Home

Nofence geit

Geit og Nofence. Les mer om produktene våre og få oversikt over mulighetene som beiteteknologien kan gi deg For geiter som skulle lære seg Nofence hørte i gjennomsnitt 5.93 varsellyder per dag og fikk i snitt 1,89 strømstøt per dag. - Dette viser at dyrene er i stand til å lære. Vi ser at de responderer på lydsignalet og at de oppfatter sammenhengen mellom lyd og støt, sier Knut Egil Bøe. Slik reagerer geit på strø NoFence, Gjemnes kommune - OrgNr: 895 095 192 - Tlf: 48 08 32 35 - e-post: post@nofence.no - Postadresse: 6631 Batnfjordsøra Tips en venn Del på Facebook Del på Twitter Møre og Romsdal Sau og Geit Org. nr.: 971 375 25 Geit. Sau. Teknologi og produkt. Dyrevelferd. Innlæring. Brukerhistorier. Økonomi. Video. Ta kontakt hvis du lurer på noe +47 48 38 64 88. Geit. CATEGORY. Geit. Other Categories. Get insights and new stories about what we are working on at Nofence. Nofence AS | Evjevegen 8 | 6631 Batnfjordsøra.

Geit Nofence

For å bruke Nofence tilkommer det en brukskostnad. Denne bestemmes av antall klaver som er i bruk og faktiske antall beitedager (gjennomsnitt for din flokk) siste 365 dager. En beitedag blir registrert på vår server ved at klaven er påslått (Fungerende batteri er montert i klaven) og brukt i minst tre klokketimer per døgn Nofence brukes ofte i utmark der man også kan spare kostnader på fysiske gjerder. Et godt eksempel er når Statkraft leier inn geiter for å rydde under kraftlinjene , da er en innretning som Nofence veldig praktisk Geiter er flokkdyr som egner seg meget godt til landskapspleie. Dyra beiter busker og trær opp til 1,8m høyde. Geitene leies ut for nedbeiting av vegetasjon og kratt og antall vil tilpassses behov og ønsket beiteperiode. Vi kan tilby landskapspleie med virtuelt gjerdesystem, NoFence, der hvor det ikke finnes gjerder fra før Så langt har tilsynet akseptert bruken av Nofence til storfe, sau og geit, sier daglig leder av Nofence, Marianne Sundsbø, i en pressemelding. En av grunntankene bak teknologien har vært et ønske om å bidra til mer bærekraftig bruk og utnyttelse av areal og beiteressurser

Interessen for NoFence - det usynlige gjerdesystemet for geit - er i ferd med å ta skikkelig av. Nå hentes det inn 50 millioner kroner for videre satsing. Og i august startes et løp for å se om Nofence også kan passe for sau En liten filmsnutt fra utprøving av NoFence på geit. B777F ULTIMATE COCKPIT MOVIE: Lufthansa Cargo Captain Rikard delivers two pregnant horses [AirClips] - Duration: 1:36:47. Air-Clips.com. Vår ubeskjedne påstand er at Nofence til revolusjonere beitebruken og samtidig bedre dyrevelferden, sier han. Teknologien åpner også opp for nye inntektskilder for bønder. For eksempel har noen av kundene begynt å tilby landskapspleie. Altså beitetjenester med geit for å hindre gjengroing

Nofence AS | Evjevegen 8 | 6631 Batnfjordsøra | Norway phone +47 48 38 64 88 | post@nofence.no © Nofence AS 2020, All Rights Reserved.Photo: © Sverre Hjørnevik og. Nofence er lovleg i bruk til geit. No står sau og storfe for tur. Deretter skal det usynlege gjerdet erobre verda. - Eg gler meg stort til å sjå gris på beite i framtida, seier mannen med ideen, Oscar Hovde Berntsen Interessen for NoFence - det usynlige gjerdesystemet for geit - er i ferd med å ta skikkelig av. Nå hentes det inn 50 millioner kroner for videre satsing. Og i august startes et løp for å se om Nofence også kan passe for sau. Les me Etter lang tid med kamp mot Mattilsynet, pilotforsøk og dokumentasjonsskriving, kunne Nofence starte salget av klavene til geit i januar. Det gjør de på en spesiell måte: Gjennom såkalt «crowdfunding». Crowdfunding, eller «folkefinansiering», er en måte å samle inn penger til nye prosjekter på

