Home

Skrivetrening oppgaver

Norsk: Skrivetrening

Kreativ skriving - Norskoppgave

Det finnes forskjellige typer av oppgaver som kan få elevene i gang med skrivingen: Besjeling <3. Dette har plutselig blitt en av mine favorittemaer innen kreativ skriving, fordi det blir en så spennende og god prosess fra start til slutt, både for lærer og elever :- Linker til oppgaver på internett: Norsk nettskole: samleside. Synonymer. Synonymer er ord som betyr nesten det samme. Læringsstøtte til vegg. Fordi synonymer er så viktig for ordforrådet vårt, er dette noe vi må jobbe med gjennom hele skoleåret, - gjennom hele skoleløpet Denne ressursen består av nettartikler fra ulike aviser og. «Hvis jeg visste hva som var meningen med livet, trengte jeg ikke å skrive Dette kurset har en del fokus på kj- og skj-lyden. Dette er fordi jeg så at mange i klassen min trengte å øve på dette, fordi skillet mellom disse lydene er i ferd med å viskes ut og fordi dette er lyder som dyslektikere sliter med. Jeg tror det var veldig lurt å ha med så mange ord med kj- og skj-lyd for virkelig å lære elevene å skille mellom disse lydene

En stasjon med melkekorker og skriving av ord (se oppgaver lengre ned på siden) Klappeleker. Vi klapper nye ord og ser hvor mange stavelser ordet består av. Rimeord. Jeg valgte ut noe av ordene og så fant vi rim-ord til dem. Bytte ut bokstaver Dette nettstedet inneholder oppgaver og innhold som supplerer På vei Tekstbok og På vei Arbeidsbok. Dette er et gratis nettsted. Velg kapittel til venstre. Lykke til Skrivetrening (bonus) Spørretimer i 6 måneder. Hver modul inneholder mellom 7 og 14 leksjoner med videoer, oppgaver og PDF-er du kan printe ut. Noen leksjoner inkluderer også memoreringskort og mp3-er som hjelper deg i læringen. Når du har gjort alle leksjonene i en modul,. Velg trinn. 1 2 3 4 5 6

D-bok D-bøkene krever innlogging. Dersom du ikke har tilgang, ta kontakt med oss: Send e-pos undervisningsopplegg, tips og oppgaver i norsk 1.klasse Nokre gonger kan det vere vanskeleg for elevane å starte tekstskriving, og mange hevdar at dei ikkje har fantasi. Då kan det vere ein ide å la dei få planlegge teksten sin ut ifrå ei skriveramme Å skrive korte fortellinger er en oppgave som alltid er differensiert av natur. Elevene skriver ut i fra eget nivå. Noen kan skrive lange tekster, noen kan skrive litt kortere. Alle har de ulike ting som må øves på, noe som kommer godt til syne i elevtekster. Knytt fokset på tilbakemeldingen du gir til [

Happi staver - kryssord for barn by Happi Papi | iPhone

Skriveopplæring UNDERVISNINGSMETODER - last ned gratis

 1. Undervisningsopplegg, tips og oppgaver i norsk 2.klasse. Det er viktig for elevene å kjenne til synonymene for å kunne utvide ordforrådet og for å kunne skrive bedre tekster
 2. Kittys Norskoppgaver - Eventyr med oppgaver; accm.no - Pia og Eva. Veldig enkel tekst. Småtrinn. Bilder. acm.no - Hanna og Bob. Enkel tekst m/bilder.. Småtrinnet. acm.no - Enkle bilder med oppgaver. Koble bilde og utsagn. acm.no - Bilen. Enkel tekst m/bilder.Oppgaver til teksten.M.tr. acm.no - Mimmi snakker med Totto. Enkle tekster med oppgaver
 3. Et nettsted der du selv kan gjøre oppgaver for å lære deg norsk, samfunnsfag, matematikk, naturfag og engelsk. Du kan velge mellom språkene norsk bokmål, norsk nynorsk, engelsk English, arabisk العربية , dari دری, pashto پښتو , tigrinja ትግርኛ og kurmandji Kurmancî
 4. Å uttrykke seg skriftlig er en grunnleggende ferdighet som må utvikles i alle fag. Skriving er et viktig redskap for læring, samtidig som skriving blir brukt for å synliggjøre kunnskap
 5. 2.trinn norskdrill. Ark for diktat. Tallinjer og alfabetet. Sporing bokstavene l o e s i a m r u f d

