Home

Drivhusgassene

Drivhusgass - Wikipedi

Drivhusgasser er naturlig forekommende og menneskeskapte forbindelser som fanger varmen rundt jorden, slik at temperaturen varm nok til å opprettholde plante-og dyreliv Drivhusgassene kan øke av andre grunner enn menneskenes utslipp, men også andre mekanismer kan gjøre seg gjeldende. Årsaker kan for eksempel være endringer i solaktiviteten eller forandringer av landskapet og vegetasjonen på jorda. Hvor mye solstråling som kommer inn, og hvor mye som reflekteres, spiller naturlig nok en viktig rolle

Forskere har funnet en metanspisende bakterie, og de mener oppdagelsen er viktig for å forstå mer om balansen mellom jorden og atmosfæren. - Vi har funnet en bakterie som lever av å spise drivhusgassene metan og karbondioksid rett fra luft, forteller forsker Alexander Tøsdal Tveit, en av forskerne bak studien Jordas atmosfære gjør at vi har en naturlig drivhuseffekt som gir oss en gjennomsnittstemperatur på 15 °C

Studier av Robert Haberle og Manoj Joshi ved NASAs Ames Research Center i California har vist at en planets atmosfære (forutsatt at den inneholder drivhusgassene CO2 og H2O) ikke trenger å være tettere enn 100 millibar, tilsvarende 10 % av jordens atmosfære, for å effektivt overføre stjernens varme til nattsiden Mange av gassene i atmosfæren har tilnærmet konstant blandingsforhold selv i store høyder, men spesielt for drivhusgassene kan blandingsforholdet variere både horisontalt og vertikalt. Spesielt kan vanndamp ha store variasjoner Men siden drivhusgassene absorberer noe av den langbølgete strålingen fra jorda har vi en gjennomsnittstemperatur på ca 15 grader C. Menneskeskapt drivhuseffekt. Menneskelig aktivitet påvirker mengden og sammensetningen av drivhusgasser i atmosfæren. I senere tid har konsentrasjonen av drivhussgasser i atmosfæren økt, særlig med tanke.

drivhuseffekten - Store norske leksiko

 1. Hva kjennetegner drivhusgassene i atmosfæren? Brukbart svar (0) Svar #1 24. januar 2019 av Janhaa. Drivhusgasser i atmosfæren absorberer langbølget stråling. Drivhusgasser påvirker klimaet på jorda og bidrar til økende gjennomsnittstemperaturer. Dette kalles drivhuseffekt
 2. Drivhusgassene hindrer varmestråling i å slippe ut av jordas atmosfære. Ozon slippes ikke ut direkte, men dannes kjemisk i atmosfæren. I troposfæren, området mellom bakken og stratosfæren, blir det dannet ozon når det slippes ut gasser som karbonmonoksid (CO), nitrogenoksider (NOx) og hydrokarboner
 3. g av luft, jord og hav, og vil føre til ytterligere oppvar
 4. De viktigste drivhusgassene er karbon-dioksid (CO 2), troposfærisk ozon (O 3), metan (CH 4), lystgass (N 2 O) og klor-fluor-karboner (KFK). Atmosfærekonsentrasjonen av alle disse gassene stiger som følge av menneskelig aktivitet og drivhuseffekten i tiden frem-over vil uten tvil øke
 5. CO2 (Karbondioksid), som er en av de viktigste drivhusgassene, har hatt en nivåøkning på 30% i løpet av de siste 150 årene. Det er CO2 utslipp som er den største trusselen. Med den industrielle utviklingen ble etter hvert samfunn over hele verden (For det meste I- land) basert på fossilt brensel, og det er dette brenselet karbondioksid kommer fra
 6. Det er lengre tid enn dieseldrevne skip, men til gjengjeld spares klimaet for 90 prosent av de drivhusgassene et tilsvarende dieselskip slipper ut. 7000 biler vil seilskipet Oceanbird kunne frakte over Atlanterhavet av gangen. Med god vind vil turen ta tolv dager

De viktigste drivhusgassene er regulert i Kyotoprotokollen; Karbondioksyd (CO2), metan (CH4), nitrogenoksyd (N2O) samt 3 typer fluorholdige drivhusgasser som også går under betegnelsen 'F-gasser'; HydroFluorKarboner (HFK), PerFluorKarboner (PFK) og svovelheksafluorid (SF6). Ren, tørr luft består av 99 vol% oksygen (O 2) og nitrogen (N 2) Drivhusgassene har nemlig den spesielle egenskap, at de tillater sollyset å passere jordens atmosfære noenlunde uhindret. Når strålene treffer jorda skal den egentlig sprette vekk fra jorden igjen, men det stoppes p.g.a. drivhuseffekten og blir værende på jorda

Vet vi hvor mye skyene kjøler ned jorda?

