Home

Breeam nor

BREEAM-NOR er et helhetlig miljøsertifiseringssystem for bygg, som måler byggets bærekraftskvaliteter. Ordningen er markedsdrevet og frivillig, og har blitt en viktig kvalitetsreferanse for norsk bygg- og eiendomsnæring. Et BREEAM-NOR-sertifikat betyr dokumentert kvalitet, og setter brukerens helse og trivsel i sentrum BREEAM-NOR-manualen har blitt utgitt i to versjoner BREEAM-NOR (2012) og BREEAM-NOR (2016). BREEAM-NOR (2016) skal benyttes på alle nye prosjekter. Manualen er tilgjengelig både på norsk og engelsk. Vær klar over at det er den engelske versjonen av BREEAM-NOR-manualen som er den formelle versjonen Om BREEAM NOR. BREEAM (BRE Environmental Assessment Method) ble lansert i Storbritannia i 1990, og er en sertifisering for bærekraftig byggepraksis, hovedsakelig i Storbritannia og i de skandinaviske landene med BREEAM NOR. BREEAM er et helhetlig klassifiseringssystem for bygg og eiendom, som dokumenterer forskjeller på miljø og helsebelastninger, og som gjør det lettere å gjøre riktige. BREEAM i Norge forvaltes av Norwegian Green Building Council (NGBC). Den norske tilpassede versjonen av metoden heter BREEAM-NOR. BREEAM-sertifisering av bygg tar hensyn til energibruk, materialbruk, inneklima, stedstilpasning, utslipp av miljøskadelige stoffer til luft og vann, økologi, innovasjon og at miljøarbeidet er ledelsesforankret

Et BREEAM-NOR sertifikat utstedes i fem nivåer; Pass, Good, Very Good, Excellent og Outstanding. Sertifiseringen er basert på dokumentert miljøprestasjon i ni kategorier - ledelse, helse- og innemiljø, energi, transport, vann, materialer, avfall, arealbruk og økologi samt forurensning Den sentrale myndigheten for det bygningstekniske regelverket. Sammen med Norwegian Green Building Council (NGBC) og Byggvareindustriens forening, arrangerte direktoratet i februar et seminar om hvilke krav BREEAM-NOR stiller til byggeprodukter BREEAM-NOR. Miljømerking av bygninger er en frivillig ordning, og i Norge benyttes BREEAM-NOR sine kriterier. Tevas er medlem i Norwegian Green Building Council som er eieren av BREEAM-NOR. Tevas med Teknisk sjef er godkjent BREEAM-NOR Akkreditert Profesjonell (AP),. BREEAM-NOR dokumentasjon. Her er sertifikater fra ECOproduct som forteller om produktet kvalifiserer til poeng i BREEAM-NOR. Det er Grønn Byggallianse som eier metoden ECOproduct og som også sertifiserer bygg etter BREEAM-NOR standarden. ECOproduct benytter spesifikke EPDer som grunnlag

BREEAM-NOR og SINTEF Teknisk Godkjenning Kontakt- og informasjonsmøte om produktdokumentasjon, SINTEF Certification, 10 februar 2016 Kjersti Folvik, Norwegian Green Building Council. UK Spain Norway Sweden Latvia Bulgaria Turkey France Portugal China Canada Estonia Romania Hungary Icelan BREEAM NOR eies av Grønn Byggallianse som har ca 300 medlemmer (pr. des. 2018). Medlemmene er arkitektkontorer, entreprenører, kommuner, aktører i byggebransjen osv. Medlemmene eier Grønn Byggallianse. Organisasjonen utvikler BREEAM-NOR, og utdanner BREEAM AP (accreditated professional) og BREEAM revisorer. Referanse

