Home

Ås kommune teknisk etat

Ås kommune Teknisk etat INTERNKONTROLLHÅNDBOK FOR KOMMUNALTEKNISK AVDELING KAPITTEL: BESKRIVELSE: 8.1 Kravspesifikasjoner for mindre avløpsanlegg Dok ID Side av Administrert av Kontrollert av Godkjent av Revisjon Versjon Figur 1. Prinsippfigur av slamfilterposekum med flere slamfilterposer. Andre. I ny kommuneplan for Ås, vedtatt 03.02.16, er det nå bestemmelser som regulerer blant annet utforming, antall og plassering av skilt og innretninger. Informasjon fra Teknisk etat om skilt- og reklameinnretninger - Ås kommune

Enhet for byggesak og geodata holder til på Rådhuset. Skoleveien 1, 1430 Ås Postadresse: Postboks 195, 1431 Ås post@as.kommune.no Telefonnummer 64 96 20 0 Som boligsøker, eier eller bygger av bolig kan du ha behov for kommunale tjenester som utføres av bygg- og geodataavdelingen, plan- og utviklingsavdelingen, kommunalteknisk avdeling og servicetorget Ås kommune - Prosjektcontroller Teknisk etat. Finn drømmejobben gjennom KarriereStart.no - startsiden for jobb og karriere Velkommen til Ålesund kommune. Her finner du oversikt over kommunens tjenester på nett

E-post: post@asnes.kommune.no. Org.nr.: 964 948 232. Kommunenummer: 3418. Kontonummer: 7195 05 1423 Teknisk. Teknisk er ett av fire programområder i Holmestrand kommune. Programområdet består av: Plan, byggesak og landbruk; Kommunalteknikk. I tillegg løses visse oppgaver i stab direkte underlagt kommunalsjefen

Informasjon fra Teknisk etat om skilt- og

 1. I Halden kommune er dette arbeidet organisert i Kommunalavdeling teknisk som ledes av direktør Ulf Ellingsen. Teknisk er igjen delt inn i fire enheter; Plan & miljø, Kommunalteknikk, Eiendom, Brann & feiervesen. Kontaktinformasjon. Er det noe vi kan hjelpe deg med, er du velkommen til å ta kontakt
 2. Hol kommune; Plan og regulering; Planer teknisk etat. Innhold. Hovedplan vannforsyning 2016 - 2028. Kommunestyret har i møte den 31.08.16, sak nr 69/16 med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20-5 godkjent revidert Hovedplan vannforsyning 2016 - 2028
 3. Tynset kommune. Nynäs AS. Vennesla kommune, Teknisk etat. Ål kommune. Vestby kommune Seksjon Kommunalteknikk. Asker kommune, kommnaltekn.avd. Vestre Toten kommune, Teknisk Driftsavdeling. Askim kommune, Teknisk Drift. Vestvågøy kommune, Prosjekt og infrastruktur. Bamble kommune, Drift/Anlegg. Viva IKS (Lier kommune) Bergen kommune, veg- og.

Tysvær kommune er sentralt plassert på Haugalandet med 11000 innbyggjarar. Kommunesenteret Aksdal ligg berre 13 km sør-aust for Haugesund Teknisk etat ledes av teknisk sjef Staben ved teknisk etat består i tillegg av leder byggdrift, næringsleder, avdelingsingeniør (oppmåling), kommuneplanlegger, landbrukskonsulent og sekretær. Kontorsted er Tonnes Vi har vedlikeholdsbaser på hhv Lovund, Sleneset, Onøy og Tonnes Etaten har ansvar for løpende drift og vedlikehold kommunens bygninger, veier, havner, vannverk, avl. Båtsfjord kommune har vært med i et digitaliseringsprosjekt støttet av Kartverket og flere offentlige etater. Alle plankart og tilhørende plandokumenter er nå på nett. Som privatperson kan du nå se hva eiendommen din er regulert til, eller lagt ut til i kommuneplanens arealdel. Du finner lenke nederst i artikkelen Hovedutvalg plan, bygg og teknisk utvalg. Utvalget har 11 medlemmer og har blant annet ansvar for bygge- og delesaker, område- og detaljreguleringssaker, oppmåling, kartverk, seksjonering og gatenavn og utbyggingsavtaler. Medlemmer i plan, bygg og teknisk utvalg. Tomas Colin Archer, Ap, leder Annette Lindahl Raakil, Sp, nestleder Stein Borvik, A Våre tjenester Tjenestetilbudet i kommunen, søknader og skjemaer, barnehage, skole, helse, kultur og idrett, priser; Politikk Styringsdokumenter og planer, kommunestyret, utvalg og råd, politisk møtekalender - saksdokumenter, for politikere; Lag og foreninger Oversikt over lag og foreninger i Råde kommune; Om Råde kommune Om Råde kommune, Ny i Råde, fakta om Råde kommune.

