Home

Askøy kommune plankart

Planinnsyn - tema.webatlas.n

© 2014 Norkart AS / Map data: © OpenStreetMap (and) contributors, CC-BY-SA Map data: © METI, NASA, Skog og landska Offisiell webside for Askøy kommune. Skjema, lover, forskrifter og veiledninger Lenker til egne skjema og skjema på byggsøk | Til de viktigste lovene, forskriftene og veiledningen Velkommen til Askøy kommune. Alt om korona på Askøy . Pressemeldinger | Tiltak | Testing | Informasjon til innbyggere og ansatte. Barnehage Søknadsfrist 1. mars | Våre barnehager | Prislister og betalingsordninger. Skole og utdanning Skoleruten.

Askøy kommune, detaljreguleringsplan, Forum Arkitekter AS, Kvernhusdalen, Rogde Eiendom as Detaljreguleringsplan for Kvernhusdalen ble godkjent i Askøy kommunestyre den 03.05.18. Kart og tilleggsfile Askøy kommunes VVA-norm legges til grunn hva gjelder vann og avløp. 3.5. Renovasjon og krav til RTP. Renovasjonsteknisk plan (RTP) er en del av planleveransen. Planen anses ikke som komplett før denne er mottatt og innarbeidet i planforslaget. Askøy kommune har en . lokal forskrift som legges til grunn

Plan, bygg og eiendom Tjenester - Askøy kommune

 1. Ingen støtte for Internet Explorer! Applikasjonen du forsøker å starte har avsluttet støtten for Internet Explorer. For å kunne benytte applikasjonen må du oppgradere til en annen nettleser, f.eks. Google Chrome eller Mozilla FirefoxGoogle Chrome eller Mozilla Firefo
 2. Pressemeldinger fra Askøy kommune Pressemeldinger | Siste nytt. Information in different languages This topic page includes advice and information about the new coronavirus disease COVID-19. Covidnor-studie om korona/Covid-19 Er du i isolasjon eller karantene? Da kan.
 3. VG gir deg de siste tallene og oversikt over coronavirusets utvikling i Askøy fylke. Sjekk status i din egen kommune. Informasjonen oppdateres fortløpende
 4. Kommunekart gir deg gratis, detaljerte kart og flybilder for hele Norg

Kongsvinger kommunestyre har vedtatt Kommuneplans arealdel 2019-2030 den 26.09.2019, sak 109/19. Arealdelen bygger på kommuneplanens samfunnsdel som ble vedtatt i juni 2018, og er et virkemiddel for å sikre at arealbruken i kommunen bidrar til å nå målene som der er satt. I tillegg bygger arealdelen på intensjonene i Kongsvinger 2050, Kongsvingerregionens Næringsstrategi. Varsel om reguleringsendring tomtegrenser, gbnr. 5/722, Askøy kommune. PlanID 14. I henhold til plan- og bygningsloven §12-14 varsles det om oppstart av reguleringsendring tomtegrenser, gbnr. 5/722, Askøy kommune. PlanID 14. Reguleringsendringen kan behandles som en forenklet prosess, dersom ikke merknader til saken tilsier annet Plankart Viser oversikt over kommuneplan, reguleringsplaner, bebyggelsesplaner og planer under arbeid i Kristiansand kommune. Feil i kartet? Feil i kartene kan meldes til Eva Høksaas eller Ilya Palkhanov. Nettleser. Vi anbefaler at du bruker Google Chrome, Mozilla Firefox eller. Plankart; Bestemmelser; Ikke juridisk bindende dokumenter. Illustrasjonsplan . Reguleringsplan. En reguleringsplan er en mer detaljert arealplan. Reguleringsplanen angir bruk, vern og utforming av arealer og fysiske omgivelser i bestemte områder i en kommune Sentralbord: 35 96 50 00 Epost: postmottak@bamble.kommune.no Digital post: Send sikker digital post her Servicetorget: man-fre: 07.30 - 15.00 Postadresse: Postboks 80, 3993 LANGESUND Besøksadresse: Rådhuset, Kirkeveien 12 3970 LANGESUN