(ABC Nyheter): Den grønne landbruksnæringa som driver planteproduksjon i drivhus, slipper å betale avgift på drivhusgassene som går med på å varme opp med gass. Drivhusbøndene fyrer opp 80.000 tonn CO2 fra fossilt brensel ifølge siste offisielle tall fra 2007. For de fleste andre har regjeringen besluttet å legge CO2-avgift på bruk av gass fra 1. juli drivhusgass oversettelse i ordboken norsk bokmål - engelsk på Glosbe, online ordbok, gratis. Bla milions ord og uttrykk på alle språk På grunn av drivhusgassene fungerer atmosfæren som veggene i et veksthus. Solvarmen slipper inn, og så mye av varmestrålingen ut igjen reflektes tilbake av glasset at det blir varmt og godt De viktigste drivhusgassene De viktigste drivhusgassene som mennesket påvirker konsentrasjonen av er karbondioksid (CO 2), metan (CH 4), lystgass (N 2 O) og fluorholdige gasser (KFK, HFK, CF 4, C2F 6, SF 6). Av disse er CO 2. den viktigste og ansvarlig for mer enn halvparten av den menneske skapte drivhuseffekten

Sammen danner klimagassene, eller drivhusgassene som de også kalles, drivhuseffekten. Dette er en effekt som både er en nødvendighet for jorda, men samtidig en trussel. Drivhuseffekten er en naturlig prosess som foregår i alle atmosfærer, det vil si at jorda ikke er den eneste planeten som har drivhuseffekt, men at den også foregår på andre planeter i solsystemet vårt Drivhusgassene har laget en ubalanse sånn at det meste av varmestrålingene blir igjen i atmosfæren vår. Det fører til global oppvarming. Som vist på bildet har middeltemperaturen merket med rødt økt mer på de siste 40 årene enn den har gjort fra 1860 - 1960

Drivhusgassene kommer fra at vi graver opp og forbruker gass, olje og kull. Arrhenius utviklet i 1896 en teori som forklarer hvorfor drivhusgasser som CO 2 varmer planeten vår. Dette baserte seg på fysikk som allerede var oppdaget nesten 100 år tidligere Bestemt form (fl.): drivhusgassene. Wikipedia sier. En drivhusgass er en gass i atmosfæren som bidrar til drivhuseffekten, og som ved økte konsentrasjoner vil bidra til global oppvarming. Tabellen gir en oversikt over klimagassene, deres andel i atmosfæren og deres estimerte relative og absolutte effekt på drivhuseffekten Uten drivhusgassene ville jorden hatt en middeltemperatur på rundt 18 minusgrader, i dag er den årlige middeltemperaturen på jorden rundt 15 varmegrader. Drivhuseffekten på jorden fungerer som et varmende teppe: Tenk på deg selv under et teppe i et kaldt rom. Du representerer jorden, en varm kropp som stråler ut energi, det vi vanligvis kaller varme Etter hvert som drivhusgassene frigjøres, vil de økonomiske virkningene blant annet merkes gjennom tap av landbruksområder, økt fare for flom og mer ekstremvær, hevder forskerne

