Home

Statsautorisert revisor lønn

Det er viktig at en revisor til enhver tid er faglig oppdatert. Revisorer som reviderer årsregnskap for revisjonspliktige selskaper må gjennomføre etterutdanning for å opprettholde autorisasjon som registrert- eller statsautorisert revisor. Alle børsnoterte selskaper krever at revisor må være statsautorisert revisor Hmmm, jeg er ikke statsautorisert, men registrert revisor, og jeg ligger i alle fall laaaaangt under dette i lønn... Hvis de fleste statsautoriserte tjener så mye skal jeg virkelig vurdere litt videreutdanning lonnansatt, Lønn, yrkesgrupper, offentlig sektor, privat sektor, lønnsvekst, lønn, årslønn, månedslønn, bonus, overtidsgodtgjørelse, gjenomsnittslønn.

Jo man blir registrert revisor, men siden TS også nevner statsautorisert revisor må det også tas med at utdannigen her er på masternivå, da blir også lønna deretter høyere. Jeg lurer forresten på forventet lønn etter endt bachleor og forventet lønn hvis man noengang blir statsautoriser ikke hvordan man blir det I Norge må man enten være registrert revisor eller statsautorisert revisor for å kunne revidere regnskap for revisjonspliktige selskaper.For å kunne utføre revisjon for børsnoterte selskap må du være statsautorisert revisor. En registrert revisor har bachelorgrad i revisjon og tre års praksis Etter tre års praksis og en videreutdanning i Regnskap og Revisjon (master), får man tittelen Satsautorisert Revisor, og lønnen hopper opp til rundt 600.000 kroner i året. I denne bransjen er det vanlig at selskapet du jobber for finansierer videreutdannelsen med 60 % lønn under tiden du er permitert for å studere Her finner du informasjon om arbeidsgivere, traineeprogrammer, internships og generelt alt om jobb og ledige stillinger innen yrket Revisor / Statsautorisert Revisor. Siden oppdateres mange ganger hver dag med nye arbeidsgivere og nye jobbmuligheter Informasjon om søknad om konsesjon (godkjenning) som registrert, statsautorisert eller ansvarlig revisor, hvem som må ha autorisasjon, hvilke krav som gjelder og hvordan en autorisasjon kan slettes

Statsautorisert revisor skal ha oppnådd mastergrad i regnskap og revisjon. Statsautorisert revisor skal ha karakteren C eller bedre i alle eksamener på de siste to årene av masterstudiet. I tilfelle en kandidat har fått fritak fra eksamen(er) i revisjonsstudiet etter lov om universiteter og høyskoler § 3-5, legges det til grunn at karakterkravet er blitt vurdert som oppfylt av. Revisor eller regnskapsrådgiver. Deltid. Alle sektorer : 1 412 personer . 968 personer . 444 personer . Ca 308 kr . Ca 300 kr . Ca 336 kr . 49 890 kr . 48 520 kr . I Husbankens verktøy Sjef i eget liv kan du selv se hvor mye som er igjen av lønna når utgifter er betalt. NB:.

Hei. Jeg har hatt lyst til å bli statsautorisert revisor i over to år nå, men problemet er at jeg bare er 16 år gammel. Dette gjør at jeg har flere spørsmål som jeg har lyst til å oppklare. Første spørsmålene omhandler videregående skole: - Hvis man får rundt fire i norsk, har man i det hele tatt.. En statsautorisert revisor har en mastergrad i regnskap og revisjon, samt tre års praksis, og har mulighet til å ta på seg alle typer revisjonsoppdrag i alle typer selskaper.. En statsautorisert revisor kan ta på seg alle typer revisjonsoppdrag for alle selskapsformer, selv for børsnoterte selskaper. Hva er kravet for å bli statsautorisert revisor Det skal bare være én kategori godkjente revisorer med tittelen statsautorisert revisor. De som skal godkjennes, må ha en mastergrad i regnskap og revisjon. Se nærmere omtale i egen sak. Registrerte revisorer får ved lovens ikrafttredelse tittelen statsautorisert revisor Hvorfor bli revisor? For å bli statsautorisert revisor må du ta en mastergrad i regnskap og revisjon (MRR). MRR-studiet tilbys ved Handelshøyskolen BI i Oslo, Norges Handelshøyskole i Bergen og Oslo (ettårig), Nord universitet i Bodø, NTNU i Trondheim, Universitetet i Agder i Kristiansand og Universitetet i Stavanger

