Home

Lav valgdeltakelse truer demokratiet

Også norske statsborgere med ikke-vestlig innvandrerbakgrunn har lav valgdeltakelse, særlig de som har oppholdt seg forholdsvis kort tid i Norge. Ved stortingsvalget i 2013 var valgdeltakelsen deres hele 25 % lavere sammenlignet med befolkningen i alt Dommen er imidlertid tvetydig, ettersom høy valgdeltakelse også er tilfellet i land hvor det ikke er obligatorisk stemmeplikt (for eksempel Malta, Sverige, Island, New Zealand, Danmark og Tyskland). Den kan også være høy på nasjonalt nivå, samtidig som det er lav oppslutning ved lokalvalg Norsk valgdeltakelse ligger på 49. plass på verdensbasis. Selv ikke et forholdsvis enkelt valg med to klart definerte parter fikk valgdeltagelsen over 75,8% i årets stortingsvalg, selv om det er en stor forbedring over kommunevalget i 1999, der bare 60,1% av folket stemte, 10% over gjennomsnittsdeltagelsen i USA

Samfunnsfag YF Vg2 - Valgdeltakelsen - NDL

 1. Valgdeltakelsen er et mål på om demokratiet fungerer. I dag ser vi dessverre at stadig færre deltar ved valgene. Noen flere deltar ved stortingsvalgene enn ved kommune- og fylkestingsvalgene. Blant innvandrerbefolkningen er valgdeltakelsen også lav, men øker jo lenger folk har bodd i Norge
 2. Lav valgdeltakelse blant unge voksne. En oppsummering av 80 års studier av valgdeltakelse i moderne demokratier på tvers av kontinenter og land kan lyde: «Sammenhengen er enkel og grei: jo høyere sosial status og jo bedre integrert man er i samfunnet, jo høyere er.
 3. Valgdeltakelse i ulike grupper Det er liten forskjell i valgdeltakelsen mellom kvinner og menn, men det er stor forskjell mellom norskfødte og innvandrere , og unge og gamle. Ved stortingsvalgene i 2001, 2005, 2009 og 2013 var valgdeltakelsen blant innvandrere omtrent 25 prosentpoeng lavere enn for befolkningen som helhet
 4. En lav valgdeltakelse kan true troverdigheten til det norske demokratiet, og skape en skjev fordeling i hvilke syn som blir representert på stortinget. Ved å strekke seg etter 100% valgdeltakelse, vil man nok fort finne ut at en slik ambisjon nok koster mer enn det smaker
 5. valgdeltakelse, Valgdeltakelse, velgere, deltakelse ved valgStortingsvalg, Valg, Kommunestyre- og fylkestingsvalg , Innvandring og innvandrere, Val
 6. dre demokratiske styreformer
 7. Det er en svækkelse af demokratiet, at så få stemmer. Partierne burde skabe mere kant til hinanden og tydeligt vise, hvad der er den konservative, grønne, socialistiske eller liberale vej i Europa, siger Martens, som dog forudser, at debatten op til valget som vanligt vil blive præget af diskussionen for/imod EU og andre nationale spørgsmål, som ikke har noget at gøre med de.

Kan valgdeltakelse revitalisere demokratiet

Lav valgdeltakelse har betydelige konsekvenser for demokratiet og dets legitimitet. Demokratiet og demokratiutvikling hviler på deltakelse. Hvis vi vil ha et pulserende demokrati også i framtida, er det vårt felles ansvar at vi klarer å vedlikeholde det. Dette er en felles utfordring for både myndigheter, partier, medier, de frivillige organisasjoner og ikke minst innbyggerne selv Mer om valgdeltakelse: litteratur. Valgdeltakelse og lokaldemokrati (2002) Aardal, B. (red.) Tidsskrift for samfunnsforskning (01/2003). Valgdeltakelse og lokaldemokrati. Helland, L.(red) Ungdom, makt og medvirkning. NOU 2011. Det nære demokratiet - lokalvalg og lokal deltakelse (2009) Saglie, J. (red.) ← Forrige Neste Interpellasjon fra representanten Laila Gustavsen til kommunal- og regionalministeren:«Lav valgdeltakelse har stor konsekvens for demokratiet. Mange hadde håpet på en høy valgdeltakelse ved lokalvalget i år. Men dessverre valgte 4 av 10 ikke å delta i form av å gå å stemme

