Home

Intelligens

Intelligens - Wikipedi

 1. Intelligens (fra latin intelligere, å forstå, begripe, innse, avgjøre) er den mentale evnen til å forstå sammenhenger. Til intelligensen regnes vanligvis evnen til å lære, å resonnere, å planlegge, å løse problemer, å tenkte kritisk og abstrakt, samt til å forstå ideer, språk og kompliserte årsakssammenhenger
 2. Begrepsmessig intelligens Kan deles opp i logisk, romlig og abstrakt tenkning. Er en indikator og et mål for IQ, og viser evnen til å løse problemer og utfordringer. Er knyttet opp til hvilken.
 3. Intelligens kan være så mye, men sentralt står evnen til å forstå sammenhenger. Det dreier seg om oppfattelse, tenkning, forståelse og problemløsning. Det kan også handle om evnen til å bruke tidligere erfaringer i nye situasjoner, eller evnen til å tenke abstrakt. Flytende intelligens handler om evnen til å løse nye oppgaver
 4. Det finnes flere kjennetegn og pussige personlighetstrekk som forskere forbinder med intelligens, skriver Metro.. I det som må sies å være en uhøytidelig oversikt over kjennetegn på.
 5. st én sigarett om dagen - scorer syv poeng lavere i IQ-tester enn ikke-røykere
10 artificial intelligence facts by Blippar

Her er 10 ulike intelligenstyper - Dagblade

 1. Likevel vil et barn med høy intelligens i stor grad være avhengig av stimulans fra miljøet rundt seg og egen motivasjon for å utnytte den iboende intelligensen, og utvikle evnene sine. En vanlig misforståelse er at personer med mye kunnskap eller faglig dybde og dyktighet har høy intelligens, men det er ikke nødvendigvis tilfellet, selv om høy intelligens er et godt utgangspunkt for det
 2. IQ, intelligenskvotient, er et tallmessig uttrykk for intelligensnivå, slik dette måles med intelligenstesting. Etter et forslag av William Stern (1912) kan et barns intelligens uttrykkes som forholdet mellom intelligensalder (IA) og levealder (LA), hvor intelligensalder beregnes ut fra resultat på intelligensprøver tilpasset ulike alderstrinn
 3. Kunstig intelligens er blitt en kløpper til å forstå røntgenbilder. Algoritmene finner fort fram til riktige diagnoser. De kan gjenkjenne kreft i en føflekk lenge før legen ser det eller oppdage øyesykdom før noen lege kan oppdage det med det blotte øye
 4. Intelligence has been defined in many ways: the capacity for logic, understanding, self-awareness, learning, emotional knowledge, reasoning, planning, creativity, critical thinking, and problem-solving.More generally, it can be described as the ability to perceive or infer information, and to retain it as knowledge to be applied towards adaptive behaviors within an environment or context
 5. Intelligens innebærer i denne sammenhengen kompleks problemløsning. Hvis et dataprogram klarer å løse et vanskelig problem, det være seg å løse utfordrende regneoppgaver eller å spille vanskelige brettspill, har den en intelligent oppførsel og faller innunder begrepet kunstig intelligens
 6. I flere tiår trodde man at intelligens var en enkelt mental funksjon som avgjorde vår evne for problemløsning, spesielt i det logisk-matematiske riket. Men for omtrent tre tiår siden stilte Howard Gardner spørsmål ved denne ideen. Hans alternativ til dette globale begrepet intelligens var teorien om mange intelligense
 7. ering og forutinntatthet. Vi som leverer denne type teknologi, må sørge for at etikk er en del av opriften, fra utvikling til daglig bruk. Regjeringens nasjonale strateg

- Intelligens kan trenes - Forskning

Sjekk lista: Ti merkelige tegn på at du er intelligen

 1. oversettelse).Det er en ganske imponerende liste, det, og man må være tilgitt om man tenker at intelligens dermed medfører rasjonalitet
 2. For 25 år siden ble begrepet emosjonell intelligens (EI) for første gang definert i et psykologisk fagtidsskrift (Salovey & Mayer, 1990). Begrepet ble raskt populært, og enkelte har hevdet at EI er fire ganger så viktig som generell intelligens for å lykkes i karrieren, samt at EI er avgjørende for å være en god leder (Goleman, 1998a)
 3. Styrk din sosiale intelligens Både sosial & emosjonell intelligens har sitt opphav i våre relasjoner. Mange har negative livsmønster eller emosjonelle blokkeringer, men vi kan utvikle vår følelsesmessige & sosiale intelligens
 4. Intelligens er et omstridt begrep i psykologien. Den største uenigheten handler om hvorvidt det finnes én generell intelligens, eller om det finnes multiple (flere) intelligenser.. På de neste sidene kommer vi inn på emner som intelligenskvotient, intelligenstester, arv og miljø samt teorier om forskjellige typer for intelligens