På et møte i Selbu 14. juni kom Nofence AS med en orientering om mulig bruk av et elektronisk trådløst gjerdesystem for storfe i Roltdalen i Selbu. Roltdalen Beitelag, Selbu Bondelag og Sør-Trøndelag Bondelag ønsker sammen med andre partnere, blant annet Nofence AS å utrede dette nærmere Nofence-klaven er nå godkjent for geit, sau og storfe. Det gjennomføres pilotprosjekter på både sau og storfe i Norge. Klaveproduksjonen for i år er utsolgt (nesten 5000), og det er nå totalt ca 7000 klaver ute hos kunder i Norge, heter det i pressemeldingen. Emneord til denne artikkelen Axbit er et av selskapene som har bidratt i utviklingsarbeidet til Nofence. I bloggen under beskriver de hvordan det er brukt maskinlæring for å gjenkjenne ulike bevegelsesmønstre hos geiter -Innsikt som blir viktig for å gi en bedre forståelse av dyras atferd og økt verdi til våre kunder Voksen geit kr 2400,-Bukkekje kr 2300,-Voksen bukk kr 2800,-Kastrat kr 1300,-For dyr som er dokumentert friske (godkjent av Prosjektet Friskere Geiter) kommer et tillegg på kr 200,- pr dyr. Utgifter til veterinærattest kommer I tillegg til veiledende priser. Mva kommer i tillegg på alle priser Nofence virker. Her er Magnus sine geiter som slettes ikke lar seg lokke over den virtuelle grensa. Tommel opp sier Magnus - Hva sier du

Utleie av geit til beiteformål er det etterhvert en del som driver med rundt i verden. Med Nofence beiteteknologi så venter vi at mange flere ser forretningsmuligheten i dette. Hvorfor betale for å.. Utleie av geiter for beitepleie i Gudbrandsdalen Geitene gjerdes inne ved hjelp av Nofence sin banebrytende teknologi. Ingen fysiske gjerder nødvendig! Salg av mobile lette leskur og påbygg for standard varehenger. Ta kontakt for å høre mulighetene for ditt område: Trond Klaape 412 13 168 Ivar Sylte 901 04 81 Og slik blei det. Småbrukarane skifta frå sau til geit, og testa ut klaven. No jobbar mannen til Vera for selskapet Nofence. KLAR: Vera Simonsson og geitene er klare til innsats mot krattet I Norge har geiter beitet med Nofence i flere år allerede. Tiden var derfor inne for å se på om også sau kunne lære seg å bruke teknologien, og høsten 2018 startet Senter for husdyrforskning ved NMBU forsøk med Nofence på sau Høsten 2014 fikk Nofence innvilget søknad fra forsøksdyrutvalget. En større utprøving av systemet ble gjennomført med geiter på fire ulike lokasjoner. Disse testene har vist oss at geiter lærer seg systemet godt og at det fungerer etter hensikten. I 2015 og 2016 ble det gjennomført pilotprosjekter med bruk av Nofence på 1000 geiter i.

Nå blir Nofence lovlig- på geit - Norsk Landbru

 1. Nofence er stolt over å være det første selskapet i verden som tilbyr digitalt gjerde til storfe, sau og geit. Mattilsynet har nå vurdert bruken av Nofence også til storfe og sau. Dette er en stor milepæl for Nofence og vi håper det vil bidra til økt utnyttelse av beiteressurser, til det beste for beitedyr, bønder og samfunn
 2. Med Nofence kan du spare tid og penger på oppsett og vedlikehold av gjerder. Som geita, så sauen I Norge har geiter beitet med Nofence i flere år allerede Lovregler for gjerdehold har lang historie i Norge, da det finnes over 1000 år gamle tradisjoner for dette
 3. Nofence-klaven med «usynlig» gjerde blir lovlig etter lang tids tautrekking med Mattilsynet, men foreløpig bare på geit. E n lang og krevende sak mellom Mattilsynet og Nofence er trolig over. Nylig kom rapporten fra forskere ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) som sa at bruk av Nofence på geit ikke fører til redusert dyrevelferd
 4. Siden 2018 har det virtuelle gjerdesystemet vært i kommersielt salg til bruk på geiter i Norge, og det forventes å komme i salg til storfe og sau i 2020. Hittil har klavene vært solgt utenfor Norge i veldig liten skala, men med de nye avtalene begynner Nofence for alvor å vasse ut i internasjonalt farvann