Nettartikler med skriveoppgaver 5-7 Skrivesentere

Lese- og skrivetrening (48) Leseopplæring 1.-3. trinn (43) Leseteknikk (7) Lesetest (1) Lettlestbøker (67) Matematikk (11) Minoritetsspråklige (5) Norsk 8.-10. trinn (2) Nyhetsquiz (1) Repetert lesing (29) Samfunn, natur, miljø og RLE (7) Skriftforming (2) Filtrer ette DrillPro er et nettbasert program for lese- og skrivetrening. Programmet inneholder flere moduler for opplæring i norsk, engelsk og fremmedspråkene fransk, spansk og tysk. e-portal . DrillPro er tilgjengelig som en del av Unik-pakken. For priser og avtaler, kontakt Fagbokforlaget: E-post: digitalt@fagbokforlaget.no Telefon: 55 38 88 0 Skrivetrening (bonus) Spørretimer hver uke i 1 år. 1 prøveeksamen med grundig tilbakemelding fra lærer. Så får du 10 sett med oppgaver om grammatikk, ord og uttrykk (300 oppgaver til sammen). Oppgavene ligner på de du får på Bergenstesten Engelskark hvor du skal skrive på engelsk riktig farge. Skrivetrening og gloseinnlæring

De fleste deltakere i norskopplæringen skal ta norskprøven som nettopp måler språk på nivåene A2 og B1. I den skriftlige delen av denne prøven skal kandidatene svare på tre ulike oppgaver. De blir vurdert på formidlingen i hver av disse oppgavene. I tillegg må de oppfylle fire språklige kriterier Oppgaver med avkryssing, tegning og skriving vil kunne gi et tydelig bilde av elevens lesekompetanse. Illustrasjoner Det er mange illustrasjoner i heftene, og det vil være til god hjelp for elevene at de venner seg til å studere disse før de leser de ulike tekstene Her kan en lærer eller voksen skrive inn egne ord eller velge blant en rekke forhåndsdefinerte oppgaver (ordklasser/tema), og så spille disse av på samme måte som med ABC. Igjen er dette en flott måte å snakke om og bli kjent med ord og ordgrupper i fellesskap. Selvstending skrivetrening

10-ukers rettskrivningskurs for 6

Dikt, fortellinger, debattinnlegg, taler, rapporter - med språket skaper vi drømmer og virkelighet. I norskfaget blir du kjent med litteraturen og lærer å bli en dyktig språkbruker Videre må grammatikkundervisningen legges tett opp til skrivetrening for å ha nytteverdi. og deretter kan elevene gjøre noen oppgaver eller skrive tekster på sidemålet. På denne måten vil sidemålet oppleves som en del av norskfaget og ikke som en ekstra byrde

Her finner du oppgaver til kapittel 8 i På vei (side 90-99 i tekstboka).. Husk også oppgavene i På vei Arbeidsbok.. Lydsamlinger: Her kan du øve på uttale Skriveoppgaver med støtte. skriveoppgave med støtte Skriv ditt eget brev; Skriveoppgave med støtte Beskriv et sted; skriveoppgave med støtte Skriv din egen annonse; Skriveoppgave med støtte Skriv din egen faktatekst; Skriveoppgave med støtte Skriv din egen fortelling; Skriveoppgave med støtte Skriv din egen mening; Skriveoppgave med støtte Skriv dine egne regle Stigespill med oppgaver (pdf) En variasjon kan være at du som norsktrener skriver inn oppgavene på spillet, eller at deltakerne selv lager oppgaver og bytter spillebrett med en annen gruppe. Stigespill for å fylle inn oppgaver selv (pdf