Hva er BREEAM / BREEAM-NOR - Byggtjenest

BREEAM-NOR-manualen - Grønn byggallians

What is BREEAM? BREEAM is the world's leading sustainability assessment method for masterplanning projects, infrastructure and buildings.It recognises and reflects the value in higher performing assets across the built environment lifecycle, from new construction to in-use and refurbishment.. BREEAM does this through third party certification of the assessment of an asset's environmental. BREEAM-NOR er en norsktilpasning, med tilknytning til relevante standarder og regler innenfor energi og miljøområdet. Casco og SCHÖNOX produkter ligger innenfor BREEAM område HEA9 - Forurensning i innemiljø i BREEAM-NOR sammenheng settes det krav til tradisjonelt gulvlim og fugemasse (mykfug)

BREEAM-NOR er den norske tilpasningen av BREEAM og bransjens eget verktøy for å måle miljøprestasjon utviklet av Norwegian Green Building Council (NGBC) i tett samarbeid med bygg- og eiendomsnæringen i Norge. Formålet er å motivere til bærekraftig design og bygging gjennom hele byggeprosjektet, fra tidlig fase til overlevert bygg BREEAM NOR er per dags dato Norges eneste metode for sertifisering av bærekraftige bygg. Scanox tok dette tidlig på alvor, og alle produktene i TreStjerner-serien er derfor emisjonstestet etter BREEAM NOR-standard (3 døgn) Vi kan være behjelpelige med å skaffe nødvendig dokumentasjon i forbindelse med et prosjekt der våre produkter blir benyttet BREEAM-NOR 2012 EGENDEKLARASJONER. For å kunne levere produkter til BREEAM-NOR-prosjekter er det et minimumskrav at det foreligger miljødokumentasjon på at produkter innen utvalgte produktgrupper ikke har innhold av miljøgifter iht sjekkliste A20 i BREEAM-NOR 2012 manualen Når BREEAM-NOR 2021 nå begynner å ta form, inviteres sektoren til neste runde. Vil skape møtested for bærekraft Pressemeldinger • okt 23, 2020 09:54 CEST — Vi vil lage et samlingspunkt for bærekraftig arkitektur, by- og områdeutvikling og drift, sier daglig leder Katharina Bramslev i Grønn Byggallianse. Leder.

BREEAM-NOR krever at produsenter kan dokumentere at produktene ikke inneholder stoffer på sjekkliste A20. Listen inkluderer ikke forbudte stoffer, men inneholder de mest helse- og miljøfarlige stoffene ut fra Klifs vurdering, utover forbudte stoffer BREEAM-NOR stiller krav til en del miljøtemaer som ikke er en del av vurderingen i Svanemerket. Dette har nok sammenheng med at BREEAM-NOR i større grad stiller krav til omgivelsene og lokaliseringen av bygningen. Dette er temaer som ikke er en del av denne vurderingen, men som likevel vil kunne ha betydning for en bygnings miljøpåvirkning Breeam-Nor miljømerkingsordning. Hos AUBO har vi alltid kjempet for miljøet, og den kampen har nå gitt håndfaste resultater. Som den første danske kjøkkenprodusenten er vi nå klare til å levere inventar til kjøkken, bad og garderobe som lever opp til verdens eldste merkingsordning BREEAM-NOR BREEAM-NOR, er dog kun knyttet til sjekkliste A20. Bruk av sjekklisten For hvert bygningsprodukt angitt i venstre kolonne, må prosjektet dokumentere at det brukte bygningsproduktet ikke inneholder de opplistede stoffene. Dersom prosjektet ikke benytter bygningsprodukt i venstre kolonne, må dette bekreftes skriftlig av prosjektleder

Stovner Senter - BREEAM-NOR - Prosjekter - Veidekke i Norge

Rådgivere BREEAM-NOR . Vi kan tilby: Meget spennende utfordringer og trivelige kolleger i et av verdens ledende prosjektutvikler- og entreprenørkonsern; Et sterkt fagmiljø med store muligheter for personlig utvikling. Gode muligheter for oppgaver og utvikling innen andre sertifiseringsordninger og øvrige miljøfag i avdelinge Fokuset i BREEAM-Nor er blant annet energibruk, bruk av helse- og miljøvennlige materialer, nærhet til kollektivtransport, avfallshåndtering, bruk av fornybar energi, vannforbruk, hvordan bygget påvirker miljøet i nærområdet og hvorvidt tomten man bygger på har vært brukt til menneskelig aktivitet tidligere

