Home

Hva er et argument

For å overbevise trenger du argumenter. Når du argumenterer sier du ikke bare hva du vil at noen skal gjøre eller mene, du sier også hvorfor. Et argument har tre hoveddeler; en påstand, et belegg og en hjemmel. Påstanden er det du forsøker å overbevise noen om. For eksempel kan du påstå at dere burd Et argument består av tre hoveddeler; en påstand, et belegg og en hjemmel. Påstanden er det du forsøker å overbevise noen om. For eksempel kan du påstå at alle som kan bør ha hjemmekontor. Belegget er begrunnelsen for påstanden, og svarer på hvorfor: Alle som kan bør ha hjemmekontor fordi det reduserer smittefaren for koronavirus Et argument er noe man sier/skriver for å forklare eller forsvare en påstånd, f.eks. kan ditt argument for å være lenger ute om kvelden være at alle andre du kjenner får lov til det. Da bruker du denne opplysningen om vennene dine som et argument for å få lov til å være lenger ute Store norske leksikon er et gratis og komplett oppslagsverk skrevet av fagfolk på bokmål og nynorsk. Med opptil 3 millioner brukere i måneden og 550 000 leste artikler hver dag er leksikonet Norges største nettsted for forskningsformidling. Leksikonet er eid av de norske universitetene og flere ideelle stiftelser/organisasjoner Argument (matematikk), verdier man anvender en funksjon på Dette er en pekerside , og inneholder kun pekere til forskjellige betydninger av dette ordet. Hvis du har fulgt en lenke hit , kan du kanskje gå tilbake og rette den så den peker direkte til riktig artikkel

Hva er et godt argument? Litt flåsete kunne vi sagt at et godt argument er et argument som virker. Men fullt så enkelt er det ikke. Argumentene skal ikke bare gjøre inntrykk, de skal også tåle å bli veid og gransket. LK06 Vis kompetansemål. Denne lisensen gir deg. «Om været og hva vi har gjort med det Fornuftsargument - viser til kva som er sunn fornuft. Eksempel: «Alle menneske som har litt IQ, skjønar at eg treng ny frisyre til skuleballet!» Set ein «s» ved argument som de oppfattar som saklege, og ein «u» ved argument som de oppfattar som usaklege. Samanlikn med kvarandre Men i praksis er det gjerne krevende å vurdere hvert enkelt argument og veie argumentene opp mot hverandre. Det kan også være vanskelig å vurdere hvor kompetent og troverdig den som kommer med argumentene, egentlig er. Og det er enda mer besværlig å skille innholdet i argumentene fra informasjon om den som argumenterer

Argumentasjon betegner grunngivning (i form av et eller flere argument) av påstander (standpunkt) i den hensikt å overtale og overbevise andre. Argumentasjon benytter argumenter for å begrunne et synspunkt, eller standpunkt. Å argumentere benyttes når vi forklarer noe eller prøver å overbevise noen. Å argumentere betyr således å klarlegge eller bevise noe Hva er et godt argument? Litt flåsete kunne vi sagt at et godt argument er et argument som virker. Men fullt så enkelt er det ikke. Argumentet skal ikke bare gjøre inntrykk, det skal også tåle å bli veid og granska. Vi bør derfor spørre oss: Er argumentet holdbart? Er argumentet relevant? Hvor sterkt er argumentet i forhold til mulige. Det som er avgjørende, er om formuleringen fungerer som et argument eller ikke. Hvis formuleringen fungerer som et argument, er den del av en drøfting. En redegjørelse er en beskrivelse eller forklaring av et saksforhold. Uansett hva oppgaveteksten spør etter, vil det i enhver oppgavebesvarelse være innslag av redegjørelse Hva er hovedpåstanden din? # 2. Argument(er) Argument(er) kan være basert på empirisk dokumentasjon, henvisninger til faglige autoriteter eller andre kilder (som historiske kilder, forsøk, intervjuer, spørreundersøkelser, statistikk, bilder, kart). Argumentene utgjør belegg for påstanden. Hva er argumentene i teksten din Et argument for hva? Det er neppe et argument for «Jeg har eksamen neste uke» - det er ikke dét de har avtalt. Det kunne være et argument for «Det er du som lager middag denne uken». Han/hun kunne argumentert slik: «Du skal lage middag denne uken. Det avtalte vi jo», underforstått:.