Valgdeltakelse i USA * Valgdeltakelsen ved presidentvalg er som regel større enn ved kongressvalgene. * I 1996 var valgdeltakelsen ved presidentvalget for første gang siden 1924 under 50% Rekordlav valgdeltakelse Alle partilederne er bekymret for den lave valgdeltakelsen, som ser ut til å bli bare 58,0 prosent. - Demokratiet kan være i fare, advarer Kjell Magne Bondevik Dette mener jeg kan true demokratiet vårt. Er du så fornøyd med måten landet blir styrt på, at du ikke føler det er nødvendig for deg å møte opp på valgdagen, Det er mange faktorer som kan spille inn, og føre til lav valgdeltakelse. Dårlig vær på valgdagen,.

Etter lav valgdeltakelse i rektorvalget, tar sittende rektor ved Universitetet i Oslo, Ole Petter Ottersen, selvkritikk for at de ikke har vært flinke nok til å skape interesse for universitetsdemokratiet I Norge er det bare 1,44 prosent av borgerne som bestemmer personsammensetningen på Stortinget. Det er et demokratisk problem

Kjennetegn ved demokratier Frie, hemmelige valg med allmenn stemmerett. Flertallet bestemmer, men mindretallet (opposisjonen) får uttrykke sitt syn Lav valgdeltakelse i Stavanger Valgdeltakelsen er lavere i år enn tidligere år, -Det er viktig, fordi det er selve grunnsteinen i demokratiet vårt, sier Sørbø Demokratiet står sterkt i Norge. Det representative demokratiet utgjør kjernen i det norske folkestyret. Annethvert år er det enten stortings- og sametingsvalg eller kommunestyre- og fylkestingsvalg. Det representative demokratiet har etter hvert bl.. Det nye demokratiet: e-demokrati (18. sept. 2005) I England setter de stadig igang nye prosjekter for e-demokrati som omfatter alt fra e-spørreundersøkelser og e-rådgivning til e-grupper og e-diskusjonsforum - alt for å bidra til et mer effektivt demokrati der folkets røst blir hørt Demokratiet er helt avhengig av en sterk forankring i folket. Faresignalene på at forankringen i samfunnet vårt er svekket, er mange: Valgdeltagelsen synker, stadig færre er medlemmer i politiske partier, og partiene sliter med å få folk til å ta på seg verv

I hvilken grad skader lav valgdeltagelse det norske

Skuffende lav valgdeltakelse Artikkeltags. Ledere; Statsministeren sa også kort tid etter 22. juli at vi skal svare på terroren med mer demokrati og mer åpenhet. Det var ventet rekordhøy valgdeltakelse 12. september, og forhåndsstemmene bar også bud om dette Høy valgdeltakelse er viktig for demokratiet. Med utgangspunkt i at Lillehammer allerede har kritisk lav valgdeltakelse, bør politikerne i Lillehammer, være ytterst forsiktige med å gjøre grep som kan redusere valgdeltakelsen ytterligere. Ett av argumentene Mads Furu. at demokratiet står særdeles sterkt der siden valgdeltagelsen er 100 % Tvert i mot - lav valgdeltagelse er et uttrykk for demokratiet og en styrkelse av demokratiet. Lav valgdeltakelse betyr vel oftest at færre velgere har noen følelse av at valget har en betydning for dem Lav valgdeltakelse i de ordinære valgene kan være problematisk, men valgresultatet blir stående. Hvorvidt man skal gjøre den samme vurderingen i folkeavstemninger er opp til politikerne. Dersom vi skal fortsette med folkeavstemninger som en supplerende demokratisk kanal, bør politikerne være klare på hvilken funksjon resultatet skal ha og holde seg til det