Mapei Norge og BREEAM NOR Mape

 1. BREEAM-NOR er et helhetlig verktøy som måler byggets bærekraft, til beste for bruker, leietaker, og miljø. Det gis poeng innenfor god prosjektledelse, energiforbruk, innemiljø, gode alternativer til privatbil, materialvalg, avfallhåndtering, økologi, forurensning m.m. Den samlede poengsum avgjør hvilken klasse bygningene får: Pass, Good, Very Good, Excellent eller Outstanding
 2. BREEAM-NOR (2011) er den norske tilpasningen av BREEAM. Den norske byggenæringen har stått bak utviklingen av BREEAM-NOR som er eid av Norwegian Green Building Counsil (NGBC). BREEAMs fem klassifiseringsnivå - fra det laveste; Pass, Good, Very Good, Excellent og til det det høyeste Outstandin
 3. BREEAM-NOR-sertifisering. BREEAM (Building Research Establishment Environment assessment Methode) er Europas ledende system for miljøsertifisering av bygninger. Det norske BREEAM-systemet heter BREEAM-NOR*, og dette er tilpasset norske forhold. Å BREEAM-NOR-sertifisere et bygg innebærer å innfri krav utover de kravene myndighetene stiller
 4. BREEAM-NOR 2016 manualen inneholder ulike kategorier og emner. HEA 02 Inneluftkvalitet er et emne under kategorien Helse og innemiljø og er rettet mot anerkjennelse og oppfordring til et sunt innemiljø ved å spesifisere og installere hensiktsmessig ventilasjon, utstyr og overflater
MONTÉR MED OVER 100 BYGGEVAREHUS OG 24 KJØKKENSENTRE

Vår kompetanse - BREEAM - Norconsul

BREEAM NOR er per dags dato Norges eneste metode for sertifisering av bærekraftige bygg. Scanox tok dette tidlig på alvor, og alle produktene i TreStjerner-serien er derfor emisjonstestet etter BREEAM NOR-standard (3 døgn) Vi kan være behjelpelige med å skaffe nødvendig dokumentasjon i forbindelse med et prosjekt der våre produkter blir benyttet BREEAM NOR. BREEAM NOR har blitt standarden for sertifisering av bygg i Norge. Det er Grønn Byggallianse som drifter den britiske metoden og som også reviderer og sertifiserer byggene. Metoden oppdateres med jevne mellomrom og for tiden er den siste oppdateringen fra 2016

BREEAM-NOR er Norges eneste metode for sertifisering av bærekraftige bygg. I Norge er det i overkant av 300 registrerte BREEAM-NOR prosjekter, mens verktøyet og metodikken benyttes av enda flere. Formålet er å motivere til bærekraftig design og bygging gjennom hele byggeprosjektet, fra tidlig fase til overlevert bygg •BREEAM-NOR Excellent •Energibrønner •80% varmegjenvinning •Spesialutviklet utenpåliggende solavskjerming i glass som skjermer for solen, men ikke for utsyn det meste av dagen •Grønt tak (sedum) •lavt antall bilparkeringsplasser •Tilrettelagt for sykling •Fokus på Svanemerkede materiale