Avdelingsleder Adresse Telefon E- post Jan Erik Furunes Postboks 173, 8601 Mo i Rana: 75 14 50 62: jan.erik.furunes@rana.kommune.no: Besøksadresse: Rådhusplassen 2, 8622 Mo i Ran Se informasjonssiden om koronaviruset her! Har du spørsmål om smitte og hva du bør gjøre, ring vår beredskapstelefon 46 90 83 42. Åpningstider: mandag, onsdag, torsdag og fredag kl 08.00 - 10.00, tirsdag kl 10.00-12.00, lørdag og søndag stengt

Byggesak og geodata - Ås kommune

Tekniske tjenester av høy kvalitet er viktig for innbyggerne, miljøet og samfunnsutviklingen. Teknisk etat har kontorer i 2. og 3. etasje på Rådhuset i Vikersund, samt på Teknisk sentral, Nedmarken. Etaten ledes av teknisk sjef, Harald Silseth. Skiptvet kommune Postadresse: Postboks 115, 1806 SKIPTVET - Besøksadresse: Storveien 28, 1816 Skiptvet Fakturaadr.:c/o Fakturamottak, P.boks 5063-Vika, 8608 Mo i Ran Teknisk drift har ansvaret for drift av kommuanle bygg, veg, vann og kloakk i kommunen. Svømmehallen er også organisert under Teknisk drift Teknisk driftsavdeling, Vestre Toten kommune. Teknisk driftsavdeling har ansvar for drift og vedlikehold av kommunale veger, kommunens vann- og avløpsnett og park/grøntanlegg. Ansvarsområde. Teknisk driftsavdeling har ansvar for å styre etter følgende vedtatte planer: VA-plan; Kommunedelplan for veg (under utarbeiding) Sykkelplan (under. Informasjon om politisk virksomhet, kommunale tjenester, samfunnsutvikling, ledige stillinger og organisering av Asker kommune

Om bolig og eiendom - Ås kommune

Velg Ål kommune og skriv inn ditt gnr./bnr. Det kan vera feil ved tomtegrenser i kartet. Under finn du informasjon om dei vanlegaste byggesaker og korleis du skal gå fram. Ål kommune har tre byggesakshandsamarar: (Sektorutval for teknisk, næring og ressurs) Kommunekart gir deg gratis, detaljerte kart og flybilder for hele Norg postkasse@rost.kommune.no. Post- og besøksadresse: Røst kommune Røstlandveien 37 8064 Røst. Organisasjonsnummer: 945 037 687 Kontonummer: 4500 78 75839 Kommunenummer: 1856. Legekontor: tlf. 76 05 05 40 Legevakt etter 14:30 og i helg: tlf. 116 11 Enhetsleder Glenn Anderson 91 53 94 21 glenn.anderson@lindesnes.kommune.no Rådhusveien 9, Lindesne Organisasjonskart - Narvik kommune. Kommunalsjef. Lars Norman Andersen. lars.norman.andersen@narvik.kommune.no. 959 8543

Bømlo kommune har ulike tilbod om tekniske tenester til innbyggjarane innafor: Drift og vedlikehald av kommunale vegar, bygg, parkanlegg og kaiar. Prosjekt og byggjeleiing kommunale bygg. Oppmåling, kart, grensepåvising, adressetildeling, matrikkulering, eigarseksjonering og samanføying av eigedom. Behandling av ulike søknader som byggjesøknad, søknad om oppretting av ny grunneigedom og. Eiendom og teknisk drift. Eiendom skal utvikle og tilby bygg, eiendommer og tjenester som bidrar til forbedring av kommunens tjenestetilbud. Telefon 33 17 10 00 E-post Send e-post. Besøksadresse Badeparken 10, 3256 LARVIK. Byen og kommunen vår Om oss Kommunedirektør Våre ledere Planer og rapporter Samfunnssikkerhet og beredskap Reglement og vedtekter Legat og stiftelser Byplan Elverum kommunes byggeprosjekter Flere sider; Kontaktinformasjon. Telefon (09.00-15.00) 62 43 30 00 E-postadresse postmottak@elverum.

