Home

Informatikk opptakskrav

Informatikk utdanning

Informatikk er vitenskapen som ligger bak enhver programvare, fra enkelte dataprogram, mobilapper og spill, til store IT-systemer, databaser og nettportaler. Du lærer å programmere i fleire språk, først Python, så Java, og seinare Haskell. Meir informasjon unde Informatikk: R1 (eller S1 og S2) Som en forsøksordning skjerpes opptakskrav til enkelte studier innen informatikk, realfag, natur- og miljøfag fra studieåret 2018/2019 til 2021/2022. Hvis du er interessert i denne type studier er det viktig at du leser mer om det på hjemmesiden til Samordna opptak Vurderer du å studere informatikk? Vi har snakket med Didrik Pemmer Aalen, som tar en master i informatikk ved NTNU Trondheim og er leder av Online, linjeforeningen for informatikkstudenter. - Det er et stort behov for folk med IT-kompetanse både nå og i fremtiden, så informatikk er absolutt fremtidsrettet, sier Didrik Informatikk muliggjør mye av det vi gjør i hverdagen, og mye av det vi omringer oss med i dag er informatikk. Kunnskap om datamaskiner bidrar til å løse viktige samfunnsutfordringer innen blant annen bærekraft, helse og energi

IT, informatikk og informasjonssystemer » Bachelor i IT og informasjonssystemer Næringslivet og offentlig sektor har stort behov for deg med kompetanse om programmering, webløsninger, informasjonssystemer og IT-forvaltning generelt Opptakskrav. Generell studiekompetanse eller realkompetanse, og . S pesielle opptakskrav : matematikk R1 eller; matematikk (S1+S2) Hvordan søker du. Du finner nyttig informasjon om hvordan du søker på Samordna opptak sine nettsider Slik søker du. Dokumentasjon. Du må laste opp dine dokumenter elektronisk via søkerportalen til Samordna. Bachelorstudium i informatikk - design og utvikling av IT-systemer Fakta om programmet Studiepoeng: 180 Studiets varighet: 3 år Studiestart: Høst 2020 Undervisningsspråk: Se den enkelte emnebeskrivelse Studiested: Halden Åpner for søking: 1. februar. Med masterprogram i informatikk kan du forme framtida ved å forstå og ta del i forsking på eksisterande teknologi. Spesifikke opptakskrav for studieretningane. Masterprogrammet i informatikk har syv studieretningar med spesifikke opptakskrav. Les meir om desse under:.

Spesielle opptakskrav for enkeltemne i informatikk og

Ansgar Teologiske SUPP HOVED Høgskole ORD ORDF ORD ORDF ----- ----- ----- ----- ----- ATH 255196 Kristendom, religion, livssyn og etikk Alle Alle Alle Alle ATH 255418 Interkulturell forståelse Alle Alle Alle Alle ATH 255437 Musikkteknologi Alle Alle Alle Alle ATH 255480 Teologi Alle Alle Alle Alle ATH 255752 Psykologi 49.1 85 44.2 47 50.2 221 45.6 123 ATH 255777 Musikk Alle Alle Alle Alle. Informatikk: digital økonomi og ledelse og Informatikk: informasjonssikkerhet er nye programmer som starter høsten 2020. Informasjonssikkerhet - fra studieretning til program Informasjonssikkerhet er ikke lenger en studieretning på Informatikk: programmering og systemarkitektur, dersom du planlegger å skrive en master om informasjonssikkerhet, må du søke deg til det nye programmet Opptakskrav er generell studiekompetanse eller realkompetanse, og R1 eller (S1+S2) eller tilsvarende (MATRS). Mål for studieprogrammet Målet med studiet er å gi studentene en omfattende, arbeidsrelevant utdanning i informatikk, og samtidig et godt grunnlag for videre studier på masternivå i informatikk eller informasjonssystemer

