Home

Spørreord nynorsk

Nynorsk - drilloppgaver. Verb. Nynorsk - minigrammatikk; 1. Verb som endar på -st; 2. Verb som er sterke på bokmål og svake på nynorsk; 3. Verb som er sterke på bokmål og svake på nynorsk; 4. Verb som er sterke på nynorsk og svake på bokmål; 5. Verb som er sterke på nynorsk og svake på bokmål; 6. Verb: Bøy desse st-verba; 7 Sorter ord på nynorsk og bokmål. Finn ord som betyr det samme. Sorter spørreord. Marker ord på nynorsk. Velg riktig spørreord. Riktig ending på bokmå NYNORSK Nynorsk og bokmål er to variasjoner av norsk. Både nynorsk og bokmål er skriftspråk, og alle dialektene ligger et sted mellom dem. Det er altså (nesten) ingen som snakker ren nynorsk eller bokmål. Her kan du se noen av de viktigste forskjellene i grammatikk, vokabular og staving mellom de to skriftspråkene

Både pronomener og determinativer skrives ofte annerledes på nynorsk enn på bokmål. Personlige pronomen. Her finner du en oversikt over de personlige pronomenene på nynorsk. Formene som er forskjellige fra bokmål, er skrevet i fet skrift. Det er lurt å ha skjemaet foran seg når en skriver spørre på nynorsk. Vi har én oversettelse av spørre i bokmål-nynorsk ordbok med synonymer, definisjoner, eksempler på bruk og uttale. Norsk Bokmål. Norsk Nynorsk. spørre v. spørje. Legg til ny oversettelse. Liknende oversettelser Vi fant også følgende oversettele(r) relatert til spørre Nynorsk øvingsrom. Kartleggingstest; Øvingar; Minigrammatikk. Logo. Øvingar. Her finn du alle øvingsoppgåvene sorterte etter tema. Når du vel «Ta øving», kan du alltid klikke på «Vis minigrammatikk» og lese i den delen av minigrammatikken som er aktuell for den øvinga og det temaet du er inne i 13. Noen glimt fra Norges historie. 14. Menneskerettigheter. 1.1 Spørreord Begge Bokmål Nynorsk Avansert søk. Revisjon av ordbøkene. En større revisjon av Bokmålsordboka og Nynorskordboka er i gang ved Universitetet i Bergen. Arbeidet ble påbegynt i 2018 og skal være fullført i 2023. Les mer om Revisjonsprosjektet her

The LEXIN dictionary series is customized for non-native speakers who have limited proficiency in the Norwegian language.The dictionaries are illustrated and user friendly, and all content, design and user interface are developed with this target group in mind.The LEXIN dictionary contain many pictures and are easy to use Trodde aldri han kom til å ta kvissleis og kvorfor seriøst. Hvis han gjorde det, er det beklagelig. I mitt forrige innlegg står det: Her er de rette, og link til de korrekte spørreordene Start studying Nynorsk spørreord. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools E-forelesing om spørjeord. NDLA sin visjon er å lage gode, åpne digitale læremidler for alle fag i videregående opplæring og støtte opp om elever og lærere i aktivt og deltakende læringsarbeid

Kryssordhjelp - Nynorsk, mål, språk, norsk, sidemål og mye mer for å løse kryssord. Norges største kryssordhjelper-app med millioner av ord. Du kan velge om du vil søke i Alle kategorier eller du kan velge ett eller flere søkeområder fra menyen under Sjølv om eg saknar enkelte ord frå bokmålet, så har nynorsk likevel visse unike ord som er gøy å kunne bruke. Desse orda finn du ikkje på bokmål: 1. Framifrå Første gong eg høyrte dette, var frå redaktøren min som sa at artikkelen eg hadde skrive var framifrå. Det var litt flaut å vedgå at [ Nynorsk grammatikk - teori. Nynorsk grammatikk - teori; Nynorsk grammatikk - test deg sjølv. Verb. 1. Verb som endar på -st ; 2. Verb som er sterke på bokmål og svake på nynorsk; 3. Verb som er sterke på bokmål og svake på nynorsk ; 4. Verb som er sterke på nynorsk og svake på bokmål; 5. Verb som er sterke på nynorsk og svake.

