Home

Skjema prosedyrekrav

Skjema for søknad om advokatbevilling; Prosedyrekrav dokumentasjon av sak; Advokatfullmektig: Søknad om autorisasjon av advokatfullmektig; Egenerklæring med revisoruttalelse PROSEDYREKRAV DOKUMENTASJON AV SAK TIL OPPFYLLELSE AV PROSEDYREKRAVET FOR ADVOKATFULLMEKTIGER Feltene til og med Rettsmøtets art kan forhåndsutfylles av advokatfullmektigen før det overleveres dommeren. Ved søknad skal DOM og RETTSBOK i saken vedlegges skjemaet. VENNLIGST IKKE STIFT SAKENE. Besøksadresse Rådhusgt. 23, 3. etg

Tilsynsråde

 1. Politiattest i original eller videresendt til Tilsynsrådet for advokatvirksomhet via Digipost. Politiattesten skal ikke være eldre enn 3 måneder ved behandlingstidspunktet. Politiattest kan ettersendes
 2. Ved dødsfall må særskilt skjema fylles ut. Ved overførsel av dødsbo til arving(er) sendes hjemmelserkæringen til Statens kartverk sammen med kopi av skifteattesten. Skal arvingene umiddelbart selge eiendommen videre, kan utfylt skjøte legges ved
 3. SKJEMA TIL NEDLASTING. Klikk på linkene for å åpne skjemaene. Velg 'Fil / Lagre som' fra menyen får å lagre skjemaet på din datamaskin. Arbeidsavtale: Avviksrapport: Dokumentert opplæring: Egenmelding IA: Egensjekk Kontorarbeidsplass: Handlingsplan: Intern skademelding: Oppfølgingsplan ved sykdom

Skjema og blankettar frå Justis- og

Skjema til nedlasting - Bedriftstjenesten A

Maler, skjema og veiledere. Under finner du maler, skjema, veiledere og retningslinjer som vi bruker på portalen Skjema RF-1318 Skjema for salg av bolig, fritidsbolig eller tomt. Har du solgt bolig, fritidsbolig eller tomt mv., og vilkårene for skattefritt salg ikke er oppfylt, vil en gevinst ved salget være skattepliktig og et eventuelt tap være fradragsberettiget Fyll ut skjema Prøvingsattest - erklæring fra brudefolket og send eller lever det utfylt og undertegnet sammen med de andre nødvendige papirene til skattekontoret ditt. For å levere skjemaet personlig må du bestille tid på skattekontoret. Skjemaet ligger hos Statlig blankettarkiv

Skjema for fri rettshjelp (Egenerklæring) Rubrikkene må fylles ut så nøyaktig og fullstendig som mulig. I utlendingssaker: Duf. nr. (I sak om asyl skal samtlige Duf. nr. oppgis): Fullt navn Fødselsdato Personnr./foretaksnr. Personalia Postadresse Postnummer Poststed Telefon priv. (søker) Yrke/stilling Arbeidsgiver Telefon arb Nasjonalt_skjema_rev__20181130. Forrige innlegg. NNB informerer. Nyheter; Kalender; Nyttige lenker; Søknader; Prosedyrer; Rapporter; Møtereferater; Seminarer; Abonner på nyheter fra oss via epost. Oppgi din epost-adresse for å abonnere på nyheter fra dette nettstedet og motta varsler om nye innlegg via epost Ferdig PICO-skjema bør sendes til bibliotekaren i god tid før det systematiske søket skal gjennomføres (hva i «god tid» innebærer, avtales med den aktuelle bibliotekaren). Kan ev. utføres pr. e-post. Vurder presentasjonsformen for prosedyren, diskutert i møte 1 administrator gir uttrykk for dette på det skjema som allerede i dag benyttes i forbindelse med bevillingssaker. Det bør i så fall presiseres på skjemaet at saker etter småkravsprosessen i alminnelighet skal godkjennes. Bare i de tilfeller hvor retten etter en konkret vurdering finner at saken har vær

Skjema - Legemiddelverke

Prosedyrekoder for ordinær innførsel, midlertidig innførsel, gjeninnførsel og innlegg på tollager Veiledning for prinsipal og advokatfullmektig Advokatforeningens anbefaling vedtatt av hovedstyret 28. august 201