Søk opptak - Informatikk - bachelorprogram - 3-årig - NTN

 1. Med spesialisering i informatikk og automatisering kan du jobbe med programvare og automatiseringsløsninger som effektiviserer industrielle prosesser og kommunikasjon. Spesialisering i elektro-automasjon og robotikk kombinerer også grunnleggende programmering, automatisering og regulering med elkraftfag, men her er fokuset anvendt utvikling og prosjektering av systemløsninger
 2. Opptakskrav Se utfyllende regler for opptak. Studiet tilbys under forutsetning av godkjenning av studieplan og utfyllende regler for opptak. Poenggrense ved forrige opptak. Ordinær kvote Alle kvalifiserte . Karaktersnittet beregnes på grunnlag av vitnemålet ditt fra høyere utdanning. Bokstavkarakterer blir.
 3. istrative fag fra videregående skole
 4. Sjekk studiets egen studiestartside (student.oslomet.no). Her finner du studiets programplan og oversikt over timeplan og pensum. NB! Vær obs på at timeplanen ikke nødvendigvis stemmer overens med din personlig tilpassede etter at du har akseptert tilbudet fra oss og registrert deg som student

Informatikk - bachelor Ui

Opptakskrav er generell studiekompetanse eller realkompetanse. Mål for studieprogrammet. Målet med studiet er å gi studentene en tverrfaglig og arbeidsrelevant utdanning innen informatikk, økonomi og organisasjonsfag Nye opptakskrav kan gi bedre kvalifiserte søkere. x Studieprogrammets faglige innhold tilsier at studenten e har gode forkunnskaper i matematikk. Med en spesialisering i informatikk tar studentene flere matematikkurs enn studenter på de rene informatikkprogrammene , som fra høsten 2018 får nye opptakskrav Informatikk er en av de linjene med bra jobbmarked selv med bachelor ettersom det blir viktigere og viktigere og brukes i mange sammenhenger. Men om du bør ta master eller bachelor skjønner du fort når du nærmer deg slutten av bacheloren mtp. jobbmarked og hvordan du føler du stiller, ville ikke stresset med det nå Opptakskrav og dokumentasjon. Veiledning til Søknadsweb. Logg på Søknadsweb. Steg 2: Meld deg til ledige emner i informatikk og realfag fra 12. januar kl. 9. Fra 12. januar kl. 9 kan du søke på enkeltemne i realfag i Studentweb. Først-til-mølla-prinsippet gjelder, og du får svar med én gang. Noen emner har krav til forkunnskaper

Disputas: Mona Sommer - Universitetet i Sørøst-Norge

Skjerpa opptakskrav til enkelte studium i informatikk, realfag, natur- og miljøfag Vi minner om forsøksordninga med at enkelte studium krev at søkarar dokumenterer matematikk R1+R2 og andre realfaglege programfag for opptak til studieåret Opptakskrav. Når du søker, må du velge mellom spesialiseringer med forskjellige opptakskrav: Universell utforming av IKT krever bachelorgrad i. dataingeniørfag, informatikk, informasjonsteknologi eller tilsvarende, med minst 80 studiepoeng innen disse feltene; Nettskybaserte tjenester og operasjoner krever bachelorgrad i en av disse retningene 54.0 118 38.8 22 184540 Aktuarfag Alle Alle Alle Alle 184923 Arabisk Alle Alle Alle Alle 184903 Arbeids- og organisasjonspsykologi 54.6 335 48.3 156 54.7 348 46.8 173 184478 Arkeologi Alle Alle 38.1 16 Alle 184395 Bioinformatikk Alle Alle 45.9 21 45.4 11 184327 Biologi 42.1 61 42.3 45 Alle Alle 184298 Bærekraftig havbruk Alle Alle 184940 Datasikkerhet 42.1 32 38.6 15 44.8 66 44.8 47 184829. INFORMATIKK: Studiets lengde: 1 eller 3 år: Formell grad: Bachelor(3 års studiet) Opptakskrav: Opptak til studiet krever generell studiekompetanse. For noen spesialiseringer kreves at en tar kurs i matematikk, og en bør da ha forkunnskaper tilsvarende to år matematikk 2MY fra studieretning for allmenne-, økonomiske- og administrative fag fra videregående skole Er det noe spesielle opptakskrav for informatikk? Må du kunne mye programmering fra før av? Er det mye matte? Er det noen fag på skolen som kan gi deg en fordel til denne retningen? Hilsen gutt 16 år. account_circle. SVAR. Besvart 09.02.2019 14:16:39. Spørsmålet og svaret er mer enn ett år gammelt