Drivhuseffekt - Wikipedi

Hva er de fire viktigste drivhusgasser_grøn

 1. Drivhusgassene bestemmer hvor høyt oppstigningen må gå før varmen kan forsvinne ut til verdensrommet. Den må være nærme toppen av atmosfæren slik at det ikke er mer drivhusgasser igjen ovenfor som kan stoppe varmestrålingen. Selv om det ikke finnes romvesener som ser ned på oss,.
 2. Den oppvarmede jorden utstråler varmeenergi i form av infrarød stråling. En liten del av strålingen går rett ut i verdensrommet, mens resten av strålingen fanges inn av drivhusgassene og skyene i atmosfæren. Her sendes strålingen ned mot jordoverflaten igjen, slik at jorda og atmosfæren varmes opp enda mer
 3. drivhusgass m (definite singular drivhusgassen, indefinite plural drivhusgasser, definite plural drivhusgassene) greenhouse gas; Synonyms . klimagass; References drivhusgass in Det Norske Akademis ordbok (NAOB)
 4. drivhusgass på svensk. Vi har én oversettelse av drivhusgass i bokmål-svensk ordbok med synonymer, definisjoner, eksempler på bruk og uttale.drivhusgass i bokmål-svensk ordbok med synonymer, definisjoner, eksempler på bruk og uttale
 5. Slik fungerer drivhuseffekten I trådene til klimarelevante innlegg her på Nye meninger virker det som om mange av debattantene ikke har klart for seg hva drivhuseffekten egentlig er
 6. Drivhusgassene er den store trusselen mot det globale miljøet og en av de viktigste delene av Biltemas miljø og bærekraftsatsing er fjellvarme. Dette er en fornybar og miljøvennlig energikilde som bidrar til å ta vare på naturens ressurser

Jordkloden som et drivhus - Forskning

Fant bakterier som overlever på drivhusgasser og luf

Naturfag Påbygg - Drivhuseffekten - atmosfæren holder på

 1. gen fra drivhusgassene ville gjennomsnittstemperaturen vært -18 grader
 2. g av jorda vår. Kortbølgede solstråler fra sola stråler ned på jordas overflate, også blir det reflektert tilbake som langbølgede stråler som har mistet energi. Når de reflekteres tilbake, blir solstrålene absorbert av atmosfæren og lufta å jorda blir varmet opp. Temperaturen på jorda blir da stabil, og det kaller vi energibalanse
 3. Drivhusgassene •Karbondioksid -CO 2 Dannes ved forbrenning av olje, kull, gass, ved. Vulkanutbrudd •CO 2 er nødvendig for at vi skal kunne leve på jorda -Temperatur -Planter •Bruk av fossilt brensel øker innholdet av CO 2 i atmosfæren •CO 2-innholdet har økt på grunn av menneskelig aktivitet •Holder seg lenge i atmosfære
 4. Industrien: NITO forventer høyere effektivitet. For store industribedrifter forventer NITO at CO2-fangst og -lagring kan redusere drivhusgassene med 50 prosent; Transport: Norsk transportsektor kan være nær uavhengig av fossil energi innen 2050, ved hjelp av gradvis elektrifisering, nye batterier og annen generasjons biodrivstoff
 5. Klimanytt nr 270.Redaktør: Ole Henrik Ellestad. Metan har et neglisjerbart bidrag til drivhuseffekten bekrefter et nytt arbeid. Det skyldes den særdeles lave konsentrasjonen på bare 1.8 milliontedeler (0,00018 %), en mikroskopisk økning, molekylets levetid i atmosfæren på bare 10 år samt et mulig bidrag til temperaturstigning om 100 år på ubetydelige 0.1C
 6. Drivhuseffekt - Kortbølget stråling fra Sola, sollys (synlig lys og kortbølget varmestråling, bølgelengde ca. 320 - 3000 nm) går gjennom atmosfæren og absorberes av vegetasjon, vann, jord og andre objekter på jordoverflaten, og er avhengig av albedo. Objektene sender deretter ut langbølget (infrarød) varmestråling (bølgelengde 2-18 mikrometer (µm)) som blir absorbert av.
 7. I dag har vi mennesker økt noen av disse drivhusgassene som har påført oss en økning av drivhuseffekten, mange tror at denne økningen skyldes mennesker, i så fall hvor mye? Artikkel om økt drivhuseffekt [3] Brukernes anmeldelser. 22.10.2015. Bra oppgave, men.

