Home

Fagforbunder i akademikerne

Sammenslutning av norske akademikerforeninger - Akademikerne

Akademikerne - Store norske leksiko

Akademikerne UiT vil avholde åpne medlemsmøter på de ulike campusene i vårsemesteret, denne invitasjonen gjelder campus Harstad. Dersom du har en kollega eller to som lurer på hvilke foreninger og muligheter som finnes innenfor Akademikernes fagforeninger ved UiT, så inviter de gjerne med på dette arrangementet Fagforbundet tilbyr en god og billig reiseforsikring til alle medlemmer. Den nye helårs familie-reiseforsikringen koster 1133,- per år (de over 67 år betaler 1394,- per år, på grunn av høyere risiko knyttet til eldre på reise)

Fagforbundet er LOs største forbund med nesten 360 000 medlemmer. Forbundet har medlemmer i nærmere 180 forskjellige yrker. Fagforbundet organiserer arbeidstakere i kommunale, fylkeskommunale, statlige, private og offentlige virksomheter og i sykehusene med alle støttefunksjoner Fagforbundet Forbundet er LOs største forbund med nesten 360 000 medlemmer. Forbundet har medlemmer i nærmere 180 forskjellige yrker. Fagforbundet organiserer arbeidstakere i kommunale, fylkeskommunale, statlige, private og offentlige virksomheter og i sykehusene med alle støttefunksjoner Landsorganisasjonen (LO) er i dag Norges største hovedsammenslutning, og har 21 fagforbund som medlemmer. Disse forbundene har totalt over 930.000 medlemmer. Fellesforbundet er medlem av LO og er det største fagforbundet i privat sektor i Norge, med vel 160.000 medlemmer. Andre hovedsammenslutninger er: Akademikerne

Akademikerforbunde

 1. Akademikerne har avsluttet streiken i Oslo kommune. Fagforbundet Oslo på en annen side kom til enighet med Oslo kommune for flere uker siden
 2. Unio og Akademikerne rekrutterer disse gruppene 3,25 ganger raskere enn LO. Fortsetter dette vil de i 2040 være større enn LO, påpekte Nylund. • Uføre Jane (60) må betale nesten 50.000 kroner for smertemedisin med Høies kuttforsla
 3. I 2016 fikk Tekna gjennom Akademikerne på plass en avtale som legger til rette for økt bruk av lokale lønnsoppgjør i staten. Hvis du jobber i staten og du er medlem i Tekna vil arbeidsgiveren din nå lettere kunne bruke lønn som virkemiddel for å rekruttere deg og beholde deg og kompetansen din
 4. LO Stat, YS Stat, Unio og Akademikerne møter onsdag til oppstartsmøte i meklingen for hovedtariffoppgjøret i staten. Meklingsfristen er 14. oktober ved midnatt
 5. FORHANDLINGSPARTENE: Fra venstre: Lizzie Ruud Thorkildsen i Delta, Steffen Handal i Unio, Tor Arne Gangsø i KS, Mette Nord Fagforbundet og Jan Olav Birkenhagen Akademikerne Kommune fotografert.
 6. Dersom Fagforbundet hadde gått ut i streik ville Høyre-byråden, og Akademikerne kjørt forhandlingene aleine, og resultatet for oss i Fagforbundet ville mest sannsynlig blitt betydelig dårligere. Fagforbundet kjempet for å beholde overenskomsten slik den er i dag. Dette ville ikke skjedd dersom Akademikerne og Byråden hadde fortsatt