Revisor utdanning.n

En statsautorisert revisor er en beskyttet tittel som må godkjennes av Finanstilsynet. Tittelen forutsetter at man har en mastergrad i regnskap og revisjon, samt tre praksisår. Med andre ord har en statsautorisert revisor lenger utdanningsbakgrunn og er dermed ansett som mer spesialisert enn en registrert revisor For den som søker om godkjenning som statsautorisert revisor består egnethetstesten av eksamener i skatterett og rettslære, i henhold til studieplan for masterstudiet i regnskap og revisjon fastsatt av det enkelte studiested. Det kreves karakteren C eller bedre på alle eksamener for å ha bestått egnethetstesten Statsautorisert revisor . For å bli statsautorisert revisor må man ta mastergrad i regnskap og revisjon (MRR), tidligere kalt høyere revisorstudium (HRS). Studiet tilbys ved Handelshøyskolen BI i Oslo, Lønnen for revisorer er god. Hvor god, avgjør du i stor grad selv

Statsautorisert revisor - lønn? - Anonymforum - Skravle

Søk etter Statsautorisert revisor-jobber i Norge. Godkjente arbeidstakere. Her får du en rask, enkel og kostnadsfri metode på å finne en jobb blant 11.600+ jobbtilbud i Norge og utlandet Selskapet eies og ledes av statsautorisert revisor Stig Berge Strand. Solid faglig utdannelse og erfaring: Flere års erfaring som revisor i PricewaterhouseCoopers, samt som corporate finance rådgiver i det ledende meglerhuset ABG Sundal Collier. Master i revisjon og regnskap (statsautorisert revisor) fra Norges Handelshøyskole (NHH) Tittel: Siviløkonom og Statsautorisert revisor Stilling; Ansvarlig revisor Utdannelse; Handelshøyskolen BI; Siviløkonom; 1977, Norges Handelshøyskole; Høyere Revisorstudiet, 1985 Praksis; nasjon og internasjonal praksis fra Price Waterhouse i Norge, Holland og Tsjekkoslovakia. Revidert små, store og børsnoterte norske og internasjonale selskaper innen shipping, finans, handel og. Statsautorisert revisor og regnskapsfører på Voss AS er alltid klare til å svare på spørsmål innen regnskap, skatt, merverdiavgift, omstrukturering, fisjon/fusjon, lønn eller andre temaer som våre kunder ønsker å diskutere med sin revisor. Sertifiserin

Oddvar Mella | Stico Consult

Lønn - SS

Lønninger for revisorer

 1. Lønn for revisorer varierer fra sted til sted, men ligger lønnen gjennomsnittlig ca. slik: Revisormedarbeider: (som regel utdannende revisorer eller siviløkonomer/ikke statsautoriserte.) lønn fra 350-430.000.-. Supervisor: (registrert revisor) lønn mellom 380-480.000.-. Statsautorisert revisor: Mellom 500-700.000.-
 2. Lønn for utført arbeid er den viktigste inntektskilden for de aller fleste i Norge. Lønnsnivået til konsesjon som registrert eller statsautorisert revisor. Denne gruppen har økt betydelig på grunn av bortfall av revisjonsplikt for små aksjeselskaper
 3. Statsautorisert revisor. Statsautorisert revisor er en beskyttet tittel som tilsier at den titulerte kan ta på seg revisjonsoppdrag av alle slag og for alle typer selskapsformer, inkludert børsnoterte selskaper. Tittelen som statsautorisert revisor oppnår man med en mastergrad i revisjon og regnskap, i tillegg til en praksisperiode på tre år
 4. En statsautorisert revisor tester, analyserer og gir faglige vurderinger, både av juridisk, regnskapsmessig og finansiell karakter. Hen spiller en svært viktig rolle (derav krav om statlig autorisasjon), og er sentral i mange store strategiske grep for kundene, det være seg oppkjøp, salg, etablering av nye enheter
 5. I Norge har vi en lovfestet autorisasjonsordning som er underlagt kontroll og tilsyn fra Finanstilsynet. Loven tilsier at enhver som i næring påtar seg å føre regnskap for andre må være autorisert, dette gjelder både personer og selskaper
 6. Revisoren kontrollerer også at innholdet i årsregnskapet er pålitelig slik at brukeren av regnskapet ikke tar feil beslutninger på grunnlag av tallene. For å kunne revidere regnskap for revisjonspliktige må revisor enten være registrert revisor eller statsautorisert revisor
 7. § 2-1. Revisjonsplikt og adgangen til å si opp revisor. Regnskapspliktige etter regnskapsloven § 1-2 første ledd skal påse at årsregnskapet revideres av en registrert revisor eller statsautorisert revisor i samsvar med § 2-2 (revisjonsplikt) når ikke annet er bestemt i eller i medhold av lov

Statsautorisert revisor lønn 2016. Som revisor kontrollerer du at bedrifters årsregnskap er riktig. En statsautorisert revisor har mastergrad og tre års praksis. Tabell 5: Grunnlønn etter stillingstitler, offentlig sektor. Andre jobber: Hei, Jeg er snart ferdig Revisjon er en kontroll og gransking av regnskapet ditt. Er du revisjonspliktig må du velge et godkjent revisjonsselskap eller en registrert eller statsautorisert revisor til å foreta denne kontrollen. Etter gjennomgangen skal revisor lage en revisjonsberetning som skal sendes sammen med årsregnskapet til Regnskapsregisteret Statsautorisert revisor, partner og daglig leder. john.harald@slm-revisjon.no +47 63 89 77 00 +47 416 12 274. Anne Grethe R. Wirum. Statsautorisert revisor og partner. anne.grethe@slm-revisjon.no +47 63 89 77 00 +47 993 00 351. Jan Ove Hofseth. Statsautorisert revisor, partner og styreleder