Nynorskordboka er ei oppdatert nynorsk nettordbok, med bruksdøme, opplysingar om tydingar og korte etymologiar. I tillegg til nettutgåva finst ho som app for iOS og Android. Nynorsk med Kristin. NTNU har laga ein serie med videoførelesingar der Kristin Fridtun gjev ei innføring i nynorsk grammatikk, ordtilfang og målføring Ordtilfanget i nynorsk er ulikt ordtilfanget i bokmål. Det er ikkje noko skarpt skilje mellom dei, for størsteparten av orda er felles for nynorsk og bokmål. Likevel er det visse skilnader, og når vi skal skrive nynorsk, er det vel så viktig å gjere seg kjend med dei nynorske orda som å lære seg den nynorske grammatikken hvis på nynorsk. Vi har tre oversettelser av hvis i bokmål-nynorsk ordbok med synonymer, definisjoner, eksempler på bruk og uttale. Norsk Bokmål. Norsk Nynorsk. hvis. dersom conjunction. hvis. i tilfelle. hvis bøyn. viss. Legg til ny oversettelse. Synonymer av hvis om viss bare dersom i tilfelle

1. Spørjeord - bokmål og nynorsk

Spørrepronomen, spørreord, av typen interrogativt pronomen, som viser til den, det eller dem det spørres etter, for eksempel ved hvem eller hva. Spørrepronomenet står vanligvis først i en setning, som følger: Hvem har skrevet dette? Hva sier du? Man kan også bruke bruke hvilken eller hvilke, men disse spørrepronomenene fungerer som determinativer og står dermed vanligvis foran et. Men stort sett ble hv- (nynorsk kv-) bevart i de norske rettskrivningsendringene, både i spørreord og andre ord. (Merk forresten at hverken/verken ikke er et spørreord.) Det har vært en vedvarende diskusjon om verken og hverken siden 1959, og den uoffisielle formen hverken fortsatte å hevde seg i bruk Bokmål til nynorsk Translator. Send. vi trenger alle denne oversetteren, la oss lage den beste oversetteren ever. Ever wanted. Svar: I nynorsk skal det bøyast medium, mediet, fleire medium, alle media, og i bokmål medium, mediet, flere medier, alle media el. mediene. Ord med medium som andreledd, t.d. massemedium og multimedium, skal bøyast på same måten som medium. I samansetningar er den korrekte forma medie- Spørreord - sånn skal vi bruke hvem, hva, hvor, hvorfor, hvordan, hvilken og når » Fellesforum » Skravle; Hjelp oss å rapportere regelbrudd. Logg inn for å følge dette . Følgere 1. Jeg hadde topp karakter i både norsk, nynorsk, tysk, engelsk og fransk på skolen

Skriv spørsmål | Teaching Funtastic

Sorter spørreord - Ordrike

 1. Nynorsk, før 1929 kalt landsmål, er et av de to offisielle norske skriftspråkene som ble vedtatt ved likestillingsvedtaket av 12. mai 1885. Det er basert på de moderne norske dialektene og det gamle landsmålet, i motsetning til bokmål, som ble basert på riksmål som igjen er basert på dansk.Det var spesielt på første halvdel av 1900-tallet et uttalt språkpolitisk mål å slå.
 2. spørreord. Mellombels er eit fint ord som betyr «midlertidig» eller «foreløpig». Det høyrest ut som ei krampetrekning. » På nynorsk kjennest det repeterande å skulle skrive «Han skulle finne ut om han kunne dra den dagen», fordi det liknar på alle andre slike setningar
 3. 13. Noen glimt fra Norges historie. 14. Menneskerettigheter. 1.1 Spørreord
Tysk, alt av grammatikk for u