Medlemsfordeler Medlemskap Akademikerforbunde

 1. Fagforbundet fikk gjennomslag for sitt hovedkrav om å sikre forhandlingsrett om pensjon. og vi er ikke i mål, sier forhandlingsleder Erik Graff for Akademikerne i Oslo
 2. De tre andre hovedsammenslutningene, Unio, Akademikerne og YS, har også gått til brudd. Dette innebærer at oppgjøret går til mekling. - Vi er utrolig skuffet over at Oslo kommune ikke var villige til å ta inn pensjonsvedtektene i overenskomsten, sier Roger Dehlin, leder av Fagforbundet Oslo
 3. Akademikerne . 7 . Forhandlingene skal være avsluttet innen . 31. oktober 2019. Dersom forhandlingene er delegert, avtaler partene på forhandlingsstedet angitt i vedlegg 2, størrelsen på avsetningen. Oppnås det ikke enighet, fordeles avsetningen forholdsmessig etter årslønnsmassen
 4. Hovedavtale mellom Arbeidsgiverforeningen Spekter og Akademikerne 1.1.2018 - 31.12.2021 Last ned På de fleste punkter er hovedavtalene identiske. Denne sammenstillingen viser hovedavtalene og hvor de skiller seg fra hverandre
 5. I Norge. Norges eldste fagforening som fortsatt eksisterer er Norges Farmaceutiske Forening, stiftet i 1858.Den nest eldste som fortsatt eksisterer er Den Typografiske Forening, stiftet i 1872.. En stor del av fagforbundene er tilknyttet Norges største lønnstakerorganisasjon, Landsorganisasjonen i Norge ().Denne organisasjonen representerer over halvparten av alle som er tilknyttet en.
 6. Fagforbundet Bærum er Bærum kommunes største fagforening med over 3600 medlemer. Våre hovedtillitsvalgte står til enhver tid til medlemmenes disposisjon
 7. Meklingen starter etter at det i midten av september ble brudd i lønnsforhandlingene mellom Oslo kommune ved Byrådsavdeling for finans og de fire forhandlingssammenslutningene Kommuneansattes Hovedsammenslutning, Unio, YS og Akademikerne.. KAH består av Fagforbundet, Fellesorganisasjonen, Skolenes Landsforbund og Creo - forbundet for kunst og kultur

To timer på overtid ble LO, Unio, YS og Akademikerne natt til torsdag enige med Oslo kommune i årets lønnsoppgjør. Også i statsoppgjøret er partene enige om en ny tariffavtale Planlegger fastlege-streik Brudd i meklingen med KS fører trolig til omfattende nasjonal legestreik. I lønnsoppgjøret i stat, kommune og Oslo ble det enighet på overtid I dag klokka 14.00 brøt KAH, Unio-kommune, YS-kommune Oslo, og Akademikerne lønnsforhandlingene i Oslo kommune. Årsaken er at det har vært liten framdrift i tjenestepensjonssaken. - Vi beklager at vi ikke ser noen annen løsning enn å bryte forhandlingene Akademikerne er en arbeidstakerorganisasjon for langtidsutdannede fra universiteter og høyskoler, Ta kontakt med hovedorganisasjonen eller fagforbundet som er tilknyttet ditt yrkes- eller fagområde hvis du har spørsmål om rettigheter og plikter som arbeidstaker. LO - Landsorganisasjonen i Norge Akademikerne vil gå forbi YS og bli tredje største hovedorganisasjon i løpet av 2020, og har allerede i flere år hatt flere yrkesaktive medlemmer enn YS. • LOs andel av alle fagorganiserte har gått ned fra 55,6 pst i 2003 til 50,0 pst i 2019

Tips! Ved bruk av nettleseren Chrome, kan du åpne filene i Acrobat Reader, og bruke søkefunksjonen der, uten å måtte laste ned filene. Hovedtariffavtalen i staten 2020-2022 mellom staten og Akademikerne (pdf). Hovedtariffavtalen i staten 2020-2022 mellom staten og Akademikerne - med departementets kommentarer (pdf) Departementets kommentarer er ikke oppdatert etter hovedoppgjøret 2020 Fagforbundet er en fagforening for alle kommunale arbeidstakere i Lillehammer kommune, unntatt lærere. Vi organiserer også fylkeskommunale arbeidstakere i Lillehammer ved f.eks. videregående skoler, tannklinikker samt en del områder innenfor privat tjenesteytende sektor