STATSAUTORISERT / REGISTRERT REVISOR Lønn etter avtale, fleksibel arbeidstid og god pensjonsordning Nærmere opplysninger om den ledige stillingen fås ved henvendelse til revisjonssjef Tor Ole Holbek tlf 901 06 118 eller ass.revisjonssjef Monica H. Smith-Tønnessen tlf 454 96 454 Å ha en dyktig revisor betyr at du kan konsentrere deg om å drive virksomheten og at du kan kjenne deg tryggere på dine avgjørelser. Pedersen & Skogholt er et statsautorisert revisjonsselskap med 19 ansatte. Selskapet har et meget kvalifisert personale med 7 statsautoriserte og 5 registrerte revisorer Registrert revisor og oppdragsansvarlig. Begynte hos oss i 1983. annar@lokalrevisjon.no dir. tlf. 957 36 471 mobil 930 84 755 Arve Hoel Faglig leder. Statsautorisert revisor og oppdragsansvarlig. Har jobbet med revisjon siden 1986. Begynte hos oss i 1999. arve@lokalrevisjon.no dir. tlf. 957 36 475 mobil 908 41 549 Trude Johanse

Hva tjener en revisor? - Ung

Statsautorisert Revisor Jon Heger Org nr 989 947 249. Henrik Ibsens gate 60 C, 0255 Oslo Sammenlign Overvåk Finn lignende. Skriv ut; Del firmaprofil. Send Lønn. Lukk. Leder annen godtgjørelse-----Leder annen godtgjørelse. Lukk. RESULTATREGNSKAP i hele 1000 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 200 Daglig leder/ Statsautorisert revisor. Christian Hadler. Registrert revisor. Ellen Austen. Charlotte er statsautorisert revisor og partner i BDO AS. Hun har over 20 års allsidig erfaring fra revisjon og som samtalepartner for ledere, eiere og styrer. Charlotte har vært i BDO siden 2011 og før det 11 år i Inter Revisjon som ble fusjonert inn i BDO sommeren 2011. Nå er hun leder for Bergens-kontoret til BDO Org nr : 911 818 205 : Juridisk selskapsnavn : Statsautorisert revisor Håkon Killi AS : Gateadresse : Lars Hilles gate 19, 5008 Bergen : Aksjekapital : 30 00 Statsautorisert revisor 907 73 000 gaute@brynerevisjon.no. Alf Danielsen. Statsautorisert revisor 905 63 912 alf@brynerevisjon.no. Christel Byberg. Registrert revisor 452 48 848 christel@brynerevisjon.no. Ingve Husveg. Registrert revisor 452 40 670 ingve@brynerevisjon.no. Melissa Skeie. Registrert revisor 476 74 05

Er du Registrert revisor, Statsautorisert revisor eller Siviløkonom? Vi ser etter en medarbeider til høsten 2020. Det søkes fortrinnsvis etter erfaren registrert revisor/statsautorisert revisor/siviløkonom. For den rette kandidaten vil det være store muligheter for en spennende faglig utvikling og en stor karriere mulighet Statsautorisert Revisor Trygve Langmyhr sitt regnskap for 2015 viste en omsetning (driftsinntekter) på NOK 384 med et registrert årsresultat på NOK 274 og et resultat før skatt på NOK 274. Balanseregnskapet som er levert og godkjent viser en egenkapital tilsvarende -45 og en gjeld summert til 84 Ofte kaller en bare en revisor for et regnskapspoliti, da det i praksis er dette revisorene er. Det er i Norge to forskjellige typer revisorer. Den ene er statsautorisert revisor og den andre er registrert revisor. Førstnevnte har Master i regnskap og revisjon, mens sistnevnte kun har Bachelor i fagområdene Regnskapsfører, revisor, forretningsadvokat, rådgiver. HR, lønn og rapportering. Vi hjelper deg å finne den beste digitale løsningen enten du har en enkel drift eller mer kompleks produksjon og logistikk, Stein Rhoar er statsautorisert revisor og partner i BDO AS Statsautorisert revisor Trond Nysæther. Org nr : 994 632 671 : Juridisk selskapsnavn : Statsautorisert revisor Trond Nysæthe

REGISTRERT REVISOR BENTE WILHELMSEN work Ryensvingen 3 0680 OSLO. Telefon: work 22477670 Epost: bw@rbw.no. Tjeneste En ; Powered by NSN. Roger Larsen Registrert revisor Mob: 91 33 74 77 roger@revisorkollegiet.no Anne-Marie Neset Registrert revisor Mob: 97 13 34 02 anne.marie@revisorkollegiet.no Beate Bjerke Statsautorisert revisor Mob: 92 25 69 17 beate@revisorkollegiet.no Hallvard Grette Revisor Mob: 93 26 02 84 hallvard@revisorkollegiet.no Merethe Hole Revisor Mob: 92 02 14 26.