Webredaktør: Hans Nedberg, hans@nedberg.no Kontakt: M: 907 52 222 T: 32 75 22 22 F: 32 75 22 07 Revisjon AS © 2010-20 - InnholdsoversiktInnholdsoversik Generiske spørreskjemaer har den fordelen at de kan brukes på tvers av ulike pasientgrupper. I klinisk praksis med mange ulike pasient/ diagnosegrupper kan derfor et generisk skjema være mest praktisk i bruk. En annen fordel med et generisk skjema er at det gir en mulighet til å sammenligne resultater på tvers av disse gruppene Skjema RF-1221 Deltakerens melding over egen formue og inntekt i selskap med deltakerfastsetting Skjema RF-1221 må fylles ut og leveres sammen med skattemeldingen dersom du deltar foretak som driver økonomisk virksomhet for to eller flere deltakeres felles regning og risiko, og hvor minst en av deltakerne har et ubegrenset ansvar for virksomhetens samlede forpliktelser Alle skjema. Bytt mellom to valg. Kategorier. Etater. Tilbake Ofte brukte skjema og tjenester: A-melding - alle skjema Attestbestilling Produkter og tjenester fra Brønnøysundregistrene Registrere nye og endre eksisterende. Skjema for Risikoanalyse -_____ 1. Fyll ut skjema 2. Overfør til handlingsplanen i prioritert rekkefølge Sannsynlighet Konsekvens Sett inn kryss i hvert fagfelt for hver horisontale linje Kan skje Kan føre til er d g d ade e Multipliser tallene over kryssene og før sammen opp under produk

Virksomheter som er valgt ut til å svare på undersøkelsen, skal gi opplysninger om antall leverte egenmeldinger, tapte arbeidsdager og tapte dagsverk. Opplysningene belyser utviklingen i sykefraværet totalt sett og fordelt på kjønn, næring og fylke. Egenmeldt sykefravær produseres i samarbeid med NAVs sykemeldingsregistre over legemeldt sykefravær Skjema for internasjonal registrering av et varemerke (Madrid-systemet) (Lenken går til WIPO) Hvordan sende skjemaer i PDF-format til Patentstyret: Fyll ut skjemaet og send det enten: via vanlig post til en av Patentstyrets offisielle adresser, eller; som korrespondanse i Altinn S22 Skjema for sluttrapport for tilskot frå Utanriksdepartementet - tiltak av avgrensa omfang (nynorsk/word) S61 Progress report, Project and programme support (word) S81 Final report, Project and programme support (word) S82 Final report, Small scale grants (word) Utenriksdepartementet. Relatert Bank, forsikring og finans Bank-, forsikrings- og finansbransjen er i stadig endring. Konjunktursvingninger, teknologisk utvikling og nye lover og regler er bare noen av faktorene som endrer rammebetingelsene for bransjen 2 Dagens prosedyrekrav Vilkårene for å få advokatbevilling fremgår av domstolloven § 220. Det følger av § 220 annet ledd siste setning at Kongen ved forskrift kan gi regler om prosedyreerfaring som vilkår for at praksis som advokatfullmektig etter domstolloven § 220 annet ledd nr. 2 bokstav a skal medregnes

I helsearbeiderfaget skal eleven utvikle evner til å møte den enkelte brukeren av helse- og omsorgstjenester og spesialisthelsetjenesten. Opplæringen skal bidra til at eleven skal være skikket og ha evner til samhandling med mennesker med ulike behov på en forsvarlig måte Veiledning for anskaffelser av ulike helse- og sosialtjenester som kan fremme ideelle leverandørers medvirkning i tjenesteproduksjonen. Veilederen er et supplement til Veileder for anskaffelse av helse- og sosialtjenester fra Difi våren 2017

Skjema - Landbruksdirektorate

 1. Jusinfo.no er laget for å være et slags juridisk oppslagsverk, der privatpersoner og bedrifter kan få mer informasjon om et rettsområde
 2. g.. 12
 3. Et utsjekkings-skjema brukes, hver post signeres av båtansvarlig og medlemmet. Skjemaet oppbevares av sekretæren. 1.5 Dykk iht de sertifikater, ledsagende utstyr- og prosedyrekrav, samt de erfaringsmessige kvalifikasjoner du til enhver tid innehar