NoFence - Norsk Sau og Geit

Geit - blogg.nofence.n

Kan geiter brukes til å holde vegetasjonen nede under kraftledningene Vi ser også hvordan Nofence kan videreutvikles til andre arenaer. Hva med å leie ut geiter til fotballklubber som trenger å klippe banen, eller skaffe deg din egen geit i stedet for robotgressklipper» står det i jurykjennelsen

Priser Nofence

Nofence Vera sine geiter skal gi krattfritt skiterreng. RAUMA (NRK): Krattskogen kan føre til bråstopp for skifolk i fin flyt ned frå ein snødekt fjelltopp I 2019 har tusen sauer her til lands fått muligheten til å prøve Nofence. Les innlegg. Ragnhild Aspås. Sau. Verdens første virtuelle gjerdesystem. For geit, sau og storfe. Nofence AS | Evjevegen 8 | 6631 Batnfjordsøra. Nofence ble stiftet våren 2011, men ideen bak selskapet kom allerede på 1990-tallet. Da gikk geitebonde og gründer Oscar Hovde Berntsen og ergret seg over konvensjonelle gjerder som krevde vedlikehold, sperret ferdsel og som dyr satte seg fast i Trenger du 2 krattryddere eller 10 så er geiter perfekt. De trenger ikke gjerde, for våre geiter bruker NoFence, GPS sendere med lydsignaler. Feltet må ha en viss størrelse (Noen daa) og grensene kan ikke være for presise. 2-4 meter. Det må være GPS dekning på feltet og spesielt langs kantene Som geit er du lei av at det er gjerder rundt deg hele tiden. Som bonde er du lei av at geitene er leie, fordi leie geiter har en lei tendens til å ødelegge gjerder de er lei av. Og slik har dagene gått i tusenvis av år. Helt til en ingeniør og bonde i Batnfjordsøra bestemte seg for å lage Nofence, verdens første virtuelle gjerde for.

Geiter og storfe på beite med virtuelle gjerder NMB

 1. I Valdres skal Nofence-geiter rydde rundt hytter
 2. Geiter pekte seg fort ut som de beste kulturlandskapspleierne, men geiter er som kjent nokså krevende i forhold til gjerdehold. Når det gjerdeløse gjerdet Nofence endelig ble godkjent for geit, var ikke valget vanskelig. Seks boergeiter ble kjøpt inn fra Vesterålen, og seks Nofence-klaver ble samtidig kjøpt inn
 3. I et rundskriv fra Landbruksdirektoratet står det at Nofence inngår i det du kan søke støtte til. Dette er en stor milepæl for Nofence! Les innlegg. Harald Harstad. Økonomi. Verdens første virtuelle gjerdesystem. For geit, sau og storfe. Nofence AS | Evjevegen 8.
 4. Denne beitesesongen prøver 50 geitebønder det usynlige gjerdet, slik at gründerbedrifta «Nofence» får godkjent de elektriske geiteklavene
 5. Hvis geita ikke snur, vil den få beskjed via et lite strømstøt. For geitene er lydvarslingen forutsigbar og kontrollerbar. Klavene fungerer som et virtuelt gjerde, der dyrene bruker hørselen i stedet for synet. Prosjektet gjennomføres i samarbeid med Vera Simonsson og Magnus Gabrielsen, som driver med geitehold og samtidig jobber i Nofence
 6. Nofence . Nofence AS er et norsk selskap i ­Batnfjordsøra med 17 ansatte. Har utviklet verdens første digitale ­gjerdeløsning for husdyr. Satser internasjonalt. I Norge godkjent til bruk på storfe, sau og geit «Gjerdingen» skjer på en app på mobilen eller nettbrett - forutsetter GPS-deknin
 7. Ung geit på 1,5 år (17-24 kg) ferdig grovpartert (hele lår, hel boger, hele sider, fileter utskåret). 140 kr pr kilo. Geit; det kan bli aktuelt å slakte eldre dyr. Kasjmirgeiter til utleie for beiteoppdrag: I 2019 leide vi ut 50 geiter + kje til beiteoppdrag med Nofence lydgjerde til Trondheim kommune og 7 privatpersoner