spørreord question word. Når vi skal lage spørsmål som ikke bare krever ja eller nei som svar, trenger vi et spørreord. De fleste spørreordene begynner på wh, så spørsmål som dannes med spørreord, kalles ofte wh-spørsmål.De fleste tilsvarende spørreordene begynner med hv på bokmål og kv på nynorsk Digital Bokmål/Nynorsk. Opplegget består av: Rull terning - fra fortellende til spørrende setning; KABOOM-spill Etter tur trekker elevene en tekststripe, leser teksten og setter inn rett spørreord. Svarer eleven med riktig spørreord får han/hun beholde tekststripen, og turen går videre til nestemann Nynorsk - grammatikk Minigrammatikk. Den 1. august 2012 vart det innført ei ny rettskriving av nynorsk. Målet med den nye rettskrivinga er. Å fjerne forskjellen mellom hovudform og klammeform. Dette vart gjort i bokmål i 2005. Det inneber at alle former du finn i ordlista, er likestilte. Å få færre valfrie former i nynorsken Samlagets Nynorsk ordliste 11. utgåve (Hellevik, Rauset, Søyland) Ønsker du en skikkelig oversettelse fra bokmål til nynorsk, bør du kjøpe deg Kva heiter det? av Nils Martin Hole. Ønsker du en grei og morsom innføring i det du må kunne i forbindelse med skolearbeidet ditt, kan du kjøpe Nynorsk for dumskallar av Kristin Fridtun Spørreord nynorsk. Tips til nynorskskriving. 12 kule ord du berre finn på nynorsk. Dette gjelder for eksempel setning på norsk bokmål og dansk, der man på svensk og nynorsk bruker me i ning. Då eg skulle lære nynorsk for to år sidan, var det inga enkel sak

minigrammatikk norsk-tysk tysk-norsk temagloser minigrammatikk norsk-tysk tysk-norsk temagloser 4 sPørreorD Dette er de viktigste spørreordene på tysk Bokstavplansjer Alfabetet_oppheng til veggDownload Dersom du ønsker å henge det opp på veggen, anbefales det å forstørre det til A3. Jeg bruker også å printe ut et sett som jeg bruker i samling, f Dette kurset har en del fokus på kj- og skj-lyden. Dette er fordi jeg så at mange i klassen min trengte å øve på dette, fordi skillet mellom disse lydene er i ferd med å viskes ut og fordi dette er lyder som dyslektikere sliter med. Jeg tror det var veldig lurt å ha med så mange ord med kj- og skj-lyd for virkelig å lære elevene å skille mellom disse lydene grammatikk.com © Kjell H. Ullestad SUBJUNKSJONER Subjunksjoner knytter sammen en helsetning og en leddsetning, og en subjunksjon innleder alltid en leddsetning.

Lokus er Aschehougs portal for digitale læremidler. Læremidlene på Lokus inneholder interaktive oppgaver og andre læringsressurser for elever, samt undervisningsopplegg og tips for lærere De fleste spørreord som begynner med hv- blir til k-. På nynorsk har vi spørreord som kva, kvifor, korleis osv. Dette systemet er likt for bokmål og nynorsk, men visse regionalt baserte. Spørresetninger blir dannet enten ved at et spørreord innleder og blir fulgt av verbalet nynorsk, og ikkje på bokmål? Korleis vil du forklare til ein venn kva som er skilnadene på nynorsk og bokmål? Bruk skrivemåtar, ord og uttrykk frå teksten som eksempel i forklaringa di. Bruk litt tid på å lese gjennom teksten og finne fram til eksempel du vil bruke før du begynner å forklare. Finn ut meir Spørreord: Hva Trekk linje mellom setning og bilde. ID: 1203491 Language: Norwegian Bokmål School subject: Norsk som andrespråk Grade/level: 3-7 Age: 8-12 Main content: Spørreord Other contents: Add to my workbooks (0) Download file pdf Embed in my website or blo