Ved anskaffelser over EØS-terskelverdien på 51 millioner kroner har du plikt til å kunngjøre konkurransen i hele EØS-området, jf. konsesjonskontraktforskriften § 14-3 (1). Det er utarbeidet egne skjema for kunngjøring av konsesjonskontrakter på www.doffin.no. og gitt veiledning om kunngjøring på anskaffelser.no SKJEMA NR.: 95-03141 REVISJON: 08/2019 LES OG FORSTÅ DENNE HÅNDBOKEN FØR DU BRUKER ELLER UTFØRER SERVICE PÅ DETTE PRODUKTET. ET NYTT, KRAFTIG VERKTØY FOR herunder prosedyrekrav for: • Låsing og merking • Krav til kvalifikasjoner og opplæring for personel Hvis noen skylder deg penger og ikke vil betale dem, kan du inngi en rettskrav hos fylkesretten din for å få et pålegg om personen til å betale deg. Generelt kan du gjøre kravet ditt enten online elle.. SKJEMA NR.: 95-03015 REVISJON: 10/2019 LES OG FORSTÅ DENNE HÅNDBOKEN FØR DU BRUKER ELLER UTFØRER SERVICE PÅ DETTE PRODUKTET. Oversettelse av den opprinnelige håndboken. herunder prosedyrekrav for: • Låsing og merking • Krav til kvalifikasjoner og opplæring for personel SHANGHAI, Kina, 08. september 2020 (GLOBE NEWSWIRE) - Beyond Meat (Jiaxing) Food Co., Ltd., et heleid datterselskap av Beyond Meat, Inc. (NASDAQ: BYND), har signert en avtale med Jiaxing Economic & Technology Development Zone (JXEDZ) for å designe og utvikle produksjonsanlegg i JXEDZ, inkludert et toppmoderne produksjonsanlegg for å produsere plantebaserte kjøttprodukter inkludert [

En liten påminning om en bra sak om jakten på tidstyver som stod i Aftenposten lille julaften (på nett her).Jan Tore Sanner besøkte NAV-kontoret på Søndre Nordstand og fikk se hvordan saksbehandlerne må punche inn data fra papirbaserte søknader på nytt i et skjema før de sendes til Husbanken Deretter kreves 2 års praksis som advokatfullmektig, så vel som hederlig vandel, bestått advokatkurs, og oppfylt prosedyrekrav. Det å bli en advokat er ingen enkel prosess i Norge, Et eksempel på dette er advokatmatch.no, der du kan fylle ut et enkelt skjema, for deretter å bli tilsendt tilbud på 3 forskjellige advokater Det britiske selskapsloven regulerer selskaper som er dannet i henhold til aksjeloven 2006.Selskapet er også styrt av Insolvency Act 1986, UK Corporate Governance Code, EU- direktiv og rettsaker, og er det viktigste juridiske kjøretøyet for å organisere og drive virksomhet. Gjennom å spore sin moderne historie til den sene industrielle revolusjonen, ansetter offentlige selskaper nå flere. INNKALLING TIL ÅRSMØTE DEN NORSKE PATOLOGFORENING 27. mars 2014 kl 14:30 - 18:00. Vika Thon hotell, Oslo Saksliste og vedlegg 1 1 Vedlegg til ulike saker foreligger enten i Årsrapport 2013, inkludert i foreliggende dokument, eller som separate vedlegg

7.1 Formelle prosedyrekrav knyttet til høring og medvirkning Skjema for innspill..43. Forslag til planprogram - Kystplan Midt- og Sør-Troms Høringsversjon 4 1. RAMMER OG PREMISSER Dette planprogrammet setter rammene for arbeid med interkommunal kystsoneplan. 7.1 Formelle prosedyrekrav knyttet til høring og medvirkning..29 7.2 Hvorfor medvirkning Skjema for innspill..42 Vedlegg 4: Innkomne innspill til varsel om planoppstart og offentlig ettersyn av planprogram.....45. Side 4 1. For slag til planprogram - Kystplan Midt - og Sør - Troms Høringsversjon 4 1. RAM M E R OG P REMI SSE R Dette planprogrammet setter rammene for arbeid med interkommunal kystsoneplan fo