Kapittel 8: Hva kan true demokratiet

Er demokrati avhengig av flere informasjonskilder og at befolkningen kan dra nytte av informasjonen? Er lav valgdeltakelse et tegn på manglende demokrati? Oppsummering: Grader av demokrati (leksjon) Åpne som PDF. Forrige Neste Demokratiet er faktisk en av faktorene som gjør at Norge er et godt og trygt land å bo i. Vi kan derfor ikke stoppe opp, vi kan ikke slutte å bry oss, da kan vi like gjerne «melde oss ut av samfunnet». Særlig er valgdeltakelsen blant unge svært lav, og dette er dumt, men overhodet ikke overraskende Valgdeltakelsen forteller om hvor stor andel av de stemmeberettigede i et valg som faktisk valgte å bruke stemmeretten sin.. Lav valgdeltagelse anses normalt som negativt for demokratiet, og mange politiske partier og organisasjoner oppfordrer velgere til å bruke stemmeretten uavhengig om man bryr seg om politikk eller ikke.. Land med stemmeplikt har normalt høy valgdeltagelse

HAR STEMT: Lav valgdeltakelse blant utlendinger bekymrer LO-leder Gerd Kristiansen. - Vi har ikke bare rett til å være med på å bestemme hvem som skal styre oss, men også en plikt til å delta i demokratiet. Det er en måte å si fra hvordan vi vil ha det i samfunnet Dette er et svar til kronikken CV-demokratiet av Arnulf Kolstad.. Elever ved Bjerke videregående skole fikk i oppgave å løse problemet med lav valgdeltakelse i Groruddalen. Forslaget deres er. I løpet av kommunevalget i år har jeg vært veldig fokusert på økt valgdeltakelse blant etniske minoriteter. det ser ut til å være at de har lav utdannelse og inntekt, alder under 30 år, Troverdighet i den forstand at man evner å innse et problem som truer demokratiet,. Lav valgdeltakelse, populistiske partiprogrammer og manglende tillit til politikere tyder på at demokratiet i den vestlige verden er i krise

Lav valgdeltakelse blant unge voksne - SS

Flere valgforskere spådde lav valgdeltakelse, blant annet fordi muligheten til å forhåndsstemme på postkontoret forsvant. Ved kommunevalget i 1999 var valgdeltakelsen på 60,4 prosent. Da var. Global misnøye med demokrati har økt de siste 25 årene, noe som tyder på at lav valgdeltakelse for både nasjonale og lokale valg er et alvorlig problem i hele USA. The Secret Origins Of Presidential Polling. Hvordan kunstige intelligenssystemer kan true demokratiet Ungdommer og valgdeltakelse = demokrati? Del 5. Presentasjon av egne funn Oppgave 22. Presenter funnene deres digitalt (i PowerPoint) eller lignende i klassen og drøft: Ble hypotesene deres støttet eller svekket av funnene deres? I hvor stor grad avspeiler deres funn og resultater, resultatene i artikkelen til SSB? Hva kan likheter/ulikheter. - Demokratiet er ikke truet. Selv om mange land er blitt mer autoritære de siste årene, er verden blitt mer demokratisk siden 1975, ifølge en ny rapport fra The International Institute for Democracy and Electorate (IDEA). Av Martin Skjæraasen Sist oppdatert: 28.11.2017 15.41.3

Lav valgdeltakelse I en kronikk i Adresseavisen i går bekymret jeg meg over sviktende deltakelse ved lokalvalg. Og jeg pekte på reformer som å slå sammen lokal- og riksvalg og innføre e-valg som bidrag å øke deltakelsen. Dessuten vil bedre lokale medier,. Å stemme i USA er ingen enkel prosess. Koronapandemien, splittende retorikk og bevæpnede borgervernere gjør at flere frykter kaos på valgdagen