I de siste årene har næringslivets interesse for kunstig intelligens (artificial intelligence, AI) skutt i været. Venture capital-selskaper investerer milliarder i utvikling og kommersialisering av AI-relaterte produkter og teknologier, samtidig som etablerte teknologiselskaper, som Google, Facebook og IBM, bruker enda flere milliarder på oppkjøp av AI-oppstartsbedrifter Intelligens beskrives som av Mensa som en persons evne til å lære, analysere, forstå og se sammenhenger. Så for eksempel kunnskap kan ikke defineres som intelligens. At en person er kunnskapsrik på et eller flere felt betyr ikke at det er en sammenheng med at denne har høy IQ. Men en person med høy intelligens vil ofte ha mye kunnskap Intelligens blir gjerne definert som de kognitive egenskapene som er nødvendige for å oppnå sosioøkonomisk suksess.Med kognitive egenskaper mener vi først og fremst egenskaper som har med tenking og oppfattelse å gjøre Kunstig intelligens: Sender falske nakenbilder Flere 100 000 kvinner har fått klærne sine digitalt fjernet. «DEEPFAKE»: Folk lager falske nakenbilder av intetanende kvinner og sprer de på.

Kunstig intelligens er en teknologi som kan få stor betydning for samfunnsutviklingen, og som kan gi oss helt nye verktøy for å løse samfunnsutfordringer, forbedre offentlige tjenester og bidra til økt verdiskaping i næringslivet. Regjeringen la fram n.. SOSIAL INTELLIGENS Evne til å forstå andre sine kjensler og hensikter. Den sosiale. SPRÅKLEG INTELLIGENS Evne til å beherska språk, og bruka det som støtte til å hugsa informasjon. Ordkunstnaren. LOGISK MATEMATISK INTELLIGENS Evne til å oppdaga mønstre, tenka logisk og ressonera. Den nysgjerrige. VISUELL - ROMLEG INTELLIGENS Evne til. Hvis kunstig intelligens er teknologi som kan sanse omgivelsene, forstå sammenhenger, handle og lære av erfaring, så er kunstige intelligens ikke bare et spørsmål om nevrale prosesser, ansamling av store datamengder i minner og effektive algoritmer for å gjenfinne og..

Diskriminering og kunstig intelligens Slik jobber Nav for å hindre diskriminering med kunstig intelligens. En gang i fremtiden vil kanskje en robot dele ut trygda. Da må det være rettferdig. Cathrine Lyngstad i Nav og Alis Wiken Wilson i Ada ved NTNU vil ha kvinner inn i kunstig intelligens Sosial intelligens er noe kvinner verdsetter, de er stort sett mer sosialt oppegående enn oss menn, derfor også mer følsomme for om menn har sosial intelligens eller ikke. Dette er en kvalitet du dessverre ikke kan lære på en enkel måte ved å lese en bok eller høre på et seminar, du må lære det på den harde måten Kunstig intelligens (KI) er en teknikk man bruker for å gi datamaskiner og dataprogrammer en mest mulig intelligent respons. Fagfeltet kunstig intelligens er tverrfaglig av natur, og har vokst fram med bidrag fra blant annet informatikk, matematikk, statistikk, psykologi, nevrologi og lingvistikk.Grenen kunstig intelligens innen informatikk blir definert som studiet og utviklingen av.