Askøy kommune

Plankart med juridisk virkning. Plankartet ligger i Gjøvik kommune sin kartweb. Plankart (PDF, 7 MB) (hele kommunen) Plankart - tegningshefte med utsnitt av deler av kommunen (PDF, 15 MB) Tematisk kart - Faresoner og sikringssoner (PDF, 8 MB) (Flom, skred, høyspent, vannforsyning Kommuneplanens arealdel gir rammer for fremtidig arealbruk og består av plankart, bestemmelser og planbeskrivelse. KPA2018 I henhold til Plan- og bygningslovens § 11-1 skal kommunen ha en arealdel for hele kommunen Koronatesting og timebestilling. Du bør teste deg hvis du har symptomer på koronavirus, har vært i «røde områder» i utlandet, har vært i nær kontakt med noen som er smittet av korona, eller om du er bedt om å ta test av Asker kommune Askøy kommune. Rapporter denne profilen; Om. Jeg jobber med vannettmodellering i Bergen kommune. Tidligere har jeg jobbet med registrering og vedlikehold av ledningskart, digitalisering av plankart og matrikkelføring. Jeg har tatt en mastergrad i geografi. Faglig hadde jeg fokus på GIS Nedenfor vises oversikt over vedtatte arealplaner i Lunner kommune, med link til aktuelle dokumenter som plankart, bestemmelser, planbeskrivelse og utbyggingsavtale der dette er inngått. De fleste plankartene er også tilgjengelige digitalt

Askøy, kommune i Vestland fylke, nordvest for Bergen. Askøy er atskilt fra Bergen av Byfjorden i øst og har Hjeltefjorden i sørvest og Herdlefjorden i nordøst. Kommunen omfatter foruten Askøyna også øyene Herdla lengst i nordvest, Hanøyna og Ramsøyna i Hjeltefjorden i vest og Florvågøyna i Byfjorden i sørøst, samt flere mindre øyer Askøy kommune, ved Utvalg for teknikk og miljø vedtok 29.01.2015 i sak PS 15/15 å gi dispensasjon fra arealformålet naustområde for bruksendring til rorbu, og dispensasjon fra kommuneplanens pkt. 12-2 e) og f) for fasadeendringer. Hensynene bak arealformålet naustområde blir ifølge kommunen ikke vesentli

Askøy kommune | Ard arealplan

Status for reguleringsplaner (plankartet) i Askøy kommune (4627) i landsdekkende kopibase. Norge digitalt samler inn kommunale arealplaner (plankartet) til bruk i virksomheter som er med i samarbeidet - Norge digitalt plansatsing. Mer informasjon om Geosynkronisering Askøy er en øy og kommune i Midthordland i Vestland fylke. Øyen er omgitt av fjordene Herdlefjorden i øst/nordøst, i vest Hjeltefjorden og i sør Byfjorden. De omliggende kommunene er Alver i nordøst, Bergen i sør/sørøst, Øygarden kommune i sørvest og nordvest Utarbeide plankart. Kommunen kan kreve at forslag til detaljregulering blir levert i digital format. Kravet om digital form må sees i sammenheng med kommunens digitale planregister. Arealplaner skal være i riktig digitalt format for å kunne legges inn i kommunens digitale planregister