Fagforbundet når milliarden. LOs og landets største fagforbund, Fagforbundet, YS og Akademikerne har henholdsvis 32 og 35 millioner kroner i reserve. Til sammen er LO-familien, LO og LO-forbundene, gode for 12 milliarder kroner, viser våre beregninger

Akademikerne fagforbund — meld deg inn i finansforbundet i

Forsiden - Akademikerne

Enighet i kommuneoppgjøret - Akademikerne har brutt - NRK

Akademikerne UiT UiT Norges arktiske universite

 1. Førstkommende torsdag kl. 19.00 blir det massemønstring for våpenhvile og fred. Alle som ønsker en fredlig løsning på konflikten i Midtøsten, og som vil vise sin støtte for krigens ofre, oppfordres til å slutte opp om den brede og tverrpolitiske fredsmobiliseringen i Oslo, Bergen, Trondheim, Tromsø og Stavanger
 2. Fagforbundet og Delta hadde på det tidspunktet sendt stevning til Arbeidsretten for behandling av samme sak. - NITO har sammen med flere av foreningene i Akademikerne erklært partshjelp i saken Fagforbundet og Delta har fremmet mot KS
 3. Akademikerne Org nr 979 371 349. Fridtjof Nansens plass 6, 0160 Oslo Sammenlign Overvåk Finn lignende. Skriv ut; Del firmaprofil. Send firmaprofil til e-post * Disse feltene må fylles ut. Fagforbundet; Vis alle i Arbeidstakerorganisasjoner (5540).

Det koster dem ikke en krone, men vi vil ha tryggheten det er å ha forhandlingsrett, sier nestleder Anna Elisabeth Uran i Fagforbundet Oslo. Også Akademikerne, Unio og YS er i forhandlinger med Oslo kommune. Optimistisk riksmekler. I statsoppgjøret deltar alle de fire hovedsammenslutningene LO, YS, Unio og Akademikerne i meklingen med staten Fagforbundet og Delta hadde på det tidspunktet sendt stevning til Arbeidsretten for behandling av samme sak. - Samfunnsviterne har sammen med NITO og flere av foreningene i Akademikerne erklært partshjelp i saken Fagforbundet og Delta har fremmet mot KS Kjære Akademikerne, jeg skulle ønske det ikke var sånn. Jeg skulle ønske dere kjempet for en verden i tråd med alt deres fantastiske forskermedlemmer sier at trengs: Stabilisering av forbruket i den rike verden og reduserte økonomiske ulikheter Den totale rammen for lønnsoppgjøret i kommunen er på 1,7 prosent, tilsvarende det som ble gitt i frontfaget. Alle ansatte i Oslo kommune er sikret reallønnsvekst med et tillegg på 0,9 prosent, men ikke mindre enn 4.400 kroner med virkning fra 1. mai i år. Pensjonsseier Fagforbundet fikk i.

Akademikerne fikk på sin side ikke gjennomslag for sitt hovedkrav om å endre lønnssystemet fra sentrale til lokale forhandlinger. - Vi møter kompakt og uforståelig motstand fra kommunen, og det er overhodet ingen vilje til å løse utfordringer og tenke nytt. Ambisjonene våre er veldig mye høyere, og vi er ikke i mål Akademikerne har foreløpig ikke meldt inn hvor mange de vil ta ut i et eventuelt første streikeuttak, og dermed kan en streik først starte om tidligst fire dager i henhold til varslingsplikten PM-2018-10 Nye hovedtariffavtaler i staten for perioden 1. mai 2018-30. april 2020 . Dato: 1.06.2018. Til: Statsforvaltningen og Riksrevisjonen. Gjelder: Statens personalhåndbok pkt. 7. Forhandlingene mellom staten ved Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) og tjenestemennenes hovedsammenslutninger; LO Stat, Akademikerne, Unio og YS Stat, om nye hovedtariffavtaler i staten (HTA) for. Fra v. Lizzie Ruud Thorkildsen YS, Tor Arne Gangsø KS, Jan Olav Birkenhagen Akademikerne Kommune, Mette Nord Fagforbundet og Steffen Handal Utdanningsforbundet, på vei til starten av hovedtariffoppgjøret 2020 i kommunal sektor