Drivhusgassene i atmosfæren slipper solstrålene inn, men virker som en barriere mot varmestrålingen fra jorda. Ozonlaget. Ozonlaget beskytter oss mot det meste av UV-strålingen fra sola. Ozonlag og drivhuseffekt. Mange blander begrepene ozonlag og drivhuseffekt, men det er to helt forskjellige ting Når vi forbrenner kull, olje eller gass øker konsentrasjonen av CO2 i atmosfæren. Mange tror at drivhusgassene stopper energien og hindrer den i å komme ut i verdensrommet. Det er ikke riktig. Jorda stråler ut like mye energi som den får inn fra sola. Økt konsentrasjon av klimagasser gjør at ballansen forskyver seg EU vil fase ut drivhusgassene. EU har besluttet at utslippet av drivhusgasser skal begrenses og være redusert med 21% i 2030, sett i forhold til gjennomsnittet i perioden 2009 til 2012. Det betyr ikke at installasjoner med GWP-kuldemedier blir forbudt, men det gir et insentiv for produsenter og forbrukere å velge miljøriktige alternativer

Det er tre primære grunner til at noen velger å leve vegetarisk og vegansk. Den klassiske årsaken er ideologisk, nemlig at dyr ikke skal drepes for at vi skal få mat. Deretter kommer ambisjonen om å spise mer klimavennlig, det vil si mindre kjøtt, ettersom dyreproduksjonen står for en stor del av drivhusgassene som slippes ut Drivhusgassene slipper altså igjennom mesteparten av energien som kommer fra solen, men bremser tilbakestrålingen fra jorden. Dette er drivhuseffekten - planetens evne til å holde på varmen den mottar. Solstråler slipper inn, luft og jord og vann varmes opp,. Dei drivhusgassene som bidrar til den naturlige drivhuseffekten på jorda er, karbondioksid (CO2) og metan (CH4), i tillegg vanndamp (H2O) . Drivhusgassene som er i atmosfæren han den egenskapen at den slipper inn solstråling, og lar vær å ta opp utgående varmestråling fra jorda

andreanaturfag: Drivhuseffekt

drivhusgass - definisjon - norsk bokmå

Teorien baserer seg på at kosmisk stråling hjelper skyer å bli dannet. For klimaet vil skyer i nedre del av atmosfæren ha en nedkjølende effekt. Dette er fordi sollyset vil bli reflektert vekk fra kloden før det har blitt omdannet til varme som kan bli holdt tilbake av drivhusgassene Regnskogen bremser drivhusgassene. Norge forpliktet seg i fjor til å bruke 3 milliarder kroner i året fremover for å hindre hogst i regnskogen Drivhusgassene er jordas klær. Han konkluderer med at økt middeltemperatur på jorda er ikke mulig uten at energiinnstrålingen fra sola og universet øker. Det er selvsagt feil, fordi temperaturen vil øke hvis utstrålingen reduseres, slik at balansen mellom innstråling og utstråling forskyves

Drivhusgassene slipper varmen fra sola og inn til jorda, og holder på denne varmen. Hva er drivhusgasser? CO2 og metan er de mest vanlige drivhusgassene. Felles for disse to gassene er at de inneholder karbon. Hva har dette med bruken av fosilt brensel? Olje er hydrokarboner Gass er hydrokarboner Kull er rent karbon. Utslippet fr I løpet av de siste 25 åra har det velkjente korallrevet, Great Barrier Reef, mistet over halvparten av alle korallene sine, ifølge en ny studie. Forskere fra ARC Centre of Excellence for Coral. Som følge av koronapandemien står Danmark i den vanskeligste situasjonen siden krigen, sa landets finansminister da han la fram budsjettforslaget for neste år Miljødirektoratet - Norske Utslipp. Utslipp til luft og vann og generert avfall fra ulike samfunnssektorer, inkludert årlige utslipp fra virksomheter med rapporteringsplikt til Miljødirektoratet og Fylkesmannen NYE FORD EXPLORER Gir HK Karosseri l/mil Elektrisk rekkevidde CO2 Miljøklasse*Nox Bilpris Avgift Veil. pris ST-Line 3,0l V6 Ecobost ladbar hybrid AWD 10-trinns automat 457 SUV 0,31 42km 71 C 4 B 743 326 156 074 899 400 Platinum 3,0l V6 Ecobost ladbar hybrid AWD 10-trinns automat 457 SUV 0,31 42km 71 C 4 B 760 326 156 074 916 400 *Valg av ekstrautstyr vil kunne medføre høyere vekt og CO2.