Forskrift om mindre avløpsanlegg, Askøy kommune, Hordaland FOR-2007-05-03-1840. 2006 Forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner, Askøy kommune, Hordaland FOR-2006-09-21-1733. 2005 Forskrift om vann- og avløpsgebyrer, Askøy kommune, Hordaland FOR-2005-01-27-253. 200 Trafikksikringstiltak (Fjell kommune) Fartsavgrensing i sjø (Fjell kommune) Aksemdkart for flaum og overvatn (Fjell kommune) Eksterne kartløysingar. Artskart Kvalitetssikra, stadfesta informasjon om artar i Noreg. Bergen og Omland Friluftsråd (BOF) Kart med oversikt over friluftsområde i 17 kommunar i bergensregionen, deriblant Fjell kommune Askøy kommune Før du avgir personopplysninger over internett, må du samtykke i en personvernerklæring. Du finner den her. Samtykke Jeg samtykker Jeg samtykker ikke (vinduet vil bli lukket) Til skjemae

Askøy kommune Ard arealpla

 1. Kurs og arrangementer for ansatte i Askøy kommune Oversikt over kurs og arrangementer i regi av Askøy kommune finner du her. Våre E-læringskurs finner du her. Gå via menyen (under bildet av rådhuset) for å se hva den enkelte avdeling arrangerer. Bruk menypunktet - Hjelp - øverst i bildet, dersom du lurer på noe
 2. Kart over Bergen finner du via Bergenskart. Her får enkel tilgang til kommunens kartdata i plansaker, eiendomssaker og byggesaker. Ny og forbedret løsning ble lansert 16. september 2020
 3. Kort fortalt Kommuneplanen er kommunens overordnede strategiske styringsdokument og inneholder mål og retningsvalg for kommunens utvikling. Kommuneplanen består av en samfunnsdel og en arealdel. Både Re og Tønsberg har egne kommuneplaner, fram til felles kommuneplan blir vedtatt. Tønsberg kommune har også; en egen Byplan
 4. Temakart Plankart; Klima og energiplan 2011-2015 (pdf) Reguleringsplanar Korleis finne fram til gjeldande reguleringsplan for eit område? Reguleringsplanar med tilhøyrande dokument kan du finne på nettet ved å gå til Nordhordlandskart. Her får du opp informasjon om alle reguleringsplanar i Vaksdal kommune. Gå til Nordhordlandskart
 5. Askøy kommune vet ikke hvor stor konsentrasjonen av campylobacter i drikkevannsprøvene er. - Det rapporteres enten som positivt eller negativt, sier varaordfører Bård Espelid

Planveileder - Askøy kommune

 1. Private tiltakshavere kan imidlertid ta initiativ til og detaljregulere områder i tråd med plan- og bygningsloven (PBL), kapittel 12 (§ 12). Disse planene blir behandlet av kommunen som planmyndighet. Porsgrunn Bystyre vedtok kommuneplanens arealdel for Porsgrunn kommune, i møte den 13.06.2019, sak 39/19. Plankart; Bestemmelser og.
 2. Nytt arealformål for området blir LNF. Med dette imøtekommes innsigelse fra Fylkesmannen i Trøndelag. Kommuneplanens arealdel for Oppdal kommune 2019-2030 vil dermed være rettskraftig. Kommuneplanens arealdel er juridisk bindende i samsvar med plan- og bygningslovens §11-6. Kommuneplanen omfatter plankart, bestemmelser og retningslinjer
 3. Kommuneplanens arealdel skal omfatte plankart, bestemmelser og planbeskrivelse hvor det fremgår hvordan nasjonale mål og retningslinjer og overordnede planer for arealbruk er ivaretatt. Plankart og bestemmelser er juridisk bindende. Gjeldende plan: Kommuneplanens arealdel 2018 . Se egen temaside for KPA201
 4. Plankart til vedtatt KPA2018. Her er plankart for KPA2018, i tråd med bystyrets vedtak 19. juni 2019
 5. utter fra Bergen sentrum med bil. Adresse: Gamle Kleppestøvegen 2, 5300 Kleppest

