personvernregelverk. Conexus drifter det tekniske i undersøkelsen på vegne av Utdanningsdirektoratet og må følge samme regelverk om personopplysninger. Conexus drifter portal for bestilling, innhenting og visning av resultater fra Elevundersøkelsen, herunder grunnlagsdata Hjemmeside for Skjelnan skole i Tromsø kommune. Her er linken for ukens undersøkelser Elevundersøkelsen - Logg inn. PPT tlf. 51 50 74 01. skolelyst.no. NASJONALE PRØVER - elevinnlogg. Dokumenter. Foreldremøter : 05.05.2020 Foreldremøte (2174 KB) Reglement for orden og oppførsel : Reglement for orden og oppførsel (63 KB. Elevundersøkelsen er åpen for besvarelse fra mandag 9. april til og med fredag 27. april. Undersøkelsen er anonym. Når du er ferdig og trykker på fullfør, forsvinner koblingen mellom ditt brukernavn og svarene du har gitt Elevundersøkelsen. informasjon om jodtabletter og beredskap. Reglement og skjema. Ordensregler. Permisjonsreglement. Regler og råd for bruk av IKT-utstyr. Skjemaer. Logg inn på Skoleplattform Oslo. Elever og ansatte. Foresatte. Personvernerklæring. Logg inn på Skoleplattform Oslo. Elever og ansatte. Foresatte

IMG_0194 – Krøderen skole

Besøks- og leveringsadresse: Lørenveien 7, 0585 Oslo. Postadresse: Oslo kommune Utdanningsetaten, Sinsen skole, Postboks 6127 Etterstad 0602 Osl Resultater fra Trivsels- og elevundersøkelsen 2019. Høsten 2019 ble det gjennomført en trivselsundersøkelse for elever på 1.-4. trinn og elevundersøkelse for elever på 5.-7.trinn Elevundersøkelsen gir deg mulighet til å si hva du mener om læring og trivsel på skolen. Resultatene fra undersøkelsen blir lagret og brukes av skoler, skoleeiere og den statlige utdanningsadministrasjonen for å analysere og utvikle elevenes skole- og læringsmiljø. Data fra undersøkelsen kan også bli brukt til forskning og forskere kan få utlevert rådata fra undersøkelsen

Logg inn på Skoleplattform Oslo. Elever og ansatte. Foresatte. Personvernerklæring. Forsiden / Nyhetsarkiv / Nyhetsarkiv; Elevundersøkelsen 2019. Publisert: 14.11.2019 . Hei alle foreldre og foresatte. Elevundersøkelsen gir elevene mulighet til å si hva de mener om læring og trivsel på skolen Logg inn på Skoleplattform Oslo. Elever og ansatte. Foresatte. Glemt passord (ansatte) Personvernerklæring. Logg inn på Skoleplattform Oslo. Elever og ansatte. Formålet med Elevundersøkelsen er at elever skal få si sin mening om læring og trivsel på skolen. Resultatene fra undersøkelsen slettes ikke,. Elevundersøkelsen er en årlig undersøkelse der elever får si sin mening om læring og trivsel i skolen. Svarene brukes av skolen, kommunen og staten for å gjøre skolen bedre. Elevundersøkelsen gir elevene mulighet til å si hva de mener om læring og trivsel på skolen Elevundersøkelsen. Ta vare på miljøet. Logg inn på Skoleplattform Oslo. Elever og ansatte. Foresatte. Glemt passord (ansatte) Personvernerklæring. Forsiden / Nytt fra Osloskolen Husk smittevernreglene! Gjør det for Oslo ️ 14.10.2020 Forslag til nye. Elevundersøkelsen er en årlig undersøkelse der elever får si sin mening om læring og trivsel i skolen. Svarene brukes av skolen, kommunen og staten for å gjøre skolen bedre. Lilleborg skole. Meny. Logg inn på Skoleplattform Oslo. Elever og ansatte. Foresatte. Personvernerklæring. Lilleborg skole. Om skolen. Om skolen. Om oss. Vår.