BREEAM NOR - byggematerialer Hva er Breeam? Verdens eldste og mest brukte miljøklassifiseringssystem for bygninger Lansert i 1990 Over 201 400 bygninger er sertifisert, over 830 000 bygninger er registrert Nettverk av mer enn 5000 avhengige revisorer over hele verden En miljøklassifiseringsmetode for bygg Kriteriesett for klassifisering med konkretisering av miljøkvaliteter Emnebasert. VINK har fasadeplater som gir poeng i BREEAM NOR BREEAM-NOR. Mer informasjon om dette finnes på www.ngbc.no. BREEAM-NOR foreligger i versjon 1.0, men vil etter hvert utvikles i en versjon 2.0. Videreutvikling vil basere seg på praktiske erfaringer fra bruk av versjon 1.0. Treteknisk og TreFokus bidrar i utviklingen av det norske systemet. Treteknisk har god kjennskap til d

Her er de åtte BREEAM-NOR-listene i ProsjektDok: Produkter som omfattes av A20-listen Listen gir deg en total oversikt over produkter på prosjektet som skal dokumenteres i henhold til sjekkliste A20 (miljøgiftlisten, et minimumskrav i BREEAM-NOR) - uavhengig om produktet har eller ikke har dokumentasjon Den nye BREEAM-NOR-manualen setter tilsvarende kvalitetskrav for sertifisering av bolig som for næringsbygg. Det innebærer blant annet dokumentert god ytelse på dagslys og innendørs luftkvalitet, dokumentert giftfritt innemiljø, god tilgang på servicetilbud og kollektivtransport og tilrettelegging for gående og syklende

Hey'di AS.Postboks 13, 2017 Frogner Telefon: 63 86 88 00, faks: 63 86 88 01 E-post: heydi@heydi.no, www.heydi.no . BREEAM NOR . Produkt: Hey'di Flytstø BREEAM NOR-AP og revisor. Miljøbygg krever fokus på både energi og miljø fra start. Energiberegning og klimagassberegning blir sentrale vurderinger og legger premisser for bygningsform, fasadeutforming, vindusutforming, solskjerming, tekniske komponenter, energiforsyning og materialvalg BREEAM-NOR APen støtter hele prosjektgruppen i BREEAM-prosessen med sin ekspertise slik at sertifisering lykkes. Denne rollen er skreddersydd til arkitektoniske fag, da alle andre fag overlapper hverandre på dette området. Vi ser frem til nye spennende prosjekter der vår nye kunnskap kan komme til bruk BREEAM-NOR stiller krav til noen miljøtemaer som ikke er en del av vurderingen i Svanemerket, som for eksempel omgivelsene og lokaliseringen av bygningen opp mot kollektivtransport. Se stort bilde. Den største forskjellen ligger i muligheten BREEAM-NOR gir utbygger til å tilpasse seg det aktuelle prosjektet BREEAM NOR-nivå «Excellent» til plusshus med fasadeplater fra Steni. Da Link Arkitektur fikk i oppgave å designe en plusshusbarnehage for Omsorgsbygg på Årvoll i Oslo, var BREEAM-NOR sertifikat på nivået «Very Good» et minimumskrav. Med innovative løsninger og fasadeplater fra Steni ble resultatet «Excellent»

Harbitzalleen 5 - Harbitz Torg | Ledige lokaler | Akershus

Et BREEAM-NOR sertifikat utstedes i fem nivåer: Pass, Good, Very Good, Excellent og Outstanding. Sertifiseringen er basert på dokumentert miljøprestasjon i ni kategorier - ledelse, helse- og innemiljø, energi, transport, vann, materialer, avfall, arealbruk og økologi, samt forurensning Breeam-Nor er den norske tilpasningen av BREEAM som er verdens eldste (1990) og Europas ledende miljøsertifiseringsverktøy for bygninger. Breeam Nor er bransjens eget verktøy for å måle miljøprestasjon utviklet av Norwegian Green Building Council (NGBC) i tett samarbeid med bygg- og eiendomsnæringen i Norge BREEAM-NOR Verktøy som virker. Seminar Grønne innkjøp av bygg og byggevarer - 3. nov. DogA Kjersti Folvik, Norwegian Green Building Council . UK Spain Norway Sweden Latvia Bulgaria Turkey France Portuga China Canada Estonia Romania Hungary Iceland Argentin breeam-nor. hjem; bygg; dokumentasjon / montering; breeam-nor; produkter; lØsninger; dokumentasjon / montering. BREEAM-NOR er også en frivillig klassifiseringsordning, utarbeidet av representanter fra norsk byggenæring, og kan best beskrives som bærekraftig prosjektgjennomføring satt i system. Formålet med BREEAM-NOR er å motivere til bærekraftig design gjennom hele prosessen i et byggeprosjekt, fra tidlig fase, gjennom byggefasen, til og med overlevert bygg