Kommuneplanen består av samfunnsdel og arealdel. Kommuneplanens arealdel er basert på samfunnsdelen 2014-26 med sine visjoner for Stange kommune, konkrete vekstmål og satsningsområder, og ikke minst langsiktig arealstrategi. Den gir tydelige føringer for utviklingsretning og prioriteringer i kommunen KONGSVINGER KOMMUNE Postboks 900 2226 Kongsvinger E-post til Kongsvinger kommune (Postmottak) Tenk på følgende før du sender brev/ e-post til kommunen. Org.nummer: 944 117 784 Bankkontonummer: 1822 83 85200 Kommunenummer: 3401 Ansvarlig redaktør: Ingunn Brøndbo Moss. Personvernerklærin Velkommen til Askøy folkebibliotek - Askøy kommunes bibliotektilbud til innbyggerne. Vi tilbyr utlån, arrangement og møter mellom mennesker og godt innhold

OSLO (Nettavisen): Haukeland universitetssjukehus melder torsdag klokka 12.15 om et dødsfall etter bakterieutbruddet i drikkevannet i Askøy kommune i Hordaland Askøy kommune; Øygarden kommune; Telefon: 40 91 94 80 116 111 02800 Åpningstider: Mandag - fredag kl. 08:00 - 23:00. Barnevernvakten betjenes i helg og høytider av barnevernvakten i Øygarden på telefonnummer 97 40 07 34. Nettside: www.askoy.kommune.n Kommuneplan for Ullensaker 20 20 - 20 3 0 - ny begrenset høring av arealdelen . Begrenset høring innebærer at det bare er endringer og tilføyelser i plandokumentene som er gjenstand for høring, jf. vedlagte vedtak og saksutskrift.. Ullensaker kommune sendte kommuneplanens arealdel på høring i 2019 med høringsfrist 31.10.19

Lifecare Min Arbeidspla

i askØy kommune (planid 1247_7-04). I medhold av plan og bygningsloven (pbl) § 12-14, varsler vi om at vi vil sende inn søknad om mindre endring eller reguleringsendring av Dyrdalsfjell - Kleiva, gnr. 8, bnr. 932 m. fl. i Askøy kommune Kommunen kan tilby sine gjester og innbyggere kultur, historie og natur i skjønn forening. Det kommunale tjenesteapparatet har ca. 1900 ansatte/1500 årsverk og er organisert i 7 sektorer. Du er velkommen til å søke stilling i Askøy kommune. Vi kan tilby deg variert, meningsfylt og utfordrende arbeid med gode pensjons- og forsikringsordninger - Askøy kommune bør ta imot flere flykt­nin­ger enn hva staten ber om. Senterpartiet er helt enig i at: - Bommene på øyen må rives, og en bom bør heller settes opp på Ask­øy­brua

Koronavirus - Råd og informasjon Tjenester - Askøy kommune

Kontaktinformasjon. Sandnes kommune Postboks 583 4302 Sandnes. 51 33 50 00. postmottak@sandnes.kommune.no. Organisasjonsnummer: 964 965 137 Kommunenummer: 110 Askøy kommune friskmeldte drikkevannet den 18. juli og kokepåbudet ble opphevet etter at vannet ble klorert. Kommunen tok daglige vannprøver på 14 steder i distribusjonsnettet uken før friskemeldingen. I tillegg så hadde Mattilsynet tatt uavhengige prøver, og prøvene ble sendt til to forskjellige laboratorium Reguleringsplanen angir bruk, vern og utforming av arealer og fysiske omgivelser i bestemte områder i en kommune og inneholder plankart og bestemmelser. En reguleringsplan er også i mange tilfeller nøvendig rettsgrunnlag for gjennomføring av tiltak og utbygging, herunder ved eventuell ekspropriasjon

Kommuneplaner, kommunedelplaner, retningslinjer og vedtekter for plan- og byggesaker. Arbeidet med ny kommuneplan for Drammen kommune starter i 2021 og blir tidligst ferdig i 2022. Høringsperiode, medvirkningsopplegg og prosess for areali Plankart, alternativ 1. Plankart, alternativ 2. Planbestemmelser Vedtak og saksfremstilling. Vedlegg. Gjennomføringsnotat. Fagnotat kulturminner. For å bestille time til åpen kontordag, send epost til bjornar.sandberg@trondheim.kommune.no. Kontaktinformasjon. Trondheim kommune Byplankontoret Postboks 2300 Torgarde