valgdeltakelse - Store norske leksiko

Ungdommer og valgdeltakelse = demokrati? Del 3. Gjennomføring av egen undersøkelse om valgdeltakelse Oppgave 18. Nå som dere har fått innblikk i valgdeltakelsen hos ulike samfunnsgrupper, kan dere gjennomføre en egen undersøkelse som tar for seg valgdeltakelse Lav valgdeltakelse. Etter folkeopprørene med krav om demokrati i en rekke arabiske land i 2011 ble Tunisia regnet som den eneste suksesshistorien. Det var også her den såkalte arabiske våren. Det europeiske demokratiet er satt i skrustikka. Valget består i å stemme på det folk ser på som det minst udemokratiske alternativet. Lav valgdeltakelse vil trolig tjene de etablerte og mest systemlojale partigruppene, mens en høyere valgdeltakelse enn sist vil bli innkassert som en tillitserklæring til unionsprosjektet Det er betimelig å spørre om hvor demokratisk demokratiet er når så mange fraskriver seg den muligheten de har til å påvirke hvordan deres eget kommunestyre og fylkesting blir sammensatt. Skal demokratiet ha legitimitet, forutsetter det høy deltakelse i valg. Lav valgdeltakelse kan bidra til at folkestyret forvitrer SP-leder Rune Keisuke Kosaka uttalte til Universitas at man ikke kan «være strålende fornøyd med så lav valgdeltakelse». Markus Slettholm kommenterer: Jonas Gahr Clinton Dette føyer seg dermed inn i rekken av studentparlamentsvalg med begredelig oppslutning. 17,6 prosent UiO-studenter brukte stemmeretten tidligere i år, i fjor 17,2 prosent og 14,5 prosent i 2015

Demokratiets fremtid Økonomistudente

Nye undersøkelser og tall fra valget i 2013 viser at det nå er flere kvinner enn menn som benytter seg av stemmeretten. Og det i selveste stemmerettsåret - 100-års jubileet for innføring av allmenn stemmerett for kvinner Er demokratiet truet? Innlegget til Carl Henrik Knutsen, Til tross for ulike velkjente problemer med det politiske systemet i USA, som lav valgdeltakelse, pengenes relative sterke innflytelse på politikken og politisk manipulering av valgdistriktsgrenser. Lav valgdeltakelse. Etter folkeopprørene med krav om demokrati i en rekke arabiske land i 2011 ble Tunisia regnet som den eneste suksesshistorien. Det var også her den såkalte arabiske våren begynte. Men også Tunisia har hatt store utfordringer etter at det tidligere, autoritære regimet ble avsatt

Valgdeltakelse - SS

--Det er viktig for demokratiet med høy valgdeltakelse. Med disse forsøkene ønsker departementet å finne ut om alternative tiltak virker for å få flere velgere til valgurnene, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner i en melding på regjeringen.no.. I forkant av valget ble det gjort forsøk både med SMS og med brev for å få opp valgdeltakelsen Det er et sterkt problem i dagens demokrati at det er lav deltagelse blant yngre velgere, så om vi utvider stemmeretten til å omfatte en av de meste engasjerte samfunnsgruppene, vil det være sunt for demokratiet. LES OGSÅ: Her står folk i kø for å bruke stemmeretten sin. Kampen om stemmerett for 15-åringer er ikke bare en prinsippsak Høy valgdeltakelse er viktig for demokratiet. Med utgangspunkt i at Lillehammer allerede har kritisk lav valgdeltakelse, bør politikerne i Lillehammer være ytterst forsiktige med å gjøre grep som kan redusere valgdeltakelsen ytterligere Ønsker høyere valgdeltakelse hos ungdommene. Bisma Aleem Baloch, medlem i Ungdommens fylkesråd, og fylkesrådsleder Tomas Norvoll. 9. september er det kommune -og fylkestingsvalg. Ungdommens fylkesråd ønsker demokrati og medvirkning, og stilte et muntlig spørsmål til fylkesrådsleder Tomas Norvoll under fylkestinget

Samfunnsfag YF Vg2 - Demokratiets utfordringer og

Grunnleggeren av den konservative tankesmien Heritage Foundations, Paul Weyrich, satte i 1980 åpent ord på at en lav valgdeltakelse var gunstig for republikanerne. I stedet for å tilpasse politikken sin til en voksende minoritetsbefolkning, har man holdt tilbake stemmene deres, hevder Anderson Presidentvalget i Frankrike 2017 Slår alarm om lav valgdeltakelse: - Vitner om en alvorlig demokratisk krise - Det er et kraftig politisk budskap Lav valgdeltakelse. I utgangspunktet kan jeg forstå noen av innvendingene studentrepresentantene har. De mener legitimiteten er lav, ettersom valgdeltakelsen er lav. Bare fem prosent av studentene stemte i rektorvalget. Det var 1346 mennesker som ga sin stemme i rektorvalget. Jeg er enig i at det ikke er godt nok Demokratier med svært høy valgdeltakelse er gjerne kjennetegnet av store interne spenninger og konflikter. Moderat valgdeltakelse kan også tolkes som et uttrykk for at folk stort sett er fornøyde med de styrende, og derfor ikke finner det nødvendig å stemme for å få endringer