Disse kjemikaliene regnes som de tre viktigste drivhusgassene som er involvert i klimaendringene. Videre har oppdrett av dyr en tendens til å være en vannintensiv prosess. For eksempel trengs det 1700-19550 liter vann til å produsere 0,5 kg oksekjøtt En dokumentar som undersøker grunnene til at anstrengelser for å motvirke klimaforandringer er forhindret tross at forskerne er enige om at de ikke bare er en realitet, men også et økende problem som vil lede til katastrofale konsekvenser. Filmen kartlegger se personer og organisasjoner som tviler på klimaforskningen og hevder at drivhusgassene ikke er en følge av menneskets handlinger Drivhusgassene ligger ikke som et lag slik glasset i et drivhus gjør, men finnes spredt i atmosfæren. Når vi puster, puster vi også inn drivhusgasser, for eksempel vanndamp og karbondioksid. Påstand 2: Hovedårsaken til at et drivhus får høyere temperatur er at glasset slipper gjennom kortbølget stråling, men ikke den langbølgede varmestrålingen fra bakken De viktigste drivhusgassene i atmosfæren er vanndamp (H2O), karbondioksid (CO2), metan (CH4), lystga.

Klimagass - Wikipedi

Hovedfunn. Integrerte oljeselskaper, i det store og hele, vedkjenner behovet for å redusere utslippene og har målsetninger om å gjøre det. Utfordringen er at 90 % av drivhusgassene til integrerte oljeselskaper er Scope 3, altså de utslippene som skjer når man forbrenner olje- og gassprodukter Prosjektet medfører reduksjon av drivhusgassene CO2 og Metan. Lokalbefolkningen får renere luft, inntekt fra prosjektet og areidsplasser. Én klimakvote tilsvarer ett tonn av klimagassen karbondioksid (CO2). Klimakvotene som blir kjøpt via Miljødirektoratet, tas ut av det offisielle kvotemarkedet Drivhusgassene hindrer denne varmeenergien i å forsvinne ut i verdensrommet. Solen sender kortbølget elektromagnetisk stråling mot jorden. 25% blir reflektert tilbake til verdensrommet av atmosfæren av bl.a. skyer. 20% blir absorbert gradvis i atmosfæren. 5% blir reflektert av på bakken av snø- og isdekkede områder. 50% blir absorbert av jordoverflaten Kilden til de ekstra drivhusgassene er fossile brensler: olje, kull og gass. Det er planterester, som har ligget i bakken i millioner av år. Når vi henter dem opp og brenner dem, reagerer karbonet de inneholder, med oksygen, og det dannes karbondioksid. Kort fortalt skjer klimaendringene fordi vi bruker fossile brensler Dersom utslippene av de såkalte drivhusgassene fortsetter å øke, risikerer vi omfattende og ødeleggende klimaendringer i løpet av de nærmeste 100 årene. For å løse problemet kreves en full omlegging av verdens energibruk, som er den viktigste kilden til klimagassutslippene

Hva er egentlig drivhuseffekten? - Y

Teknologi og forskningslære 1; Design og produktutvikling; begrunne valg av materialer i produkter og vurdere produktenes form og funksjon, miljømessige konsekvenser, estetikk og forbedringsmulighete Et viktig trinn i riktig retning for å redusere drivhusgassene. R32 er i tillegg et énkomponent-kjølemiddel, som gjør det lett å gjenvinne. Omtaler. Det er ingen omtaler ennå. Bli den første til å omtale Panasonic varmepumpe NZ25TKE Etherea 6,00 KW Avbryt svar Skriv et svar til: Tiltak for å redusere økt drivhuseffekt. Du må være pålogget for å skrive et svar til dette spørsmålet. Klikk her for å logge inn Den absorberte energien blir sendt ut igjen, og en del av varmeenergien blir absorbert av drivhusgassene vanndamp, karbondioksid og metan m,fl. i atmosfæren. En klar vinternatt har lite vanndamp og skyer i atmosfæren og derav blir avkjølingen av jorda sterk og temperaturen synker kraftig, sammenlignet med en overskyet natt hvor vanndamp absorberer varmestrålingen fra jorda ut i verdensrommet