Corona-viruset: Status i Askøy kommune

 1. Vår visjon Askøys befolkning vokser stadig raskere, og det gir vår kommune store muligheter. Høyre ønsker å bruke disse mulighetene til å utvikle Askøy på en fornuftig og fremtidsrettet måte, der vi lar folkeveksten tjene hele øyen
 2. Du kan bestille kart gjennom ulike portaler. Inne på de ulike portalene kan du se hvilke produkter og priser løsningene tilbyr. E-torget - Her kan du bestille digitale kartdata, eNabovarsel, 3D-modeller og eiendomsopplysninger.. Infoland - Her kan du bestille digitale kartdata, nabovarsel og eiendomsopplysninger.. ePlassen - Her kan du bestille eiendomsopplysninger og nabovarsel
 3. ASKØY KOMMUNE BARNEHAGE. Organisasjonsnummer: 911615649. Underlagt en godkjent lærebedrift. Om bedriften 252 ansatte Organisasjonsledd underlagt ASKØY KOMMUNE. Forretningsadresse Energigården Florvågvegen

Kommunen friskmelder drikkevannet på Askøy 42 dager etter sykdomsutbruddet kan askøyværingene drikke vannet fra springen igjen. Kokevarselet oppheves torsdag Kommunen i krisemøte om smittefarlig vann. Askøy kommune sitter fredag morgen i krisemøte på rådhuset om det de frykter er smittefarlig drikkevann

Kommunen kan etter at det er innhentet uttalelse fra helsemyndighetene i Askøy, unnta enkelte eiendommer i kommunen fra ordningen, jf. § 4. I den utstrekning renovatørens utstyr tillater det skal slamavskillere tømmes minst 1 gang pr. 2. år etter oppsatt plan Plankart Plankartene er en betydelig del av kommuneplanen. I kartene kan du se nærmere på arealplanleggingen for Hamar kommune, grønnstrukturen og kulturminner og kulturmiljøer i kommunen. I disse digitale kartene har du blant annet muligheten til å zoome deg inn på ditt boligområde for å s

Kommunekar

 1. Askøy kommune søker en engasjert kollega med interesse for samfunnsmedisin som ny smittevernlege i kommunen. Stillingen er 50 % fast stilling i avdeling for samfunnsmedisin. Kommunen kan legge til rette for at stillingen kombineres med inntil 50 % kommunal legestilling innen sykehjem eller annet, slik at det blir 100 % fast kommunal stilling
 2. ASKØY KOMMUNE. Organisasjonsnummer: 964338442. Godkjent lærebedrift. Om bedriften 3 064 ansatte Kommune Forretningsadresse Klampavikvegen 1 5300 KLEPPEST.
 3. For Askøy kommune betyr det første gang i pandemien at de forskriftsfester smitteverntiltak. - Det sitter ganske langt inne å forskriftsfeste tiltak, og det griper inn i folks liv
 4. Askøy kommune Arkivplan - Askøy kommune - 2019 - Under arbeid Arkivbeholdning Elektronisk system. Opp ett niv.
 5. I kommunen er det rådmannen som har det overordnede arkivansvaret (jfr. Arkivforskriften § 1). Arkivleder har det utøvende fagansvaret for dokumentasjonsforvaltning og arkiv. Oppdatering av planen skal gjennomføres årlig av arkivleder. I april 2019 fikk Askøy kommune presentert en ny mal som arkivplanene skal oppdateres etter
reguleringsplan | Ard arealplan