Skjemaer Statens vegvese

Tal frå Fylkesmannen i Oslo og Akershus viser at 60 pst. av separasjonssøknadane no kjem inn elektronisk. Eit digitalt skjema for skilsmisse etter to års samlivsbrot (ekteskapslova § 22) blei lansert i juni 2016, medan skjema for skilsmisse etter eitt års separasjonstid (ekteskapslova § 21) blei tilgjengeleg i oktober 2016 opprettet, og lett tilgjengelige skjema. for avviksmelding lå rundt omkring på. avdelingene. Dette skjemaet var også en. naturlig del av morgenmøtet. PIC fulgte. opp avvik i praksis, og deltok på morgenmøter. samt previsitter for å fange opp. avvik. PIC fulgte også opp protokoller. der det var økt fokus på system feil so I USA er Miranda-advarselen en type varsling som vanligvis blir gitt av politiet til kriminelle mistenkte i politiets varetekt (eller i et varetektsforhør) som gir dem beskjed om deres rett til taushet; det vil si deres rett til å nekte å svare på spørsmål eller gi informasjon til rettshåndhevelse eller andre tjenestemenn.Disse rettighetene blir ofte referert til som Miranda-rettigheter

Eier - fltforvalter - bkbruker Eieren - er ansvarli f f i d i b i i ilig for oppføring, endring, ombygging og riving - har de rettslige og økonomiske rettigheter og plikter so 11.1 Formelle prosedyrekrav knyttet til høring og medvirkning.. 17 11.2 Hvorfor medvirkning? Skjema for innspill..... Forslag til planprogram - Kystplan Midt- og Sør-Troms Høringsversjon 3 1 Innledning Dette. Verksemdene under BLD har føreslått ei rekkje forenklingar av regelverk, prosedyrekrav osv. som er fastsette av andre, Erfaringane med ordninga har vore gode. Eit digitalt skjema for skilsmisse etter to års samlivsbrot (ekteskapslova § 22) blei lansert i juni 2016

Maler, skjema og veiledere Arbeidsgiverportale

2 INNLEDNING Kunnskapsdepartementet viser til omtale av bevilgning under kap. 287 post 53 og 57 i Innst. 12 S (2013-2014), jf. Prop. 1 S (2013-2014) og Prop 1 S Tillegg 1 (2013-2014) fo Oversendelse av svar fra Tilsynsrådet vedrørende praksis- og prosedyrekrav: NORGES JURISTFORBUND Hopp over liste Journalpostens detaljer. Løpenr: 38960/2016. Dokumentnr (i sak): Bestill innsyn via skjema. Saksbehandler: Trude Andresen Tilgangskode: A.

Skjema for salg av bolig, fritidsbolig eller tomt

LUND, Sverige 2. november 2020 / PRNewswire / - Som tidligere kunngjort har Alfa Laval AB (publ) (Alfa Laval eller Tilbyder) og Neles Corporation. Om Vestre Viken HF •Et helseforetak i Helse Sør-Øst RHF (HSØ) •Opprettet 1. juli 2009 •VV er de tidligere sykehusene; •Gir helsetjenester til 450 000 menneske registrering og sender skjema til. Kreftregisteret. Dette må dessverre gjøres. pr. post enn så lenge, men vår vurdering (NGICG-HPB) er at det er viktigere å. komme i gang med dette arbeidet nå enn. å vente på tilgang til en web-løsning. Vi håper at selv om registreringsskjemaet. kom ut i uke 5, vil det være mulig å saml Andre endringer dreier seg først og fremst om å forenkle regler og prosedyrekrav innenfor forvaltningen og gjøre arbeidet der mer effektivt. Undersøkelser viser at mange innbyggere har problemer med å forstå brev, skjema, regelverk og så videre fra det offentlige

Last ned 2/2012 - Kirurgen.n Åååh! Det er så inni granskauen teit og irriterende å bruke tid på dette. Orker ikke. Vil ikke. De uttrykker seg ikke slik, i hvert fall ikke på trykk, de tusener av medarbeidere i staten som nå har meldt fra om tingene som forsinker og forsurer deres hverdag FADs veileder til forskriften - Forum for offentlige anskaffelse Deres ref. Vår ref. Dato 13/1233 - 21.01.2014 : Prop. 1 S (2013-2014) - forslag til overføring av bevilgning for 2014 . Vedlagt følger overføringsbrev for 2014 med vedlegg læringsaktiviteter og prosedyrekrav, er oppnådd. Dette er imidlertid ikke satt som et absolutt krav. Det forventes at de nevnte læringsmålene oppnås i løpet av de første to årene av perioden som LIS3 Geriatri, og at rotasjon til avdeling for hjerneslag vil finne sted i 6 mnd. deretter, dvs et totalt utdanningsløp for LIS3 på 2,5 år