Leie Geit Leiegeit

Lånegeiter gir fornøyde gjester. På Ås bruker bedriften Krosser Høyloftet geiter og Nofence for å holde stiene åpne og tankene i gang. Det setter både gjester fra næringslivet og nærmiljøet pris på Har til salgs Kasjmir kastrater og ho kje som er født i år. Kan leveres i januar 2021, da kan en kjøpe bedekte geiter. Perfekt dyr til Nofence, ikke noe fysiske gjerde, se https://nofence.no/en/ Utegangere, slik som villsauen. Rasen er hardfør og tåler godt kulde. Den er egnet for å være ute hele året. Trives godt i kaldfjøs. Er en god beitepusser og landskapspleier som gjerne kan.

Forskarane har no testa ut klaven på geiter og ikkje funne at dei blir plaga av utstyret. - Undersøkingane i dei norske geitebesetningane og dessutan internasjonal litteratur tyder på at risikoen for redusert dyrevelferd ved bruk av Nofence virtuelt gjerdesystem for geit er svært liten, konkluderer forskarane, ifølgje ein pressemelding omtalt i Tidens Krav 40 geiter jobber som linjeryddere for Statnett i Isfjorden i Romsdalen. De spiser alt de kommer over og lar seg ikke stoppe av ulendt terreng. (Foto: Nofence) Norskutviklede, digitale strømgjerder holder geitene på plass i kraftgata. Ellen Synnøve Viseth energi; 2. sep. 2019 - 12:25. Foreløpig er det kun geit som Nofence kan brukes på for å holde dem i sjakk ute i naturen. Klaven sier klart fra når de nærmer seg grensen for hvor de skal holde seg. Årlig pris Nofence Grazing Technology is used successfully on heifers in a regular grazing situation during this first trial for cattle. When the animal reaches the virtual Nofence border, an audio cue starts. For several days, the heifers have demonstrated that they can relate the audio cue to their own movements Sommeren 2016 flyttet geitene til Fløyen hvor de nyter late dager. De hjelper oss også med å holde vegetasjonen nede, da kashmirgeiter er spesielt gode som ryddere. De spiser seg selv store og sterke innenfor et avgrenset område på Fløyen. Halsbåndet geitene har på seg er et Nofence lydgjerde

Nofence godkjent for storfe og sau - Norsk Landbru

 1. Axbit er et av selskapene som har bidratt i utviklingsarbeidet til Nofence. I bloggen under beskriver de hvordan det er brukt maskinlæring for å gjenkjenne ulike bevegelsesmønstre hos geiter -Innsikt..
 2. Da vi har bestemt oss for å ha kun en rase så selger vi dyr av rasen melkegeit der noen er kje som er krysning med kasjmir! Fine friske dyr! De voksne er kjent med NoFence. Ta kontakt for pris og mer info Friskere geit besetning! Selger ikke dyr til privat slakt
 3. Geiter er utmerkede gressklippere som gir bedre skiterreng, for eksempel. Nofence har positiv virkning på hele økosystemet. Økt dyrevelferd og bedre kvalitet på melk og kjøtt siden dyra får mer variert og naturlig kost er bare noen av fordelene
 4. følgende tre konklusjoner vedrørende bruk av NoFence: 1. Mattilsynet vurderer at «NoFence» pr i dag ikke er tilstrekkelig utprøvd og dokumentert i forhold til dyrevelferdsloven. Bruk av elektriske klaver til geit er ikke tillatt, utenom i regi av et godkjent dyreforsøk. 2
 5. Geiten i filmen forsøker gjentatte ganger å krysse det usynlige gjerdet. For å lese mer om Nofence, besøk www.nofence.no
 6. Nofence-klaven med «usynlig» gjerde blir lovlig, men foreløpig bare på geit. En lang og krevende sak mellom Mattilsynet og Nofence er trolig over. Nylig kom rapporten fra forskere ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), som sa at bruk av Nofence på geit ikke fører til redusert dyrevelferd
 7. Nofence AS - Berntsen Oscar Hovde, Batnfjordsøra, Evjevegen 8, åpningstider, NoFence er et produkt som skal realisere usynlig gjerde for beitedyr. Konsulenter Teknisk Konsulentvirksomhet, Konsulenter Teknisk Konsulentvirksomhe