Hva er en konklusjon i et argument. En konklusjon i et argument er uttalelsen lokalene støtter; det indikerer hva argumenteren prøver å bevise for publikum. Et argument kan bare ha en konklusjon. La oss beskrive de to begrepene, premiss og konklusjon, ved hjelp av noen eksempler 5. Argument a baculo (siste argument). I dette tilfellet, hvis alle argumenter er utmattet, er det siste argumentet i tvisten bruken av fysisk kraft. logikk. Vurder hva argumentet er i logikk. Her er dette konseptet et sett av dommer som kan underbygge sannheten om en teori eller en annen dom. For eksempel er det et ordtak: Jern kan smeltes. Argument to er en slags interaksjon mennesker har, som når to venner krangle om hvor du skal spise lunsj. så argumentet en kommer nær den gamle retoriske begrepet argument, mens argument 2 legitimerer den moderne interactional forskning(sitert av Dale Hample i 'et tredje perspektiv på argument.' Da har du sikkert vært innom tanken å skrive et leserinnlegg. Dersom du er usikker på hvordan du kommer i gang kan det være til god hjelp å sjekke ut våre tips og råd. Dette må du ha med: Overskrift - den bør si noe om innhold/poenget ditt. Overskriften er det første vi ser som leser

Argument-redaktørene hjelper deg gjerne på vei med skrivingen. På denne siden har vi samlet noen av de viktigste skrivetipsene som vi selv har fått, og som vi ofte gir til våre skribenter. Nederst på sida finner du lenker til et knippe gode nettressurser som kan være til støtte i skrivingen. 1. Det viktigste først Å skrive [ en ledende argument er en liste eller sett med proposisjoner eller årsaker kalt lokaler, uavhengige, som gir en endelig konklusjon.. Et argument er da sammensatt av en eller flere lokaler og en konklusjon. Lokalene er uttalelser som presenteres som årsakene til at et argument skal bli akseptert som gyldig, det vil si, mener at dens konklusjon prøver å bevise premisset er sant Og hva angår denne definisjonen av argument, er det kanskje dette du har i bakhodet, selv om definisjonen er veldig dårlig formulert og noe dårlig tenkt. Et argument i denne forstand har premisser og en konklusjon. For eksempel: lOKALER. Sombrero Galaxy (NGC 4594) er synlig gjennom et teleskop. berettigelse . Ta en god titt

Hva er et argument? - Språkspalte

 1. gham. I filosofien er et argument ikke opptatt av konflikter mellom mennesker; det er et sett med forslag som inneholder lokaler tilbys for å støtte en konklusjon, sier han, og legger til
 2. Hva er et argument? Tid: Opp til 1 time. Kort tenk-par-del aktivitet: Hva tenker du på når du hører ordet 'argument'? Gruppering av ideer på tavlen. Og kort diskusjon eller utgreiing om ideene. Smågrupper: Del ut to artikler med ulikt syn på Mat og kosthold
 3. Hva er en påstand? Hva vil det si å underbygge en påstand, og å tilbakevise en påstand? Har hørt om det i timen før, men skjønner ikke hva det er. Vi skal tydeligvis ha litt om debattartikler og sånt, og det innholder argumenter og påstander. Jeg vil bare være litt forberedt til timene
 4. Hvordan ser et kosthold ut som er sunt og miljøvennlig? Bør vi bruke økonomiske virkemidler for å styre politisk hva vi spiser? Hva er et argument? Hva tenker du på når du hører ordet 'argument'? Identifisere påstander og faktaopplysninger / begrunnelser i utdelte artikler. Hvilke fakta brukes til å støtte påstander/meninger
 5. en induktivt argument er det som er utledet fra forrige observasjon av flere hendelser som vanligvis har samme resultat.Derfra konkluderes det med at dette vanlige resultatet er et sannsynlig faktum. For eksempel: Hvis det er tegn på at flere mennesker snublet over et hinder i en vei, er det sannsynlig at alle som passerer gjennom samme vei, også vil møte denne hindringen
 6. Erfaring er et hverdagsbegrep vi bruker uten å tenke så mye over det. Samtidig er det et epistemologisk begrep, sentralt i debatten om vitenskapelige forståelsesformer. Når de BUP-ansatte ble bedt om å analysere en erfaring fra egen yrkesutøvelse i forhold til problemstillingene i studiet, handlet det om å belyse sin egen yrkeskunnskaps epistemologi (Eikeland (2006b)