Administrere brukerundersøkelser i skole og voksenopplærin

I disse dager har elevene våre fra 5. til 7. trinn en viktig undersøkelse. Elevundersøkelsen er en årlig undersøkelse der elever får si sin mening om læring og trivsel i skolen. Svarene brukes av skolen, kommunen og staten for å gjøre skolen bedre Elevundersøkelsen gir elevene mulighet til å si hva de mener om læring og trivsel på skolen. Den gjennomføres hver høst på alle trinn, og er anonym. Resultatene publiseres gjennom Skoleporten.no i februar

Skoleporte

Logg inn på Skoleplattform Oslo. Elever og ansatte. Foresatte. Personvernerklæring. Forsiden / Nyhetsarkiv / Nyhetsarkiv; Elevundersøkelsen 2019. Publisert: 24.10.2019 . Elevundersøkelsen er en årlig undersøkelse der elever får si sin mening om læring og trivsel i skolen. Svarene brukes av skolen,. Elevundersøkelsen. I løpet av november gjennomfører vi elevundersøkelsen på Bekkestua skole. Vi gjennomfører undersøkelsen på skolen. Logg inn Personvern og cookies for nettsiden | Personvernernklæring for elever og foresatte i bærumsskolen. Elevundersøkelsen gir deg mulighet til å si hva du mener om læring og trivsel på skolen. Resultatene fra undersøkelsen blir lagret og brukes av skoler, skoleeiere og den statlige utdanningsadministrasjonen for å analysere og utvikle elevenes skole- og læringsmiljø

Gjennom Elevundersøkelsen oppfordres elever i Norge til å si sin mening om forhold ved sin skoledag som er viktig for trivsel og læring. Alle elever i grunnskoler og videregående opplæring har i følge kapittel 9 A-2 i opplæringslova «rett til eit trygt og godt skolemiljø som fremjar helse, trivsel og læring» Elevundersøkelsen logg inn; Foreldreundersøkelsen logg inn; Lærerundersøkelsen logg inn; Prøver. Nasjonale prøver logg inn; Kartleggingsprøver logg inn; Ståstedsanalysen; Cappelendamm. Tusen millioner; Mylder 1-4; Stairs 1-4; Stairs 5-7; Salaby; Zeppelin. Zeppelin 1-4 Elev; Zeppelin 5-7 Elev Jåtten i Skoleporten Foreldreundersøkelsen 3., og 6. trinn Foreldreundersøkelsen, SFO Elevundersøkelsen Udirs kartleggingsprøver på 1.-4.trinn Nasjonale prøver Skjema IST SFO, av/på-melding og endring av SFO-plass Søknad om friplass/moderasjon SFO-plass Underskriftsskjem Hvordan gjennomføres Elevundersøkelsen? Det er frivillig for deg å svare på Elevundersøkelsen, men vi håper du vil delta slik at skolen kan bli bedre. Du kan hoppe over spørsmål du ikke ønsker å svare på. Vi tar godt vare på svarene dine. Når du svarer på spørsmålene i Elevundersøkelsen, skriver du ikke inn navnet ditt

Spekter - Ui

Logg inn på Skoleplattform Oslo. Elever og ansatte. Foresatte. Personvernerklæring. Forsiden / Nyhetsarkiv / Nyhetsarkiv; Elevundersøkelsen 2016. Publisert: 5.12.2016 Endret: 7.9.2018. Elevundersøkelsen er en årlig undersøkelse der elever får si sin mening om læring og trivsel i skolen. Svarene brukes av skolen,. Logg inn på Skoleplattform Oslo. Elever og ansatte. Foresatte. Personvernerklæring. Logg inn på Skoleplattform Oslo. Nå er det tid for gjennomføring av Elevundersøkelsen høsten 2018. Formålet med Elevundersøkelsen er at elever skal få si sin mening om læring og trivsel på skolen. I det vedlagte dokumentet kan dere lese mer om.

Reunion høsten 2018

Logg inn på Skoleplattform Oslo. Elever og ansatte. Foresatte. Personvernerklæring. Forsiden / Nyhetsarkiv / Nyhetsarkiv; Elevundersøkelsen 2018. Publisert: 6.11.2018 Endret: 30.3.2020. Elevundersøkelsen er en årlig undersøkelse der elever får si sin mening om læring og trivsel i skolen Den årlige elevundersøkelsen gjennomføres tirsdag 8/11 og onsdag 9/11. Undersøkelsen gjennomføres på 6. og 7. trinn, og er en del av elevens stemme i arbeidet med skolevurdering og skoleutvikling. Det er anledning for elever til ikke å svare på undersøkelsen, eller deler av denne