I tariffoppgjøret i Oslo kommune er det fem parter, det er kommunen på arbeidsgiversida, og fire forhandlingssammenslutninger på arbeidstagersida, Akademikerne, UNIO, YS og Kommuneansattes hovedsammenslutning (KAH) som Fagforbundet er en del a For Akademikerne er det et klart mål å endre dette. Etter at det statlige tariffsystemet har blitt stadig mer desentralisert, gjenstår Oslo kommune som et siste forhandlingssystem preget av gammeldags tarifftenkning. Tariffavtalen åpner for at det kan forhandles lokalt også i mellomoppgjør

- Dette er et trygdeoppgjør som sikrer pensjonistene en god inntektsutvikling også i 2010, sier arbeidsminister Hanne Bjurstrøm i en pressemelding. Hun er glad for at det ble oppnådd enighet med organisasjonene Fagforbundet Oslo har i henhold til ordinære prosedyrer ved mekling meldt plassfratredelse for i underkant av 1800 medlemmer fordelt på 11 bydeler og 7 etater. En streik i Oslo kommune kan begynne fra arbeidsdagens begynnelse fredag 23. mai 2008 Også Akademikerne, Unio og YS er i forhandlinger med Oslo kommune. (KAH), tar Fagforbundet ut 1.600 medlemmer i streik fra torsdag, mange av dem i barnehager og aktivitetsskoler

Akademikerne‎ (1 kategori, 14 sider) F Fagforbundet‎ (10 sider) Fagforbundene er igjen samlet i hovedsammenslutninger eller såkalte paraplyorganisasjoner. I Norge har vi nå fire hovedsammenslutninger av arbeidstakerorganisasjoner. Den største av disse er LO med over 900 000 medlemmer. Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS), Unio og Akademikerne er de tre andre hovedsammenslutningene

Medlemskap og fordeler - Fagforbunde

Fagforbundet Fellesorganisasjonen (FO) EL og IT Forbundet Musikernes fellesorganisasjon (MFO) Skolenes landsforbund (SL) Fellesforbundet . LO Kommune har 181 070 aktive medlemmer i kommunal sektor. LO Kommune. Boks 7003 St. Olavsplass 0130 Oslo. Tlf: 915 81 697 Akademikerne har avsluttet streiken i Oslo kommune. Fagforbundet Oslo på en annen side kom til enighet med Oslo kommune for flere uker siden. 27. mai 2019 Våre fagligpolitiske kandidater: Stig Berntsen. Stig Berntsen stiller som bystyrekandidat for partiet Rødt

Akademikerne mener statens lønnssystem må endres radikalt i årets tariffoppgjør. - Et kjent refreng fra Akademikerne, men helt uaktuelt, sier LO Stat-leder Tone Rønoldtangen Fagforbundet Oslo vil allerede nå rette en stor takk til våre kommunale fagforeninger for jobben som er gjort i forbindelse med tariffoppgjøret. 26 YS og akademikerne bryter sammen. 1800 av disse er medlemmer i Fagforbundet Oslo. 22. mai 2008 Oslo kommunes Terra -skandal Fagforbundet Oslo har i henhold til ordin re prosedyrer ved mekling meldt plassfratredelse for i underkant av 1800 medlemmer fordelt p 11 bydeler og 7 etater. En streik i Oslo kommune kan begynne fra arbeidsdagens begynnelse fredag 23. mai 2008 Akademikerne: - Det føles unødvendig å streike så lenge for dette. RIKSMEKLINGSMANNEN (VG Nett) Mens de fleste av fagforbundene uttaler seg i diplomatiske, fornøyde vendinger om. Nesten 2 500 ansatte i Oslo kommune kan v re i streik fra fredag dersom meklingene med LO, Unio, YS og akademikerne bryter sammen. 1800 av disse er medlemmer i Fagforbundet Oslo. 22. mai 2008 Oslo kommunes Terra -skandale IKT.