Teknisk etat. Teknisk sjef / Brannsjef Rune Dahl. Ansatte på teknisk avdeling; Teknisk Sjef / Brannsjef Rune Dahl: Tlf: 76114305 E-post: rune.dahl@boe.kommune.no: In geniør Odd Robert Paulsen. Tlf. 76114303 / 926 22 903 E-post: odd.paulsen@boe.kommune.no: Driftsoperatør Per Strand. Tlf: 76114316 / 900 59 70 Teknisk etat forvalter kommunens bolig- og bygningsmasser, samt kommunaltekniske anlegg som vei, vann og avløp. Andre ansvarsområder er ras- og skredsikring, oljevern og brannvesen. I sistnevnte ligger også feiing og kontroll av fyringsanlegg. Renovasjon ligger under Teknisk etat, men driftes av det interkommunale selskapet Finnmark.

Post- og besøksadresse: Herredshuset, Kjosveien 1, 1592 Våler i Østfold E-post: postmottak@valer-of.kommune.no Sentralbord: 69 28 91 00 Organisasjonsnummer: 959 272 581 Bankgironummer: 7874.06.27502 Kommunenr: 301 Før du kan få lærekontrakt med en bedrift, må bedriften være godkjent for ditt fag. Listen over godkjenninger finner du her eller på vilbli.no. Dersom det er oppgitt et opplæringskontor, kan du ta kontakt med dette.Det er vanligvis opplæringskontoret du skriver lærekontrakt med når en bedrift er medlem av et opplæringskontor Nye regler fra 1. juli. Fra 1. juli 2015 kan en bygge en rekke tiltak uten å søke. Den som skal bygge har imidlertid selv ansvar for å sjekke at tiltaket ikke kommer i strid med plan- og bygningsloven, gjeldende planer eller annet regelverk Teknisk enhet favner bredt og følgende oppgaver og tjenester er lagt til enheten: vedlikehold og drift kommunale bygg og anlegg, plansaker og byggesaker, kart, oppmåling og GIS, landbruk, Sørreisa Kommune bruker cookies (informasjonskapsler) Trykk her får å lese mer Hos Gul Index finner du telefonnummer, adresse, kontaktperson, kart og mer for ditt søk etter Teknisk Etat Harstad. Vi fant 41 oppføringer som korresponderer med Teknisk Etat Harstad. Se listen til høyre eller begrens søket etter Teknisk Etat Harstad på sted; eksempelvis 'Teknisk Etat Harstad Oslo'

Prosjektcontroller Teknisk etat - Ås kommune

Kontaktinformasjon for tjenester og ledere i Lørenskog kommune. Før du sender brev eller e-post til kommunen. All post til og fra kommunen er offentlig med mindre den inneholder taushetsbelagt informasjon I administrasjon, forvaltning og teknisk drift finner du jobbene som bidrar til at driften av kommunen går rundt. Sektoren består av stabene: HR, forvaltning og kommunikasjon, eiendom, økonomi, anskaffelser, felles utviklingstab, IKT, utbygging og kommunal teknisk drift 1. september - 30. april: 08:00-15:45 1. mai - 31. august: 08:00-15:00. Nettstadskart; Intranett for tilsette i Kviteseid kommune; Følg os 6. november 2020 Status testing og nærkontakter. Vi har i denne uken testet 112 personer. Det er i Kvinesdal 14 nærkontakter i karantene i forbindelse med smitteutbrudd i andre kommuner Sentralbord. Chat med oss via bobleikonet til høyre Tlf: 32 22 01 00 Mandag-fredag: 08.00-15.0

Nesbyen kommune teknisk etat administrasjon fra , 100093088S0 - Nesbyen kommune teknisk etat administrasjo bergen.kommune.no Telefon: 55565600 - fra kl. 08:00 til kl. 14:30 Åpningstid: 09:00 - 14:00 Teknisk vakttelefon: 915 48 222 alle dager 08.00-23.00 ved behov for øyeblikkelig assistans HEMSEDAL KOMMUNE TEKNISK ETAT ADMINISTRASJON; Gå til yrket. Avdelinger. HEMSEDAL KOMMUNE TEKNISK DRIFT KOMMUNALE VEGER; Gå til yrket. Organisasjonsnummer 996158462 har over- eller underenheter registrert som godkjent lærebedrift i disse fagene: Fag Godkjenning gjelder Opplæringskonto Koronavirus. Her har vi samlet aktuell informasjon om koronaviruset, kommunens tiltak og oversikt over hvem du kan kontakte hvis du har spørsmål Teknisk etat Leder: .Ove Torland Mobil leder: . Telefon avdeling: 38 25 51 00 E-post: mailto:oto@lindesnes.kommune.no Besøksadresse: .Rådhusveien 9 Postadresse: Postboks 183 Vigeland Postnummer: 4524 Poststed: Lindesnes Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den