BREEAM Nor Treindustrie

Målet med kurset er å gi innsikt i emnene som må tilfredsstilles for å oppnå en BREEAM-klassifisering og kunnskap om den tidslinjen som reduserer kostnadene for de energi- og miljøtiltak som kreves i BREEAM. Kurset er obligatorisk for de som ønsker å videreutdanne seg til BREEAM-NOR AP Grønn Byggallianse mottar stadig tilbakemeldinger om mindre feil og mangler i BREEAM-NOR 2016-manualen. Det er vi glade for! Flesteparten av disse er nå innarbeidet i en versjon 1.2, som er. BREEAM-NOR har vist seg å være et effektivt verktøy for å samordne de ulike aktørene i et byggeprosjekt og integrere bærekraftig tenkning i alle ledd. Et BREEAM-NOR sertifikat utstedes i fem nivåer; Pass, Good, Very Good, Excellent og Outstanding BREEAM-NOR 2021 for nybygg - arbeidet er i gang Nyheter • feb 10, 2020 11:31 CET Grønn Byggallianse er i gang med ny versjon av BREEAM-NOR-manualen, med mål om å være ferdig innen 2021

Sertifiseringsordningen BREEAM-NOR har blitt lansert i ny og forbedret utgave. Etter fem år i markedet har BREEAM-NOR allerede bidratt til å endre både norske oppfatninger og bygg BREEAM-NOR er den norske tilpasningen av BREEAM New Construction og bransjens eget verktøy for å måle miljøprestasjon for nybygg. I Norge er det Grønn Byggallianse som er nasjonal operatør av BREEAM-NOR. Grønn Byggallianse er nå i gang med å revidere BREEAM-NOR og målet er å gi ut ny manual mot slutten av 2021. Dato: 28. oktobe Breeam Nor - anlegg, rådgivere, landskapsarkitekt, klimaregnskap, analyse, arkitektur, landskapsarkitektur, brannrådgivning, byggingeniør, kartlegging, landskap. «Vi ser med glede på utviklingen i opptakten av BREEAM-NOR og spesielt i nord», sier utviklingssjef Anders Nohre-Wallden i Grønn Byggallianse. Det øker i antall utviklere som vil mer og som ønsker å ta i bruk BREEAM-NOR som verktøy. Men økningen kommer ikke bare i de største byene. Vi har forespørsler fra hele landet

BREEAM Mat 01 and Man 05 Credits Made Easy with highest

Etter halvannet års intens arbeid ble endelig BREEAM-NOR 2016 lansert tidligere i høst, nesten fem år etter den første versjonen. - Vi har opplevd og fortsetter å oppleve stor interesse fra bygge- og eiendomsnæringen rundt utviklingen av BREEAM-NOR, og det er nettopp det store engasjementet på tvers av næringen som har gjort BREEAM-NOR til en suksess, sier Anders Nohre-Walldén. BREEAM-NOR er Norges viktigste metode for miljøsertifisering av bærekraftige bygg. Ved bruk av produkter som oppfyller materialkravene i BREEAM-NOR kan et bygg bli sertifiserest iht. kriteriene som er utviklet av Norwegian Green Building Counsil (NGBC). Fordeler ved å bygge et miljøsertifisert bygg er bl.a. at bygget får økt levetid, bygget får høyere verdi, det er reduserte. Egenskaper; A20 egenerklæring 2012, BREEAM-NOR: False : A20 egenerklæring 2016, BREEAM-NOR: False : EcoProduct: False : EMAS: False : EPD miljødeklarasjon: Tru BREEAM-NOR krever at prosjektene kan dokumentere fravær av miljøgifter på Prioritetslisten (Teknisk sjekkliste A20: Miljøgiftslisten). Det vil si at produktene ikke inneholder noen av de stoffene som finnes i de byggeprodukter og kjemiske produkter som er listet opp, også kalt verstingstoffene