5.-10.trinn gjennomfører elevundersøkelsen i november på 5.-10.trinn. Elevundersøkelsen er en årlig undersøkelse der elever får si sin mening om læring og trivsel i skolen. Svarene brukes av skolen, kommunen og staten for å gjøre skolen bedre Elevundersøkelsen. Trykk her for å starte elevundersøkelsen. Tilbake. Logg inn FEIDE Logg inn. Personvern og cookies. Jåtten i Skoleporten Foreldreundersøkelsen 3., og 6. trinn Foreldreundersøkelsen, SFO Elevundersøkelsen Udirs kartleggingsprøver på 1.-4.trinn Nasjonale prøver. Skjema. Søknadsskjema - elevpermisjon Underskriftsskjema IST SFO, av/på-melding og endring av SFO-plass Søknad om friplass/moderasjon SFO-plass Logg inn på Skoleplattform Oslo. Elever og ansatte. Foresatte. Personvernerklæring. Forsiden / Nyhetsarkiv / Nyhetsarkiv; Elevundersøkelsen. Publisert: 4.12.2015 Endret: 25.5.2017. Lenke for å svare på elevenundersøkelsen For å svare på eleveundersøkelsen klikker du lenken under. Brukernavn blir delt ut på papir

Logg inn

Logg inn på Skoleplattform Oslo. Elever og ansatte. Foresatte. Personvernerklæring. Logg inn på Skoleplattform Oslo. Elever og ansatte. Foresatte. Formålet med Elevundersøkelsen er at elever skal få si sin mening om læring og trivsel på skolen. Resultatene fra undersøkelsen slettes ikke,. Utdanningsdirektoratets elevundersøkelse for 5. - 7. trinn gjennomføres på Ljan skole i uke 47. Skolen gjennomfører også lokal trivselsundersøkelse for elevene på 1. -4. trinn. Mer informasjon om prøven Logg inn. Logg inn til din konto. Brukernavn * Passord * Husk meg Glemt passordet ditt? Glemt Nyheter; Elevundersøkelsen 2014; 08 des 2014. Elevundersøkelsen 2014 . Skrevet av Kenneth Nordhus. I uke 50 og 51 gjennomføres elevundersøkelsen ved Rossabø skole. Informasjon om denne finner du her: Informasjonsskriv fra. Logg Inn. Skriv inn ditt brukernavn og passord for å logge inn. * Brukernavn * Passord Husk meg Glemt passord. Flere innloggingsforsøk med feil passord kan resultere i låst konto. For medlemmer. Siden for medlemmer krever brukernavn og passord. Her får du bl.a tilgang til: Tariffnytt. Logg inn til Elevundersøkelsen her. Fellesinfo . Information about coronavirus in other languages. 2015-08-12 21:46:01. 2015-12-03 09:47:44. Nysgjerrig på Hundsund? Vi har elever fra hele Bærum, og ledige plasser. Ta kontakt om du vil vite mer. 2015-11-30 12:44:32. Informasjon om. 2015-08-12 22:31:01

udir.no - Brukeradministrasjon (UBAS

Elevundersøkelsen 2020 - ellingsrud

Elevundersøkelsen - morellbakken

Logg deg inn på elevundersøkelsen her. Emneord: Utdanning Forskning Melsom videregående skole. Publisert: 17.10.2018 Oppdatert: 07.12.2018. Til toppen. Melsom videregående skole . Besøksadresse. Melsom videregående skole Melsomvikveien 180 3159 Melsomvik. Postadresse. Postboks 2844 3702 Skien. Telefon. 33 36 39. Logg inn på Skoleplattform Oslo. Elever og ansatte. Foresatte. Personvernerklæring. Forsiden / Nyhetsarkiv / Nyhetsarkiv; Tid for elevundersøkelsen! Publisert: 16.10.2017 Endret: 10.10.2019. Elevundersøkelsen er en årlig undersøkelse der elever får si sin mening om læring og trivsel i skolen Elevundersøkelsen. Karakterer og eksamen. Eksamen. Klage på karakterer. Vitnemål. Reglement og skjema. Permisjonsreglement. Råd og regler for bruk av IKT-utstyr. Logg inn på Skoleplattform Oslo. Elever og ansatte. Foresatte. Glemt passord (ansatte) Personvernerklæring. Forsiden / Kontakt oss