Skriveverktøy - Fagbokforlage De gratis skriveleksjonene utgjør den komplette Hvordan skrive-pakken. Animert tastaturoppsett og de skrivende opplæringshendene brukes til å korrigere feilskriving ved å vise den rette måten å skrive på for din læring- og øvingsopplevelse

Bokstaver og alfabetet spireserie

Hva er en funksjonell håndskrift? Skal elevene lære løkke- eller stavskrift? Hvordan kan vi motivere elevene til å trene på skriftforming uten at det blir for statisk og ensidig Tren norskkunnskapene

I en læringsprosess er variasjon og motivasjon to viktige faktorer.Spill og lek noe som kan gi begge deler; læring, motivasjon og variasjon fra annen undervisning. Fordi vi mener læring bør være morsomt har vi her samlet en rekke linker til nettsteder med oppgaver og/eller spill i fagene matematikk norsk, engelsk samfunnsfag og naturfag Velkommen til Kaleido Digital Norsk for småskoletrinnet. Trinn 1; Trinn 2; Trinn 3; Trinn Språkporten er fellesnavnet for fire nettbaserte læremidler i fremmedspråk og engelsk med grammatikkteori, oppgaver, skrivetrening og drilløvinger. Språkporten er tilpasset for engelsk SF Vg1 og YF Vg1/Vg2, tysk I og II, fransk I og II, spansk I og II, og fungerer på PC, Mac, brett og mobil Norsk som andrespråk. 1. CALST - Listen and speak. 2. Grammatikk og språkbru Matematikk for barnetrinnet Evgeniya Benenson, Larisa Itina, Natasha Blank og Kjersti Melhus Til hver grunnbok er det to tilhørende oppgavehefter. Heftene er et viktig supplement til grunnbøkene. De inneholder varierte oppgaver og egner seg til bruk både på skolen og hjemme. (Når man skal gi oppgaver til hjemmearbeid er det viktig å gi kjente oppgavetyper som elevene er i stand til å.

Oppgaver. Alle tekster i e-læringa har både lese- og skriveoppgaver. Leseoppgavene er selvrettende oppgaver, som for eksempel flervalg eller velg fra liste. Skriveoppgavene blir ikke rettet i ressursen, men har et løsningsforslag som vises ved klikk på «svar». Hvem kan bruke Bedre på lesing og skriving Materiell til lese- og skrivetrening - Løko. Tekstpilot www.textpilot.no Stavekontroll, ordprediksjon, opplesning og ordbøker i ett program. Tobii Technology Norge www.tobii.no Fleksible løsninger for ulike kommunikasjonsvansker. Produktene leveres fra august 09. Utdanningsdirektoratet (tidligere Læringssenteret) www.utdanningsdirektoratet.n NorskPluss B2 er et nettbasert læremiddel for deltakere som vil ta norskprøve B1-B2 eller Bergenstesten. Det passer i ordinære klasser, fjernundervisning og kombiklasser.. Alle oppgaver og tekster er samlet i nettressursen som består av modelltekster, dialoger og lesetekster innenfor ulike sjangere. Tekstene ledsages av norskprøveforberedende oppgaver med fokus på skriftlig og muntlig. Håndskift-serien representerer en annerledes måte å jobbe med skriftforming på. Her får elevene øve på enten løkkeskrift eller stavskrift gjennom morsomme og utfordrende oppgaver der de må bruke både hodet og hånden. Håndskrift sørger for at elevene får systematisk trening i hvordan de enkelte bokstavene formes og bindes sammen

Skrivetrening på B2-C1 niv Informasjon. På kurset øver du på å skrive velstrukturerte og detaljerte tekster som avsluttende oppgaver. Dette kan for eksempel være møtereferater, viktige e-poster og klager. Du vil også lære å uttrykke deg flytende og spontant uten at den skriftlige kommunikasjonen blir anstrengende Oppgaver fra 1. til 3. trinn. Gruble.net: Forskjellige oppgaver. Fysikknett Les om hva fysikk er og hva fysikere jobber med. Viten: Undervisning i realfag på nett. WebGeology: Vulkaner, bergarter mm. Kjemi eksperimenter: Utarbeidet av Vitensenteret i Trondheim. Utenlandske sider: Interaktiv lærin