Kommuneplanens arealdel 2019-2030 - Kongsvinger kommune

Kommunen skal også sørge for at data fra planregisteret er tilgjengelig for nedlastning via den nasjonale geografiske infrastrukturen (Norge digitalt). Nedlastningen er avhengig av at standarden er brukt. Planområder fra en del kommuner er tilgjengelige i web-klienten SePlan. Fra SePlan kan man klikke seg videre til kommunens planregister Askøy kommune fra , Vestland. Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon. Er dette ditt firma? La 1881 gjøre bedriften din mer synlig og attraktiv på internett Kart- og planforskriften, nasjonal produktspesifikasjon for arealplan og digitalt planregister, digital plandialog og det offentlige kartgrunnlaget Kopi av endelig vedtatt plankart skal gi identisk informasjon som originalen. Kommunen kan ved digitalisering av endelig vedtatte analoge planer, gjøre rene tekniske tilpasninger til nytt basiskart. Det må ikke foretas endringer uten at planen behandles i samsvar med plan- og bygningsloven §§ 11 -17 eller 12-14 Kommuneplanens arealdel gjelder forvaltning av arealer og andre naturressurser. Den omfatter alt areal i kommunen, både land- og vannareal. Arealdelen består av plankart, bestemmelser og retningslinjer. Plankartet viser den arealbruk som planen fastlegger. Bestemmelsene utfyller og utdyper arealbruken

Reguleringsendring tomtegrenser, gbnr

Det er funnet E. coli i et høydebasseng på Øvre Klepp i Askøy, og hos noen boliger i området, bekrefter kommunen på en pressekonferanse fredag kl. 13. Det viste de første prøveresultatene tatt fra vannet, etter at en 1-åring døde og 18 personer har havnet på sykehus i området Samarbeid mellom Askøy kommune og lag og foreninger på Askøy. AHK har et ønske om at alle som vil skal få spille håndball, uavhengig av foreldrenes økonomi. Vi kan være med å legge til rette for dette, derfor har vi støtteordninger. Vi har mulighet til å være med å dekke eksempelvis turneringer/turer, utstyr samt kontingent

Meyerhaugen Florvågøy, Askøy kommune | Ard arealplan

Velkommen til Horten kommunes hjemmesider. Oppvekst Skole, SFO, barnehage, barnevern, helsestasjon, familiehuset, PPT, voksenopplæring, barnehabilitering; Helse og. Askøy Renhold AS er en bedrift med dyktige renholdere. Vi holder til i Bergen og kan ta oppdrag på Askøy, Sotra og Bergen. Som bedrift tilpasser vi rengjøringen etter dine ønsker og behov. Vi leverer tjenester innen daglig renhold for borettslag, barnehager, Bedrifter og flyttevask Porsgrunn kommune bidrar, sammen med frivillige organisasjoner, til vedlikehold av sommerstier og skiløyper. Vinter: Info om skiløper. Sommer: Info om turløyper. Basiskart. Kart over terreng og menneskeskapte objekter. Kommunen er pålagt å etablere og vedlikeholde detaljert kartverk (teknisk kart) over bebygde og utbyggingsklare områder Planen ble vedtatt i Bystyret 21.03.2013 med unntak av områder med innsigelser. Departementet godkjente i sitt brev 20.12.2013 boligområdene 35 og 38 på Rotvoll, 12 Foldal gård, 39 Kastbrekka, 46 Charlottenlund østre, 18 og 55 på Reppe Fra Høsten 2015 samarbeider Askøy Kommune og Askøy Røde Kors, hvor vi sammen skal styrke leksehjelpstilbudet. Det «nye» leksehjelpstilbudet ledes og drives av faglærere i samarbeid med frivillige i Askøy Røde Kors. Askøy Røde Kors skal i hovedsak være støttespillere på Askøys fire ungdomsskoler