Istedenfor prøver vi å se hvordan intelligens uttrykker seg i IQ-tester eller andre ferdigheter, sier Sundet. Ikke alt kan måles. IQ blir beregnet med utgangspunkt i prestasjonene på intelligenstester. De vanligste intelligenstester består av flere deltester, både av teoretisk og mer praktisk karakter Hva er intelligens og hvem er smartest av elgen, villsvinet, geita eller kråka? Seervideoer gir artige eksempler på hvordan dyr tenker

Intelligens: 8 tegn på at du er smartere enn de fleste

 1. Er kunstig intelligens en trussel mot vår eksistens? Eller er kunstig intelligens en mulighet til å utrydde sykdom og død? TERMINATOR. Det mangler ikke på dystopiske filmer og bøker som har handlet om hvordan kunstig intelligens og maskiner kan ta kontroll over og ødelegge menneskeheten
 2. Simplifai utvikler automatiseringsløsninger bruker kunstig intelligens. Forretningskonseptet er å utvikle automatiserte systemer som gir ledere ett verktøy for å trekke ut verdi fra alle eksisterende systemer, skriver Elop. Simplifai fortsetter som et frittstående selskap etter transaksjonen
 3. utter: I dette kurset vil du få en innføring i hva kunstig intelligens egentlig er. Du lærer om begreper som maskinlæring og dyplæring, og du får et innblikk i både muligheter og problemstillinger knyttet til utviklingen innen kunstig intelligens

Torsdag formiddag ble den formelle åpningen av senteret gjennomført ved NTNU Gløshaugen. - Nå er vi i gang, og gjennom de neste åtte årene skal det skapes nye tjenester og produkter som er drevet av kunstig intelligens, sier professor Jon Atle Gulla, som er lederen for det nye senteret Kunstig intelligens har i mange år bare vært en morsom tanke for filmskapere og forfattere, men også noe man har jobbet med å få til. For selv om det lenge har vært ren og skjær fantasi, har forskerne og ingeniørene lenge jobbet med roboter med kunstig intelligens... Ny forskning: Derfor er venstrehendte de smarteste. Venstrehendte har kanskje alltid visst det, men nå er det altså bevist: De scorer høyere på avanserte tester enn høyrehendte Intelligens arves fra moren, og studier har vist at omtrent 45% til 55% av vår intelligens er arvelig. Det betyr at en stor del av intelligensen utvikler seg hvis de personlige og familiære forholdene ligger til rette. Les om: Intelligens er å ignorere ting som ikke betyr noe. Andre faktorer som påvirker intelligens Verdie Typer af intelligens Generel intelligens. Begrebet generel intelligens blev opfundet af Charles Spearman i 1904. Han opfandt den såkaldte faktoranalyse, og med dette matematiske værktøj var han i stand til at afgøre hvor stor en del af variationen i mentale evner der kunne tilskrives én fælles underliggende faktor.Den kaldte han den generelle faktor, eller g-faktoren, og den svarer stort.

Who Will Benefit from Artificial Intelligence?

Kunstig intelligens har vært her siden 1956 «Kravene» til hva som kan kalles kunstig intelligens er i konstant endring, og det var lavere før. - Om du hadde spurt noen om kunstig intelligens for 30 år siden, ville de sannsynligvis svart at det er et analyse- eller ekspertsystem, sier Danielsen Trenger du et godt sitat? På Siterte sitater finner du sitater og ordtak om intelligens og mer enn 1200 andre emner Kunstig intelligens og maskinlæring har stått for flere viktige gjennombrudd. Algoritmer basert på kunstig intelligens kan med stadig større nøyaktighet, gjenkjenne tekst, tale, lyder, bilder, ansikter og mye mer

Nå er det flere enn 30 FDA-godkjente algoritmer for kunstig intelligens, og listen med artikler hvor dyplæring har gjort bildediagnostikk like godt eller bedre enn erfarne leger, er lang. Artikler som har gått gjennom fagfellevurdering, inkluderer blant annet temaer som brystkreft, lungekreft, hjernetumor, hudkreft, melanom, polypper (koloskopi) og EKG 7: Hukommelse, intelligens og kreativitet I kapittel 7 blir følgende læreplanmål dekket: beskrive fasene i hukommelsesprosessen og gjøre rede for hva hukommelse og glemsel har å si for lærin Både personlige egenskaper og intelligens går i arv fra foreldre til barn. Nå har forskere avdekket at dette kan skyldes mengden grå hjernemasse bak pannen. - Vi ble svært overrasket da vi fant at mengden grå hjernemasse i panneområdet var nedarvet, og at dette også kunne forutsi vedkommendes IQ, sier forskeren Paul Thompson ved Califor. nia-universitetet i USA