På vei nettoppgaver - Velkommen til På vei

Mer fokus på skriving og skrivetrening. Tilbake til oversikt over igangsatte tiltak. Den første øvingsoppgaven er ikke lenger en full eksamensoppgave, og en av øvingsoppgavene deles i to mindre oppgaver. Skriving som del av undervisningen settes videre som tema på pedagogisk forum,. I setningane under er ordstillinga feil. Skriv setningane på nytt og set eigedomspronomenet på rett plass. Døme: Mi veske er ny. Veska mi er ny. Min kamerat heiter Mustafa Ressursbiblioteket Ressursbiblioteket er en voksende samling med 100% gratis materiell du fritt kan bruke i klasserommet ditt. Noe vil være rettet mot å organisere lærerhverdagen (siden vi alle har tusen baller i luften på en gang - konstant!), noe mot vurderingsarbeid, men aller mest små og litt større opplegg du kan skrive ut og bruke. [ Her finner læreren arbeidsark , oppgaver, bokmaler og spill til kopiering , samt ideer og forslag til videre arbeid. Høst, Vår og Vinter er knyttet til årstidene, Tea Time er til engelskundervisningen, Bokverkstedet og Lærer, jeg er ferdig! kan brukes nesten når som helst, hvor som helst og av hvem som helst Regler og oppgaver. Janeycakes Photos / Image Source / NTB scanpix Her finner du viktige skriveregler som du kan laste ned i en PDF, eller du kan lese om reglene for ulike ord og uttrykk i menyen på venstre side. I hvert av menypunktene finner du også oppgaver til de ulike reglene..

Bli supergod i norsk grammatikk - Norsk for innvandrer

Ordrike

Skrivetrening videre: Elevene kan få skrevet ned noen innledninger som andre elever i klassen har laget, eventuelt midtdeler eller avslutninger, og så må de selv fylle ut og skrive sin fulle versjon av historien. Samle de beste historiene til hver elev i et lite hefte og la elevene få med seg et eksemplar hjem Sporingsoppgaver bokstaver 2.klasse Dalabrekka skole 03-04 l l l l l l l l l l l l l l . Sporingsoppgaver bokstaver 2.klasse Dalabrekka skole 03-04 e e e e e e e e e Dette opplegget inneholder: 40 forskjellige oppgaver - 240 ord øver skriving av ord med; diftonglyder, konsonantforbindelser, kj-lyd, sj-lyd, j-lyd, nk-lyd, ng-lyd, gn-lyd, stum h og stum Touch metoden for nybegynnere, barn og vokne. Gratis online tastatur kurs på norsk. Starter med lette øvelser slik at alle kan lykkes for barn og voksn

Så blekket spruter A Lærerveiledning by GAN Aschehoug - Issuu

Kopioriginaler - Ordrike

ASK Privatist - Norsk

Oppgaver (3) Samarbeidspartner. Alumni (33) Barnehage (5) Bedrift (6) Myndighet (14) Skole (14) Student (4) Arrangementer (31) Sted. Arkeologisk museum (6) Folken. Brev til læreren gir førsteklassinger skrivetrening Førsteklassingene ved Vaulen skole skriver brev til læreren sin to ganger i uka når de har hjemmeskole. Det motivere Beskrivelse. Morsomme og lærerike spill til stasjonsundervisning, lekse eller som en ekstra aktivitet til en ledig stund. Med 20 forskjellige spillebrett, som dekker 120 høyfrekvente ord i norsk, er spillene fine å bruke helt i fra 1.klasse etterhvert som det jobbes med høyfrekvente ord. Laminer gjerne brettene så kan de brukes flere ganger Forside les og skriv - Forside - Kompetanse Norg