ሰዋስው Grammatikk / Tigrinja / Salaby Intro

Spørreord - TANNLØS-spillkort TANNLØS er et spill som kan spilles alene, med en partner eller i en mindre gruppe. Hver elev har sitt eget brett som de fører poengene sine på NYNorSK 2.3. Sterke verb Her er nokre vanlege verb vi skal merka oss. Som vanleg er formene vi oftast skriv gale merkte med feit skrift. Merk: I dette heftet nyttar eg a-infinitiv, men på nynorsk kan du velja mellom infinitiv på -a (vera, springa) eller -e (vere, springe) eller kløyvd infinitiv (vera, springe). D På nynorsk er infinitivformen i verbene valgfri mellom -a og -e (for eksempel lage/laga), mens adjektiv framfor et substantiv ender på -e (for eksempel skandinaviske språk, lange setningar). Norsk (bokmål og nynorsk) og dansk staver oftere ord med e der svensk bruker bokstaven ä Spørreord, ord som brukes i forbindelse med et spørsmål, og som vanligvis innleder spørresetningen. De viktigste spørreordene er de følgende, henholdsvis på bokmål og nynorsk: hva/kva hvem/kven.. Variabler oppgaver

Sjekk derfor oversettelser til Norsk nynorsk. Se gjennom eksempler på derfor oversettelse i setninger, lytt til uttale og lær grammatikk Gå til: En vanlig dag på avdelingen Undersøkelsen Resultater og utskrivning Tilbake: Framtid i norsk: Tilbake: Futurum : Futurum dannes ved hjelp av hjelpeverbet skulle eller ville i presens + hovedverbet i infinitiv.. Skal bruker vi om noe skal skje i følge en plan.. Anne skal bo i Trondheim et halvt år. Hun skal studere ved det medisinske fakultetet hei Jeg lurer på hvorfor vi har nynorsk på skolen og hvem som bestemmer det. Jeg sliter allerede med norsk og det meste fag og vil virkelig ikke ha nynorsk på skolen. På barneskolen sa de at jeg hadde dysleksi, og jeg var alltid på gruppe Nynorsk bøying. Lær deg å bøye nynorske ord. Sist oppdatert 21. sep. 2016. Redaksjonen . Redaksjonen. Les mer om: Nynorsk. (StudentTorget.no): Nokre verb . 1. bli/verta skal bøyast slik: bli - blir - blei - har blitt eller. bli - blir - vart - har vorte/vorti eller. verta - vert. Her finner du kryssordhjelp for ordet Forfatter. Vi hjelper deg med å finne bokstavene du mangler i kryssord

Spanske spørreord I oppgaven finner du en oversiktlig oppramsing av en rekke nyttige spørreord i spansk. Her får du både en forklaring på hvordan spørreordene skal brukes og i tillegg eksempler på hvordan de brukes i konkrete setninger på spansk Personvern. Kontakt os

Vitsen med norsk rettskriving. Språkrådet er nødt til å ta hensyn til stabilitet og faktisk bruk i språknormeringa, med utgangspunkt i den norske språkvirkeligheten 4.4.3 Frå bokmål til nynorsk. Set om setninga nedanfor til nynorsk. Folkeeventyrene hører til den eldste diktningen vi kjenner. Eventyr handler gjerne om overnaturlige, fantastiske eller utrolige hendelser. Det er fortellinger som er kjent over hele verden og har et språk som alle kan forstå på tvers av kulturer Nynorsk; Lærer Crossroads 2006. Crossroads; Exercises; Grammar; 5 Spørsmål; 1 Spørreord; Grammar. 1 Formelt og uformelt språk; 2 Fonetikk og intonasjon; 3 Substantiv; 4 Pronomen; 5 Spørsmål; 6 Any, some og tilsvarende ord; 7 Adjektiv; 4 Spørreord; 1 Spørreord Hvilket spørreord mangler i teksten