Askøy Kostragruppe 13 Landet uten Oslo Landet Hordaland; 2015 Fjern år 2015 for Askøy 2016 Fjern år 2016 for Askøy 2017 Fjern år 2017 for Askøy 1 Sumtall for flytting inn og ut av kommuner vil ikke være direkte sammenlignbare med tall på fylkesnivå fordi fylkestall ikke omfatter flyttinger mellom kommuner innen fylket.. Vis Arne Klingsheims profil på LinkedIn, verdens største faglige nettverk. Arne har 3 jobber oppført på profilen. Se hele profilen på LinkedIn og finn Arnes forbindelser og jobber i tilsvarende bedrifter 7. november 2020 NAV Fauske er stengt mandag 09.11 til og med onsdag 11.11. Fra mandag den 09.11 til og med onsdag den 11.11 holder NAV Fauske stengt i forbindelse med etablering av NAV Indre Salten fra 09.11.20 For Askøy kommune vil dette medføre at hver bebodde bolig skal ha besøk av feiervesenet minst annet hvert år, i form av feiing eller tilsyn med fyringsanlegget. For fritidsboliger er det eiers ansvar å tilkalle feiervesenet for feiing eller tilsyn etter behov. Avgifter: Avgifter for feiertjenesten skal dekke kostnadene for den kommunale. Departementets vedtak er endelig, og plankart og bestemmelser er justert i henhold til vedtaket. Hele planen nå er rettsgyldig. Planen er tilgjengelig i kommunens webkart. En PDF er tilgjengelig her. Kommuneplanen vedtatt. Ny kommuneplan for Sandefjord 2019 - 2031 ble vedtatt i kommunestyret 24. september 2019

Kristiansand kommune - Plankart

Plankart (digitalt) Reviderte bestemmelser vedtatt 13.09.2017, med godkjenning av KMD. Planprogram Kommuneplanens arealdel 2015-2027 Arealplankart - med hensynssoner med innsigelser Arealplankart - uten hensynssoner med innsigelser Planbeskrivelse til Kommuneplanens arealdel 2015-2 Askøy kommune er uenig i Kunnskapsdepartementet sitt forslag til ny § 14a, om tilbakebetaling ved opphør eller salg av barnehager. Dette endrer rammevilkårene for de private, og burde vært kjent ved barnehageforliket. Askøy kommune ser ikke behovet for å innføre nye reguleringer om uttak av verdier fra barnehagedrift Vi sier ja til vekst - ikke fordi befolkningsvekst er et mål i seg selv, men fordi veksten gir muligheter til å utvikle Askøy til å bli en enda bedre kommune. Veksten medfører også utfordringer. Flere mennesker og flere arbeidsplasser skaper press på kommunens arealer, tjenester og transportsystemer Se reguleringsplaner og kommuneplan i Oslo kommunes karttjeneste. Du finner også kommunedelplaner, planprogram, veiledende planer for offentlig rom, gul liste.

Hvordan taklet Askøy kommune vannskandalen i 2019? Hør vår lederprat med Eystein om denne vanskelige situasjonen Askøy er ein kommune og ei øy i Vestland fylke.I tillegg til sjølve øya Askøy, ligg øyane Herdla, Ramsøy og Horsøy i kommunen, og dessutan ymse mindre øyar.. Ved grensereguleringar i 1964 fekk Askøy kommune overført delar av gamle Herdla herad, i tillegg til dei delane av Meland kommune som låg på Askøy. Frå 1837 til 1918 var Laksevåg ein del av Askøy I Askøy kommune er det igangsatt arbeid med å lage en folkefest rundt arrangementet. Alle lag og organisasjoner, velforeninger, skoler, barnehager, privatpersoner og andre sammenslutninger er velkommen til å delta med aktiviteter og innslag langs sykkeltraseen som går fra Ravnanger - Stenrusten - Erdal - Florvåg - Kleppestø og over broen til Bergen