Geiter lærer snart hva signalene fra kragen betyr, og snur seg tilbake for å unngå elektrisk støt. Dette sikrer at geitene holder seg innenfor den definerte grensen. Nofence er et norsk selskap som kan landbruk, og flere av oss ansatte driver til daglig med dyrehold Geit er trolig de beste landskapspleiende dyr og med Nofence-teknologien kan den ta hånd om oppgaver offentligheten kan ha stor nytte av. Veikanter og andre områder som ikke ønskes tilvokset vil på en rimelig måte bli holdt åpent. Og når «plenklipperen» i tillegg kan bidra til matproduksjon må det være et vinnvinn

NoFence - også på sau? - Norsk Sau og Geit

 1. Nofence-klaven er nå godkjent for geit, sau og storfe i Norge. Klaveproduksjonen for i år er utsolgt (nesten 5000), og det er nå totalt ca 7000 klaver ute hos kunder i Norge. Salget for neste beitesesong er allerede i gang
 2. Våre geiter lærte seg systemet etter 2 dager, dette var over all forventning. Vi hadde sett for oss et par uker innlæring. Her er en video og noen bilder fra innlæringen. Innlæring_Nofence_Elset_går
 3. Situasjonen i Norge er god med tanke på antibiotikaresistens hos de undersøkte produksjonsdyrene storfe, geit og gris, samt i kjøtt fra storfe og gris. Det viser resultatene fra NORM-VET 2019. 22.07.2020. Frykter geita kan bli den neste. Nofence rigger for vekst

Nofence er et usynlig «gjerde» som skal holde geiter innenfor et beiteområde ved hjelp av lyd og strøm. Mattilsynet har stoppet bruken av Nofence i Bergen-området. Også andre steder i landet har bønder med Nofence-klaver fått beskjed om å ikke bruke dem. Les mer: Bekjemper gjengroing med GPS-geite Utprøving av NoFence på reinsdyr Vurdering av atferd og velferd hos rein ved bruk av et virtuelt gjerdesystem Grete H.M. Jørgensen og Svein Morten Eilertsen Bioforsk Nord Tjøtta . Hovedkontor/Head office Frederik A. Dahls vei 20 N-1432 Ås Tel.: (+47) 40 60 41 00 post@bioforsk.no Bioforsk Nor Nofence er, som navnet tilsier, en løsning uten gjerder. Hvert enkelt dyr har i stedet på seg en elektronisk klave med GPS. Den gir geita beskjed hvis den beveger seg ut av beiteområdet Nofence er, som navnet tilsier, en løsning uten gjerder. Hvert enkelt dyr har i stedet på seg en elektronisk klave med GPS. Den gir geita beskjed hvis den beveger seg ut av beiteområdet. - Hvis dyret kommer til beitegrensa, vil det høre en pipelyd. Lyden blir gradvis høyere og høyere, helt til dyret snur Laurdag 4. og søndag 5. februar 2017 inviterer Team småfe i Nortura, i samarbeid med Norsk Sau og Geit, til den sjuande lammekongressen, LAM 2017. Denne gongen har vi lagt arrangementet til landets største sauefylke, Rogaland, nærare bestemt Clarion Hotel Air i Stavanger. Les me

Det løsnet skikkelig for Oscar Hovde Berntsen etter at Innovasjon Norge la flere millioner kroner på bordet for å utvikle Nofence-klaven på geit. Nå skal GPS-geita rydde byfjellene i Bergen. Av Jan Øyvind Jense Lokale geiter blir satt inn som linjeryddere. HAUGESUND: Haugaland Kraft Nett har i år inngått avtale med tre lokale geitebønder om et prøveprosjekt der geiter, utstyrt med Nofence klaver, beiter ned i vegetasjonen kraftselskapets linjetraseer. Dette skriver kommunikasjonsdirektør Gunn Margareth Lassesen i Haugaland Kraft i en pressemelding