Mongo finn ein ikkje i noko offisiell ordbok. Mongo er eit eldre utrykk for mongoloid som no heiter Downs syndrom. Hvilke er bokmål, for eksempel er både nynorsk og bokmål, insert-random-word-here er engelsk med feil bruk av mellomrom. - blir ofte brukt som skiljeteikn i visse dataprogram Spørreord. Bokmål - Haugesund-dialekt. Hva - ka Hvilken — kass/ka Hvor - kor Hvem - kim/kem Hvorfor - koffårr Hvordan - koss/kossen Andre kjennetegn. Skarre-r; Æ-lyden blir vanligvis byttet ut med en e-lyd (sær → ser, hæl → hel, bær → ber) Et annet kjennetegn, som dog forekommer. Lærerbloggen handler om pedagogiske verktøy, erfaringer og praksis fra skolelivet - og deling av kunnskap og erfaringer annan (nynorsk) vanleg, normal Han var ikkje som andre. Adjektiv . annan (nynorsk) ikkje det same Eg vil snakke om noko anna. Vi kjøyrer i ein annan bil. ikkje den same som subjektet Du må ta omsyn til andre. fleire av samme slaget Vi drakk kaffi og andre godsaker. den som ikkje er den første av to Eg likar den andre broren betre Norsk: ·forstå, ved å bruke sitt skjønn··bøyningsform av skjøn

Salaby er vårt digitale læringsunivers for barnehage og grunnskole. Her finner du læringsressurser i de fleste fag. Gjennom ulike oppgaver, spill, filmer og temaopplegg gis elevene en engasjerende måte å lære fag på ord ser ut til å ha 1 stavelse. 1 stavelse. bjor bor bord bror dor fjor fjord flor for Ford gjord glor gror hjord hor hvor jord klor kor kord kror lord lårt mor mord Njord nor nord ror scor skjor skor skord snor spor spord stor Stord svor sårt Thor tjor Tor tror vor vord vår Jeg trodde det å bruke riktig spørreord var verdens enkleste sak. Hvorfor gjør folk slikt?» Minst to interessante spørsmål reiser seg når ein ser slike utfall mot bestemte former for bruk. Her får du: plakat til Dagens spørsmål 60 forskjellige svarord plakater til hvert spørreord med eksempler kort med hvert spørreord velg mellom NORSK og ENGELS Jeg bruker BINGO til å lære elevene nye ord og å lete i ordbok. Jeg har savna en digital versjon av BINGObrett, så her har jeg digitalisert den. Det står instrukser på nynorsk, som jeg har tatt fra Norsknytt (så er det skrivefeil får du ta det opp med dem :)). Du kan velge o

Ordklasser / Norsk / 3-4 / Skoleveien / Forsiden / gammelGrammar 1-6 - Arbeid med ord læremidler

Pronomen og determinativer i nynorsk - Studienett

Start studying Spørreord på tysk med setningseksempel. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools Rettigheter. Sist oppdatert: 21.07.2008 © Cappelen Damm A Kartleggingsprøve for fl erspråklige elever Fra mottaksgruppe til trinn 5. - 7. trinn Elevhefte Elevens navn Dato Skriftlige oppgave

Spørreord betyr. Denne siden inneholder synonymer, betydninger og viser forekomsten i kryssord for Spørreord, i både bokmål og nynorsk Her er Spørreord. Denne siden finnes ikke på bokmål. Bytt til: Nynorsk Nynorsk; Lærer Til gammelt nettsted. Category list. Kapitler 1 Hallo, wie geht's? 2 Deutschland 3 Hobbys und Interessen 4 Wie spät ist es Velg riktig spørreord Det heter altså ikke norsk og nynorsk! Til eksamen skriver vel 80 % bokmål på hovedmålsdagen og henimot 20 % skriver nynorsk. På sidemålsdagen er det motsatt. Du kan selv velge om du vil skrive nynorsk eller bokmål på hovedmålsdagen, men du bør bestemme deg før eksamen Tusen takk til Magnhild Berre som oversatte diktaten til nynorsk! Den nynorske utgaven kan også lastes ned nedenfor :-) HVERT - VÆRT - VERDT - VERT med øveark. Etter 50-ordsdiktaten så jeg at det _fortsatt_ er noen som trenger å øve på de fire lydlike ordene hvert, vært, verdt og vert