IQ og intelligens Mensa Norg

 1. Intelligens [1] er den mentale evnen til å forstå sammenhenger. Til intelligensen regnes vanligvis evnen til å lære, å resonnere, å planlegge, å løse problemer, å tenkte kritisk og abstrakt, samt til å forstå ideer, språk og kompliserte årsakssammenhenger
 2. g inextricably interwoven
 3. Hva er INTELLIGENS er en fascinerende introduksjon til et fagområde av stor personlig, sosial og politisk betydning.Vi er langt mer opptatt av intelligens i dag enn tidligere. En samfunnsutvikling preget av innovasjon og teknologiske endringer gjør at sp
 4. ger til samme sett mentale egenskaper
 5. Rappet bilde på nett for å få penger fra forsikringen. Neste gang kan det avsløres av kunstig intelligens. I fjor ble det oppdaget forsikringssvindel for en halv milliard kroner. Nå går tre selskaper sammen for å oppdage enda mer

Kunstig intelligens. Kunstig intelligens, ofte omtalt som Artificial Intelligens (AI), er intelligens som ligger i maskiner og systemer - og som utfører aktiviteter som forbindes med menneskers evne til å oppfatte, forstå, tolke/resonnere, beslutte og lære Future bright kan ved første øyekast oppfattes som nok et tilskudd i jungelen av bøker om selvutvikling på tvilsomt empirisk grunnlag. Forfatteren har imidlertid helt andre ambisjoner. Budskapet formuleres klart: Intelligens kan utvikles gjennom hele livet. Det finnes målrettede metoder for å oppnå dette, og en økning av befolkningens intelligens vil kunne ha store positive effekter. Med kunstig intelligens kan det bli «levere før kjøpe». DEBATT / For abonnenter. Erna Solberg får kritikk på Aftenposten-konferanse: - Vi kan ikke lede landet uten å ha en strategi KARRIERE / / For abonnenter. Roboten Sophia virker overraskende smart og vittig. Det er fordi hun bare er en. Flytende intelligens Flytende intelligens kan beskrives som evnen til å takle nye utfordringer og finne mening i noe som virker kaotisk eller ustrukturert

IQ - Store norske leksiko

5 Ansvarlig og pålitelig kunstig intelligens. Regjeringen vil at Norge skal gå foran i utvikling og bruk av kunstig intelligens med respekt for den enkeltes rettigheter og friheter. Kunstig intelligens i Norge skal bygge på etiske prinsipper, respekt for personvernet og god digital sikkerhet Kunstig intelligens (Artificial Intelligence - AI) er et nokså bredt begrep som dekker alt fra dedikerte oppgaver en datamaskin kan gjøre veldig bra (såkalt svak AI) som f.eks. å identifisere innhold i bilder eller spille sjakk, til generell kunstig intelligens (såkalt generell AI) som er systemer som kan trenes til nær sagt hva som helst - Alle lurer på om kunstig intelligens vil erstatte advokaten. Der mener jeg det er lett å gå i en felle, og si bastant ja eller nei. Man kan si at jus er høyverdig intellektuelt arbeid, som er på et nivå som kunstig intelligens ikke vil oppnå, men det vet vi jo egentlig ikke noe om, sier Knut-Magnar Aanestad, innovasjonssjef i advokatfirmaet Kluge, til E24

Gunstig intelligens er en bok for alle som er nysgjerrige. Den har et akademisk utgangspunkt som gjør den velegnet til undervisning, og en populærvitenskapelig tilnærming som vi tror vil inspirere til utvikling av egen eller andres kreativitet. Trond Kjærstad er psykolog,. Kunstig intelligens står sentralt i utviklingen av næringsliv, offentlig sektor og samfunn. Samarbeid mellom forskningsmiljøer, næringsliv og offentlig sektor er sentralt for å utløse innovasjonspotensialet som ligger i anvendelser av kunstig intelligens