Video: NoFence - Utprøving på geit - YouTub

Nofence Com

De har i all hovedsak hatt gode erfaringer med Nofence, selv om de også ser at det finnes forbedringspunkter. Noe som også bare skulle mangle all den tid dette er en nokså ny teknologi. Geitene og og deres egenskaper som kulturlandskapspleiere er de strålende fornøyd med. Foreløpig er de fornøyd med den lille flokken geiter de har, og har ingen umiddelbare planer om å utvide geiteholdet Men det som kastar mest av seg er utleige av geiter for å rydda under kraftlinjer og andre typar areal. Etterspørselen etter «rydde-geiter» er større enn dei få aktørane som tilbyr dette kan dekka opp. Kleiven var av dei første som tok i bruk NoFence og har desse elektroniske klavane på alle vaksne geiter

Innslag i TKTV om NoFence Prototyp 1. Best Non-Climb Fence for Goats, Horses, Cows and other Livestock, No Tear Safe, Escape Proof - Duration: 25:04. Frederick Dunn Recommended for yo STORØYA (NRK): Gjengrodde beiteområder er et økende, nasjonalt problem. Nå skal vegetasjonen bekjempes med datastyrte geiter - som får støt om de ikke gjør som bonden vil Nofence er et systema for virtuell inngjerding av beitedyr som gjør det enkelt å gi dyrene tilgang til gode og varierte beiter. Hver geit har på en klave som inneholder GPS-teknologi som gir posisjonsdata til eierne Perfekt for noen som vil starte med geiter. Fantastisk herlig gjeng med 14 Kasjmirgeiter vurderes solgt. 4 geiter, 7 kje(2 hunkje og 5 kastrat) , 2 stk 1 års kastrater og en avelsbukk. Herlige geiter med godt lynne. De beste landskapspleierne. Selges samlet eller delt i to flokker. Geitene står i Bjugn, men kan være behjelpelig med transport Prosjektet er eit samarbeid mellom Statnett og firmaet Nofence. Dei undersøker no om det kan vere ei god løysing å bruke geiter til å rydde krafttraséane fleire stader. - Prosjektet skal.

Nofence

Nofence. Grunnlagt i 2011 på Batnfjordsøra. I 2018 åpnet salg av Nofence-systemet for norske geiter - sau og storfe kommer i 2020. Det skal da produseres 11700 klaver. Systemet består av en solcelledrevet klave med GPS-teknologi og et digitalt kart i en app der 'gjerdet' defineres 23 tanker om Kjøp og salg Marit og Ola Hjellup 29. april 2020, kl. 18:27. Vi har noen fine ungbukker av fjordårskje for salg. Bukkene går med nofence-klaver.Vi holder til på Fosen i Trøndelag Ta gjerne kontakt for mer info En geit. Geit er et husdyr som ble temmet i forhistorisk tid, trolig i yngre steinalder.Tamgeiter holdes i alle verdensdeler. Det finnes en mengde raser og varianter, svært forskjellige i størrelse, farge, hårkledning og horn Rydder byfjellene med GPS-geiter. Geiteflokker med GPS-halsbånd kan stoppe gjengroingen i byfjellene i Bergen. HOLDER STYR PÅ GEITENE: Oscar Hovde Berntsen, gründer i NoFence AS og skaper av GPS-halsbåndene, klargjør dem før geitene får dem på. Foto/ill.: Knut Krzywinski Marianne Sundsbø har bakgrunn fra Vind, Orkla og Morgan Stanley. Hun er bosatt i Oslo, men har et småbruk i Nordhordland med geiter som bruker Nofence