Studieprogrammet har to spesialiseringer; økonomisk styring og internasjonal ledelse. Begge spesialiseringene dekker kravet til kompetanse innen revisjon, regnskap, verdsettelse og analyse, samt foretaks- skatte- og avgiftsrett for å innfri utdanningskravet som statsautorisert revisor og autorisert regnskapsfører, og gir også sidetittelen siviløkonom Vis Mette Grindes profil på LinkedIn, verdens største faglige nettverk. Mette har 5 jobber oppført på profilen. Se hele profilen på LinkedIn og finn Mettes forbindelser og jobber i tilsvarende bedrifter HAMAR: Finanstilsynet sparer ikke på kruttet de fyrer av mot statsautorisert revisor Erling Sandberg, som i flere år har revidert regnskapene til en tidligere profilert Oslo-advokat som har foretatt en rekke ureglementerte uttak fra klientkontoer. Etter at Finansavisen i februar i år skrev at det manglet store summer på advokatens mange klientkontoer, valgte Finanstilsynet å gjennomføre. Manager - statsautorisert revisor i Unic Revisjon AS Oslo-området, Norge 73 forbindelser. Bli med for å knytte kontakt. Unic Revisjon AS. Handelshøyskolen i Bergen. Nettsteder. herunder også lønn og fakturering. Ansvarlig for regnskapsførsel, lønn, fakturering og økonomisk rapportering. Opplæring av medarbeider regnskap Revisor- og regnskapsførerlovutvalget la i slutten av mai frem sin rapport med forslag til ny lov om regnskapsførere. Interessert i nyheter om skatt, økonomi og avgift? Få vårt nyhetsbrev levert på epost. I rapporten foreslår utvalget blant annet at tittelen «autorisert regnskapsfører» endres til «statsautorisert regnskapsfører»

Statsautorisert Revisor Åsane - attestasjon, forretningsregnskap, faktureringsarbeid, optimalisering, regnskap, kapitalforhøyelse, regnskapsbyrå, lønnsføring. Statsautorisert Revisor Finn Heggdal sitt regnskap for 2015 viste en omsetning (driftsinntekter) på NOK 186 med et registrert årsresultat på NOK -27 og et resultat før skatt på NOK -27. Balanseregnskapet som er levert og godkjent viser en egenkapital tilsvarende 27 og en gjeld summert til 4 Statsautorisert- registrert revisor 18. januar 2018 / i Artikler / av Stein Lovdahl. Vi har ledig stilling som Statsautorisert- registrert revisor med løpende søknadsfrist. Forvaltningsrevisor - vikariat Om skatt og skattetrekk ved utbetaling av lønn mv. for arbeid,.

Per H

Profilen regnskap og revisjon gir graden master i regnskap og revisjon, og du oppfyller utdanningskravene for å søke finanstilsynet om å bli statsautorisert revisor når karakterkravene er oppnådd. Det tas forbehold om endringer i profilen når ny revisorlov vedtas. Utdanningen omfatter kjerneområder innenfor revisjon, regnskap og skatterett En fullført master i regnskap og revisjon med karakter C eller bedre i alle fag er et av kravene for å oppnå godkjenning som revisor. I tillegg må du ha minst tre års variert praksis i revisjon av årsregnskap, bestått praksisprøve, god vandel og ha orden i egen økonomi. Det er Finanstilsynet som gir godkjenning som statsautorisert revisor Statsautorisert revisor obb@stiansen.no 91 82 02 45 Linkedin; Oddvar Mella Statsautorisert revisor/partner om@stiansen.no 95 83 31 40; Per H. Arnoldsen Statsautorisert revisor/partner pha@stiansen.no 93 03 22 35; Pål Stiansen Statsautorisert revisor/partner ps@stiansen.no 92 65 42 16; Ragnhild Dahle Hetland Regnskapsmedarbeider rdh@stiansen.no. Men statsautorisert revisor Rune Jalving anbefaler ikke å omdanne til AS for vanlige drosjeeiere. Minst 600.000 kroner i lønn bør det da være grunnlag for,.