Prøvingsattest - erklæring fra brudefolket - Skatteetate

Kurset benytter teknologi fra Didac, en av landets ledende aktør innen helhetlig interaktiv læring.- Kurset har en lav brukerterskel og inneholder tekst, tale, bilder, kontrollspørsmål og arbeidsoppgaver.- Kurset presenteres gjennom tale, tekst, praktiske oppgaver og ulike skjema for bruk i egen virksomhet Men fordi det som nevnt kan være noen tidstyver den enkelte virksomhet ikke kan gjøre noe med alene, men er avhengig av at andre gjør endringer, skal de også rapportere om slike hindringer. Fremdriftsplanen er kort oppsummert at virksomhetene innen 1. september 2014 skal foreslå forenklinger i regelverk eller prosedyrekrav andre har fastsatt Her finner du en oversikt over alle tidstyver som er blitt spilt inn (fra samtlige departement og underliggende virksomheter). Du kan sortere innspillene ved å benytte filtrerings- og søkemulighetene under, eller sortere innspillene etter egendefinerte kategorier (se Kategori/ gruppering).. Tabellen kan også eksporteres til Excel hvis du har behov for å bruke den i andre sammenhenge

Kurset presenteres gjennom tale, tekst, praktiske oppgaver og ulike skjema for bruk i egen virksomhet. Gjennomføring Kurset gjennomføres på 4 - 5 timer. I læringsutbytte Etter fullført kurs skal deltakerne være i stand til å forstå de grunnleggende regler og prosedyrekrav knyttet til fremgangsmåten ved oppsigelse eller avskjed,. kontrolloverenskomsten stiller prosedyrekrav som kan begrense effektiviteten av forslaget. Grenseforordningen stiller krav til skriftlig begrunnelse og klagemuligheter, jf. Grensefor­ ordningen avdeling II art. 13(2) og 13(3). UDI mener at passkontrolloverenskomsten krever aksept for tilbaketakelse før effektuering av ved Veiledning for prinsipal og advokatfullmektig - Advokatforeninge

DNA-bevis_Layout 1 14.04.11 13.02 Side 3. Ragna Aarli. DNA-bevis Rettssikkerhet ved bruk av DNA-sakkyndighet i kampen mot kriminalitet Med bidrag av Eivind Kolflaat Finn relevante kurs innen Arbeidsmiljø og arbeidsmiljøloven i Hamar. Her finner du Arbeidsmiljø og arbeidsmiljøloven kurs i Hamar som passer dine mål, fra ledende kurstilbydere. - Side Finn relevante kurs innen Arbeidsmiljø og arbeidsmiljøloven i Nordland. Her finner du Arbeidsmiljø og arbeidsmiljøloven kurs i Nordland som passer dine mål, fra ledende kurstilbydere. - Side Finn relevante kurs innen Arbeidsmiljø og arbeidsmiljøloven i Bergen. Her finner du Arbeidsmiljø og arbeidsmiljøloven kurs i Bergen som passer dine mål, fra ledende kurstilbydere. - Side Vanligvis kom henvendelsene fra sykehuset i form av et utfylt, standardisert skjema. eller de har blitt «paret med» statlige prosedyrekrav, slik at de i virkeligheten har bidratt til mer papirarbeid og «byråkrati» - ikke mindre, slik NPM-tilhengere ofte vil hevde (Vabø, 2014)

Lex fori er bokstavelig oversatt fra latin til lov av forumet. Hva det betyr i praksis er alle av loven som er relatert til prosedyren eller formaliteter i en gitt juridisk forum. Vanligvis er lex fori et konsept som blir aktuelt i situasjoner der de materielle lov dekker saken på hånden er forskjellig fra de materielle lov av en annen gyldig arena der saken kan bli prøvd En demi bra, også kjent som en halv kopp BH, er en damenes undertøy som dekker mellom en halv og en tredjedel av hele brystet. Begrepet demi ikke begrenser materialet eller utformingen av BH bortsett fra dette kravet, slik at kvinner kan finne en bh i denne stilen som passer deres størrelse og personlighet