Skjerpa opptakskrav til enkelte studium i informatikk, realfag, natur- og miljøfag Vi minner om forsøksordninga med at enkelte studium krev at søkarar dokumenterer matematikk R1+R2 og andre realfaglege programfag for opptak til studieåret Spesielle opptakskrav finner du i forskrift om opptak til høyere utdanning. Det kan bli gjort endringer i forskriften, så hold deg oppdatert på www.samordnaopptak.no . Vær oppmerksom på at det frem til studieåret 2022 er nye forsøksordninger som fører til endringer i opptakskravene til enkelte studier innen informatikk, realfag, natur- og miljøfag Skjerpet opptakskrav til enkelte studier i informatikk, realfag, natur- og miljøfag. Opptakskrav For opptak til studieåret 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022 vil det som en forsøksordning kreves at søkere dokumenterer matematikk R2 for å være kvalifisert til enkelte studier Spesielle opptakskrav i tillegg til generell studiekompetanse § 4-2. Spesielle opptakskrav til enkelte helse- og veterinærfag § 4-3. Spesielle opptakskrav til informatikk, realfag, natur- og miljøfag § 4-4. Spesielle opptakskrav til arkitekturfag og teknologiske fag § 4-5. Spesielle opptakskrav til enkelte økonomiske og administrative fa

Informatikk - bachelorprogram - 3-årig - Trondheim - NTN

Ønsker du å være med å skape framtidas teknologi? Kunnskap om cyber security er høyst nødvendig i dagens samfunn. Studer informatikk på UiT Studiets opptakskrav. Undervisnings- og læringsformer. Forelesninger, e-læring, teori- og dataøvinger. Arbeidskrav. Fem obligatoriske innleveringer skal være godkjent for å kunne gå opp til eksamen. Godkjente obligatoriske arbeidskrav er gyldige i 3 påfølgende semestre. Vurderingsform. Skriftlig skoleeksamen, 4 timer Samordna opptak > Opptakskrav og poeng > Poenggrenser tidligere år; Kontakt Søkertall. Om Samordna opptak Ofte stilte spørsmål Personvernerklæring. Ansvarlig for denne siden. Samordna opptak. Logg inn Logg ut meny. Administrer dette dokumentet. Bachelorstudiet i informatikk Studiets varighet, omfang og nivå Bachelorstudiet i informatikk er et treårig løp på i alt 180 studiepoeng, inkludert ex.phil og ex.fac. 60 av disse studiepoengene (det tredje studieåret) kan tas enten på eller utenfor IA. Ex.phil. (10 studiepoeng) tas ved SF

Studier og kurs Søknad og opptak. Her får du informasjon om søknadsprosessen, hvilke opptakskrav de ulike studiene og kursene har, behandlingstid, utmelding, stipend samt svar på spørsmål vi ofte får om søkeprosessen DPU-MA = Bachelorgrad med minst 20 studiepoeng matematikk og 60 studiepoeng informatikk/data. Krav om gjennomsnittskarakter C. MA-REAL = Bachelor i ingeniør- eller realfag. Krav om gjennomsnittskarakter C. MA-MSC = Bachelorgrad innen økonomi og administrasjon. Krav om gjennomsnittskarakter C Forsøksordning med skjerpet opptakskrav til enkelte studier innen informatikk, realfag, natur- og miljøfag For opptak til studieåret 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022 vil det som en forsøksordning kreves at søkere dokumenterer matematikk R2 for å være kvalifisert til enkelte studier NB! Noen studier innen informatikk krever kun generell studiekompetanse. Sjekk studieoversikten på samordnaopptak.no. Informatikk, realfag, natur- og miljøfag En rekke studier innen informatikk, realfag, natur- og miljøfag har i en forsøksordning fått skjerpede opptakskrav. I hovedsak stilles krav om matematikk R1 (eller Matematikk S1 o Master i informatikk ved UiT: Velg mellom studieretningene cybersikkerhet (ny fra 2020), helseteknologi og datamaskinsystemer