Ved nedbrytingen av metan blir det altså dannet tre nye drivhusgasser. Dannes vanndampen i den stabile delen av atmosfæren i området omkring ozonlaget, blir vanndampen værende der over en lengre tid og bidrar til drivhuseffekten. Bidraget til drivhuseffekten fra disse tre drivhusgassene er om lag like stort som bidraget fra selve metan Dermed klarer drivhusgassene å reflektere bølgene tilbake til jorda, men noen av langbølgende klarer å komme seg fordi drivhusgassene. De langbølgende som blir reflektert tilbake til jorda, gjør at Jorda blir enda varmere. (Er det noe feil eller noe jeg mangler

Hva kjennetegner drivhusgassene i atmosfæren? - Naturfag

Lar den menneskeskapte drivhuseffekt seg drukne? Bare delvis - havlagring av CO2 kan være et av flere bidrag til å redusere den menneskeskapte forurensning av atmosfæren, og dermed den menneskeskapte drivhuseffekt. Dr. Guttorm Alendal ved Nansensenter for miljø og fjernmåling, og dr. Helge Drange ved G.C. Rieber Klimainstitutt ved Nansensenter for miljø og fjernmåling redegjør i denne. CO 2-ekvivalent er en enhet som brukes i klimagassregnskap. Enheten tilsvarer den effekten en gitt mengde (som regel et tonn) CO 2 har på den globale oppvarminga over en gitt tidsperiode (som regel 100 år). De øvrige drivhusgassene har et sterkere oppvarmingspotensial enn CO 2, og utslipp av disse gassene omregnes derfor til CO 2-ekvivalenter i henhold til deres GWP-verdier Miljø. I all hovedsak er karbondioksid stålindustriens bidrag til drivhusgassene. Stålindustrien står for omtrent 7 % av verdens totale CO2-utslipp (OECD og IEA).Produksjon av stål er veldig energikrevende, og hovedutfordringen for bransjen er å få utslipp fra produksjonen ned Biogass laget av kumøkk kan både gi strøm og redusere utslippene av drivhusgassene som kommer når rukene brytes ned. Hanne Løvik / ABC Nyheter. 31. juli 2008 09:29 - Oppdatert 31. juli 2008 09:32. Del Tweet Epost Kopier lenke Kopiert! Kommenter

Innledning drivhuseffektenCICERO

CICER

2. Smelting av tundraen i Sibir, Alaska og Canada vil gi store utslipp av drivhusgassene metan og CO 2. Tundraen består for en stor del av frossen myr. Når denne tiner, starter den naturlige nedbrytingen av organisk materiale. Nedbryting med lufttilgang gir CO 2. Nedbryting i vann gir metan, som er en 23 ganger sterkere drivhusgass enn CO 2 Drivhusgassene i atmosfæren vår kan fange opp igjen en del av disse strålene så de holdes inne i atmosfæren. Uten disse gassene hadde planeten vår være et kaldt og dystert sted. Blir det for mye av det gode, vil derimot temperaturen stige mer enn det som er bra for livet på jorda

G8 enige om klimaavtale - Klima - DagbladetLys og varme av kumøkk?

Naturfag Påbygg - Konsekvenser av økt drivhuseffekt - NDL

Figur 1. Som for så mange andre gjorde Al Gores film «En ubehagelig sannhet» (An Inconvenient Truth) et sterkt inntrykk, spesielt da han presenterte hvordan endring av CO2-konsentrasjonen i atmosfæren og endring av temperatur viste en tydelig sammenheng gjennom mer enn 400 000 års istider og mellomliggende varmetider.Dette er vist på figur 1.. I jorda så er det vanndamp, karbondioksid, metan og klorfluorkarboner de viktigste drivhusgassene. Vanndamp er den gassen som er mest av drivhusgassene, og er den gassen som absorbert varme mest effektiv, opptil 62 %, men vanndamp inneholder i lufta påvirker ikke direkte av oss mennesker, det er Co2 Jeg trodde at det var slik verden var. At etter høsten kom vinteren med snø. Regn og mildvær gjorde meg trist og sint, og hver gang snøen forsvant gikk min verden i oppløsning. Siden den gang, på de siste 30 årene, har vi sluppet ut halvparten av drivhusgassene som er i atmosfæren, og nå er denne rytmen truet Når permafrost tiner frigjøres drivhusgassene CO2 og metan som ligger lagret i bakken. Studien avdekket smeltenivåer som er 150 til 240 prosent høyere enn historiske nivåer, noe forskerne ifølge Independent karakteriserte som et «virkelig bemerkelsesverdig omfang». - Uten sidestykk