spørre på nynorsk Bokmål-nynorsk oversettelse DinOrdbo

Nynorsk. Til deg som skal bruke denne boka Det er viktig å vere god til å lese, skrive og bruke språket munnleg. Denne boka er laga for å gjere deg betre til nettopp det Her er Velg riktig spørreord. Klikk på knappen under for å laste ned og installere siste versjon av Flash Nokre spørjeord er pronomen, andre er adverb. Her er dei viktigaste spørjeorda. Merk deg at vi bruker kv- i staden for hv- på nynorsk Spørreord Setninger; Hva: Hva er det? Hvem: Hvem er han? Når: Når skal vi dra? Hvor: Hvor er sekken min? Hvorfor: Hvorfor lukter blomster? Hvordan: Hvordan sier dere привет på norsk? Hvilken: Hvilken kaffe drikker du? Hvilket: Hvilket hus bor du i? Hvilke: Hvilke språk snakker du? Hva slags: Hva slags jobb ønsker du å ha

Språkråde

Spørreord som subjunksjon (oppgaver) Den 2. november, 2017 2. oktober, 2018 av TEN på Grammatikk , Oppgaver Legg igjen en kommentar Spørreord brukes litt annerledes på norsk enn på engelsk når de innleder leddsetninger Opplegget er lagt til rette både for bokmål og nynorsk. Instruksjonene til oppgavene er på begge målføre. Oversikt over emnene i de ulike heftene. Grammar 1 Artikler, substantiv, tallord, spørreord, genitiv; Grammar 2 To be, there is, there are; Grammar 3 To have, to do; Grammar 4 Adjektiv, pronomen; Grammar 5 Svake, sterke verb; Grammar

Stein på stein - Oppgaver: 1

Jeg vil anbefale UNI knuten. Har selv brukt Albright knuten mye, men med UNIen får du ikke den store knute-klumpen som skal igjenom stangringene. Du må gjerne bruke en fortom av mono,....ikke noen dum ide Her er de ti ordklassene som nå brukes i skoleundervisningen:. 1. Substantiv er et ord som betegner en ting, person eller begrep i vid forstand. Som regel har de en artikkel foran seg: en mann, et hus. 2. Verb er et ord du kan sette å foran (gjøreord): å gjøre, å finne. 3. Adjektiv er et ord som beskriver substantivet (sier noe om hvordan substantivet ser ut): en gammel dame

For å få tilgang til Going places, gå til Going Place Naturstien vil også bli lagt ut på nynorsk i løpet av uka. På UTESKOLE -siden finner du en samlet oversikt over de ulike naturstiene som ligger ute til gratis nedlastning her på Undervisningsmetoder

Hei gutter! Når går bussen til Kristiansand?

Sorter ord på nynorsk og bokmål. Finn ord som betyr det samme. Sorter spørreord. Marker ord på nynorsk. Velg riktig spørreord. Riktig ending på bokmål. Bøy ord på bokmål. Riktig ending på nynorsk. Bøy ord på nynorsk. Finn feil i nynorsktekste Spørreord - Step 2. Sist oppdatert: 07.01.2008 © Cappelen Damm A (Det nyeste ligger øverst) Det meste av materiellet som ligger på FredagsKilden er egenprodusert. Det kan fritt kopieres og benyttes av alle som ønsker det. Vi håper at det vi selv har hatt glede av i egen undervisning, kan komme andre til nytte Ukens sitat. Nynorskfolk har lett for å meine, at det berre er nynorsk som er «norsk», men det er ikkje - og har aldri vore - sant. Riksmål og bokmål er like kjært for dei som ser dette som sin språkarv som nynorsk for dei hine, og i alle høve så har både norsk og dansk mål om lag same røter i norrønt mål