UiT Norges arktiske universitet - Informatikk - bachelo

Informasjonsteknologi og informatikk Kilde: Samordna opptak 18.09.2020 * ) klikk for mer info / forklaring forkortelser klikk lenker i kolonnene Mer, Fagstudium, Skole og Kravkode for mer inf Skjerpet opptakskrav til enkelte studier i informatikk, realfag, natur- og miljøfag. For opptak til studieåret 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022 vil det som en forsøksordning kreves at søkere dokumenterer matematikk R2 for å være kvalifisert til enkelte studier. Noen studier vil få dette kravet fra og med opptaksåret 2019 Har du interesse for teknologi og data? Ønsker du å være med å påvirke framtidas teknologiske utvikling? Studer informatikk på UiT Informatikk muliggjør mye av det vi gjør i hverdagen, og mye av det vi omringer oss med i dag er informatikk. Kunnskap om datamaskiner bidrar til å løse viktige samfunnsutfordringer innen blant annen bærekraft, helse og energi. Vi kan knapt huske tiden før google-søk, facebook og smarttelefonen kom

INFORMATIKK (Bachelor) - Skoler Studier Utdanning

Forsøksordning med skjerpet opptakskrav til enkelte studier innen informatikk, realfag, natur- og miljøfag. Samordna opptak ønsker å informere om en forsøksordning med skjerpet opptakskrav til enkelte studier i informatikk, realfag, natur- og miljøfag. Vi ber om at dere sender denne informasjonen videre til videregående skoler i deres fylke Informatikk fokuserer mer på det teoretiske når det kommer til programvare, algoritmer, datastrukturer, datamaskiners teoretiske virkemåte, osv. Men hva opptakskrav går, så er det litt forskjell. Dataingeniør krever Matte og Fysikk Informatikk krever oftest bare Matt Høgskolen i Gjøvik, Ålesund og Sør-Trøndelag fusjonerte 01.01.2016 med Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU). HiG ble etablert i 1994 som følge av den nasjonale omorganiseringen av høgere utdanning. HiG besto tidligere av profesjonshøgskolene Gjøvik ingeniørhøgskole og Sykepleierhøgskolen i Oppland, som ble slått sammen til en høgskole Oversikten begrenser seg til studier som har spesielle opptakskrav i form av krav om programfag innen programområdet realfag. Sjekk Samordna opptak. Informatikk, nanoteknologi og robotikk ved UiO Andre studier innen informasjonsteknologi og informatikk Matematikk R1 eller Matematikk S1+S2

Informatikk: Datateknologi, bachelor, 3 år Universitetet

Jeg ønsker å gå dataingeniør eller informatikk. Jeg er enda litt usikker på disse da jeg vet at det er mer matte og fysikk i dataingeniørstudie enn det er i informatikk. Jeg ser de har et studie på NTNU gjøvik som heter Programmering. Hva blir den store forskjellen mellom informatikk, dataingeniø.. Torsdag ble årets søkertall til høyere utdanning publisert av Samordna Opptak, og teknologifag ble raskt kåret til årets hit. Men dette gjelder ikke for de klassiske ingeniørfagene. Teknisk Ukeblad har trukket ut en liste med over 190 teknologi-, ingeniør- o Samleside for informasjon til studenter ved studieprogrammene ved Institutt for datateknologi og informatikk(IDI) Dataingeniør Dataingeniør har studieprogramkoden BIDATA. Kunnskapsbase, brukerveiledninge 3. For land med sentralt regulert doktorgrad og alternative opptakskrav til doktorgraden - Lengden på doktorgradsutdanningen sammen med forutgående høyere utdanning må ha et samlet studieløp på åtte (8) år. 4. For land der GSU-kravet er ett (1) eller to (2) års høyere utdanning i tillegg til videregående skol

SP_OPPTAK Opptakskrav Admission requirements Generell studiekompetanse og krav om realfag (REALFA) Higher Education Entrance Qualification Bachelorprogrammet i informatikk:datatryggleik studerer metodar for å utvikle, implementere, og analysere IT-baserte infrastruktur som er robust mot både tilfeldige feil og rett § 4-1 Spesielle opptakskrav c. Realfag, informatikk, natur- og miljøfag I forslaget til forskrift er det foreslått å innføre spesielle opptakskrav (spesiell studiekompetanse) for opptak til alle studieprogram på de matematisk-naturvitenskapelige fakultetene Opptakskrav Bachelorgrad i informatikk, datateknologi, datavitenskap eller tilsvarende fra UiB, med minimum C i snitt i spesialiseringen. (Egne krav til emnekombinasjoner for bachelorstudenter i IKT, Kognitiv Vitenskap og Digital Kultur