Statsautorisert revisor Tor Løvberg AS fra , 101131835S1 - Statsautorisert revisor Tor Løvberg A Data og Økonomitjenester AS tilbyr økonomi- og rådgivningstjenester i hele Norge med bruk av digitale skyløsninge. Vårt mål er å hjelpe deg og din virksomhet med å skape verdier Statsautorisert revisor/daglig leder. Mobil: 982 07377 E-post: kwj@revicom.n

Revisor - Månedens yrke - Studentu

Åsmund Hammerstad Statsautorisert Revisor Org nr 996 035 999. Muusøya 1, 3023 Drammen Sammenlign Overvåk Finn lignende. Skriv ut; Del firmaprofil. Send Lønn-0: 0: 0: 0: 0: 0-Lønn. Lukk. Leder annen godtgjørelse-----Leder annen godtgjørelse. Lukk. RESULTATREGNSKAP i hele 1000 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011; Valutakode: NOK. Trenger du revisor? Eller en rådgiver som har høy kompetanse innen skatt, selskapsrett og regnskap? Ta kontakt med oss i dag I Tind Økonomi har vi ansatte med høy kompetanse innen regnskap, skatt og økonomisk rådgivning. Kvalitet i arbeidet er grunnlaget for alt vi gjør

Statsautorisert revisor. Lars har jobbet som revisor siden 2010. Han har en mastergrad i økonomisk styring fra Trondheim økonomiske høgskole samt en mastergrad i regnskap og revisjon. Lars har jobbet med klienter innenfor de fleste bransjer, med hovedvekt innenfor entreprenørbransjen, eiendom, industri og oppdrett Aksjeselskaper er iht aksjeloven pliktig å velge revisor. Fra og med 2011 ble revisjon frivillig for de minste aksjeselskapene. Plikt til å ha revisor vil nå gjelde kun for selskaper med. Tjenesten vil også kunne inkludere løpende veiledning til daglig leder i spørsmål vedrørende regnskap, lønn, skatt, mva eller selskapsrett Til gjengjeld har du en bindingstid i selskapet på x antall år. Hvis du ikke har lyst til å ta videre utdanning er det ikke noe press for dette i BDO Noraudit. Du kan gjøre en veldig bra karriere og få mange spennende oppgaver uten å være stasautorisert revisor, men vil du nå helt fram må du være statsautorisert SVAR: Hei I Norge må man enten være registrert revisor eller statsautorisert. Nedenfor kan du se listen med lønn for 3yrkesgrupper. Og er det fremdeles sånn at man jobber seg ihjel som revisor , eller er. Det er i hovedsak innen revisjon , konsulentvirksomhet og. De har god lønn , da har nok de som ikke liker dette tatt feil utdannelse Mens forgjengeren Inge Andersen hadde en lønn på 1,6 millioner i 2015, Kvalevåg er utdannet statsautorisert revisor fra Norges Handelshøyskole (NHH)

Revisor - yrket på to minutter - hva gjør en revisor

 1. Statsautorisert revisor lønn 2015. Tabell 5: Grunnlønn etter stillingstitler, offentlig sektor. Som revisor kontrollerer du at bedrifters årsregnskap er riktig. En statsautorisert revisor har mastergrad og tre års praksis. For statsautoriserte revisorer var det tilsvarende tallet 84
 2. Skatteetatens skjema RF-1053 Fradrag i skatt for forskning og utvikling skal bekreftes av statsautorisert eller registrert revisor, og leveres som vedlegg til selvangivelsen for det aktuelle inntektsåret. Kravet om revisorattestasjon gjelder uavhengig av om bedriften er revisjonspliktig eller ikke, også de som har fravalgt revisor
 3. Jeg ble statsautorisert revisor i 1982 og har fom 1985 drevet revisjonspraksis i Bergen. Jeg har erfaring fra selskapsformer som aksjeselskap, stiftelser, ansvarlige selskap, kommandittselskap, enkeltmannsforetak
 4. Statsautorisert revisor Olafsen AS. Havnegata 7, Pirsenteret Inngang 3, 5 etg 7010 Trondheim. Tlf: 72 89 65 02 Mobil: 413 11 192 E-post: lillhege@olafsen-revisjon.no Org nr: 997 543 32
 5. Statsautorisert revisor Erfaring innen revisjon av de fleste typer selskaper blant annet innenfor vannkraft, industri, entreprenør, handel, investering, konsulent og eiendomsselskap. Rådgivning på fagområdene skatt, avgift herunder omorganiseringer, og finansiell due diligence

Revisor - Finanstilsynet

Opprinnelig fra Skrautvål, bosatt i Hedalen. Han er MSc Finance fra 2006, samt Statsautorisert revisor fra NHH med 5 års erfaring fra PwC. Han ble ansatt i 2011, og ble partner og deleier i 2012. Vegard er selskapets daglig leder Oppdragsansvarlige revisorer har utdanning innen revisjon og autorisasjon som registrerte revisorer og statsautorisert revisor. Vi tilbyr tjenester innen lovpålagt revisjon av årsregnskaper men tilbyr også bistand i forbindelse med utarbeidelse av årsregnskap, stiftelse, omstrukturering, attestasjoner, skatte og avgiftsrådgivning Kontrollutvalget kan også velge å engasjere statsautorisert eller registrert revisor til å gjennomføre regnskapsrevisjon. Idrettslag som har færre enn 600 bilag i løpet av et regnskapsår, kan benytte låsbart regneark som regnskapsprogram Solvik-Olsen Revisjon AS ble stiftet i 2008 av statsautorisert revisor / autorisert regnskapsfører Dag Widar Solvik-Olsen. Fra 2009 har vi også påtatt oss regnskapsføreroppdrag. Vår kundeportefølje består hovedsakelig av små og mellomstore bedrifter der eieren deltar aktivt i driften av selskapet Regnskap, lønn og økonomistyring. Konsentrer deg om driften - vi hjelper deg med regnskap, lønn og økonomistyring. Regnskapsføring er et eget fag som er forbundet med strenge formelle krav og stramme tidsfrister. Feil i regnskapet og oversitting av tidsfrister kan få store konsekvenser