Skriv riktig på bokmål og nynorsk. Morfologi. Syntaks. Språkregler. Tekstsamling. Episke tekster. Lyrikk. Dramatikk. Sakprosa. Ressurser. Hjelp til setningsanalyse. Skal du finne de forskjellige leddene i en setning, kan du få god hjelp av spørremetoden. Her får du en kort innføring i hvordan du stiller spørsmålene Spørreord som subjunksjon (oppgaver) Den 2. november, 2017 2. oktober, 2018 av TEN på Grammatikk , Oppgaver Sett inn riktig norsk spørreord/subjunksjon i stedet for det engelske ordet Det er ikke feil.Veldig mange dialekter har et grammatisk system som skiller seg litt fra skriftspråkenes grammatikk. Og det at grammatikken er litt annerledes, er da ikke det samme som at den er feil.. Om vi skal følge logikken med at hvem bil er feil fordi det ikke heter det hverken på bokmål eller nynorsk, er det også feil å si korsn bil, ka du heite (nordnorsk), oss bor på. Mini-grammatikk. Substantiv. Substanti

Norsk no! av Gölin Kaurin Nilsen (Heftet) | NorskeSerier

Bokmål/Nynorsk Salto 1, Øverom, Små og store bokstaver Pris 0,00. Gå til. Oversiktlig struktur gjør det lett for eleven å finne frem på egen hånd. I tillegg til oppgaver knyttet til kapitlene i elevbøkene inneholder øverommet mange tekster med lyd og lesestøtte. Salto øverom kan brukes på. Vigmostad & Bjørke AS, Fagbokforlaget Kanalveien 51 5068 Bergen Organisasjonsnummer: 964 234 973 MVA Telefon: +47 55 38 88 00 E-post: post@fagbokforlaget.no Kontakt os Klassiske eventyr på nynorsk. Forfatteren Maria Parr er bokaktuell med oversettelse av klassiske eventyr. Maria Parr er kjent for sine egne barnebøker. Foto: Siri Juell Rasmussen pronomenbruk, lydsystem, spørreord osv. i den aktuelle dialekten. Dialektene er systematiske i lydsystem og grammatikk. ‣ Substantiv: Pass særlig på at du har konsekvent flertallsbøyning. Om du sier jentan og gutan må du også si politikeran (ikke politikerne). ‣ Substantiv: Bruk hunkjønn gjennom-ført der dialekten din har det (en

grammatikk

Bokmålsordboka Nynorskordbok

nynorsk BINGO! Nynorsk versjon. p.e pensum praktisk preposisjoner redesign RLE samarbeid samfunnsfag selvstendig arbeid sidemål skildring skriv Skriving spill språk spørreord spørsmål tekst tidssparer tren tanken tverrfaglighet utedag uteskole valgfag. Mer norsk. Leksjon 1 - Vennskap. Oppgave 1: Vokabular; Oppgave 2: Grammatikk - Substantiv; Oppgave 3: Grammatikk - Adjektiv; Leksjon 2 - Famili Ordnett tilbyr ordbøker til mobil, nettbrett og datamaskin. Vi har ordbøker på elleve språk, og hver ordbok blir jevnlig oppdatert av vår redaksjon Rettigheter. Sist oppdatert: 07.07.2008 © Cappelen Damm A

LEXI

I spørsmål uten spørreord (ja/nei-spørsmål) er verbet det første elementet: Jobber Yang ved NTNU? Har Yang studert i Trondheim? Setningsadverb i helsetning. Setningsadverb er ord som for eksempel: ikke, aldri, alltid, ofte, ogs. Vi håper du blir litt klokere etter å ha lest denne artikkelen om fordypningsoppgaven (tidligere kalt særemne). Innledning. Et av kompetansemålene i læreplanen i norsk for studieforberedende utdanningsprogram Vg3 er en selvvalgt fordypningsoppgave: «Mål for opplæringen er at eleven skal kunne gjennomføre en selvvalgt og utforskende fordypningsoppgave med språklig, litterært eller. nynorsk og bokmål - lage spørsmål med og uten spørreord på nynorsk og bokmål - skrive et intervju på nynorsk Inn i tema (s. 96-101) - Språk i Norge - Talespråk - Skriftspråk - Hvorfor har vi to skriftspråk? - Ja takk, begge deler Språkverksted (s. 102-103) - Å stille spørsmål på nynorsk og bokmål Folkehelse. LESETRENING. Gyldendal - Safari lesetrening. 1.trinn. Velg bokstav; Gyldendal - Safari Lesehjørnet. Les til/etter. Velg bokstav; Fagbokforlaget (ElleMelle.