Materialkrav i BREEAM-NOR - Direktoratet for byggkvalite

BREEAM-NOR Mat 1, pkt. 1 - 5 1. Klimagassberegninger 2. LCA 3. EPD 4. Ytelseskrav til bygningsprodukter 5. Miljøgifter . Mat 5 . Ansvarlig innkjøp av materialer . Mat 7 . Robust konstruksjon . Hea 9 . Forurensning i innemiljø . Mat 1 pkt. 5, Miljøgifter - minimumskrav • A20 Miljøgiftslisten BREEAM-NOR 2021 skal gjenspeile gjeldende «beste praksis» i Norge og være en driver for nytenkning i planlegging og bygging for miljø og økt bærekraft. Nasjonale tilpasninger skal være godt gjennomarbeidet. Utviklingsprosessen skal sikre bred forankring og engasjement BREEAM-NOR er den norske tilpasningen av det internasjonale miljøsertifiseringsverktøyet BREEAM. Det gir en detaljert oprift på hvordan man bygger bærekraftige bygg i praksis. Klassifiseringen er basert på dokumentert miljøprestasjon i ni kategorier: Ledelse, helse og innemiljø, energi, transport, vann, materialer, avfall, arealbruk og økologi samt forurensning

BREEAM-NOR - Miljømerking av bygninger - Teva

«BREEAM-NOR godkjent», men at produktet tilfredsstiller gitte krav. Steg for bestiller ved innkjøp av produkter i BREEAM-NOR prosjekter 1. Vurdere hvilke produkter som er innenfor emnene som spesifiserer materialkrav (merk Minimumskrav i A20 listen med krav til å unngå miljøgifter i spesifiserte produkter gjelder alle BREEAM-NOR. BREEAM-NOR - innføringskurset er i gang Kursdeltakere Ingrid Thorkildsen og Fredrik Lundestad fra Rana Akkurat nå er 40 engasjerte deltagere fra bygg- og anleggsbransjen i Nordland samlet for å lære Norges eneste klassifiseringsmetode av bærekraftige bygg Hasselhaugen barnehage i Oslo håper å oppnå BREEAM NOR - Excellent. Illustrasjon: Heggelund & Koxvold AS Hasselhaugen Barnehage. I 2015 ble det vedtatt at alle nye kommunale bygg i regi av Oslo kommune, som hovedregel skal bygges som plusshus BREEAM-NOR har blitt benyttet på dette prosjektet, og i den forbindelse har det blitt gjennomført et intervju med Aslaug Helberg, BREEAM-koordinator i Kruse Smith, for å avdekke deres erfaringer med BREEAM-NOR.Oppgaven konkluderer med at BREEAM-NOR har god brukervennlighet, og utfordringer knyttet til bruken av verktøyet avhenger av prosjekttype og prosjektets omfang, samt lite kunnskap og.