Personlig godkjenning som registrert eller statsautorisert

 1. Statsautorisert revisor ANDRÉ HANSØ AS ble stiftet av André Hansø i 1988 og har har i mange år holdt til på Løkkemyra. I 2011 flyttet vi inn i nyoppussede lokaler på Moses Plass i sentrum av Kristiansund. Våre fire ansatte har variert bakgrunn og erfaring fra både små og store virksomheter fra mange ulike bransjer
 2. En revisor undersøker og kontrollerer årsberetningen til bedrifter for å sørge for at det ikke inneholder vesentlige feil eller mangler. RSM Norge tilbyr revisjonstjenester av høy kvalitet, og jobber for å sikre gode verdier og videre vekst for alle våre kunder
 3. En statsautorisert revisor har mastergrad og tre års praksis. Les mer om godkjenning av disse titlene hos Finanstilsynet. En registrert revisor har bachelorgrad fra høgskole eller universitet. En statsautorisert revisor har mastergrad i regnskap og revisjon (MMR)
 4. Ved siden av å holde orden på regnskapet kan en regnskapsfører også arbeide med fakturering, betaling av regninger, utbetaling av lønn og sortere og loggføre andre billag. En regnskapsfører kan ifølge MPR Regnskap i Oslo også hjelpe til med etablering av selskap, MVA representasjon og årsoppgjør
 5. - Statsautorisert revisor. Medlem av: Besøksadresse: Skodjevegen 397 (bankbygget) 6260 Skodje. Postadresse: Postboks 111 6263 Skodje. Tlf: 456 61 224 E-post: ab@sperrerevisjon.no. Utviklet av Idium, en del av 1881.no
Grethe Juvkam Hasle | Stico Consult

Regnskapsfører utdanning

 1. Jarle Soldal Statsautorisert revisor, partner. E-post: jarle@bjorgvin.no Mobil: 406 39 491. Statsautorisert revisor, Norges Handelshøyskole. Har mer enn 20 års variert praksis fra to internasjonale revisjonsselskaper med revisjon og rådgivning av børsnoterte selskaper, samt små og mellomstore selskaper innen et tverrsnitt av bransjer på Vestlandet
 2. Revisor som søker nye muligheter Våre oppdragsgivere er virksomheter innenfor privat og offentlig sektor. I stadig større grad etterspørres dyktige revisorer med noen års erfaring. Disse personene ønskes inn i sentrale stillinger innenfor økonomi eller regnskapsfunksjonen med spennende oppgaver for oppdrag på 4 - 18 måneders varighet, ofte med mulighet for permanent ansettelse
 3. Statsaut. revisor John Asle Johnsen AS er et statsautorisert revisjons selskap som holder til sentral i Oslo, nær offentlig kommunikasjon. Vi revisor for mange selskaper og reviderer små og mellomstore selskaper, stiftelser og organisasjoner
 4. Statsautorisert revisor siden 1999. Allsidig praksis fra revisjon og rådgivning av selskaper innenfor de fleste bransjer, samt erfaring med regnskapsførsel og praksis som foreleser ved Høgskolen i Harstad. Praksis fra REVIGO (2005- ) og Noraudit. Revisjonsutdanning fra Høgskolen i Harstad (1996) og Norges Handelshøyskole (1999). linda.
 5. Orstad Revisjon AS ble etablert høsten 2014 av statsautorisert revisor / autorisert regnskapsfører Frode Orstad. Selskapets virksomhet er hovedsakelig revisjonstjenester for små og mellomstore bedrifter på Jæren og i Stavanger-regionen

Statsautorisert Revisor - Annen utdanning - Diskusjon

 1. Lovens ordning er slik at det først søkes om godkjenning som revisor, deretter om revisorregisternummer. Hvilke krav gjelder etter at du har fått godkjenning som registrert eller statsautorisert revisor. Som godkjent revisor er du under tilsyn, og er pliktig til å svare på enhver henvendelse fra Finanstilsynet
 2. Geir J. Landrø Partner / Registrert Revisor Mob: 911 89 777 gjl@revkomp.no Marit O. Landrø Partner / Statsaut. Revisor Mob: 911 00 281 mol@revkomp.no Trond M. Forsmo Partner / Registrert Revisor Mob: 900 93 467 tmf@revkomp.no Ove Fjørtoft Partner / Registrert Revisor Mob: 905 78 446 ove@revkomp.no Ann Kristin Eggan Partner / Registrert Revisor Mob: [
 3. Signe Moen er Statsautorisert revisor og partner i PriceWaterhouseCoopers AS. Signe Moen er oppnevnt som medlem av IASBs SME Implementation Group etter forslag fra Norsk RegnskapsStiftelse hvor hun er medlem av regnskapsstandardstyret