Spørreordene på nynorsk? - Språk - VG Nett Debat

Vi opplever for tiden problemer med pålogging via Feide fra Viken fylkeskommune. Det skyldes lokale endringer i feidekatalogene, og det jobbes med å rette feilen Gratis klipparkiv for bruk i undervisningen. Organisert etter læreplanene Søk med spørreord. Den vanligste søkemetoden der du angir søkeordet slik det står i kryssordet og oppgir antall bokstaver i svarordet. Eksempler: Søkeord: test = Viser alle svarord uavhengig av antall bokstaver. Angi antall bokstaver i svarordet slik: test,5 (antall bokstaver=5) test,pr?v? (antall bokstaver=5

setning oversettelse i ordboken norsk bokmål - norsk nynorsk på Glosbe, online ordbok, gratis. Bla milions ord og uttrykk på alle språk Allegros engelskavdeling består av sju høyt kvalifiserte oversettere, hvorav fem er statsautoriserte translatører. Våre oversettere er vant til å jobbe i team med hverandre og trekke veksler på hverandres kompetanse. Rutinene våre innebærer at det som standard er minst to oversettere på alle oppdrag, én som oversetter og é n som leser korrektur BoligABC Undervisningsopplegg som belyser spørsmål om planlegging av egen bolig og det å bo gjennom ulike praktiske øvinger. Dekker kompetansemål i matematikk, naturfag, kunst og håndverk, samfunnsfag, norsk og utdanningsvalg Spanske spørreord liste Spanske spørreord - Studienett . Spanske spørreord.Det her er en liste med spanske spørreord.I oppgaven finner du en oversiktlig oppramsing av en rekke nyttige spørreord i spansk. Her får du både en forklaring på hvordan spørreordene skal brukes og i tillegg eksempler på hvordan de brukes i konkrete setninger på spansk I listen over uregelmessige verb blir. 4 Spørreord 5 Ordstilling 6 Norge 7 A, O eller Å? 8 Lytt og gjenta 9 Du skriver - du sier Ny i Norge. A1. Leksjon 1; Leksjon 2; Leksjon 3; Leksjon 4; Leksjon 5; Leksjon 6; Leksjon 7; Leksjon 8; Leksjon 9; Leksjon 10; Leksjon 11; A2. Kapittel 12; Kapittel 13; Kapittel 14; Kapittel 15; Kapittel 16; Kapittel.

 • Biometrisches passbild gültigkeit.
 • Krätze juckreiz stillen.
 • Idrettsvitenskap nih.
 • Kjøpe grus i sekk oslo.
 • Furuset tennis.
 • Wolfsschlucht kreuth.
 • Natursteinsmur håndstein.
 • Manfaat k ion nano.
 • Bygge drivhus tegninger.
 • Billig varme til båt.
 • Retter av høns.
 • Blomsterbutikk bryne.
 • Tanzschule bielefeld heepen.
 • E stoffer i godteri.
 • Madeira temperatur februar.
 • Når levde josef?.
 • Dav kletterkurs nürnberg.
 • Miami befolkning 2016.
 • Fos 2017 sommer.
 • Lommelegen angst.
 • Boeing 777 seating.
 • Håndball øvelser.
 • Eberswalde freizeitangebote.
 • Hund som slikker seg mye på tissen.
 • Fersk ribbe holdbarhet.
 • Uni regensburg mensa öffnungszeiten.
 • Sjokoladekake med kremost.
 • 1gb data svarer til.
 • Brødrene dal.
 • Lær gresk gratis på nett.
 • Gjengangere film leie.
 • Ü30 stadthalle.
 • Fc augsburg tickets.
 • Die neue sammlung.
 • Wrestling nrw.
 • Fallskjermjeger lønn.
 • Byer i oppland.
 • Personlig matboks.
 • Vegansk ost test.
 • زمن الماضي البسيط في اللغة الانجليزية pdf.
 • Google earth n.