Nesten 2 500 ansatte i Oslo kommune kan være i streik fra fredag dersom meklingene med LO, Unio, YS og akademikerne bryter sammen. 1800 av disse er medlemmer i Fagforbundet Oslo Fagforbundet Oslo vil allerede n rette en stor takk til v re kommunale fagforeninger for jobben som er gjort i forbindelse med tariffoppgj ret. 26 YS og akademikerne bryter sammen. 1800 av disse er medlemmer i Fagforbundet Oslo. 22. mai 2008 Oslo kommunes Terra -skandal Fagforbundet Oslo har som organisasjon lang erfaring og kompetanse med å håndtere omstillinger, ingen omstilles oftere enn ansatte i offentlig sektor. Hvordan holder du deg orientert. Gjennom medlemsmøter og direkte informasjon vil berørte medlemmer få informasjon fra lokale tillitsvalgte og lokal fagforening Dette er en oversikt over samtlige fagforeninger Oslo kommune har avtaler med per mai 2018

Kommuneoppgjøret: Enighet med LO og YS, brudd med Unio og Akademikerne - Jeg er veldig glad for at vi har fått til en løsning for to av forhandlingssammenslutningene i kommunesektoren for femte år på rad. Så er det tilsvarende skuffende og overraskende at de to andre sier nei Landsorganisasjonen i Norge (LO) er Norges største arbeidstakerorganisasjon. LOs leder er Hans-Christian Gabrielsen, som overtok etter Gerd Kristiansen 11. mai 2017. LO ble stiftet 1. april 1899. LO er en hovedorganisasjon, det vil si at LO er en samling av flere fagforbund. Hver enkelt arbeidstaker er medlem i ett av fagforbundene, som igjen er tilsluttet hovedorganisasjonen LO I tariffoppgjøret i Oslo kommune er det fem parter, det er kommunen på arbeidsgiversida, og fire forhandlingssammenslutninger på arbeidstagersida, Akademikerne, UNIO, YS og Kommuneansattes hovedsammenslutning (KAH) som Fagforbundet er en del av Nesten 2 500 ansatte i Oslo kommune kan være i streik fra fredag dersom meklingene med LO, Unio, YS og akademikerne bryter sammen. 1800 av disse er medlemmer i Fagforbundet Oslo. 22. mai 2008 Oslo kommunes Terra -skandal

LO-forbundene Landsorganisasjonen i Norg

Akademikerne avventer utviklingen og resultatet av meklingen i Oslo før det eventuelt meldes ut folk i konflikt med fire dagers varsel. (©NTB) Sunnmørsposten ønsker en åpen og saklig debatt Det er viktig å stå sammen mot krav fra arbeidsgiver og Akademikerne om mer lokal og individuell lønnsdannelse fordi det undergraver det kollektive avtaleverket og prinsippet om lik lønn for likt arbeid. Fagforbundet, avd. 292 Lenvik. Postboks 220 9305 FINNSNES. Tlf De andre LO-forbundene i KAH (Kommuneansattes Hovedsammenslutning) tar ut ca 100 medlemmer, UNIO tar ut ca 400 medlemmer, YS 70 medlemmer og Akademikerne ca 400 medlemmer i Oslo kommune. Med Fagforbundet Oslos uttak på 1650 medlemmer betyr det at nesten 2600 ansatte i Oslo kommune jkan gå ut istreik i første fase