SPESIELLE OPPTAKSKRAV TIL HØYERE UTDANNING Nedenfor er et utdrag av spesielle opptakskrav/fagkrav til universitet og høyskoler. Vi minner igjen om at generell studiekompetanse gir adgang til de aller fleste høyere studier, Informatikk, realfag, natur- og miljøfa itfag.no har over 60 fag du kan velge mellom Du velger selv hvor mange fag du ønsker å ta. Dersom du ønsker det kan du sikte mot en Bachelorgrad i Informatikk ved å velge fag som inngår i dette studiet. Du kan også bygge ut en 2-årig høgskolekandidatgrad til bachelor, ta 60 studiepoeng som tilsvarer et år heltidsstudium eller rett og slett velge fag etter eget ønske og behov Søkere og opptakskrav til it-studier går til værs. Julie Eldøy (22) kom inn på førstevalget, digital økonomi og ledelse ved UiO. Informatikk: design, bruk og interaksjon ved Universitetet i Oslo (UiO) øker fra 50,9 i 2016 til 53 i ordinær kvote

Opptakskrav til høyere utdannin

 1. På informatikk har andelen økt fra 10,4 prosent i 2013 til 19,8 prosent i 2018. Selv om NTNUs tiltak har hjulpet flere av de datatunge studieretningene ved NTNU, sliter fortsatt enkelte studieprogrammer. Rønning peker spesielt på retningene som kom over til NTNU da de slo seg sammen med flere høyskoler for et par år siden
 2. Spesielle opptakskrav til informatikk, realfag, natur- og miljøfag UiB, UiO og UiT Norges arktiske universitet har bedt om å få prøve ut spesielle opptakskrav til noen realfagsstudier. Forslaget innebærer at det stilles krav om matematikk R2 fra VGO
 3. Phd i informatikk og databehandling alt om masterprogrammet og kontakt skolen på bare ett klikk he
 4. Meng i informatikk alt om masterprogrammet og kontakt skolen på bare ett klikk he

Vurderer du å studere informatikk? Les dette først

 1. MSE i informatikk alt om masterprogrammet og kontakt skolen på bare ett klikk he
 2. informatikk-ekspert og er i stand til å utvikle dataløsninger for relevante og kompliserte problemer i privat eller offentlig sektor. De Opptakskrav, forkunnskarav, anbefalte forkunnskaper : For opptak til masterstudiet i teknologi kreves generell studiekompetanse,.
 3. imum C i snitt i spesialiseringen. Minimum 20 sp matematikk. Minimum 60 sp informatikk
 4. Bachelor i informatikk og informasjonsbehandling. Det er store mengder informasjon i dagens bedrifter og en utfordring å forvalte informasjonen godt. Med en bachelor i informasjonsbehandling får du kunnskap om god behandling av informasjon. Studiet er nettbasert så du kan studere hjemme hos deg selv eller i kombinasjon med jobb
 5. Bachelor i informatikk. Er du interessert i informasjonsteknologi? Denne IT-utdanningen gir deg en omfattende, yrkesrettet utdanning i informatikk og et godt grunnlag for videre studier på masternivå. IT-kompetanse er etterspurt i alle bedrifter og organisasjoner
 6. st 20 studiepoeng matematikk og
 7. Gode søkertall med strengere opptakskrav. Av Morten Dæhlen. 9. mai, 2018. I år som i fjor har vi en god økning i søkertallene til informatikk-programmene. Dette skyldes åpenbart den store oppmerksomheten som eksisterer rundt digitalisering. Lektorprogrammets (realfag).

Informasjonsteknologi og informatikk Kilde: Samordna opptak 14.07.2020 * ) klikk for mer info / forklaring forkortelser klikk lenker i kolonnene Mer, Fagstudium, Skole og Kravkode for mer inf Hei! Jeg avslutter til våren en lektorgrad i historie ved NTNU, men er ikke helt klar for å gå ut i arbeidslivet i en alder av 23. Derfor vil jeg gjerne ta et ekstra fag, jeg står mellom matematikk og informatikk