Frp vil heve sperregrensen for partier på Stortinget. Frp har på helgens landsmøte gått inn for å heve sperregrensen fra dagens 4 prosent Valgdeltakelse. Desto høyere, jo bedre? Er det slik det er, og er det slik det bør være? Dersom dette er tilfellet, så har vi ikke det store å skryte av etter høstens valg hvor under 3 av 5 nordmenn benyttet seg av stemmeretten. Men det finnes da løsninger for dette? Dersom lav valgdeltakelse er så problematisk «Jeg er blant dem som bare ler av det kirkelige demokratiet med sin valgdeltakelse på 10 prosent», uttalte valgforsker Frank Aarebrot til avisa Vårt Land tidligere denne måneden. «Det ville vært bedre med et opplyst enevelde med en eller annen professor i teologi som styrte kirken», tilføyde han - Det er ikke lav valgdeltakelse blant alle unge. Den lavere valgdeltakelsen har mye å gjøre med innvandrerbakgrunn og sosioøkonomisk bakgrunn. Det er flere unge enn eldre i disse risikogruppene, sier rapportforfatter Ane Maus Sandvig. Økt valgdeltakelse i deler av Norden. Resultatet er ikke gjennomgående dystert Når det gjelder nedgangen, så føyer den seg inn i et generelt mønster av synkende valgdeltakelse, også ved nasjonale valg. Ved forrige valg i 2004 var nok øst-utvidelsen noen måneder tidligere en viktig grunn til den dramatiske nedgangen vi så da. De fleste av de nye medlemslandene hadde en ekstremt lav valgdeltakelse

Demokratiet lider under lav valgdeltagelse - Demokratiet

Bekymret for lokaldemokratiet etter lav valgdeltakelse - V

Høy valgdeltakelse er viktig for å styrke demokratiet, og tiltak for å få høyere valgdeltakelse har derfor vært et omdiskutert tema i mediene de siste årene. Da det var kommunevalg i 2003 var det kun 59 prosent av stemmeberettigede som stemte, noe som var den laveste valgdeltakelsen siden 1922 Unge Høyre tar avstand fra alle tanker om obligatorisk valgdeltakelse, og vil heller jobbe for bedre tilrettelegging for valgdeltagelse. Valgdeltagelsen blant norsk ungdom mellom 18 og 24 år er urovekkende lav. Dersom man ikke foretar noen krafttak vil vårt land i enda større grad preges av at det ikke er innbyggerne, men fastgrodde politikere og byråkrater som styrer

Om et år er det kommunevalg. Vi har lav valgdeltakelse i Modum. Hva forteller det? Valgdeltakelse er et uttrykk for demokratiets helsetilstand. Et uttrykk for graden av engasjement og involvering i befolkningen generelt. Vi trenger et skifte i Modum for å endre dette, og få det bedre Mange har uttrykt et ønske om høyere valgdeltakelse som svar på terrorhendelsene 22. juli. Særlig håper man at de unge finner veien til stemmelokalet på valgdagen 12. september. For å realisere det er det viktig med tydelige politiske forskjeller Det finnes klare ulemper og fordeler med rektorvalg: Det er for få kvinner som stiller til valg, og påfallende lav valgdeltakelse. Men denne ordningen er likefullt noe av det mest demokratiske vi har ved universitetene. Det er derfor ikke så rart at disse institusjonene også troner øverst når det kommer til et godt utviklet demokrati Vi kan lære mer om demokratiet og systemets utfordringer ved å se ut over Norge sine grenser. Spørsmål og svar: Sosiale medier og demokrati; Utfordringer for demokratiet som styreform. I de fleste stater er demokrati normalt en god styreform for å sikre at de som styrer staten har legitimitet Demokrati- folkestyre. Allmenn stemmerett. Ytringsfrihet. Representantene til offentlige styringsorgan velges ved frie og hemmelige valg. Styreform hvor folket har muligheter til å påvirke de politiske vedtak. Hva kan true demokratiet? Lav valgdeltakelse,.