I alt fant de 12 risikogener for bipolar lidelse som også var knyttet til intelligens. Ved 75% av genene var risiko for bipolar lidelse assosiert med høyere intelligens. Tidligere forskning har også vist en sammenheng mellom bipolar lidelse og intelligens, men det har vært ukjent i hvilken grad gener spiller inn En kunstig intelligens er også en algoritme, men mye mer avansert. - Det som er annerledes med en kunstig intelligens-algoritme, er den skal lære av tidligere erfaring. Basert på denne læringen skal den ta en input og gjøre noe annet, sier Hansen. Først går den gjennom en intensiv treningsleir Kunstig intelligens er teorien og utviklingen av datasystemer som evner å utføre oppgaver som krever menneskelig intelligens. Med andre ord handler kunstig intelligens om å ta noe av det vi i dag betrakter som utelukkende menneskelige egenskaper og overføre disse til en maskin på en tilfredsstillende måte

- Kunstig intelligens er framtiden, ikke bare for Russland, men for menneskeheten. Det har kolossale muligheter, men også farer som er vanskelige å forutsi Casesesjon - kunstig intelligens fra A til Å. Hva blir gjort i norsk offentlig sektor? Læringspunkter, suksesshistorier, nedturer og utfordringer. Anbefalinger til virksomheter som er i oppstartsfasen med kunstig intelligens. Tolletaten - Bård Karsten Reitan (pdf) Oslo Met AI Lab - Desta Haileselassie Hagos (pdf) Norges Bank - Leif Anders. Intelligens: Gir høy intelligens større risiko for psykiske lidelser? Forskere ved Pitzer College i California har studert medlemmer av IQ-organisasjonen Mensa og mener svaret er ja. INTELLIGENS: Den amerikanske studien støtter hypotesen om at det finnes sammenheng melom hyper-hjerne og hyper-kropp Investorjubel for kunstig intelligens Verdien av Halden-gründeren Knut Johansens nye selskap Esmart Systems har mer enn doblet seg når Equinor og Nysnø skyter inn 120 millioner kroner i selskapet. 2 min Publisert: 15.01.19 — 20.00 Oppdatert: 2 år siden. Gründeren Knut Johansen. Datatilsynet skal etablere et testmiljø for kunstig intelligens som tar i bruk personopplysninger - en sandkasse. Her vil vi kunne tilby gratis veiledning til en håndfull utvalgte selskaper, av forskjellige typer og stø

«Vi ber om at fremskrittene innen robotikk og kunstig intelligens alltid vil tjene menneskeheten,» lyder intensjonen, som publiseres hver måned i pavens verdensomspennende bønnenettverk. Til sammenligning har pavens tidligere bønneintensjoner dette året handlet om temaer som verdensfred, flyktningkriser, kvinners deltakelse i kirken og respekt for planetens ressurser Forskning: Fluor fra tannkrem eller flaskevann kan skade barns intelligens. Ny forskning viser at utviklingen av foster- og barnehjerner kan bli skadet hvis de blir utsatt for fluor. Den nåværende grenseverdien er for høy

Nei, kunstig intelligens tar ikke fra oss alle jobben

Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i følgende tilsvarende emner: IN4050 - Introduksjon til kunstig intelligens og maskinlæring, INF3490 - Biologically inspired computing (videreført)og INF4490 - Biologically Inspired Computing (videreført). Hjelpemidler til eksamen. Ingen hjelpemidler er tillatt. Karakterskal - Kunstig intelligens gjentar det den ser og vil ha vanskeligheter med å være upartisk og rettferdig dersom den ikke får innspill på hvordan det kan gjøres. I dette ligger det et ansvar for hele organisasjonen å sørge for at vi gjør det vi kan for å være oppmerksomme på skjevheter og la brukere inspisere og forstå de beslutningene som tas» sier Robert Engels, CRO I&D Europe. Slik trener du barnets intelligens Evnen til å konsentrere seg, er helt avgjørende for at barnet skal gjøre det bra på skolen. PUSLESPILL: De fleste barn har perioder hvor de liker å pusle puslespill. Det er utviklende for barnets intelligens og konsentrasjonsevne Personer med høy emosjonell intelligens (EQ) har som regel bedre forståelse av hvordan verden fungerer, samt hvordan mennesker fungerer. Folk ser ut til å ha problemer med å forstå hva emosjonell intelligens faktisk betyr