Video: Undervisningsopplegg, Tips Og Oppgaver I Norsk 1

Online Education er et firma som tilbyr nettbaserte norskkurs. Vi tilbyr kurs ifm. Norskprøven, Bergenstesten og eksamen i norsk, samt avansert skrivetrening Skogs IKT Service Hans Petter Skog Kantarellveien 65 9100 Kvaløysletta Org.nr: 993150320 Tlf: 90 13 89 8 Språkporten er et online læremiddel med grammatikk, oppgaver, skrivetrening og drilløvinger for elever på ungdomsskole og videregående skole. Språkporten finnes for engelsk, tysk, fransk og spansk og fungerer på PC, Mac, brett og mobil

Saltos bokhylle | GyldendalOppgavemiks Engelsk - Grammatikk 2 - Arbeid med ord læremidler

For skoler som er registrert for Feideinnlogging på Cappelen Damms tjenester: Logg inn med Feid Fag: Norsk som andrespråk. Trinn: Spor 2 og spor 1, nivå A1 og A2 Læreplan: Følger Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere fra 2012. Komponenter: Tekstbok, to arbeidsbøker, lydbok, Øvinger i lytteforståelse, Lærerveiledning, ordlister og fagnettsted med interaktive oppgaver, lydstoff og alt lærermateriellet. Om verket Norsk Nå! er et komplett læreverk som dekker. Skrivetrening Språkporten gir deg eksempeltekster, steg-for-steg hjelp og oppgaver der du skal produsere forskjellige typer tekster: formell e-mail, formelt brev, CV, artikkel, reiseblogg, biografi, forfatterbiografi og filmanmeldelse. Tekstene kan skrives ut. Ordbøke

Norsk no! Tekstbok (NYN) (Nivå A1-A2, Spor 2 og 1, NorskLes og skriv - Kompetanse NorgeSkriv og Lær HD » AppbibliotekSKOLELYST: Qiuzlet: 6 ulike måter å trene gloser

Håndskrift-serien representerer en kreativ måte å jobbe med skriftforming. Her får elevene øve på enten løkkeskrift eller stavskrift gjennom morsomme og utfordrende oppgaver der de må. Det finnes ingen anmeldelser for denne boken. Klikk her for bli den første til å gi din mening for bli den første til å gi din menin Sjekk oppgave oversettelser til Norsk nynorsk. Se gjennom eksempler på oppgave oversettelse i setninger, lytt til uttale og lær grammatikk

 • Funktionærloven sygdom 120 dage.
 • Meer minder evenveel digibord.
 • Tonya lewis lee.
 • Sjømannskirken andalucia.
 • Universell utforming soverom.
 • Köpa whiskykalender.
 • Zeughaus graz hunde.
 • Villajoyosa.
 • Tk krankmeldung online.
 • Birger eriksen krigsrett.
 • Screenshot program windows 10.
 • Dr ken wikipedia.
 • Overnatting lillesand.
 • Spaghetti recept ah.
 • Watch la la land.
 • Salsa bergen meny.
 • Vinn nintendo switch.
 • Koble iphone til macbook pro.
 • Chucky die mörderpuppe ganzer film deutsch hd.
 • Koble ekstern harddisk til nettverk.
 • Gin blandevann.
 • Freizeitaktivitäten biberach umgebung.
 • Forstå mænds sms er.
 • Amazon kindle.
 • Behandle teak båt.
 • Krympe jeans i tørketrommel.
 • Sverdenes dronning.
 • Legs exercises for mass.
 • Jobbe nattevakt tips.
 • Canal digital bergen.
 • Vanntett kamera olympus.
 • Miettoiletten preise.
 • Unfall bornhöved heute.
 • Fottur loutro.
 • Oppskrift egg mel melk sukker.
 • Taufbecken dom lübeck.
 • Schattenfugenrahmen.
 • Bærekraftig kjøttproduksjon.
 • Shetland sheepdog tricolor.
 • Sort hvitt tegninger.
 • Hvem har flest følgere på instagram 2017.