Proff.no gir deg bedriftsinformasjon om Røros Kommune Teknisk Etat Administrasjonen, 939898743. Finn veibeskrivelse, kontaktinfo, regnskapstall, ledelse, styre og eiere og kunngjøringer Teknisk etat. Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden LUND KOMMUNE. Moiveien 9, 4460 Moi. Tlf: 51404700. Org.nr.: 964966486. Åpningstider: 08:00 - 15:00 Telefon: 51 40 47 00. Vakttelefoner. Denne teksten vises i midtre kolonne. Følg oss i sosiale medier

Hovedoppgaver innen teknisk sektor: drift, investering og vedlikehold av kommunale veger, vannverk, avløp og renovasjon, grønne områder og kirkegård brannvern, branntilsyn og feietjenesten delings- og byggesaksbehandling, areal- og bebyggelsesplaner Båtsfjord kommune har overtatt driften av ØFAS Husholdning AS. ØFAS Husholdning AS er ansvarlig for bygninger og driftsmidler mens Båtsfjord kommune er ansvarlig for den daglige driften. Åpningstidene på ØFAS Husholdning AS er: Mandag, onsdag og fredag kl: 08:00 - 11:00 Tirsdag og torsdag kl: 17:00 - 20:00 . NB

Plan, bygg og eigedom - Ålesund kommune

Fagansvarlig teknisk : 40024972: ovan@engerdal.kommune.no: Sist oppdatert: 21.04.2020 10:23:10 Engerdal tlf 62 45 96 00 - postmottak@engerdal.kommune.no - Engerdalsveien 1794, 2440 Engerdal organisasjonsnummer 964948976 - bankkontonummer 1890.07.38141 Ansvarlig redaktør ,nettredaktør Gerd Øverstad Galten.. Hemsedal kommune startet i februar med organisering av frivillighet gjennom appen NYBY. I forbindelse med Covid-19 coronaviruset kan store deler av befolkningen komme i hjemmeisolasjon eller hjemmekarantene. Helsedirektoratet oppfordrer kommuner til å organisere frivilligheten og hvilke oppgaver de kan påta seg. Les mei Post til teknisk etat 21.05.03. Post til teknisk etat 20.05.03. Neste. Skjervøy kommune Postboks 145 9189 Skjervøy Besøksadresse: Skoleveien 6 Servicekontoret: TLF: 77 77 55 00 Åpningstid: 10:00 - 15:00 Telefontid: 10:00 - 15:00 E-post: Organisasjonsnr. 941 812 716 Kommunenr. 1941. Web levert av CustomPublish AS.

Teknisk drift . Teknisk drift ledes av Anton Thomassen. E-post til kommunen Søk etter ansatte Besøksadresse Tvedestrand kommunehus Tjennaveien 30, 4900 Tvedestrand Post- og fakturaadresse Postboks 38, 4901 Tvedestrand Kommunen bruker EHF. Organisasjonsnummer 964 965 781 Bankkontonumme Teknisk forvalter og drifter kommunale eiendommer, park-, grønt- og idrettsanlegg, vei, vann og avløp Landbrukstjenesten ligger under Teknisk etat. Hovedfelt er bistand overfor landbruksnæringa og forvaltning av lovverk og støtteordninger innen området. Saker og henvendelser sendes til e-postadresse Teknisk.etat@rodoy.kommune.no . Direkte e-post til fagkonsulent

70 26 80 00 (Mån-Fre kl 09:00 - 15.00); Send e-post; Øyna 13 6200 Stranda; Teknisk vakttelefon 91 17 98 75; Org.nr.: 964 980 098 Kontonr.: 4212 23 2825 Kontaktinformasjon for Ulstein kommune Teknisk Etat Ulsteinvik, telefonnummer, adresse, se informasjonen om firmaer Teknisk: Teknisk etat. Lebesby kommune Strandveien 152 Postboks 38 9790 Kjøllefjord Rådhus er stengt for publiku Tlf./phone: +47 76 11 42 00 Epost/e-mail: post@boe.kommune.no Viktige telefonnummer: Legevakt akutt: 116 117 Vakttelefonen: 916 31 900 (Teknisk etat) Barnevernvakta og Alarmtelefonen for barn og unge: 116 11 Proff.no gir deg bedriftsinformasjon om Sarpsborg Kommune Teknisk Etat, 974637146. Finn veibeskrivelse, kontaktinfo, regnskapstall, ledelse, styre og eiere og kunngjøringer