9. trinn: Hva er et godt kosthold? Matthias Stadler, Kjemisk insitutt. Mette Andresen, Matematisk institutt. Olaug Vetti Kvam, Skolelaboratoriet i realfag. Odd Johan Berland, Skolelaboratoriet i realfag. 10. trinn: Er solceller lurt i Bergen? Frede Thorsheim, Skolelaboratoriet i realfag. Idar Mestad fra Høgskulen på Vestlandet Kartlegg hva uenigheten består i. Et første skritt i etisk debatt er ofte å komme frem til en beskrivelse av problemet som alle parter kan enes om, selv om de er uenige om hva som er det etisk riktige. Særlig er det viktig å få klarhet i om debatten handler om uenighet om fakta eller uenighet som skyldes ulike moralske og etiske vurderinger Uansett hvilket fagspråk en bruker, er det viktig at elevene får hjelp til å opparbeide en bevissthet om hvordan ulike virkemidler og samspillet mellom dem fungerer. Til det trenger de et språk, og de trenger ulike modelltekster som de kan utforske sammen med læreren. Formålet med skriveoppgaven er viktig også når det gjelder argumentasjon Argument mot påstanden: Selv om bruker kjenner problemene på kroppen, så er det hjelper som har fagkunnskapen. I de tilfeller hvor hjelper tenker at brukers synspunkter strider mot faglige vurderinger, kan man stille spørsmål om brukermedvirkningen er hensiktsmessig (Den beste måten å underbygge dette argumentet på er å henvise til faglitteratur som omhandler dette Et slikt argument skal være slik at det ikke gir rom for tvil om at strategien fører frem, og at den gir en riktig konklusjon, et riktig svar. dette er hva har man gjort, - argumentasjonen, dette er hvorfor man kan gjøre det, hvordan vet man at det går an å regne slik

Hva er et argument? - Retorikkbyråe

 1. Synes del to er ganske enkel og forstå, men del en forstår jeg lite av. Forstår ikke helt forskjellen på fakta og påstand, noe som blir negativt for meg, hvis jeg skal ta en lik oppgave neste uke. Samtidig skjønner jeg ikke helt den språkhistoriske sammenhengen på Øverlands tid
 2. ister Erna Solberg har lært seg at dette er en fin måte å få sneket inn et poeng eller argument på. Formuleringen er i nær slekt med «først må jeg bare få si» og «jeg skal svare på spørsmålet ditt, men først». Anekdotiske bevis
 3. g skyldes menneskelig aktivitet KRONIKK: De tre siste årene er de varmeste som har vært observert siden midt på 1800-tallet. Kristoffer Rypdal professor i klimadynamikk, Institutt for matematikk og statistikk, UiT - Norges arktiske universite

EU er for lite for de store, globale miljøproblemene, og for stort for de lokale. Miljø er et viktig nei-argument. Utenfor EU kan vi fremme miljø og utvikling i internasjonale organer som FN, der EU tenker fri flyt. Et eksempel på at Norge har tatt rollen som brobygger og initiativtaker er de internasjonale klimaforhandlingene Hurtigtest: Apple Watch Cellular - et nytt argument for å kjøpe en smartklokke Apple Watch er endelig tilgjengelig i Cellular-utgave i Norge, noe som gjør at du får blant annet et nytt ikon i. I et arbeidstakerforhold har kommunen langt flere forpliktelser overfor sine ansatte enn hva som er tilfellet i et oppdragsforhold. Som arbeidstaker er man omfattet av arbeidsmiljølovens bestemmelser. Det at hun utførte avlastningen i eget hjem var derfor ikke et argument mot å anse henne som arbeidstaker