Demokrati som styreform THM blogging - Tor Henri

Et demokrati forutsetter at alle borgere kan følge med på hva som skjer i de styrende organer og samtidig gis mulighet til å komme med innspill til saksforberedelser og kommentarer til vedtak som skal fattes. Skal dette være mulig, Skremt over lav valgdeltakelse Norsk artikkel som drøfter mulige årsaker til at valgdeltakelse blant ungdom er skremmende lav. - Vil mangel på engasjement bli demokratiets fall? I denne artikkelen skal jeg presentere og drøfte mulige grunner til at dagens unge velgere ikke velger å ta del i demokratiet

Valgdeltakelsen synker og synker - vi må stemme, folkens

Demokratiet blir dårligere i en tredel av verde

Tallene viser at det er store forskjeller i valgdeltakelse blant de som har lav og høy utdanning. Kun 65,1 prosent av de med grunnskolenivå stemte ved valget i 2013, mot over 90 prosent av de med høyere utdanning. Om de har valgt å stå utenfor det norske demokratiet, sier Bergh Hatlover truer det liberale demokratiet DEBATT: Lover som den såkalte «rasismeparagrafen» angriper en av hjørnesteinene i det liberale demokratiet: toleransen for andres meninger Tim Torvatn: Oppsiktsvekkende nye teorier om demokrati! (4.11.08, 09:03) NTNU-styret overrasker stadig! Det er jo en kjent problemstilling i statsvitenskap at lav valgdeltakelse kan bety et demokratisk problem. Derfor diskuteres det ivrig hvordan man kan øke valgdeltakelsen i ulike valg

Hva truer demokratiet? - Documen

Om høy valgdeltakelse er et mål i seg selv, kan sikkert diskuteres. Men hvis lav valgdeltakelse skyldes mistillit til de politiske institusjonene, er det et problem. Det ser også ut til at lavere tillit fører til at en del velgere forlater de gamle partiene fordi de vil prøve noe nytt Over 70 prosents valgdeltakelse i Storbritannia Det har vært delte meninger om hvilken side som eventuelt ville tjene på regnværet på valgdagen. Tallene tyder uansett på at velgerne trosset regnet og møtte opp i større grad enn de gjør ved vanlige valg i Storbritannia Somalisk ungdom har høy valgdeltakelse i Norge til tross for lav integrering. Unge somaliere har høy valgdeltakelse sett i forhold til andre ungdomsgrupper, viser analysen som er gjengitt i Vårt Land. Analysen er utført av Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI)

 • Amme ulltrøye.
 • Wow feral screech hinterlands.
 • Eda erol boyu.
 • Håper du har plass pappa.
 • Absurdgalleriet snømåke.
 • Ferdigplen sandnes.
 • Mini beamer saturn.
 • Hanson i will come to you.
 • Bil uten aux.
 • Kabelanschluss vorhanden prüfen.
 • Avatar how much did it make.
 • Forsterker antenneanlegg.
 • Nyresvikt katt diett.
 • Sprachförderung grundschule material kostenlos.
 • Giftig sopp.
 • Langvarig hoste med slim.
 • Harry kane katie goodland.
 • Solfaktor 50 sunblock.
 • Les origines de la beauté kabyle.
 • Algebra uppgifter åk 6.
 • Ehevorbereitungskurs köln.
 • Etterstreber kryssord.
 • Bergisch gladbach martinsmarkt.
 • To på rømmen engelsk.
 • Kafeer harstad.
 • Endre forskuddsskatt.
 • Vårt lille land 2017 reprise.
 • Fischer trauringe.
 • Kommunisme.
 • Holdbarhet frosne bær.
 • Sørlandssenteret.
 • Twilight biss zum morgengrauen streamkiste.
 • Como se escribe once millones once mil.
 • Sandefjordsmør med melk.
 • Hofteleddet.
 • Below 15 kortspill.
 • Citti flensburg öffnungszeiten.
 • Unfall mattersburg heute.
 • Fiskere kryssord.
 • Zespol warta.
 • Kjøre i dolomittene.