Kunstig intelligens er, kort fortalt, å gjøre et dataprogram istand til å løse oppgaver som tidligere har vært forbeholdt mennesker. For eksempel kan en kunstig intelligens velge beste kandidat til en jobb, kjenne igjen ansikter, eller anbefale hvilken musikk du burde høre på Vi fant 62 synonymer til INTELLIGENS. intelligens består av 4 vokaler og 7 konsonanter. Få kryssordhjelp med kryssordkjempen Gruppearbeid Intelligens. Dere har testet en elev som skal over i videregående. Hun har ikke vært testet før, og det kommer svært overraskende på foreldrene og lærere at hun bare oppnår en skåre på 85. Hva legger du vekt på når du skal tilbakemelde resultatet? Elevens foreldre spør hva disse skårene egentlig betyr Kreativitet: Ekstrem kreativitet er et tegn på høy grad av intelligens. Dette inkluderer både kunstnerisk og skriftlig kreativitet, men også kreativitet til å finne nye løsninger på problemer, og evne til å koble sammen informasjon til å finne nye sammenhenger I en ny studie gjort på medlemmer av organisasjonen Mensa i USA har forskerne ved Pitzer College i California funnet en sammenheng mellom høy intelligens og overdreven følsomhet i psyken og kroppen.. Studien sammenlignet forekomst av psykiske lidelser, allergier og autoimmune sykdommer blant de 3715 Mensa-medlemmene - med forekomsten i resten av den amerikanske befolkningen

Hva er forskjellen på frukt og grønnsaker? | Illvit

Intelligence - Wikipedi

Kunstig intelligens skal, med informasjon om vær, føreforhold og fart, gjøre det mulig å forutse behovet for stenging eller kolonnekjøring av en fjellovergang Definisjon av intelligens i Online Dictionary. Betydningen av intelligens. Norsk oversettelse av intelligens. Oversettelser av intelligens. intelligens synonymer, intelligens antonymer. Informasjon om intelligens i gratis engelsk online ordbok og leksikon. substantiv maskulin entall/singular forstand og abstraksjonsevne ha høy/lav intelligens kunstig intelligens - felt som arbeider med å. Kunstig intelligens (AI) er en av de mest effektive teknologiene i det 21. århundre. Fra videospill til selvkjørende biler til automatisering av administrative prosesser, kunstig intelligens blir stadig mer tilstedeværende i vårt moderne samfunn

Ti myter om kunstig intelligens - Forskersone

Effektivitet og kollektiv intelligens kommer dermed som en konsekvens av gode normer som underbygger entusiasme, samhold og lagånd. Mer enn bare arbeidskraft. Det var ingenting i undersøkelsen som instruerte Sakaguchi til å dele sin sykdomshistorie med gruppen intelligens m (bokmål/nynorsk), c (riksmål) forstand, vett; Beslektede termer . intelligent; Grammatikk . Denne sida inneholder grammatikk som er hentet fra Norsk ordbank. Vennligst sjekk at opplysningene er korrekte. Når bøyningen(e) er verifisert kan merket {{ordbank|NY}} erstattes med {{ordbank|OK}} Created by Michael Seitzman. With Josh Holloway, Meghan Ory, John Billingsley, P.J. Byrne. A high-tech intelligence operative, enhanced with a super-computer microchip in his brain, aids an elite government cyber-security agency in special missions Mange studenter velger å bli ingeniør med kompetanse innen kunstig intelligens. Det er ingen tvil om at kunstig intelligens er på full fart inn i næringslivet - men dersom man ikke forstår teknologien kan det ha katastrofale konsekvenser

Howard Gardner og teorien om mange intelligenser - Utforsk

Forklarbar kunstig intelligens handler ofte om å lage en modell oppå en annen modell: Vi lager vi en forklarings-maskinlæringsmodell på toppen av den maskinlæringsmodellen vi prøver å forklare. Det finnes forskjellige typer forklaringsmodeller Kunstig intelligens er utviklingen av algoritmer som observerer sitt miljø og tar avgjørelser for å maksimere sin egen suksess. Som en robot du forer med input og data, som den sorterer, behandler, evaluerer resultater og lærer av dem slik at den, enten alene eller sammen med mennesker, kan skape stadig bedre resultater Store kunstig intelligens-prosjekter krever også svært mye regnekraft. Insentiver som oppfordrer datasentre og næringslivet generelt til å investere i nødvendig regnekraft og kompetanse bør dermed styrkes. 2. Næringslivet må ta utfordringen om utnyttelse av kunstig intelligens på alvor Intuitiv intelligens Å GÅ I SEG SELV er en skummel affære, kanskje er det ingen hjemme. Selvinnsikt er evnen til å se seg selv i forhold til sine omgivelser, hvordan forholder jeg meg til mine arbeidskolleger, arbeidsoppgaver. DE 7 INTELLIGENSER På starten av 80-tallet lanserte Harvard-forskeren Howard Gardner sin teori omkring multi-intelligens Emosjonell intelligens kan imidlertid brukes og misbrukes. Bjørquist og Østerman (2000) har for eksempel vist at høy emosjonell intelligens også kan knyttes til aggressiv atferd, men at denne atferden ikke er så lett å observere for andre enn offeret