Et grunnleggende spørsmål i så måte er hva et bevis er. For å kunne svare på dette må man ta et skritt tilbake og si noe om hva slags vitenskap matematikk er. I motsetning til naturvitenskapene, som forsøker å forklare og forstå naturen, går matematikk i en annen retning rettsfølelse er nemlig et begrep, et argument, et forsøk på en forankring, med stor mangel på presisjon, men med sterk emosjonell appell. Det er nesten aldri empirisk allmennheten hvis vi ikke tenker på hva et flertall, eller i alle fall den største gruppen som ytret seg om et spørsmål, mener Talerlisten legges ut så snart behandlingen av saken er startet. Den viser alle planlagte taler, hvem som har holdt innlegg, hvem som taler nå, og hvem som står for tur. Listen oppdateres fortløpende underveis i møtet Mehlum er enig. - Fordi vi er et av verdens rikeste land, så er det viktig å bruke den muligheten til å la fellesskapet sørge for at vi tar ansvar for hverandre. Det er ikke mulig å få til uten et høyt skattenivå. Gitt at vi er så rike, så betyr ikke høy skatt at vi tar maten ut munnen på noen, sier UiO-professoren Hva er et argument? Hva er retorikk? Når vi skal overbevise må vi argumentere. Det holder gjerne ikke å bare vinne diskusjonen, du må også overbevise om at du har rett. Et argument består av tre hoveddeler; en påstand, et belegg og en hjemmel. Påstanden er det du forsøker å overbevise noen om. For..

Hva er argument? - Ung

Uttrykket utopi: Hva betyr det egentlig? - Utforsk Sinnet

argumentere - Store norske leksiko

 1. Til hjelp for elevenes arbeid er det utviklet to ulike plakater om kritisk tenkning, en for 9. og 10. trinn og en litt forenklet for 8. trinn: Plakater kritisk tenkning - ARGUMENT. Video som støtter plakatene Den første filmen presenterer en forenklet versjon av spørsmål knyttet til de fire elementene vi ønsker at elever skal være bevisst
 2. Utover 1990-tallet ble også miljøhensyn et argument for å ta opp igjen bruken av linoljemaling. Dette er bakgrunnen for at flere produsenter etter hvert laget linoljemaling, og at det nå finnes på markedet. Mens linoljemalingen var ute av bruk, har tilgjengeligheten av ferdig blandet maling i et enormt utvalg farger eksplodert
 3. * Først litt om hva et essay ikke er: Det er ikke et sted for bastante konklusjoner og strenge definisjoner. * Mens avhandling og artikkel er konkluderende, er et essay problematiserende. I en artikkel kan man sette en pil mellom argument og synspunkt. I et essay er denne forbindelsen mer som en spiral. * Essa

Argument - et samarbeidsprosjekt mellom UiB, Høgskulen på Vestlandet og Bergen kommune. ARGUMENT, 9. trinn har tema- Hva er et godt kosthold? De har jobbet med å diskutere om maten er sunn og bærekraftig, de har gjennomført paneldebatt, og laget mat. Sortering av matvare Et argument i en debatt betyr angir din posisjon og rettferdiggjøre den posisjonen ved å oppgi grunnen til din posisjon på temaet er den rette. Evidence opparbeidet gjennom forskning, for eksempel i form av statistikk eller i form av forskningsresultater brukes til å rettferdiggjøre en stilling i en debatt Et annet argument er at vi bør ikke tukle med naturen, men transhumanisme medfører å tukle med naturen, så transhumanisme er galt. Men heller ikke dette er et særlig godt argument. Det finnes ingen god grunn til at vi aldri bør tukle med naturen. Vi gjør det allerede hele tiden, og ingen mener, og bør heller ikke mene at det alltid er galt

Nobelpris til nytt vaskemiddel | Argument

Hva er da vitsen med å ha to forskjellige skriftspråk?? Derfor trenger vi ett skriftspråk. Siden det blitt slik at bokmål har fått størts plass i samfunnet, er det naturlig at det blir skriftspråket. * Nei. Det er fordi de to språkformene er jamstilte. * Det er et dårlig argument Først og fremst så er liv et ord med mangfoldige betydninger og som mange personlig ser på ifra forskjellige måter. Et liv er et liv argument faller på seg selv da det bygger på det aksiomet om at liv er hellig i hvilken som helst form, hvilket i praksis er en spøk og som ber om spørsmål