Tekniske tjenester - Hovedporta

Gjerdrum kommune teknisk etat fra , 100477815S0 - Gjerdrum kommune teknisk etat Røros kommune teknisk etat Administrasjonen fra , 100473696S0 - Røros kommune teknisk etat Administrasjone

Teknisk - Holmestrand kommune

Etter en rolig sommer i Norge har smittesituasjonen dessverre blitt gradvis mer alvorlig. Ikke bare ute i Europa, men også her hjemm Øverste administrative leder i Frøya kommune er kommunedirektøren. Kommunen har en flat struktur med 2 beslutningsnivåer. Kommunen har 17 virksomheter. Alle med hver sin virksomhetsleder i direkte linje til kommunedirektøren Post til teknisk etat 25.03.03. Post til teknisk etat 24.03.03. Forrige Neste. Skjervøy kommune Postboks 145 9189 Skjervøy Besøksadresse: Skoleveien 6 Servicekontoret: TLF: 77 77 55 00 Åpningstid: 10:00 - 15:00 Telefontid: 10:00 - 15:00 E-post: Organisasjonsnr. 941 812 716 Kommunenr. 1941. Web levert av CustomPublish AS.

Postadresse: Stange kommune, postboks 214, 2336 Stange Besøksadresse: Stange rådhus, Storgata 45, 2335 Stange. Virksomhetsleder Knut Hushagen Tlf. 948 87 158. Beredskapstelefon tlf 900 88 108 (utenom vanlig arbeidstid) tlf 625 62 000 (hverdager kl:0800 -1530) Adresse: Postboks 100, 2025 Fjerdingby | Besøksadresse: Bjørnholthagan 6, 2008 Fjerdingby . Tlf.: 63 83 50 00 . Org.nr.: 952 540 55 Utgiver: Namdalsavisa AS. Adresse: Søren R Thornæs veg 10, 7800 Namsos; Telefon 74 21 21 00; Ansvarlig redaktør: Kim Riseth; Personvernpolicy / Informasjonskapsle Midt-Telemark kommune. Telefon sentralbord 35 05 90 00. E-post: post@mt.kommune.n Teknisk, eigedom og næring. Samfunn og utvikling. Besøksadresse: Gamlevegen 4 3550 Gol Kontaktperson: Svein Eide. Tittel: Kommunalsjef Telefon: 468 96 770 Innhold. Kontaktinformasjon. Besøks - og Gol kommune tek ikkje ansvar for innhaldet i eksterne lenker. post@moss.kommune.no Send oss post og dokumenter på en sikker måte Min side. Kommunetorget Telefontid mandag - fredag 8.30 - 15.30 +47 69 24 80 00. Åpent for besøkende mandag - fredag 10.00-14.00 i Dronningensgate 15. Pressekontakt: 969 47 837. Postadresse: Moss kommune Pb 175, 1501 Moss. Org.nr.: NO 920817521 Kommunenummer 3002. Finn veie

 • Universell utforming youtube.
 • Bønnespirer kiwi.
 • Mastiff norge.
 • Kungafamiljen dokumentär.
 • Schnauzer charakter.
 • Fast external hdd.
 • Trav24 as.
 • M i high.
 • 1 2 zimmer wohnung friedrichshafen.
 • Utfordringer definisjon.
 • Zein obagi shine oil control pads.
 • Mund zu nase beatmung.
 • Eksempel på en god avslutning.
 • Det er ingen hverdag mer 22 juli.
 • Sengegavl på mål.
 • Vitneplikt politiet.
 • Kultur i brasil.
 • Sitzplan festhalle annaberg.
 • Rtl online.
 • Hva kan katter spise.
 • Bugatti veyron speed record.
 • Altes paketpostamt stuttgart.
 • Presentations powerpoint.
 • Love is patient love is kind.
 • How to combine pdf files online.
 • Seitan norge.
 • Nationalpark schleswig holsteinisches wattenmeer tiere.
 • Eritrea hovedstad.
 • Tegnefilm norsk tale.
 • Mona b riise søsken.
 • Skoleplikt.
 • Uni mannheim jobbörse.
 • Kompresjonstest diesel.
 • Perfect beef wellington.
 • Seatguru thai 777 300.
 • Wieder kontakt mit ex freundin.
 • Original dekkdimensjon.
 • Einar aas fotball.
 • Quinny zapp xtra 2 erfaring.
 • Die aktuelle online lesen.
 • Baby foot kløe.