Få ettertraktet og fremtidsrettet IT-kunnskap! Hos oss kan du enkelt tilpasse utdanningen til ditt behov. Du velger selv om du vil studere ett eller flere emner. Vi har lang erfaring og siden 1994 har over 40.000 tatt utdanning hos oss Fjerner mattekrav på realfag Mattekrav. En rekke realfagsstudier ved fem universiteter fikk i 2018 utvidede mattekrav som et forsøk. I Bergen førte dette til tomme studieplasser, og nå sier departementet ja til at mattekravet kan droppes Den spesielle studiekompetansen som R1 eller S1+S2 gir deg, kvalifiserer deg også til å søke på studier som Datateknologi, Informatikk eller Spillprogrammering, Dersom du hadde1P i VG1, anbefaler vi at du tar kurset 1T eller blir med på innføringskurs før du tar R1 eller S1. Spesiell studiekompetanse for Bygg- og miljøteknik

Opptakskrav . Finansiering . Motta informasjon om Nettstudier . Søk på nettstudier . Intervjuer med nettstudenter. Utskrift - Noroff gjør det oversiktlig og enkelt å studere på nett - Faglærerne svarer veldig kjapt og strekker seg ekstra langt for å hjelpe deg når du står fast, sier Eivind (24) § 4-3 Spesielle opptakskrav til informatikk, realfag, natur- og miljøfag Det gjøres spesielt oppmerksom på at følgende endringer er forsøksordninger som skal evalueres. Varigheten i forsøkene er angitt under den enkelte bestemmelse: § 4-2 om sykepleierutdanning ved Høgskolen i Oslo og Akershu Studiekompetanse. Studiene ved AITeL har ulike krav til studiekompetanse. Alle studier krever minst Generell studiekompetanse. Flere av våre studier krever Spesiell studiekompetanse i tillegg. Opptak kan også skje på grunnlag av realkompetanse, se under.. For 1-årig videreutdanning (ViD) studiet må du ha tidligere høgskoleutdanning (som ikke er datautdanning) De ligger i toppen både på antall søkere per plass og opptakskrav. Elitestudentene er fornøyde I dag kommer de nasjonale tallene for årets opptak til høyere utdanning. Honoursprogrammene ved Universitetet i Oslo ligger i toppsjiktet på opptakskrav

IT-tjenester - Universitetet i Sørøst-Norge

Nanoteknologi ved NTNU - opptakskrav. krje1980 » 19/07-2012 09:23 . Jeg ser at i år, som foregående år, er opptakskravet for å komme inn på nanoteknologi ved NTNU meget høyt. Bare sånn av ren kuriositet - hva er det som er grunnen til at dette studiumet har så høye opptakskrav Informatikk har hatt et enestående og spesielt studiemiljø som går minst 30 år tilbake, det er også ganske enestående også til å være NTNU. Jeg regner også med at du kan plukke noen ekstra mattefag. Jeg vet ikke helt hva de putter inn i gradene nå fortiden, men jeg regner med at du kan gjøre informatikk graden ved NTNU mer mattetung interesse for at en slik mastergrad etableres, og Institutt for informatikk ønsker (blant annet på bakgrunn av denne undersøkelsen) å etablere et tilbud om en EVU-master i IT og ledelse fra høsten 2001. Opptakskrav vil være 180 sp universitets- eller høyskoleutdannelse, hvorav 60 sp informatikkfag Tverrfaglig informatikk Nye horisonter for medie- og kommunikasjonsfaget KNUT LUNDBY Nya utbildnings- och forskningsinstitutioner/program opptakskrav for studiet, men antar at studentene kan få større utbytte av informatikkundervisningen med noe basiskunnskap fra et annet fag

Spesielle opptakskrav: www.samordnaopptak.no/studier Studie/yrke Studie-kompetanse Fag-/karakterkrav Arkitektur/arkitekt Generell/spesiell Ev. opptaksprøve. NTNU. • bestått vurdering i minst 80 studiepoeng i informatikk iht. hoved-profilen som er spesifisert i kapittel 2.5.2 • ha en godkjent emnegruppe (60 sp) og S-blokk (30 sp) i informa-tikk fra NTNU slik dette var definert i Studiehåndboka for matema-tisk-naturvitenskapelige studier ved NTNU fram til studieåret 2002/03 • øvrige opptakskrav