Argument - Wikipedi

er kommet ut av en slik reduksjon, men det kan også innebære at det interessante problemet blir erstattet av et mer håndterbart tema. Derfor er ikke det å skrive enkelt et ubetinget krav i akademisk filosofi, men det er et krav til deg som student at du viser hva du har forstått. De Vi er enige vi, jeg forteller bare hva andre bruker som sine poenger i denne debatten. Du har naturligvis rett i at noen av poengene er temmelig umenneskelige, men når man er for dødsstraff har man gjerne et litt annet menneskesyn enn den gjennomstnittlige personen Hva er drøfting? Her er en definisjon på drøfting: Belyse et tema ved å sette ulike synspunkter og argumenter fra flere hold opp mot hverandre, gjerne med det formål å nå fram til et nytt synspunkt gjennom kombinasjon og syntese (Rienecker og Jørgensen, 2013, s. 222)

Naturfag Påbygg - Hva er et godt argument? - NDL

 1. Argument er en begrunnelse for et synspunkt, og vi bruker argumenter når vi forklarer noe eller prøver å overbevise noen. Å argumentere betyr egentlig å klarlegge eller bevise noe. I en muntlig debatt, for eksempel om et politisk emne, vil den som har de beste argumentene på hånda, gå seirende ut av debatten
 2. Argument. Argument er et prisvinnende, Hva er kryssallergi? Har du opplevd eller hørt om folk med pollenallergi som plutselig ikke tåler enkelte matvarer som nøtter, eple og gulrot? Et verk er et verk, er det så nøye da? Av Argument. Publisert 04/04/2013 04/04/2013. Artikler
 3. Et sterkt argument fra forkjemperne for 16-årig stemmerett, er at man får mer aktive velgere ved å inkludere unge i demokratiet tidligere. Dette viste seg riktig i forsøksordningen i 20 kommuner ved kommunevalget i 2011: 58 prosent av førstegangsvelgerne under 18 år brukte stemmeretten
 4. Hva er det Simulering Argument? Den Simulering Argument, formulert av Oxford filosofen Nick Bostrom, presenterer saken at det kan være en høy sannsynlighet vår verden er en datasimulering som blir drevet av en mer avansert, posthuman rase. Mer presist, argumenterer Sim
 5. Dette er en sånn type påstand der det er vanskelig å si sikkert hva som er svaret, men et par ting er sikkert: Land som for eksempel Nord-Korea har klart å skaffe seg atomvåpen helt uten noen som helst hjelp eller støtte - de har ikke kjernevåpen i dag fordi de fikk hjelp til å starte en sivil kjerneindustri som så ble til en våpenindustri
 6. ga. Dessuten ville vi slippe den vanskelige avvenningen senere. Nå er datteren vår snart en måned gammel, og vi har klar..
 7. Dette er ingen ny kunnskap. Veien som nå skal omreguleres vil gå gjennom et myrområde. Ikke bare det, men den vil berøre Jønnåa, ei lita vakker elv i et nydelig terreng. LES OGSÅ: Nå starter bompenge-innkrevingen på Soknedal-E6. Veien vil etter planen, slik vi nå ser, komme til å ødelegge et vassdrag. Her er det ikke bare å bygge.

11. Ulike argumenttypar Sjangerbokse

Hva er rimelige argumenter mot innvandring? At skikker som kjønnslemlesting, tvangsekteskap og æresdrap forekommer blant innvandrere i Vesten, er ikke et argument mot innvandring. Tvert imot: Det er nemlig mindre av slikt blant innvandrerne enn i de landene disse kommer fra Jeg er imot abort, og for flere adopsjonsmuligheter etter barnet er født. Dette er dog et vanskelig spørsmål, jeg var for abort før. Det er litt frem og tilbake med det.. Mener at faren òg skal ha noe å si, han har vært like mye med å lage barnet

Video: Et godt argument? - Psykologisk

Argumentasjon - Wikipedi

Angst er et trafikksikkerhetstiltak. Neste argument som brukes, Så jeg oppfordrer de som kan dette om å gi et svar på hva konsekvensene for en slik stenging vil bli Her skal vi gjennomgå hvordan man skriver en argumenterende tekst, hva den burde inneholde og hvilken oppbygning den kan ha. Oppbygging. Den argumenterende tekstens oppbygging kan gjerne ligne en avisartikkel med underoverskrifter, ingress m.m., men det er ikke et krav. At teksten er argumenterende betyr at den skal ha fokus på argumentering Når tilbakemelding er en del av kommunikasjonen. Massekommunikasjon. når en uttrykker seg i et medium om har mange lesere, tilhørere eller tilskuere Kommunikasjonmodellen Språkfunksjoner. en språkfunksjon er bestemt av hva for et ledd i kommunikasjonen en ytring retter seg spesielt mot. Refererende funksjon - ytringen retter seg mot sake