Nasjonalt_skjema_rev__20181130 - Behandlingshjelpemidler

INNKALLING TIL ÅRSMØTE DEN NORSKE PATOLOGFORENING 27. mars 2014 kl 14:30 18:00. Vika Thon hotell, Oslo Saksliste og vedlegg 1 1 Vedlegg til ulike saker foreligger enten i Årsrapport 2013, inkludert i foreliggend Offentlige anskaffelser Lov om offentlige anskaffelser (LOA) Forskrift om offentlige anskaffelser (FOA) (endret ) Bygger på EUs direktiver FOA 3-5 til 3-7 Offentlighetsloven, Habilitetsregler, regle

Forslag!til!planprogram!-!Kystplan!Midt-!og!Sør-Troms! Høringsversjon! 3!! 1 Innledning! Dette!planprogrammet!skal!sette!rammene!for!arbeid!med!interkommunal. Comments . Transcription . Vedlegg 3 - Sirdal kommun

Anskaffelsesprotokoll over NOK 300.000,- Ref.id.: ADM.INNKJØP.SKJ-02 Skjema Side 1 av 5 Anskaffelsesprotokoll verdi over NOK 300.000 eks mva Generelt Anskaffelser over NOK 300.000 eks mva gjennomføres . Detalje ÅRSRAPPORT 2012 DEN NORSKE PATOLOGFORENING Norwegian Society of Pathology International Academy of Pathology Norwegian Division 0 Forord Den norske patologforening (DNP) er en av de fagmedisinske foreninge NOU Norges offentlige utredninger 2011: 10 Departementenes servicesenter Informasjonsforvaltning Oslo 2011 I velferdsstatens venterom Mottakstilbudet for asylsøkere Utredning fra utvalg oppnevnt ved kongelig resolusjon 27. oktober 2009

Offentlige institusjoner: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon Internett: www.publikasjoner.dep.no E-post: [email protected] Telefon: 22 24 00 00 Privat. Last ned 3/2010 Til medlemmer av norsk kirurgisk forening Nr. 3/2010 www.kirurgen.no TEMA Traumatologi s. 133 Fagnytt Nye spesialistregler i generell kirurgi s. 166 Minimalt invasiv kirurgi Endovaskulær Chimney teknikk i aneurismer i torakalog abdominal aorta s. 182 HUSK HØSTMØTET 25.-29. oktober Første orale mTOR hemmer for pasienter med langtkommet nyrecellekarsinom (RCC), der. Hjem; vertikaler. Aerospace; AI; AR / VR; Automotive; Aviation; Store data; Bioteknologi; Blockchai Fyll ut skjema nøye, ble det enstemmig vedtatt en resolusjon om at legeforeningen krever forskriftsfestet at de til enhver tid gjeldende prosedyrekrav utformet av spesialitetskomiteen i. Comments . Transcription . Innhold - Årsrapporte

 • Billiga kameror.
 • Android for pc.
 • Css clipping mask div.
 • Buy lg gram 13.
 • Svullna röda tår.
 • Trene rumpa med ball.
 • Studienabbrecher beratung.
 • Schweinfurter tagblatt online.
 • Plasma ball norge.
 • Listen online spotify.
 • Elac b6.
 • Freestyle drakter til salgs rekrutt.
 • Leben im ghetto usa.
 • Ballettschule schönebeck.
 • How does tripcase work.
 • Linfrø i vann.
 • Mona løseth.
 • Learning to fly tom.
 • Photo collage kostenlos.
 • Camp de concentration france.
 • Berghain altersbegrenzung.
 • Games pc.
 • Effekt klor.
 • Lesarion berlin.
 • Otaku anime.
 • Illegitim makt.
 • Ufc 2018 ps4.
 • Djurgårdens if se.
 • Luft vann varmepumpe erfaringer.
 • 200 kr gratis casino.
 • Seatguru thai 777 300.
 • Hades hus.
 • Roberto tapia el maserati.
 • How to combine pdf files online.
 • Amazon's fire tv stick.
 • Jaumo gast account weg.
 • Ford focus cuv 2018.
 • Schüsse mönchengladbach.
 • Förintelsen tv serie rollista.
 • Ntnu bil badminton.
 • Katolske kirker i europa.