Elevundersøkelsen - Trøndela

Logg inn. Romsdal VGS > Nyheter > Elevundersøkelsen 2017. Kontaktpersonar. Kjell Inge Ugelvik. Assisterende rektor 71 28 33 02 / Mob. +4792666940 Send e-post. Elevundersøkelsen 2017. Elevundersøkelsen er en årlig undersøkelse der elevene får si sin mening om læring og trivsel i skolen. Svarene brukes av skolen, fylkeskommunen og staten. Det er frivillig å svare på Elevundersøkelsen, og eleven kan velge å hoppe over spørsmål hvis eleven opplever noen av dem som ubehagelige, eller det er noen spørsmål eleven ikke vil svare på. Mer informasjon finner du på Udirs hjemmeside, eller i dette skrivet. Deler av resultatene fra Elevundersøkelsen publiseres også på Skoleporten Resultater fra Elevundersøkelsen. Jobb på Uranienborg skole. Ledige stillinger. Satsingsområder. Strategisk plan 2020. Koding på 4. trinn. URRA-planer. Valgfag og språkfag. Logg inn på Skoleplattform Oslo. Elever og ansatte. Foresatte. Glemt passord (ansatte) Personvernerklæring. Logg inn på Skoleplattform Oslo. Elever og ansatte Skolen skal gjennomføre elevundersøkelsen for alle elever på 5. - 10. trinn. Nærmere informasjon finner dere her Logg inn på Skoleplattform Oslo. Elever og ansatte. Foresatte. Glemt passord (ansatte) Personvernerklæring. Logg inn på Skoleplattform Oslo. Elevundersøkelsen. Publisert: 11.1.2016 . Skolen har avholdt Elevundersøkelsen for 5. til 7. trinn, og resultatene viser en positiv utvikling. Undersøkelsen viser at Skjønnhaugs elever trives.

Fagdag på HiOAFærre klager på mobbing i skolen - OpdalingenSkal ikke tillates -itromso

Elevundersøkelsen - lilleborg

Logg inn. Hosletoppen skole. Hosletoppen skole. Forsiden; Skolen Som del av skolens forberedelse til gjennomføring av Elevundersøkelsen publiserer vi Utdanningsdirektoratets tekst til foreldrene i applikasjonen er satt opp slik at deltakere/elevene må banke på og bli godkjent av lærer ved skolen for å komme inn i samtalerom. Hvert år gjennomfører ungdomsskoleelever i Norge elevundersøkelsen. Våre elever gjør denne på skolen før jul. Informasjon om denne kan leses i vedlegget Informasjon til forelder og foresatte om Elevundersøkelsen høst 2017. Formålet med elevundersøkelsen er at elever skal få si sin mening om læring og trivsel på skolen

Velkommen til skolestart 20

Elevundersøkelsen - Holtet videregående skol

Skulen startar kl. 8.30 men sluttar litt ulikt på dei ulike trinna. Sjå les meir Elevundersøkelsen kommer til å bli gjennomført for elever på 5. - 7.trinn innen utgangen av november. Den er obligatorisk for 7.trinn, men Midtbygda benytter Elevundersøkelsen som brukerundersøkelse for elevene på 5.- og 6.trinn. Du kan lese mer om Elevundersøkelsen her Besøks- og leveringsadresse: Briskebyveien 7, 0259 OSLO. Postadresse: Oslo kommune, Utdanningsetaten. Uranienborg skole. Postboks 6127 Etterstad. 0602 Osl

Elevundersøkelsen - Lindeberg skol

På Stasjonsfjellet skole skal alle elevene trives og oppleve mestring. På Minosloskole.no finner du skolens resultater fra blant annet elevundersøkelsen og eksamen Porsgrunn videregående skole ligger i Porsgrunn, nærmere bestemt på Kjølnes Campus, i Vestfold og Telemark fylke. Skolen er en av fylkets største videregående skoler, og har samlet om lag 1 150 elever og 170 ansatte

 • Klp aksjefremvoksende markeder indeks ii.
 • Sök telefonnummer.
 • Bryggerikjelleren lillehammer.
 • Anbefalt mengde salt per dag.
 • Linjepålegg.
 • Fos 2017 sommer.
 • Chiapudding oppskrift.
 • Snyltere storfe.
 • Hoven under tåballen.
 • Permisjon med lønn utdanning.
 • Ernie bud grace.
 • Photo manager face recognition.
 • Trening rud bærum.
 • Dermatom l5 s1.
 • Bestes frühstück borkum.
 • Spiraltang.
 • Familienregeln holz bild.
 • Kjøpe barberblader på nett.
 • Stadt prenzlau amt für bildung öffnungszeiten.
 • Quarter final draw europa league.
 • Kavallerie.
 • Betfiber bløtlegging.
 • Puma bilder.
 • Babyzen yoyo liggedel.
 • Bemanningsbyrået arendal.
 • Trevor noah you laugh but it's true.
 • Prinsesse gabriella.
 • Melton tøfler salg.
 • Fåtölj anni svart.
 • Dubai tax free.
 • Xavi simons wikipedia.
 • Blechkugel herstellen.
 • Bekkenosteotomi.
 • Kls mc jessheim.
 • Bronchiectasis.
 • Fransk hovedrett oppskrift.
 • Dylan mcdermott filme & fernsehsendungen.
 • Ovnsplate stål.
 • Versorgungsamt nürnberg.
 • Stiv nakke øvelser.
 • Kulturfabrik moabit kino.