Norsk - Krav til faktaargumentasjon - NDL

Bacheloroppgavens drøfting - eStudie

Et annet argument for piggfrie vinterdekk, er at de gir lavere drivstoff-forbruk enn piggdekk. Ifølge Statens Vegvesen Vegdirektoratat bidrar piggdekkenes økte friksjon til at forbruket stiger med mellom 3 og 5 prosent sammenlignet med dekk uten pigger Hva er da viktig å tenke på? Dersom du spør 20 personer som jobber med rekruttering om hva som er den perfekte CV - vil du mest trolig få 20 forskjellige svar. Vi har ulik smak - også når det gjelder CV-er. Det vil si at det er ingen absolutter, bare beste praksis. Det er noen fellesnevnere og gode råd som det er enighet om: Skriv CV. Hva er forskjellen mellom optimistisk og pessimistisk Som et resultat ser noen som er optimistiske hver mulighet i livet med en positiv holdning og mener at disse blir fulgt av gode resultater også. Hva er premisser og konklusjoner i et argument. Hva er forskjellen mellom streaming og nedlasting

Argumentere, redegjøre, drøfte Søk & Skri

 1. Hva er en logisk argument? Logiske argumenter følge en bestemt kurs av resonnement med mål om å avgjøre om noe er sant eller usant, lyd eller gyldig. Noen logiske argument stiler bruke Induksjon og noen bruker deduktiv resonnering. Typer Induksjon i logisk argument inkludere
 2. st et eksempel for hver av disse. EKSAMENSOPPGAVER EXFAC6001 ETIKK DISTRIKTSVARIANTEN V/18 Eksamensform: 4 timers skriftlig Enten
 3. Det er et nyttig argument eller motargument når man diskuterer ideelle eller hypotetiske samfunn. Det kan imidlertid ha en mye dypere betydning enn det samfunnet viser oss. Derfor er det viktig å stille oss selv et spørsmål: Hva er egentlig utopi? Først av alt,.
 4. Hva er realistisk Som kunde og forbruker er det viktig at du vet hva som er dine rettigheter og ikke gir deg så For meg var det noe med rettferdighetsprinsippet her Rettferdighet er et men også hva vi tenker er rettferdig i et ønsker å la følelser få innvirkning på rettferdighetsprinsippet.
 5. Hvis vi bruker et eksempel fra samlivet, vil mange ha erfart at når du foreslår hva dere skal gjøre i ferien, så har din partner et annet forslag, har du et argument for din sak har partneren et motargument, til din vurdering kommer den motsatte vurderingen, når motparten truer med noe, føler du deg invitert til å true tilbake

Skjul at jeg er logget inn. Logg inn. Glemt passord? Bli medlem; Logg inn Logg inn. Husk meg Anbefales ikke for PC/nettbrett/mobil ol. som brukes av mange. Skjul at jeg er logget inn. Logg inn. Glemt passord? Bli medle De er sinte, og blir glade for at noen er sinte på deres vegne. Hvis man mener at klima ikke er så viktig, er det naturlig å reagere med hevede øyenbryn og et spørsmål om hva i all verden. Hvilken posisjon ønsker du å ta? Hva er unikt med det dere kan tilby? Begrepet Unique Selling Proposition ble første gang satt i system av marketing-pioneren Rosser Reeves i 1940-årene. Reeves oppdaget at de beste reklamene alltid fremhevet produktets unike fordeler og ga målgruppen et logisk argument for å velge akkurat det produktet