Människa + maskin | Kulturhuset Stadsteatern

Bias i kunstig intelligens En av de klassiske utfordringene, som det ifølge Holter forskes mye på, er skjeve datasett. - Innenfor maskinlæring er bias et problem, enten det er en etisk utfordring eller ikke, sier han og beskriver en algoritme hvor man har forsøkt å skille mellom ulv og hund på bilder Minnes, etter å ha lest om sosial intelligens, at følelsessenteret er lokalisert noe dypere i hjernen, mens de sosiale/kulturelle styringer/hemninger lokaliseres i frontlappen. Uansett tok jeg feil da det var amigdala som var større.(Forøvrig også sentral i henhold til sosialintelligens og EQ) Blandet litt gammel og ny vitenskap her

STORT GALLERI: Hvem er 'Miss Danmark 2015'?Hvorfor bringer firkløvere lykke? | Illvid

DEBATT: Etikk i kunstig intelligens

Kunstig intelligens (KI) kan allerede i dag gjøre enkelte oppgaver bedre enn et menneske kan. Store mengder helsedata, rimelig regnekraft og bedre algoritmer har ført til gjennombrudd innen kunstig intelligens på helseområdet Kunstig intelligens - altså programmering og bruk av data som kan gi datamaskiner en mest mulig intelligent respons - er på full vei inn i hverdagen vår. Som i biler og i roboter, og i styring av energiproduksjon og til å lete gjennom store mengder data Kunstig intelligens er allerede til stede i vår hverdag på måter vi nesten ikke reflekterer over. Utviklingen går svært raskt, og vi har nå kommet til et punkt der vi som samfunn i større grad må snakke om hva vi ønsker å oppnå med teknologien, snarere enn hva vi kan bruke den til En som kan mye om kunstig intelligens, og som kommer på konferansene HR Dagen i Trondheim og HR Forum med sitt foredrag «Kunstig intelligens endrer HR-bransjen», er Morten Goodwin, førsteamanuensis ved Universitetet i Agder. - Hvor langt har HR-bransjen kommet i å ta i bruk kunstig intelligens? - Jeg tror ikke de har kommet langt med tanke på det potensiale som finnes

19 katte, der koster en formueKan kvinder være kreative? - Bureaubiz
 • Kino burghausen.
 • Info helgeland.
 • Imam sunni vs shia.
 • Balingen bahnhof flüchtlinge.
 • Skogmo skole jessheim.
 • Hallenbad menden öffnungszeiten.
 • Krybbedød 8 mnd.
 • Air marin reisebüro flughafen leipzig.
 • Reverse prince albert.
 • Farligste narkotika.
 • Demper kryssord.
 • Lagersalg vinduer langeskov.
 • Watch dragon ball super online dubbed.
 • Naima brandt berlin.
 • Nguyen wiki.
 • Superoffice prosjektstyring.
 • Hochzeitsfotograf kosten.
 • Insolvenzbekanntmachungen österreich.
 • Modellbau traktor selber bauen.
 • Svart dusjarmatur.
 • Blaulichtreport pforzheim.
 • Drucken mit korken grundschule.
 • Vann fra springen tsjekkia.
 • Haus schulenburg pölitz.
 • Kozmos førde.
 • Run to the arctic fun.
 • Amerikansk general i norge.
 • Miste muskelmasse slanking.
 • Regler curling.
 • Kozmos førde.
 • Fred trump robert trump.
 • Grillz rainbow.
 • Autovakanties lago maggiore.
 • Hva er trient kjent for i dag.
 • Oberyn martell.
 • Taco med bønner og cottage cheese.
 • Realisme definisjon.
 • Sminkebord bohus.
 • Lysestaker gull.
 • Jurassic park flute.
 • Edge barbershop oslo booking.