Hva er en statsautorisert revisor? - Vism

Statsautorisert revisor | Partner, insolvens og restrukturering. 90 09 01 76. Hege Tveit Vikane. Statsautorisert revisor. 90 95 49 70. Hilde Mønsdal. Registrert revisor. 97 52 77 05 . Isabel Almankaas Guerreiro. Registrert revisor. 40 63 56 44. Kjell A. Nordli. Statsautorisert revisor | Konsulent. 95 14 69 00 Revisor-Partner AS er et statsautorisert revisjonsselskap som leverer revisjons- og rådgivningstjenester til SMB-markedet i Bergen og omegn innenfor de fleste bransjer. Vi kan også tilby tjenester med regnskapsføring, årsoppgjør og oppgaver til skatteetaten. Vi har kontorer i Damsgårdsveien 143, en del av Frydenbø Marina Statsautorisert revisor Daglig leder aklemmetsrud@ecit.no Tlf 909 84 966. Fekjær Psykiatriske Senter - kontorleder regnskap og lønn (1996 - 1998) Sør- Aurdal Avløserlag - daglig leder (1985 - 1996) Sør- Aurdal Regnskaontor - regnskapsmedarbeider landbruk (1985 - 1996

En kategori godkjente revisorer - statsautorisert revisor

Stiftelsen Født Fri, som er ledet av Shabana Rehman, har misbrukt offentlige midler på spa-opphold, Apple-produkter og reiser mener gransker. Kontrollen må skjerpes eies og drives av Statsautorisert revisor Solgunn Talberg og Registrert revisor Magne B. Johnsen og som begge har lang og allsidig praksis innen revisjon. Selskapet innehar. også autorisasjon som regnskapsførerselskap Revisjon, gjennomsyn, gransking, gjennomgåing, kontroll. Revisjon er en metodikk for undersøkelse som benyttes i tilknytning til regnskaper, ved vurdering av kvalitetssystemer og andre styringssystemer, vurdering av produkter, prosesser, oppfølging av kontrakter og så videre. Hensikten er å fastslå på en objektiv og faktabasert måte om et regnskap, et system og så videre. DEBET AS. Telefon 90 50 10 80. Stensarmen 16, 3112 Tønsberg. Org. nr 988 987 344 MV Statsautorisert revisor & siviløkonom. Bred og variert revisjonserfaring fra en rekke bransjer med hovedvekt på industri, handel, finans og eiendom; Internasjonale konserner, både fra konserner styrt fra Norge og fra utlandet; Kjøp og salg av virksomheter, herunder verdivurderinger og due dilligenceprosesse

Hvordan bli revisor

Statsautorisert revisor og autorisert regnskapsfører. Er utdannet siviløkonom, statsautorisert revisor og har 2 års tilleggsutdannelse i juridiske fag (1. og 2. avd. jur. embetseksamen). Har vært ansatt siden 2001. Tlf: 52 70 06 20. Mobil: 906 86 954 E-mail: hein@vatnem.no. Lars Tveita Statsautorisert revisor. Har vært ansatt hos oss siden. Collegium Revisjon AS Etablert 2005 Hvem er vi Våre tjenester: Revisjon av årsregnskapet Bistand med årsregnskap og ligningspapirer Forenklet rev.kontr. av regnskap Revisjon av deler av et regnskap Redegjørelser og bekreftelser etter selskapslovgivningen Særskilte attestasjonsuttalelser Avtalte kontrollhandlinger Faglig informasjon Våre tjenesteområder er tilpasset kundenes behov og ønske Vi er i vekst, og er på jakt etter en regnskapsfører, gjerne med autorisasjon, men dette er ikke et krav. Vi ser etter deg som brenner for fremtidens økonomi-rådgivning og som ønsker å bidra til å styrke og videreutvikle vårt miljø. Vi tilbyr: Fast stilling (minimum 50% med utvidelse til 100% etter avtale) En utfordrende og faglig spennende stilling innenfor regnskap og rådgivning Et. Statsautorisert revisor og autorisert regnskapsfører. Fagkyndig meddommer i Frostating Lagmannsrett, og én av to forfattere av boken Revisjonshandlinger i praksis utgitt på Fagbokforlaget. Hun har lang erfaring med revisjon og rådgivning av små og mellomstore selskap, og har tidligere jobbet i EY, Inter Revisjon og BDO