ASKØY (VG) Kommunen har inspisert det andre fjellbassenget på Øvre Kleppe, som hadde en åpen luke ved døren. Tirsdag venter de resultater på viktige prøver tatt forrige uke Les mer om kommunens overordnede plan med mål og strategier for kommune som samfunn. Kommuneplanens arealdel. Bestemmer hvordan kommunens arealer kan benyttes ved hjelp av egne bestemmelser og et plankart. Den sier hvor det er tillatt med boliger eller næring. Kommuneplanens arealdel finner du her Lørdag klokken 18.43 rykket politiet ut etter en bekymringsmelding fra en person som fryktet at det hadde skjedd noe på i en bolig på Stongafjellet i Askøy kommune ASKØY KOMMUNE AVDELING FOR PLEIE OG OMSORG. Organisasjonsnummer: 974774577. Underlagt en godkjent lærebedrift. Om bedriften 1 250 ansatte Organisasjonsledd underlagt ASKØY KOMMUNE. Forretningsadresse Kleppevegen 23

Plankart. Informasjon om eiendom og planer . I denne kartløsningen ( koordinatsystem er UTM sone 32) I menyen som har navnet Stavanger kan du velge hvilken kommune du ønsker kart over, og hvilket kartlag du vil se (reguleringsplan, kommuneplan, grensen for trehusbyen med mer) Boligene på Askøy gikk i snitt for 0,50 prosent mindre enn det prisantydning tilsa de siste tre månedene. Topp ti-salg siste måned Her er en løpende oversikt over de dyreste boligkjøpene i Askøy kommune de siste 30 dagene Torsdag ble to positive prøvesvar kjent i kommunen, der én av prøvene var fra helsepersonell i hjemmesykepleien. Rundt 60 personer på Askøy fått påvist covid-19 siden 18. mars. I pressemeldingen oppfordrer kommunen befolkningen til å ha få nærkontakter Horsøyna er ei øy i Askøy kommune i Vestland.Øya ligger i Hauglandsosen mellom Krokås og Hetlevik.. Navnet Horsøyna ble vedtatt i 2008, da formene Horsøyni og Horsøy ble avvist. Siden begynnelsen av 1900-tallet var det sildemelsfabrikk på øya frem til den ble nedlagt i 2002.Det vakte kontrovers at fabrikken ble nedlagt like før ny veiforbindelse ble anlagt til øya, både fordi. Askøy kommune barneverntjenesten Gamle Kleppestøvegen 2, 5300 Kleppestø Vis kart Telefonnummer mangler, data er hentet fra offentlige registre

 • Fornavn og etternavn.
 • Tierarzt notdienst bad liebenwerda.
 • Akutte nakkesmerter.
 • Lichess sandbox.
 • Wildpferde in frankreich.
 • Baby drømmer og gråter.
 • Karmøy avis.
 • Carrie fisher filmer.
 • Keller norge.
 • Beriktige kryssord.
 • Stadt düren stellenangebote.
 • Garderobe mit schuhschrank roller.
 • Situasjonskontekst.
 • Tipps fürs wochenende dortmund.
 • Gaggenau kaffemaskin pris.
 • Hva skal være med i en rulletekst.
 • Eraffe erlangen bergkirchweih.
 • Matthew vaughn kinder.
 • Nasonex og otrivin.
 • Kontakteksem ansikt.
 • Call of duty ww2 supply drops.
 • Crocs crocband preisvergleich.
 • Poncho mit ärmel stricken anleitung kostenlos.
 • Schwarzer turmalin kaufen.
 • Motorshow essen 2018.
 • Specsavers sandvika.
 • Gelbe kanarische honigmelone kalorien.
 • Alzheimers test.
 • Russisk oversetting.
 • Billard world heidelberg heidelberg.
 • Wifi passord iphone.
 • The rose lyrics.
 • Kneøvelser.
 • Permisjon med lønn utdanning.
 • Hobby finden.
 • Karnevalssitzung köln 2018 karten.
 • 24/7 fitness haugenstua.
 • Infeksjon i sydd sår.
 • Nettressurs grip 1.
 • Manchester city tropp.
 • Art garfunkel son.