Nedlastningssenter - BREEAM-NOR dokumentasjo

Leman er leietaker i lager- og logistikkbygget i Bulk Flexipark Vestby, som mottok miljøsertifiseringen. Dette er første gang i Norge at et industribygg har oppnådd BREEAM-NOR «Very Good». - Det er med stor glede og stolthet at vi nå med denne sertifiseringen har fått en bekreftelse på at vi jobber i riktig retning, sier Bang BREEAM blir mer og mer valgt som miljøklassifiseringssystem for alle typer bygg. Vi anbefaler medlemsbedriftene våre å sette seg inn i hva BREEAM er FØR de skal prise jobber der byggherre ønsker BREEAM-sertifisering. Rørentreprenørene Norge tilbyr kurs som gir rørleggerbedriftene kompetanse om hva BREEAM er og hva de må hensynta når de både priser og bygger BREEAM-bygg Listen over sertifiserte BREEAM-NOR prosjekter vokser fort. Nesten alle nye kontorbygg har i dag ambisjoner om BREEAM-sertifisering, og i det siste har også interessen for BREEAM-boliger økt kraftig. Det er allerede to store boligprosjekter i gang i Oslo og mange flere som er i planleggingsfasen

Osu - Eufemia ferdigstilt - leietagere flyttet innHengsler | OptimeraUtdrag fra Norsk Prisbok 2012 by Norconsult

breeam-nor Fosshagen-prosjektet er det første prosjektet sertifisert med BREEAM-NOR i Distrikt Buskerud og rutiner og krav er dokumentert på en ny måte. Byggets drift, og tomtens geografiske plassering i forhold til infrastruktur og servicetilbud gjør at noen poeng ikke er oppnåelig i prosjektet BREEAM NOR, A 20 Egendeklarasjon på at produkter tilfredsstiller krav i BREEAM-NOR versjon 1.0 (14.03.2012) og versjon 1.1 for prosjekter registrert fra 14.03.2012 1. PRODUKT Trevirke 2. PRODUSENT Bergene Holm AS Pb. 2060 Stubberød 3255 Larvik 3. HANDELSNAVN Interiørprodukter i gran, furu og andre treslag • Panel • Listverk BREEAM er. Block Berge Bygg AS har bygget Veritasbygget på Kallhammeren som BREEAM-NOR. Bebyggelsen består som hovedprinsipp av 4 bygningsvolumer der 2 og 2 er bygget sammen til en blokk med et mellombygg. Disse 2 blokker er igjen forbundet med en innebygget gangbroforbindelse i 3 etasjer Produktet omfattes av BREEAM-NOR A20: False : Produktet omfattes av BREEAM-NOR HEA02: False : Produktet omfattes av BREEAM-NOR HEA09: False : Produktfordel 1: Blåse- og oppsamlingsfunksjon : Produktfordel 2: Effektive makuleringsblader 16 til 1 : Produktfordel 3: 55L oppsamler bæres enkelt på ryggen

 • Zdf moderatoren liste.
 • Regnbue rubi nrk super.
 • Schütz ibc ersatzteile.
 • Columbus first journey.
 • Kavaliershaus schloß albrechtsberg.
 • St bernard svart.
 • Severdigheter indre østfold.
 • Østmarka post 4.
 • Lovisenlund idrettsplass.
 • Tradisjonsmat oslo.
 • M clip games.
 • Kamry k1000 plus e pipe.
 • David schwimmer imdb.
 • Atari spiele kaufen.
 • Gul i øynene kreft.
 • Uni braunschweig lehramt nc.
 • Hunden uler når den er alene.
 • Hund savnet i oslo.
 • Hvilke forventninger har du til deg selv.
 • Film fra 1983 kryssord.
 • Trening etter hjerteoperasjon.
 • Din posisjon torshov.
 • Knebeskyttere skateboard.
 • Lødingen sykehjem.
 • Outlaws notodden.
 • Titanic 1. klasse preis.
 • Topp 10 jentenavn 2017.
 • Calibre drm removal.
 • Berühmtester sohn mainz.
 • Knoppsvane hunn.
 • Skytterhuset lørenskog.
 • Wordle phrases.
 • Norsk patriotisme.
 • Matching colors.
 • Chevrolet suv suburban.
 • Kongekrabbe anatomi.
 • Jean luc schneider kinder.
 • Dynamite explosive.
 • Et vakkert sinn trailer.
 • Bauamt neustadt in holstein schüller.
 • Tørris tromsø.