Fant bakterier som overlever på drivhusgasser og luftKap 3

Drivhuseffekten - Bjerknessenteret for klimaforsknin

Når drivhusgassene arbeider for å varme opp jorden, slutter de ikke igjen. Da vil det ta tusenvis å kjøle ned jorden igjen, supplerer Ruth Mottram Drivhusgassene rapporteres som antall tonn CO 2-ekvivalenter (t CO 2 e). Klimaregnskapet for 2015 er videreutviklet fra tidligere år, blant annet ved at det for første gang er inkludert en beregning av klimabidraget fra flyreiser og veilys Det ville vært kaldere på jorda uten drivhusgassene menneskeheten har produsert. De siste 100 årene har vi brent så mye kull og sluppet ut mye utslipp via produksjon av ting. Dette har ført til at mengden drivhusgasser, deriblant CO² i atmosfæren har økt og vi kan kalle det den økte drivhuseffekten Verden har allerede blitt 0,8 grader varmere - og vil helt sikkert bli 0,5 grader varmere også grunnet drivhusgassene. Spørsmålet nå er derfor - vil vi klare å unngå at temperaturen stiger. NYE FORD KUGA Gir HK l/mil Elektrisk rekkevidde CO2 MiljøklasseNox Bilpris Avgift Veil. pris Titanium 2.5 l bensin ladbar hybrid Automat 225 0,14 56km* 32 A 7,7 C 458 500 2 400 460 900 2,0 EcoBlue AWD 8-trinns automat 190 0,59 - 150 E 38,1 C 372 204 144896 517 100 ST-Lin

KlimakonsekvenserPrøver å gjøre sement utslippsfri

Drivhusgassene fører også til økt tempratur på jorda, som fører til at vannet blir oppvarmet. Dette igjen gjør at vannet fordamper raskere og det blir mer nedbør som tar med seg stoffer og avfall som ligger på landjorda Skjer en ubalanse hvis drivhusgassene i atmosfæren øker, fordi da vil mer varmestråling bli sent tilbake til jorda. Drivhusgasser. Vanndamp, karbondioksid (CO2), metan er vanligst. Også lystgass og ozon. Menneskers påvirkning på drivhuseffekten Han understreket også at det må være råd til velferd, og at det derfor «må tenkes klokt» om regjeringens klimamålsetting, som innebærer 70 prosents reduksjon i drivhusgassene. Ifølge Politiken er det imidlertid avsatt langt færre penger til «en forhandlingspott om velferd» enn tidligere

 • Banken studenthus ålesund.
 • Seriespill fotball oslo.
 • Elg lyd.
 • Stavanger legesenter da.
 • Braun thermoscan 5 test.
 • Aschehoug sosiologi.
 • Csd düsseldorf 2017.
 • Chevrolet suv suburban.
 • Keynote online.
 • Luft vann varmepumpe erfaringer.
 • Studentkort uio funker ikke.
 • Mund zu nase beatmung.
 • Saga smykker christophersen.
 • Was ist asexuell gute frage.
 • Italiensk freskomaler 1700 tallet.
 • Protozoa.
 • Wohnmobil mieten dresden.
 • Hollister dame.
 • Krs neumarkt klassenlisten 2015/16.
 • Elenergi på engelsk.
 • Keynote online.
 • Riktig kjørestilling.
 • Make your animated character.
 • Skolerute porsgrunn videregående skole.
 • Oppgaver om følelser.
 • Sitzplan festhalle annaberg.
 • Jobbintervju barnehage pedagogisk leder.
 • Kart i skolen dialekter.
 • Schlagersahne freiheiz 2018.
 • Portia de rossi imdb.
 • Camp nou new.
 • Ortodoks jøde regler.
 • Hausmittel gegen bakterielle infektion.
 • 2 1/2 zimmer wohnung wesel.
 • Lite smalt kjøkken.
 • Dekorasjonspeis jula.
 • Chlorgas gefahren.
 • Kols ødem.
 • Halloween haus hamm eintritt.
 • Paulus kirke program.
 • Kul på låret.