Nofence: Ein grenselaus revolusjon i emning - Bondevenne

 1. Salget av Nofence til geit har begynt. Snart skal det usynlige gjerdet prøve seg på USA-markedet. 21.12.2016. Mattilsynet gjør retrett. Mattilsynet trekker tilbake brevet der det står at Nofence er forbudt. 03.10.2016. Dale ber Nibio hjelpe Nofence. Mattilsynet vil ha ytterligere en rapport fra Nofence
 2. Men, det er jo der geita ønsker å være, sier han. Med virtuelle gjerder og elektroniske bjeller på geita kan det bli lettere å utnytte utmarksressursene til matproduksjon. Foto: Anne Berntsen/NoFence
 3. - Jeg tror det kan ligge til rette for et prøveprosjekt der vi lar geiter drive landskapspleie. Og det kan vi gjøre med et system som firmaet Nofence på Batnfjordsøra har utvikla
 4. Me har 2 stk. kastrerte bukkekje (kastrater) og 3 stk. ho-kje igjen, og som ynskjer seg ny eigar! Dyra er leveringsklare i løpet av august. Me har også nokre 2-årige geiter som du kan få kjøpe. Rasen er hardfør og tåler godt kulde. Den er egna for å være ute heile året, men må ha i henhold til regelverket eit leskur å kunna gå inn i
 5. Nofence, Batnfjordsøra. 8.7K likes. Sjekk ut www.nofence.no for mer informasjon
 6. Dermed kom ideen om geiter på utleie. - Ettersom jeg så at de gjorde en god jobb her, kunne jeg tilby det til andre folk, sier han. - Det er veldig enkelt å leie ut geitene. Vi benytter digitale gjerder, Nofence-klaver, slik at de som leier ikke trenger å bygge fysiske gjerder, forklarer Espen
NoFence - også på sau? - Norsk Sau og Geit

Norsk Sau og Geit - Forside

Den gir geita beskjed hvis den beveger seg ut av beiteområdet. - Hvis dyret kommer til beitegrensa, vil det høre en pipelyd. Lyden blir gradvis høyere og høyere, helt til dyret snur. Hvis geita ikke snur, vil den få beskjed via et lite strømstøt. Dette varselet er svakere enn det et strømgjerde gir, sier Magnus Gabrielsen i Nofence Nofence = ikke noe gjerde. Kun en klave med GPS-teknologi og et kart på mobilen. Gutta fra Batnfjordsøra har nettopp vært i møtes hos Google Ventures, og de fikk dekning i Wall Street Journal Bli med på mjølking i melkestall i Jaslangen i Vestre Slidre Jon Terje Rying lånte seg noen geiter i 2016 for å få testet Nofence. Nå brukes det på kyrne for andre året, og han nøler ikke med å kalle innovasjonen en liten revolusjon i landbruket

No kan geita beita utan stolpar og nett - BondevennenNorsk Sau og Geit - Ås, Akershus | FacebookGeitStatnett ansetter geiter i Isfjorden - rbnett
 • Reisegruppe australien.
 • Bruksanvisning fitbit på norsk.
 • Kragerø blad abonnement.
 • Briskebys beste borgere.
 • Trene rumpa med ball.
 • How to find 5ghz network.
 • Beagle hund kaufen.
 • Brandstad butikker.
 • Spennstang kort.
 • Tourist info puerto de la cruz.
 • Parkhaus flora.
 • Boliglånsrente spv.
 • Drautz heilbronn autovermietung.
 • Canal digital bergen.
 • Male vocal range.
 • Ansa.
 • Sykkel lisens.
 • Bmw 8er.
 • Prøv og ikke se vekk.
 • Drifting rc bil.
 • Exphil sammendrag bok.
 • Cunojavre.
 • Twenty one fotos leipzig.
 • Informatikk opptakskrav.
 • Road stop mettmann zimmer.
 • Sprache französisch.
 • Bibimbap oppskrift.
 • 3sat redaktion kulturzeit.
 • Krätze juckreiz stillen.
 • St olavs parkeringshus stavanger.
 • Sexlust efter förlossning.
 • Skapseng med skrivebord.
 • Sørkedalen kikut.
 • San francisco 1906 earthquake.
 • Stenstrøms oslo.
 • Turinabol bivirkninger.
 • Hva betyr du milde måne.
 • Dynamite explosive.
 • T skjorte jul.
 • Zespol warta.
 • Melodier till låtar.