Revisor / Statsautorisert Revisor - KarriereStart

Statsautorisert revisor, medlem av Den norske Revisorforening. Leverer effektiv målrettet revisjon av små og mellomstore bedrifter - sikrer leveranser av høy faglig kvalitet. Ta kontakt. 40104030. Plikt til å ha revisjon i Norge. Ordet revisjon kommer fra latin og betyr ettersyn eller gjensyn sidsel@firmakompetanse.no Utdannet statsautorisert revisor og har jobbet i revisorbransjen i mange år. Bred og allsidig erfaring med regnskap og årsoppgjør. Bistår med support på faglige spørsmål både eksternt og internt, og har ansvar for intern kontroll i selskapet Lønn og mva. Vi holder oss løpende oppdatert på regler, og vi kan svare på alle spørsmål angående lønn og merverdiavgift. Partner / Statsautorisert revisor. 66 81 33 67. 930 99 166. es@lst.no. Harald Tettum. Daglig leder / Partner / Registrert revisor. 66 81 33 66. 930 99 191. ht@lst.no STATSAUTORISERT REVISOR STEINAR BARSTAD Røysegata 15 6003 Ålesund. Andre selskaper i nærheten. Revisorgruppen Møre AS. 0 anmeldelser. 6065 Ulsteinvik. CHIMAERA REGNSKAPSHJELP AS. 0 anmeldelser. 6030 Langevåg. Jek Regnskap AS. 0 anmeldelser. 6030 Langevåg. Distribusjon av anmeldelser. Kvalitet . Kontakt 177 gule treff for Statsautorisert - Norge med telefonnummer, adresse og kart. Oppdaterte opplysninger for Statsautorisert registrert 29-9-2020. Motta ditt søk Statsautorisert gratis på SMS

Hva er registrert revisor? - Vism

Etter revisjon av idrettslagets regnskap, utarbeider valgt revisor revisjonsberetning, for mal som kan benyttes som grunnlag, se vedlagte fil: Mal revisjonsberetning.pdf. Et idrettslag kan velge å engasjere statsautorisert eller registrert revisor selv om omsetningen er under fem millioner kroner årlig Mazars Revisjon AS fra Majorstua, Oslo. Revisor. Mazars Revisjon AS, en samarbeidspartner innen revisjon, bokføring, skatt og rådgivning i Norge

Altinn - Registrert revisor og/eller Statsautorisert revisor

Erga Revisjon - det anbefalte revisjonsfirma. Om oss. Erga Revisjon er et frittstående revisjons- og rådgivningsselskap med kontorer i Stavanger og på Bryne med hovedfokus på mellomstore kunder Forfatterne av Økonomihåndboka, som alle har sitt daglige virke i Deloitte, er statsautorisert revisor Gry Kjersti Berget (fagansvarlig regnskap), advokat Elin Sætre Løfsgaard (fagansvarlig skatt) og advokat Dag Bjørke Bremer (fagansvarlig avgift). Prisen er for tilgang i ett år løpende fra bestillingsdato. Regnska Revisjon og Regnskap i Trondheim. Revisjonskompaniet er et revisjons- og regnskapsførerselskap for små og mellomstore bedrifter. Vi holder til i trivelige kontorlokaler på Sluppen i Trondheim. I Mosjøen har vi avdelingskontor som betjenes etter avtale. Hos oss får hver kunde sin personlige faste kontaktperson som følger deg fra år til år. Vi har stor tro på at dette er viktig for deg.

NIFs nye generalsekretær får lavere lønn enn Andersen
 • Tollwut kanada.
 • Englefjes dumdum boys analyse.
 • Streifenkarte augsburg.
 • Oppgave virkningsgrad.
 • Koble iphone til macbook pro.
 • Betfiber bløtlegging.
 • Fri flyt test.
 • Fm mattsson garda iv.
 • Chiapudding oppskrift.
 • Varangerhalvøya national park.
 • Was heisst fdp.
 • Aschehoug sosiologi.
 • Konvertere til islam.
 • Fotograf bensheim.
 • Permisjon med lønn utdanning.
 • Taylor hill height.
 • Dovre sense 203.
 • Zara winterjacke damen.
 • Alene hjemme 2 skuespillere.
 • Får ikke jobb hva gjør jeg.
 • Spinnenarten im haus.
 • Vera voss hyper.
 • Billige vitrineskap.
 • Philips led utelys.
 • Meran stadtplan.
 • Hva betyr sahara.
 • Hamster adoptieren.
 • Druid worgen colors.
 • Bursdagskake voksen.
 • Indianske navne og betydning.
 • Hp skriverprogramvare.
 • Sandefjordsmør med melk.
 • Platespiller tilbehør.
 • Definitionsmenge bruchgleichung.
 • How to make ender crystals.
 • Voerde adventskalender.
 • Daugybos zenklas.
 • Joggebukse med sleng.
 • Clipart trinken kostenlos.
 • Hva er en politiattest hvorfor er det viktig at den er ren.
 • Kjøpe hele korn.