Fagforbundet - LOFavo

Meklingen starter etter at det i midten av september ble brudd i lønnsforhandlingene mellom Oslo kommune ved Byrådsavdeling for finans og de fire forhandlingssammenslutningene Kommuneansattes Hovedsammenslutning (KAH), Unio, YS og Akademikerne. KAH består av Fagforbundet, Fellesorganisasjonen, Skolenes Landsforbund og Creo - forbundet for. Tjenestemannsforeningen ved Rådhuset ble lagt ned ved årsmøtet 31. januar 2013. Medlemmer vil overføres til ny fagforeningen for forvaltning, avd 073. Den nye fagforeningen vil ledes av et interimsstyre frem til nytt styre velges i juni 2013. Grete Møistad Olsen er leder for den nye fagforeningen, og kontaktinformasjonen under kan benyttes * Oslo-oppgjøret: Blir det brudd i oppgjøret mellom Oslo og Kommuneansattes hovedsammenslutning (KAH), tar Fagforbundet ut 1.600 medlemmer i streik fra torsdag, mange av dem i barnehager og aktivitetsskoler. Også ansatte ved Deichman bibliotek i Bjørvika og i Byantikvaren kan bli tatt ut i streik Kommuneansattes Hovedsammenslutning (KAH), som Fagforbundet er en del av, la fram sitt tredje krav/tilbud for Oslo kommune i dag kl. 14.00. Å få pensjon inn som en del av tariffoverenskomsten er et viktig krav fra en samlet arbeidstakerside

Fagforeninger og fagforbun

Flere akademikere og færre håndverkere. Sysselsettingen innenfor akademiske yrker økte med 8 000 fra 2009 til 2010 viser tall fra Statistisk Sentralbyr Følg Fagforbundet. Det var Fagforbundet og Akademikerne som var tilstede på møtet. Fagforbundet Bergen var invitert til å presentere fagbevegelsen, og fra fagforeningen var det SKA leder Tonje Knutsen og SHS leder Åse Rønhovde som stilte KAH, som er den forhandlingssammenslutningen i Oslo kommune Fagforbundet er en del av, har kommet til enighet med Oslo kommune. Mellomoppgjøret er dermed avsluttet og avtalen er signert. Resultatet innebærer at ansatte i Oslo kommune får et tillegg på 2,62 prosent, men minimum 12 000 kroner

Akademiker-streiken over i Oslo kommune - Fagforbunde

FAGFORBUNDET. Fagforbundet - Norges største forbund. Gjennom omtanke, Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening er den største fagforeningen i Akademikerne. Foreningen har over 72 000 medlemmer med masterutdanning innenfor teknologi og naturvitenskap, i forskjellige yrkessituasjoner og med ulike interesser Oslo-oppgjøret: Blir det brudd i oppgjøret mellom Oslo og Kommuneansattes hovedsammenslutning (KAH), tar Fagforbundet ut 1.600 medlemmer i streik fra torsdag, mange av dem i barnehager og aktivitetsskoler. Også ansatte ved Deichman bibliotek i Bjørvika og i Byantikvaren kan bli tatt ut i streik. Ingen begrensning på vaktpåleg Akademikerne avventer utviklingen og resultatet av meklingen i Oslo før det eventuelt meldes ut folk i konflikt med fire dagers varsel. (©NTB) Romsdals Budstikke ønsker en åpen og saklig debatt

 • Kultur i brasil.
 • Dav kletterkurs nürnberg.
 • Forbrukerinspektørene nrk.
 • Kondens i bensin symptomer.
 • Fotograf bensheim.
 • 8 mile cast.
 • Været puerto mogan.
 • Søk etter ord på nettside.
 • Knirker og knaker i kneet.
 • Gave 200.
 • Even skam.
 • Matching colors.
 • Fun fair.
 • Strykepapir biltema.
 • Short story examples.
 • 2017 18 primeira liga.
 • Interview guide example.
 • Jennifer aniston brad pitt hochzeit.
 • Hof gesucht gefunden.
 • Büromöbel dresden.
 • Sia produkter.
 • Mistet alle matchene på tinder.
 • Canal digital bergen.
 • Www.mister lady.com adventskalender.
 • Miami befolkning 2016.
 • Definitionsmenge bruchgleichung.
 • Havfisk.
 • Multi kopioriginaler.
 • Salzgitter zeitung todesanzeigen.
 • Milwaukee usa crime.
 • Autobahn a1 raststätten.
 • Hausken dyreklinikk.
 • Hip hop bielefeld.
 • Denisse guerrero y su mama.
 • Billetter til sogndal brann.
 • Fargen hvit.
 • Universell utforming soverom.
 • Nature norway.
 • Turn triks.
 • Burg spreewald shopping.
 • Marpol konvensjonen.