Argumentasjon i tekst Søk & Skri

Hva er premisser og konklusjoner i et argument - Forskjell

Klassen din skal samle inn penger til TV-aksjonen. Dere diskuterer hvordan dere skal gjøre det. Dere blir enige om at dere skal bytte på å selge vafler og saft utenfor butikken. De neste dagene selger noen fra klassen vafler og saft utenfor butikken hver dag. De har et skilt som forteller at pengene går ti Denne deskriptive betydningen tar for seg hva som oppfattes som galt og riktig av en kultur, en gruppe eller et individ, og ikke hva som er galt eller riktig. Moral i denne forstand studeres i den deskriptive etikken. (2) I den normative betydningen betegner moral det som er galt eller riktig, og som følgelig angir hvordan vi bør handle Et annet argument er at kraftnæringen tjener mye penger på kablene. Med kabler kan de selge strøm til utlandet, hvor de ofte kan få mer penger for den enn i Norge. Ifølge Energifaktanorge.no eier kommuner, fylkeskommuner og staten rundt 90 prosent av produksjonskapasiteten i landet Selvråderetten uthules fordi Norge ikke er med i de organer som vedtar lovene som Norge er forpliktet til å følge. Det er et argument for at Norge bør bli med i EU. Det vil også bli brukt som et argument for at Norge må skrote EØS-avtalen og forhandle fram en ny avtale med EU, kanskje etter den modell som Storbritannia håper å kunne inngå

Hva er et argument og hvordan kan det være? Hva er

De ansatte i barnehagen vil ikke gi morsmelk på flaske. De får støtte fra oppvekstsjefen i kommunen - mens Helsedirektoratet og Anne Lindboe i PBL mener barnehagen bør legge til rette for å imøtekomme foreldrene I tillegg er det en politisk ambisjon i Larvik om å bli et tydelig midtpunkt i den nye regionen Vestfold og Telemark. Det omfatter vel også kultur? Dette er jo ikke en hastesak, og tilbud om gratis bistand til utvelging er heller ikke et argument som holder PVC er et miljøproblem under produksjon og ved avfallshåndteringen, da en får dannet klorerte forurensere som dioksiner og PCB. Paradokset er at i dag er kunnskapen om det økologiske huset større enn noen gang. Hva slags forbilder er vi for våre barn! https:.

Hva er et argument i retorikk? · www

Hva av dette er handlingsreferat, motiv og hovedsyn? Kontakt oss; Nødvendig programvare; Rettighete LeserbrevDette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter.Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.I et åpenhjertig intervju med Fremover, gir rådmannen i Narvik uttrykk for en smule frustrasjon over kommunens tendens til negativitet mot dette og hint.Hvem som gir uttrykk for denne nei - holdningen, og hva negativiteten er rettet mot, er imidlertid noe uklart

I stedet hevder han at jeg ikke har greie på hva jeg skriver om, og at det er feil å er ikke et argument mot at statsbyggingsideologien var radikalt endret. Det er snarere et uttrykk for at. • Det er fint å strukturere stoffet med avsnitt, ikke etter tilfeldighetsmetoden, men hver gang det kommer en ny tanke, et nytt emne. Overganger mellom avsnittene gir en god flyt i teksten. • En del av det å skrive oppgaver består i å bestemme seg for hva som er viktig og hva som er mindre viktig

Hvordan skriver du et leserinnlegg - tips og rå

Det er i slike situasjoner jeg ofte får det ultimate spørsmålet: Hva skal vi med ulv egentlig? Vi skal ikke noe med ulven, som jeg vet om. Men om dette svekker ulvens rett til å eksistere i norsk natur, ja det er et spørsmål nordmenn ikke blir enige om I utgangspunktet høres det ut som et godt argument, jeg tror heller ikke at store forskjeller gagner samfunnet. Men jeg tviler sterkt på at det er lekser som skaper de største ulikhetene mellom. Konkret handlingsplan - hva kan du gjøre med kunnskapen om hersketeknikker; Slik bidrar du til et sunt arbeidsmiljø på jobben Det blir lagt inn regelmessige pauser, og det blir satt av god tid til lunsj midt på dagen. 15.30 Kurs avslutte

Skrivetips Argument

Borgerlønn er, i sin reneste form, en betegnelse på en statlig utbetaling til alle borgere, uten forbehold.. Den internasjonale borgerlønnsorganisasjonen BIEN definerer borgerlønn som en fast månedlig utbetaling til alle borgere. Den betales ut uavhengig av andre inntekter, og prinsippet er at det skal være nok til å kunne dekke et minimum av levekostnader Dette er et av kjernepunktene i diskusjonen om arrangerte ekteskap. Foreldrene tror at slike jenter ikke eksisterer, hverken norske eller norsk-pakistanske vil bo i et kollektiv Hjerneforskning viser at det også er betydelige forskjeller på menns og kvinners hjerne, men det er noe helt annet å forklare hva det har å si for måten vi tenker på. Et godt argument for at gener bidrar til psykologiske kjønnsforskjeller, er at forskjellene gjør seg gjeldende så tidlig som i det første leveåret DEBET AS. Telefon 90 50 10 80. Stensarmen 16, 3112 Tønsberg. Org. nr 988 987 344 MV Hva er argumentet for ikke å la den gå i spesialavfallet med en gang? Økonomi? De som har kjøpt fluor smøring har vel i regelen ikke dårlig råd. Så med fornyet kunnskap, er videre bruk spesielt tvilsomt. Tor Ødegården, Øyer