Massivt åpent nettkurs (på engelsk for Massive Open Online Course forkortet MOOC) er fjernundervisningskurs som følges på nett hvor studieplasser ikke er begrenset av antall lærere, slik at antall studenter kan være flere tusen. Studenter deltar gjennom strømming av forelesninger, aktivitet i gruppediskusjoner, lese pensum, skrive oppgaver og løse flervalgsoppgaver på nett informatikk-matematikk-økonomi (IMØ), sammen med institutt for økonomi og matematisk institutt. Samarbeidet mellom institutt for informatikk, som administrerer programmet, og partnerinstituttene (matematikk og økonomi) ble i 2011 styrket gjennom revidering og fornyelse av programavtalen Tekna kjemper for deg og faget du brenner for. Se våre medlemsfordeler og tilbud innenfor kurs og konferanser Informatikk - (Man må ha valgt INF2310 eller INF2400 i BSc) For søknadsfrister og opptakskrav, følg linkene til de enkelte studieprogrammene, og se på linken Hvordan søke på dette studiet Opptakskrav Utdanningsutvalget har valgt å sette opp studieprogram med opptakskrav for den enkelte NFmR institusjon i tabell for å få en oversikt og som 3 Norges teknisk-naturvitenskapelige fakultet Informatikk MATRS=R1 /(S1+S2) Informatikk Årsstudium R1 /(S1+S2) Lærer- og lektorutdanning Lektorutdanning i realfag Integrert master.

opptakskrav og opptaksrammer Department of Mathematics University of Oslo Masterprogram i matematikk (20 studieplasser) Opptakskrav for studieretning Matematikk • MAT1100 - Kalkulus • MAT1110 - Kalkulus og lineær algebra • MAT1120 - Lineær algebra • MAT2200 - Grupper, ringer og kropper • MAT2400 - Reell analyse • MAT2410 - Innføring i kompleks analyse • MAT-INF1100. Opptakskrav: bachelorgrad, Cand.Mag.-grad eller tilsvarende i IT minimum 80 studiepoeng i IT, samt at disse dekker obligatoriske emner i hovedprofilen i NTNUs bachelorprogram i informatikk Prosjektarbeid: HiST-studentene dekker det gjennom stor prosjektandel i vanlige emner og bachelorprosjektet

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet (ofte kalt Mat-Nat) er Universitetet i Oslos avdeling for studier i matematikk og naturvitenskaplige fag.. Fakultetet ble grunnlagt i 1811 som en underavdeling av Filosofisk fakultet. I 1861 fikk det status som selvstendig fakultet

Økonomi og ledelse ved Queensland University of TechnologyVeiledning i Søknadsweb for enkeltemnesøkereHvordan er det å studere geriatri? - Universitetet iMøt studieveileder Christian Kjuus - Universitetet iDoktorgrad i anvendte mikro- og nanosystemer
 • Weingut kaufen rheingau.
 • Dragonheart ein neuer anfang blu ray.
 • Erstatning ved forsinket fly.
 • Vår i london kryssord.
 • Antimykotika rezeptfrei mund.
 • G prog geoteknikk.
 • T skjorte jul.
 • R1 og r2 matte vanskelig.
 • Vorpraktikum wirtschaftsingenieurwesen betriebe.
 • Golf volkswagen.
 • Teoriprøve moped biltilsynet.
 • Sørkedalen kikut.
 • Rtl online.
 • Hej på dig monika pewdiepie remix.
 • Top 10 best minecraft skins.
 • Bauchtanz forchheim.
 • Erdmandel rezepte vegan.
 • Lego star wars ii the original trilogy.
 • Drive porsche in germany.
 • Høstferie 2018 asker.
 • Chrysler merke.
 • Gull snusboks.
 • Min liste hbo nordic.
 • Thermomix laugenstangen.
 • Gamer csgo regler.
 • Rett inn bar ølpris.
 • Tillner meschede.
 • Tipps fürs wochenende dortmund.
 • Panasonic inverter manual.
 • Parken sparkassen arena kiel.
 • Varangerhalvøya national park.
 • Assassination rogue 7.2 5 icy veins.
 • Camp de concentration france.
 • Arkivert instagram.
 • S2 sastra jepang ugm.
 • Royal botanic gardens kew.
 • Vad är historisk tid.
 • Sony xperia z4.
 • Tamagotchi original kaufen.
 • Lagoon seventy 7.
 • Nyresvikt katt diett.