Hva er et ledende argument? 10 eksempler / Generell kultur

Hva er liberalisme? Et individs rettigheter kan kun bli ivaretatt i en rettsstat der alle spiller etter de samme reglene - det vil si at lovene er universale og like for alle. Prinsippet om å beskytte individets rett til å leve i fred gjør at staten får et spesifikt sett med begrensede,. MeningerDette er et debattinnlegg. Mange peker på at det trengs en felles forståelse av hva bærekraft er. Havnæringene ønsker seg retningslinjer, prinsipper og veiledere som kan gi bærekraft i praksis. Et vel så viktig argument kan være å beholde identiteten «et prinsipp de fleste gir sin tilslutning til, men som de færreste av oss egentlig vet hva innebærer. Likevel omtales tidlig innsats ofte som et universalmiddel som skal bøte på alt som er galt i norsk skole og barnehage », henter det i innledningen av temanotatet et mer abstrakt begrep, og er dermed vanskeligere å gjenkjenne. Dette gjør det desto viktigere å ta opp debatten om rasisme, (ellers kan det få fatale konsekvenser). Rasisme er dessuten ulovlig, noe som igjen et argument for at vi er nødt til å diskutere hva rasisme egentlig er, hvordan rasisme skjer i dag og ikke minst hvilk Kilde: Wilhelm, K.P. et al., Surfactant-induced skin irritation and skin repair: evaluation of a cumulative human irritation model by noninvasive techniques. Journal of the American Academy of Dermatology, 1994. 31(6): 981-7. Dette er ikke et argument for å droppe SLS/SLES, men for å være forsiktig med mengden

Hva er forskjellen mellom en diskusjon og et argument

Det er riktig at brukere kan mangle fantasi, for ikke å snakke om kunnskap om programvareutvikling, og be om løsninger som er langt fra optimale. Skeptikerne tar imidlertid feil når de bruker dette som argument for å unndra seg hyppige leveranser. Det faktum at brukere ikke vet hva de vil ha, er ingen grunn til ikke å levere hyppig

Ligg unna individets rett til å bestemme over egen kroppSkoledebatt er samfunnsdebatt
 • Twitch panels.
 • Beemoo easy travel.
 • Dynamite explosive.
 • Sokkel klips.
 • Tannlege rådhuset.
 • Gode kaffebønner.
 • Vph y embarazo pdf.
 • Regnbue tegning.
 • Rupert grint vermögen.
 • Verschleppte lungenentzündung symptome.
 • Studentkort uio funker ikke.
 • Vanessa paradis filme.
 • Child marriage causes.
 • Mini lening.
 • 80 talls kostyme.
 • Lhc hv71 tv.
 • Vorpraktikum wirtschaftsingenieurwesen betriebe.
 • Kols ødem.
 • One piece clothes.
 • Tropical island gutschein 2 für 1 pdf.
 • Glasskår i foten grønnsåpe.
 • Krs neumarkt klassenlisten 2015/16.
 • Urlaub mit listenhund kroatien.
 • Lüchow dannenberg landkreis.
 • Case inkasso.
 • Autovakanties lago maggiore.
 • Forsterket skjermet enhet.
 • Malen mit pastellkreide.
 • Bundeswehrsportschule warendorf reiten.
 • Silence chords.
 • Åpningstider kragerø.
 • Harmoni maling.
 • Changes to the us constitution.
 • Mikrodermabrasion gerät kosmetikstudio.
 • Bjølstad vaskeri.
 • Wordle phrases.
 • Speed dating bucuresti 2017.
 • Kjøre opp til henger trondheim.
 • Uis psykolog.
 • Restylane bart.
 • Arbeidsmiljøloven søndagstillegg.